Arheološki muzej u Zagrebu i Primorsko-goranska županija imaju čast pozvati na prezentaciju projekta
PUTOVIMA FRANKOPANA: KULTURNO-TURISTIČKA RUTA – SNAGA, SLABOSTI, PRILIKE I PRIJETNJE,
koja će se održati u utorak, 6. ožujka u 12 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.Na predstavljanju će govoriti:
Valerij Jurešić, dr. sc. Biserka Bilušić Dumbović, prof. Krešimir Rogina, Irena Grdinić, Hicela Margan

Izvor

AMZ PRESS