Izložba ARCHAEOLIM (Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena u Limskom kanalu), u organizaciji Arheološkog muzeja Istre u Puli, Arheološkog muzeja u Zagrebu, Instituta za antropologiju iz Zagreba, te Sveučilišta u Wyomingu, prikazuje rezultate istoimenog projekta, financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost, a posvećenog istraživanju najranijih razdoblja ljudskog boravka na prostoru Limskog kanala i okolice.
Tijekom trajanja projekta (2014.- 2017.), provedena su arheološka istraživanja na četiri lokaliteta: u Romualdovoj pećini, na lokalitetu Abri Kontija 002, pećini kod Rovinjskog Sela te lokaliteta Lim 001, a proveden je i podvodni terenski pregled dijela Limskog kanala.
Pronađeni su brojni ostaci koji govore o kulturnim, a dijelom i biološkim aspektima populacija kasnog pleistocena i ranog holocena, što predstavlja važan prilog poznavanju rane prapovijesti Istre.
Više o samom projektu može se vidjeti na http://www.inantro.hr/hr/2016/12/27/archaeolim/

Otvorenje izložbe je u petak, 12. siječnja 2018. u 12,00 sati, a može se pogledati u Galeriji C8 u Puli svakoga dana od 9,00 do 21,00 sat do 28. veljače.
Ulaz je besplatan.

Izvor

AMI PRESS