(SLO) MGML – Predavanje zasl. prof. ddr. Mitje Guština ‘Korenine srednjeveške Ljubljane’ (PRESS)

Ob razstavi Srednjeveška Ljubljana vljudno vabljeni v četrtek, 18. januarja 2018, ob 18.00 na brezplačno predavanje ddr. Mitje Guština: Korenine srednjeveške Ljubljane.

Predavatelj bo na predavanju osvetlil usodo Ljubljanske kotline od prazgodovine in antike do prihoda prvih slovanskih naseljencev, ki so ostaline nekdanje mogočne Emone poimenovali z značilnimi imeni Ajdovščina, Trnovo, Mirje.

Red. prof. dr. dr. h.c. MITJA GUŠTIN je iz arheologije diplomiral 1972, doktoriral 1987 in leta 1997 postal redni profesor na FF Univerze v Ljubljani. Raziskuje keltska plemena v vzhodnih Alpah in na balkanskem polotoku, neolitsko poselitev in naselitev prvih Slovanov na območju med Jadranom in vzhodnimi Alpami ter arheologijo srednjega in novega veka, posebej mestnih jeder Kopra in Pirana.
Na Univerzi na Primorskem je leta 2003 ustanovil Inštitut za dediščino Sredozemlja pri ZRS UP in leta 2006 Oddelek za dediščino na FHŠ UP ter pripravil sklop predmetov za študij Dediščine v turizmu na FTŠ UP.
Je častni doktor Leopold Franzens Universität v Innsbrucku, nosilec Priznanj FF Univerze v Ljubljani in ZRS UP, častni senator in zaslužni profesor Univerze na Primorskem in prejemnik stanovske nagrade za življenjsko delo na področju arheologije.


Foto: Gorazd Guštin

Dokumenti:

Izvor

MGML PRESS

AMZ | AMI – Predstavljanje 30. sveska iz serije Monografije i katalozi muzeja Istre ‘Istra u novom vijeku’ (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu i Arheološki muzej Istre imaju osobitu čast pozvati na predstavljanje 30. sveska iz serije Monografije i katalozi muzeja IstreIstra u novom vijeku, koje će se održati u četvrtak, 18. siječnja 2018. u 12 sati u Velikoj dvorani na 1. katu.
Knjigu će predstaviti recenzenti dr.sc. Tea Perinčić i akademik Radoslav Tomić.

 

Izvor

AMZ PRESS

(SLO) NMS – Odprtje razstave CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM – skrivnostna zapuščina starih Rimljanov (PRESS)

Na ogled od 18. januarja do 18. februarja 2018 v Narodnem muzeju Slovenije na Muzejski 

Odprtje razstave bo v čertek, 18. januarja 2018, ob 12. uri. Vljudno vabljeni!

Poznorimski obrambni sistem claustra Alpium Iuliarum je bil v 4. stoletju največji rimskodobni arhitekturni podvig na ozemlju današnje Slovenije in sodi med najpomembnejšo kulturno dediščino pri nas. Posamezni ostanki zapor so se raztezali med Posočjem in Kvarnerskim zalivom na ozemlju današnje Slovenije in Hrvaške. Sestavljen je bil iz zapornih zidov, številnih stolpov, trdnjav in utrdb ter z njimi povezanih stavb v zaledju. Služil je nadzoru nad trgovino in premiki prebivalstva na ozkem prehodnem območju jugovzhodnih Alp, kjer je deloma potekala tudi severozahodna meja antične Italije.

Na fotografiji: poznorimski vojaki na Hrušici – igran prizor (foto: D. Badovinac).

Zaradi strateškega položaja je bilo to območje eno pomembnejših znotraj Rimskega imperija v poznoantičnem obdobju. Obrambni sistem je pred sovražnimi vpadi in notranjimi nesoglasji varoval tudi Rim, srce Rimskega imperija. Utrjene zapore, ki so sledile mreži rimskih cest, so izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem. Odseke zapornih zidov so v več linijah zgradili na predelih, kjer ni bilo naravnih pregrad in je bil prehod še mogoč. Tako so dobro izrabili naravne danosti terena.

Danes poznamo več kot 30 kilometrov ostankov zapornih zidov z več kot stotimi stolpi ter osmimi trdnjavami in utrdbami. Posamezni deli ohranjene dediščine so izredno razdrobljeni in pogosto nedostopni, zato so velikokrat tudi slabo prezentirani in neprimerno konservirani. Ustrezna zaščita, predstavitev in povečanje njihove prepoznavnosti ter razvoj kulturnega in zelenega turizma, so temeljni cilji novega projekta CLAUSTRA+ (Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum). Pri raziskovanju enkratne skupne kulturne dediščine sodelujejo štirje slovenski in pet hrvaških partnerjev. Projekt poteka v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014–2020 in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in lastnimi sredstvi.
Claustra+ je nadaljevanje projekta Kamniti braniki Rimskega imperija, v okviru katerega sta nastala tudi dokumentarni film in panojska razstava Claustra Alpium Iuliarum – skrivnostna zapuščina starih Rimljanov. Razstava bo po gostovanju na Hrvaškem ponovno na ogled v Narodnem muzeju Slovenije. Ogledali si boste lahko številne digitalne 3D rekonstrukcije, zemljevide, ilustracije in fotografije, ki predstavljajo enkratno skupno kulturno dediščino. Predstavljen bo tudi dokumentarni film.

Sporočilo za javnost, 18. januar 2018

Claustra Alpium Iuliarum – skrivnostna zapuščina starih Rimljanov

Potujoča razstava

Narodni muzej Slovenije, Muzejska 1, Ljubljana
Na ogled od 18. januarja do 18. februarja 2018

Ljubljana, 18. 1. 2018; Danes so v Narodnem muzeju Slovenije odprli potujočo razstavo Claustra Alpium Iuliarum – skrivnostna zapuščina starih Rimljanov, ki prikazuje poznorimski obrambni sistem, največji rimskodobni arhitekturni podvig na ozemlju današnje Slovenije. Zanimiva besedila o tej enkratni kulturni dediščini dopolnjujejo številne digitalne 3D rekonstrukcije, zemljevidi, ilustracije in fotografije. V okviru sicer panojske razstave je na ogled tudi dokumentarni film.

Poznorimski obrambni sistem claustra Alpium Iuliarum, ki je bil zgrajen v drugi polovici 3. stoletja, sodi med najpomembnejšo kulturno dediščino pri nas. Posamezni ostanki zapor se v presledkih raztezajo med Posočjem in Kvarnerskim zalivom na ozemlju današnje Slovenije in Hrvaške. Sistem zapor je bil sestavljen iz zapornih zidov, številnih stolpov, trdnjav in utrdb ter z njimi povezanih stavb v zaledju. Odlično je izkoriščal naravno razgibanost terena in velja za izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem. Služil je za nadzor nad trgovino in premiki prebivalstva na ozkem prehodnem območju jugovzhodnih Alp, kjer je deloma potekala tudi severovzhodna meja antične Italije. Varoval je tudi vhod v Italijo in jo ščitil pred sovražnimi vpadi.
Zaradi strateškega položaja je bilo to območje v poznoantičnem obdobju eno pomembnejših znotraj Rimskega imperija.

Danes poznamo več kot 30 kilometrov ostankov zapornih zidov z več kot stotimi stolpi ter osmimi trdnjavami in utrdbami. Obrambni sistem claustra Alpium Iuliarum je po svojem zgodovinskem in strateškem pomenu ter ohranjenosti primerljiv z mejami Rimskega imperija, ki so že vključene v seznam svetovne kulturne dediščine UNESCO, kot sta Hadrijanov zid in Germanski limes. Žal pa so posamezni ohranjeni deli zapornega sistema izredno razdrobljeni in pogosto nedostopni, zato so velikokrat slabo predstavljeni in neprimerno konservirani.

Za večjo prepoznavnost obrambnega sistema si prizadeva novi projekt CLAUSTRA+ (Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum). Vodja projekta dr. Katharina Zanier (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) je kot glavna cilja projekta izpostavila aktivno zaščito poznorimskega obrambnega sistema ter predstavitev in razvoj kulturnega in zelenega turizma na tem območju. Soavtor razstave Jure Kusetič (Narodni muzej Slovenije) je poudaril: »Namen razstave je na enostaven in slikovit način predstaviti kompleksno tematiko poznorimskega obrambnega sistema. Izmed mnogih vsebinskih sklopov smo zato izbrali tiste, ki obiskovalcu pomagajo razumeti vlogo tega spomenika pa tudi pomen ohranjanja in prezentacije skupne kulturne dediščine.«

O projektu

Claustra+ (Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum) je nadaljevanje projekta Kamniti braniki Rimskega imperija, v okviru katerega sta nastala panojska razstava Claustra Alpium Iuliarum – skrivnostna zapuščina starih Rimljanov in dokumentarni film. Pri raziskovanju kulturne dediščine sodelujejo štirje slovenski in pet hrvaških partnerjev. Projekt poteka v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014–2020 in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in lastnimi sredstvi. V okviru projekta strokovnjaki obravnavajo specifične probleme na področju vrednotenja, zaščite in ohranjanja skupne kulturne dediščine na območju obeh držav.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Izvor
NMS PRESS