[SLO] MGML – Uporaba 3D tehnologije v arheologiji, posvet v okviru EU projekta Archest

Kako sodobna tehnologija v arheologiji pripomore k lažji interpretaciji in večji dostopnosti dediščine, bo tema strokovnega posveta, ki ga v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane organiziramo v okviru evropskega projekta Archest. Pridružite se nam v četrtek, 13. aprila 2017ob 9.00 v Mestnem muzeju Ljubljana.
Nove tehnologije nudijo nove možnosti za popestritev in širitev interpretacije dediščine ter povezujejo muzeje z dediščinskimi prostori in nepremično dediščino v smiselno, izpovedno celoto, poučno in prijetno očesu obiskovalca oz. uporabnika. Nove tehnologije vsebino dediščine tudi lažje približajo različnim ciljnim javnostim in omogočajo dostopnost tistim, ki zaradi različnih fizičnih omejitev ne morejo obiskati in razumeti lokacij, kjer je arheološka dediščina ohranja na licu mesta.


V okviru posveta Uporaba 3D tehnologije v arheologiji bo dr. Dimitrij Mlekužspregovoril o sodobni tehnologiji v službi dediščinskih raziskav prostora skozi čas,  ddr. Verena Vidrih Perko bo imela kratko izhodiščno predavanje o teoretičnih vprašanjih rabe IKT v muzejih, dr. Bernarda Županek in Uroš Hohkravt bosta predstavila evropski projekt Archest, v okviru katerega nastajajo 3D rekonstrukcije dveh emonskih arheoloških parkov, mag. Miran Erič pa bo odprl pogled na pomen slikovnega jezika. Uvodnemu delu bodo sledile predstavitve primerov dobrih praks.

Posvet je za udeležence brezplačen. Obvezne prijave sprejemamo do srede, 12. aprila 2017, na prijava@mgml.si.

***
Posvet je del dnevov odprtih vrat, “Archeoopendays”, ki jih MGML organizira v okviru evropskega projekta Archest. V projektu poleg MGML sodelujejo še Fundacija Oglej (Fondazione Aquileia – vodilni partner), Arheološki inštitut Beograd in Zavod za zaščito spomenikov kulture Sremska Mitrovica. Osnovni namen projekta Archest je približati arheologijo najširši javnosti, s poudarkom na mladih in ljudeh z različnimi oviranostmi, ter pri tem uporabiti sodobno tehnologijo.

Osnovni cilji projekta Archest so: podpreti arheološki sektor in z arheologijo povezane kulturne sektorje, da bi delovali onkraj nacionalnih meja in večali znanje o skupni rimski zgodovini skozi najpomembnejša arheološka najdišča; uporabiti sodobno tehnologijo in drugačen konceptualni pristop, ki bo spremenil stališče, da je arheologija dolgočasna ali »elitistična«, in na ta način graditi novo publiko; prispevati k poznavanju in uporabi sodobne tehnologije v polju kulturne dediščine; ozavestiti odločevalce v polju kulturne dediščine o pomembnosti sodobnih tehnologij za boljše razumevanje kulturne dediščine; spodbujati internacionalizacijo delavcev v arheologiji (arheologov, fotografov, 3D oblikovalcev, grafičnih oblikovalcev, komunikatorjev); spodbujati razvoj občinstva s poudarkom na mladih in ljudeh z različnimi oviranostmi; okrepiti mrežo arheoloških najdišč, ki povezuje Italijo s Črnim morjem preko Slovenije, Hrvaške, Srbije in Romunije; spodbujati uporabo znanja o teh najdiščih tudi v turistične namene.

Program Ustvarjalna Evropa 2014–2020
Evropski projekt Archest je financiran s strani programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020), podprogram Kultura za evropske projekte sodelovanja. Program ima dve prednostni nalogi: krepitev zmogljivosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno delovanje ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti.
Več o programu je na voljo na
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/