Zbornik – Istra u novom vijeku (osvrt Vendi Jukić Buča)

Arheološki muzej Istre, Pula, 2017.
AMI
Za organizatora i izdavača: Darko Komšo
Recenzenti: dr. sc. Tea Perinčić, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, akademik Radoslav Tomić, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, dr. sc. Nataša Štefanec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest
Prijevod na engleski: Miloš Ilgo, dr. sc. Željka Miklošević, dr. sc. Tanja Trška
Urednica: Tatjana Bradara
Jezik: hrvatski, engleski
Stranica: 409
Cijena: 350 kn
ISBN 978-953-8082-13-9
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica Zbornika. Foto: VJB.

Zbornik “Istra u novom vijeku”, urednice Tatjane Bradare, objavljena je kao 30. svezak u serije Monografije i katalozi Arheološkog muzeja Istre u Puli.

Dr. sc. Tatjana Bradara muzejska je savjetnica i voditeljica Novovjekovne zbirke Arheološkog muzeja Istre u Puli.

Zbornik “Istra u novom vijeku” dio je opsežnog znanstveno-popularnog multimedijalnog projekta ‘Istra, lav i orao’ započetog 2013. godine, koji je objedinio brojne izložbene, nakladničke, promotivne, edukacijske i kulturološke aktivnosti Arheološkog muzeja Istre u Puli.

Tiskanjem ovog zbornika i postavljanjem predstojeće izložbe dječjih radova proizašlih iz izložbe ‘Istra, lav i orao’ realizirat će se svi zacrtani ciljevi ovog projekta, započetog 2013. godine. Ovaj projekt ostvario je svoj primarni cilj – predstavio je bogatu baštinu novog vijeka Istre, promovirao rad prve novovjekovne arheološke zbirke na području Hrvatske i proširio spoznaje o ovom zanimljivom razdoblju.

Iz Predgovora, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre Darko Komšo

Popis članaka

Predgovor

Riječ urednice

ROBERT KURELIĆ ‘Mletačka Republika i Habsburška Monarhija na prijelazu iz kasnog srednjovjekovlja u rani novi vijek (1400. – 1600.)’

ŽELJKO BISTROVIĆ ‘Venecijanski zvonoljevači i njihova zvona u Istri i na Kvarneru u srednjem i ranom novom vijeku’

PREDRAG MARKOVIĆ ‘Genius loci u istarskom kiparstvu gotičkog razdoblja – srednjovjekovna baština Istre između ‘lava’ i ‘orla”

DANIJEL CIKOVIĆ ‘Arhivske novosti o srebrnoj pali Eufrazijeve bazilike’

IVAN MATEJČIĆ ‘Pulski poliptih’

MARKUS LEIDECK ‘Bune podanika u austrijskoj Istri te njihov odraz u arhivskom gradivu’

IRMA HUIĆ ‘Urbanizam srednjovjekovnih naselja na granici mletačke i habsburške Istre’

JOSIP VIŠNJIĆ ‘Istarske feudalne rezidencijalne utvrde tijekom kasnog srednjeg i ranog novog vijeka (15. – 17. stoljeće)’

DANIJELA DOBLANOVIĆ ‘Stanovništvo Istre u ranome novom vijeku s aspekta dinamika demografskog ponašanja’

JASENKA GUDELJ ‘Materijalna kultura društvenih elita mletačke Istre: kuća obitelji Negri iz Labina početkom 16. stoljeća’

VALNEA DELBIANCO ‘Philippa Lazea – Puljanka, plemkinja, pjesnikinja’

MILENA JOKSIMOVIĆ ‘Pula i njeni stanovnici u izvješću o vitizaciji biskupa Agostina Valiera Pulskoj biskupiji 1580. godine’

SLAVEN BERTOŠA ‘Zanimljivosti iz matičnih knjiga grada Pule u novome vijeku’

LUKA BEKIĆ ‘Novovjekovne lule i boce iz podmorja Istre’

NIKOLA LOVRINIĆ ‘Odjeci glazbene renesanse i baroka u Istri: Gabriello Puliti – ‘vir musicae peritissimus”

DAMIR TULIĆ ‘Mramorni oltari 17. stoljeća u Istri’

MATEJA JERMAN ‘Boljun između lava i orla: prilog poznavanju augsburškog i mletačkog zlatarstva u Hrvatskoj’

IVA JAZBEC TOMAIĆ ‘Između dviju provincija: tkanine Jacopa Linussija u Istri’

ELVIS ORBANIĆ ‘Vjerske procesije u austrijskoj Istri druge polovine 18. stoljeća’

Popis autora u monografiji

Popis predavanja održanih u Muzejsko-galerisjkom prostoru Sveta Srca

 

Publikacija je velikih dimenzija i tvrdo ukoričena. Sadrži brojne fotografije u boji, table i karte.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre u Puli na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 16. 10. 2017.

Uz članak Zbornik – Istra u novom vijeku (osvrt Vendi Jukić Buča) >http://www.arheologija.hr/?p=11088. Fotografije: Vendi Jukić Buča.

Posted by Arheologija on 16. listopada 2017

 

 

Zbornik – Istraživanja na otocima [prikaz Vendi Jukić Buča]

Hrvatsko arheološko društvo, Lošinjski muzej, Zagreb, 2015.
HAD
Tip: zbornik
Izdavači: Hrvatsko arheološko društvo, Lošinjski muzej
Nakladničko vijeće: Sanja Ivčević, Iva Kaić, Tatjana Kolak, Ondina Krnjak, Daria Ložnjak-Dizdar
Odgovorni urednici: Zrinka Ettinger Starčić, Domagoj Tončinić
Prijevod: Assia Barić
Jezik: hrvatski, engleski, sažeci na hrvatskom, engleskom, francuskom
Stranica: 176

ISBN HAD 978-953-6335-07-7
ISBN Ministarstvo kulture 978-953-7902-124
ISSN 0351-8884

Galerija fotografija [autor: VJB]

Naslovnica zbornika 'Istraživanja na otocima'. Fotografija: VJB.

Naslovnica zbornika ‘Istraživanja na otocima’. Fotografija: VJB.

 

‘Istraživanja na otocima’ (Izdanja HAD-a br. 30/2012.) zbornik je istoimenog znanstvenog skupa koji su 2012. godine u Velom Lošinju organizirali Hrvatsko arheološko društvo i Lošinjski muzej. Tijekom Skupa održano je dvadeset i jedno predavanje na temu arheoloških istraživanja provedenih na otocima, poglavito Lošinju i Cresu, te predstavljeno šest postera u okviru sekcije Novitates. U okviru Skupa održana je godišnja skupština Hrvatskog arheološkog društva, a kao prateći sadržaj Skupa organiziran je cjelodnevni stručni izlet po otocima Lošinju i Cresu, u okviru kojeg su, uz lokalne povijesne i prirodne znamenitosti, posjećeni objekti Lošinjskog muzeja – Muzejsko-galerijski prostor Kula u Velom Lošinju, Palač Fritzy u Malom Lošinju te Arheološka zbirka Osor u Osoru.

 

Sadržaj

9 – 18

Zrinka Ettinger Starčić, Jasminka Ćus Rukonić

‘Pregled povijesti arheoloških istraživanja na cresko-lošinjskom arhipelagu u posljednjih stotinjak godina’

Na cresko-lošinjskom arhipelagu Osor je najbolje istraženi arheološki lokalitet, jedno od najstarijih i najznačajnijih otočnih naselja. Slijede drugi arheološki lokaliteti na otoku Cresu i cijelom cresko-lošinjskom arhipelagu. Osim kompnenih sustavnih pregleda te arheoloških istraživanja, sustavno se pregledavalo i arheološki istraživalo i podmorje arhipelaga.

 

19 – 30

Dražen Maršić

‘Ugradbeni nadgrobni reljefi Arbe’

Među bogatom spomeničkom baštinom antičke Arbe nalazi se i nekoliko primjeraka ugradbenih nadgrobnih reljefa s portretima pokojnika. Taj tip nadgrobnog spomenika na istočnoj je obali Jadrana prvi put prepoznat upravo na temelju jednog primjerka s Raba, a u novije se vrijeme pojavila još nekoliko spomenika sličnih karakteristika. Posebice je vrijedan fragment reljefa s imenom dekuriona Tita Bebija Justa. Za razliku od nadgrobnih stela, s kojima iskazuju najviše formativnih sličnosti, ugradbeni reljefi nisu slobodno stajali u prostoru, već su bili ugrađeni u različite oblike nadgrobne arhitekture. Njihova je pojava još jedan element u sagledavanju kulturnog i društvenog profila antičke Arbe.

No automatic alt text available.

 

31 – 38

Marija Kolega, Mate Radović

‘Rezultati završne arheološke kampanje na lokalitetu Banovac u Ninu’

U nastavku istraživanja otkriveno je istočno krilo rimske stambene kuće (domus) s ostacima nekoliko prostorija i dijelovi atrija s impluvijem. U najvećoj istraženoj prostoriji otkriven je mozaički pod izrađen od crnih i bijelih tesera ukrašen geometrijskim motivima (kvadrat, pravokutnik). Ostaci mozaičkog poda u ostalom krilu kuće sačuvani su u manjim segmentima u pojedinim prostorijama in situ ili urušeni u kulturnom sloju. Uz sam istočni profil otkriven je suhozid ranosrednjovjekovne građevine, uz čiju vanjsku liniju su istraženi istovremeni grobovi. To je kontinuitet nastanjivanja i korištenja prostora potvrđen ranijim iskopavanjima na terenu.

 

39 – 56

Meri Zornija, Marko Menđušić

‘Ranokršćanski sakralni kompleks u uvali Tarac na Kornatu (istraživanja 2006.-2011.)

Već nekoliko godina, počevši od pripremnih radnji 2006. godine za obnovu crkvice Gospe od Tarca (sv. Marije) na Kornatu, traju radovi na ovom značajnom lokalitetu. Zamišljeni prvotno kao građevinski i konzervatorski u trajanju od godinu ili dvije, dobili sui svoj arheološko-istraživački nastavak, iniciran pronalaskom zidova ranijeg zdanja za nužnih iskopa uz vanjske i unutrašnje stijenke ziđa srednjovjekovne crkvice. Rezultat istraživanja su saznanja da je današnja sv. Marija sagrađena na temeljima ranije, ranokršćanske crkve, čiji tloris i ostavi zidova govore da je doživjela više intervencija u smislu dogradnji i preinaka određenih dijelova. Zapravo, radi se o višeslojnom lolalitetu koji pokazuje tragove naseljenosti još od liburnskih vremena, a nije isključeno, čak je i vrlo vjerojatno, da sakralnom kompleksu prethodi rimsko ladanjsko ili gospodarsko zdanje. Pretpostavke se temelje na osnovi nekoliko antičkih ulomaka, a daljnja israživanja će, koja svakako treba nastaviti, to potvrditi ili demantirati.

No automatic alt text available.

 

57 – 66

Kristina Vodička Miholjek

‘Arheološki lokalitet Poje – antička vila u Njivicama na otoku Krku’

Istraživanjima izvedenim 2006. i 2007. godini, arheološki likalitet Poje, kao i cijelo naselje Njivice dobivaju mnogo dužu povijest, koja seže, u dosad, na ovome prostoru neistražena razdoblja antike. Rezultati dobiveni preliminarnim istraživanjem antičkih objekata govore o lokalitetu ‘Poje’ kao antičkom gospodarstvu u vremenu 3. i 4. st. po. Kr. al ii u kasnijim vremenima. Pronalazak kružnog trijema vile, hipokaust, tesere i ulomci višebojnih freski dodatan su razlog za daljnje istraživanje lokaliteta jer upućuju na luksuzno urešeno gospodarstvo u 3. st., a vrlo vjerojatno i ranije.

No automatic alt text available.

 

67 – 76

Andrej Janeš, Ivica Pleština

‘Utvrda Lopar u Novom Vinodolskom – antička i srednjovjekovna utvrda: istraživanja 2011. i 2012. godine’

Služba za arheološku baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda tijekom 2011. i 2012. g. provela je dvije kampanje arheoloških istraživanja utvrde Lopar u Novom Vinodolskom. Tom prilikom utvrđeni su arhitektonski ostaci preživjeli miniranje utvrde 1936. g. kao i bogati kulturni slojevi koji dokazuju korištenje utvrde od kasne antike, ranog bizantskog razdoblja i ranog srednjeg vijeka. Pronađen je brojan inventor grube keramike koju se, radiokarbonskim analizama i analogijama s materijalom s drugih sličnih nalazišta u regiji, može datirati od 4. do kraja 6. st. te je utrvrđeni horizont ranosrednjovjekovnog zaposjedanja utvrde u 9./10. st.

 

77 – 102

Morana Čaušević Bully, Sébastien Bully

‘Redovnitvo na Kvarnerskim otocima od 5. do 11. stoljeća: nova arheološka istraživanja lokaliteta Sveti Petar kod Ilovika i Martinšćica na Punta Krizi’

Članak u prvom dijelu donosi osnovne podatke o istraživačkom programu ‘Otočno redovništvo na Kvarneru od 5. do 11. stoljeća’. U kratkim crtama postavljena je njegova problematika te su naglašeni razlozi njegova osnutka. U drugom dijelu predstavljeni su prvi rezultati preliminarnih istraživanja dvaju ključnih lokaliteta za razumijevanje mogućeg ranog redovništva kvarnerskog otočja. Ovdje se posebice obaziremo na pitanje vrlo vjerojatne reupotrebe ranijih zdanja, odnosno lokaliteta koji su postojali i u vrijeme klasične antike. Putem kombinranih metoda arheologije zidova, sondažnih istraživanja, rekognosiranja, te izrade mikro-topografskih karata, pokušali smo razviti metodološki pristup koji bi mogao pomoći u budućoj identifikaciji potencijalnih redovničkih lokaliteta.

No automatic alt text available.

 

103 – 128

Sébastien Bully, Miljenko Jurković, Morana Čaušević Bully, Iva Marić

‘Benediktinska opatija sv. Petra u Osoru – arheološka istraživanja 2006.-2013.’

U članku se predstavljaju dosadašnju rezultati sustavnih arheoloških istraživanja samostana sv. Petra u Osoru koja se izvode u sklopu hrvatsko-francuskog znanstvenog projekta u suradnji Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu i francuskog CNRS-a, a koja imaju za cilj utvrditi kronološku sekvencu izgradnje crkve i samostana, kao i njegovo pozicioniranje u postojeću urbanu strukturu iz prethodnih razdoblja. Rezultati su predstavljeni kronološkim redom, počevši od prapovijesnog preko antičkog i kasnoantičkog razdoblja. Veći dio članka posvećen je glavnom predmetu istraživanja, crkvi i samostanu sv. Petra, poglavito najzanimljivijim rezultatima, poput otkrića mauzoleja i klaustra ili kasnoantičke faze crkve, te u venecijanski zid ugrađenih samostanskih građevina, a koji su postignuti kombinacijom različitih metoda istraživanja (detaljna analiza zida, geofizička istraživanja, arheološka iskopavanja). Ta su nova otkrića omogućila definiranje topografije samostanskog sklopa u XI. i XII. stoljeću.

No automatic alt text available.

 

129 – 140

Mario Novak

‘Zdravlje i bolest tijekom antike u Baškoj na Krku’

U članku su prikazani rezultati bioarheološke analize ljudskih koštanih ostataka pronađenih tijekom zaštitnih iskopavanja koja su proveli stručnjaci Hrvatskog restauratorskog zavoda na nalazištu Sveti Marko u Baškoj na otok Krku 2007. godine.
Ukupan analizirani uzorak sastoji se od 29 osoba: u devet paljevinskih ukopa bili su pohranjeni ostaci devet osoba, a u 17 kosturnih ukopa ostaci 20 osoba. Od projnih patoloških promjena zabilježeno je vise antemortalnih fraktura koje su najvjerojatnije nastale kao rezultat nesretnih slučajeva, pokazatelja intenzivnog mehaničkog opterećenja i teškog fizičkog rada (Schmorlovi defekti i benigni kortikalni defekti na hvatištima mišića), nespecifičnih zaraznih bolesti (periostitis), subaldultnog stresa (hipoplazija zubne cakline i cribra orbitalia) i alveodentalnih lezija. Na temelju određenih patoloških promjena na kostima u dva slučaja (ishijalni bursitis i myositis ossificans) bilo je moguće provesti djelomičnu rekonstrukciju habitualnih aktivnosti kojima su se te osobe bavile tijekom života. Analiza tafonomskih karakteristika paljevinskih ukopa snažno sugerira relativno visoku temperature gorenja pogrebnih lomača u Baškoj (iznad 600 °C) i činjenicu da nije postojao postupak parcijalnog prikupljanja kostiju ili preferiranje određenih dijelova tijela/kostura. S obzirom na paleodemografske i paleopatološke karakteristike analiziranih osoba, ali i arheološke nalaze u grobovima, može se prepostaviti da su na istraženom dijelu antičke nekropole u Baškoj na otoku Krku bili sahranjivani pripadnici nižih staleža, tj. običnog puka.

 

141 – 146

Zrinka Premužić, Petra Rajić Šikanjić

‘Životinje i zarazne bolesti u arheološkim populacijama’

Zarazne bolesti česta su pojava među današnjim populacijama, a njihovu raširenost moguće je pratiti kroz sva povijesna razdoblja. U najvećem broju slučajeva njihovi uzročnici su patogeni mikroorganzmi. Pojava zaraznih bolesti povezuje se, između ostaloga, i s načinom života i okolišnim čimbenicima. Jedan od načina prijenosa je sa životinja na ljude i to čestim bliskim kontaktom ili konzumacijom mesa i mliječnih proizvoda. U arheološkim populacijama potvrdu prisutnosti zaraznih bolesti nalazimo na skeletnim ostacima. Dva primjera takvih bolesti su tuberkuloza i bruceloza. Njihovo prisustvo upućuje na značajnu ulogu životinja u svakodnevnom životu prošlih zajednica.

 No automatic alt text available.

 

147 – 163

Michael Doneus, Nives Doneus, Christian Briese, Geert Verhoeven

‘Airborne laser scanning and Mediterranean Enviroments’

Coastal archaeology combines research in different environments: land surface, intertidal zone and sub-aquatic area. In consequence of the use of different archaeological methods for these different physical environments, there is a border between land and underwater zones. Archaeological topographic research is mainly confined to land surfaces and intertidal zones. This is unfortunate since knowledge of offshore underwater topography is essential to understand the organization and distribution of sites on islands and coastal zones. Bridging the ‘border’ between land and water in archaeological topographic research therefore requires the development of new archaeological documentation methods.
The latest technique to combine terrestrial and underwater survey is Airborne Laser Bathymetry (ALB, which utilizes a green, water-penetrating laser and therefore can be applied for mapping surfaces under shallow water. Depending on the water clarity these systems can provide a detailed characterization of the underwater topography and even be used to prospect archaeological sites under shallow water.
The presented paper will discuss the actual available ALB hardware and possibilities and limitations to the bathymetric sensor technique using sample data sets in Croatian case study areas in the northern Adriatic Sea. Maritime archaeological prospection is being tested in this area to provide high quality topographic mapping for later research questions regarding the rise and decline of settlements due to the changes in the shipbuilding, topography and navigational routes/natural harbours, and topography and harbor organization.

 

165 – 176

Geert Verhoeven, Nives Doneus, Michael Doneus, Seta Štuhec

‘From pixel to mesh – accurate and straightforward 3D documentation’

Most people like 3D visualizations. Whether it is in movies, holograms or games, 3D (literally) adds an extra dimension to conventional pictures. However, 3D data and their visualizations can also have scientific archaeological benefits: they are crucial in removing relief distortions from photographs, facilitate the interpretation of an object or just support the aspiration to document archaeology as exhaustively as possible. Since archaeology is essentially a spatial discipline, the recording of the spatial data component is in most cases of the utmost importance to perform scientific archaeological research. For complex sites and precious artefacts, this can be a difficult, time-consuming and very expensive operation.
In this contribution, it is shown how a straightforward and cost-effective hard- and software combination is used to accurately document the inventory some of the cultural heritage of the Cres/Lošinj archipelago in three or four dimensions. First, standard photographs are acquired from the site or object under study. Secondly, the resulting image collection is processed with some recent advances in computer technology and so-called Structure from Motion (SfM) algorithms, which are known for their ability to reconstruct a sparse point cloud of scenes that were imaged by a series of overlapping photographs. When complemented by multy-view stereo matching algorithms, detailed 3D models can be built from such photo collections in a fully automated way. Moreover, the software packages implementing these tools are available for free or at very low-cost. Using a mixture of archaeological case studies, it will be shown that those computer vision applications produce excellent results from archaeological imagery with little effort needed. Besides serving the purpose of a pleasing 3D visualization for virtual display or publications, the 3D output additionally allows to extract accurate metric information about the archaeology under study (from single artefacts to entire landscapes).

 

Zahvaljujem izdavaču Hrvatskom arheološkom društvu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 3. 1. 2017.

Zbornik – Istraživanja u Imotskoj krajini [prikaz Vendi Jukić Buča]

Hrvatsko arheološko društvo, Konzervatorski odjel u Imotskom, Zagreb, 2015.
HAD
Tip: zbornik
Izdavači: Hrvatsko arheološko društvo, Konzervatorski odjel u Imotskom
Nakladničko vijeće: Sanja Ivčević, Iva Kaić, Tatjana Kolak, Ondina Krnjak, Daria Ložnjak-Dizdar
Odgovorni urednici: Ivan Alduk, Domagoj Tončinić
Prijevod: Assia Barić
Jezik: hrvatski, sažeci na talijanskom, engleskom, latinskom
Stranica: 144

ISBN HAD 978-953-6335-08-4
ISBN Ministarstvo kulture 978-953-312-030-0
ISSN 0351-8884

Galerija fotografija [autor: VJB]

Naslovnica zbornika 'Istraživanja u Imotskoj krajini'. Fotografija: VJB.

Naslovnica zbornika ‘Istraživanja u Imotskoj krajini’. Fotografija: VJB.

‘Istraživanja u Imotskoj krajini’ (Izdanja HAD-a vol. 29/2011) zbornik je istoimenog znanstvenog skupa koji su 2011. godine organizirali Hrvatsko arheološko društvo i Konzervatorski odjel u Imotskom. Tijekom Skupa održano je gotovo dvadeset predavanja tematski vezanih uz arheološka istraživanja na području Imotskog, Vrgorca, Sinjske krajine i Hercegovine te predstavljeno deset postera s uvodima u različita istraživanja. Kao prateći sadržaj Skupa otvorena je izložba ‘Arheološka istraživanja na trasi autoceste u Zabiokovlju i Plini’ u organizaciji Gradskog muzeja Makarska i privatnih arheoloških firmi, koju je pratio opširan katalog te predstavljena knjiga profesorice dr. sc. Tihomile Težak-Gregl ‘Uvod u prapovijesnu arheologiju’.

 

Sadržaj

9 – 26

Ivan Alduk

‘Arheološka istraživanja u Imotskoj krajini’

Tijekom 19. i u prvoj polovini 20. stoljeća (ali i ranije) s područja Imotske krajine pristižu nam različite vijesti o arheološkim nalazištima, a u splitski Arheološki muzej dolaze i predmeti pronađeni na više mjesta na prostoru imotskih sela.
Prva istraživanja 1897./1898. godine na Crkvini-Bublinu u Zmijavcima vodio je fra Ivan Tonković čime je udaren temelj budućoj zbirci imotskog franjevačkog samostana, koju je u drugoj polovini 20. stoljeća fra Vjeko Vrčić uvelike proširio i obogatio.
Iako su arheološka istraživanja na ovom prostoru bila skromna i rijetka neka od njih dala su nalaze od izuzetne važnsti za lokalnu i regionalnu povijest, ali zanimljive i u europskim razmjerima. Posebno ona koja su se na pojedinim lokalitetima odvijala od 80-ih i 90-ih godina 20. stoljeća.
Gradnja autoceste u južnom, podbiokovskom, dijelu Imotske krajine potaknula je istraživanje većeg broja arheoloških lokaliteta što je ovaj prostor jasnije pozicioniralo na, još uvijek imaginarnoj, arheološkoj karti Hrvatske.

 No automatic alt text available.

 

27 – 40

Ivo Glavaš

‘Stanica beneficijarija u Novama’

U radu se daje općeniti kritički osvrt na funkciju i položaj konzularnih beneficijarija. Temeljem brojnih nalaza beneficijarijskih zavjetnih žrtvenika, na prostoru rimskih Nova (današnje naselje Ramović južno od Imotskog) na magistralnoj cesti Akvileja-Dirahij, dokazano je postojanje stanice konzularnih beneficijarija u kojoj službuju legionari sljedećih legija: legio I Adiutrix, legio I Italica, legio X Gemina, legio XI Claudia i legio XIII Gemina, Zavjetni žrtvenici posvećeni su Jupiteru, Jupiteru i Geniju municipija, Silvanu i Fortuni Redux. Glavnina žrtvenika pronađena je u neposrednoj blizini župne crkve u Runoviću te na tom mjestu treba tražiti beneficijarijsku stanicu u Novama.

Image may contain: outdoor, nature and water

 

41 – 58

Iva Kaić

‘Intagliji iz zbirke Franjevačkog samostana u Imotskom’

Među različitim predmetima pohranjenima u zbirci Franjevačkog samostana u Imotskom posebno mjesto zauzimaju zavjetni darovi. U jednoj od vitrina izložena je zbirka nakita i sakralnih predmeta koji su prikupljeni kao zavjetni dar Majci Božjoj. Zbirku sačinjavaju krunice, križići, ogrlice, naušnice i prstenje. Od darovanih prstenova izdvaja se 21 primjerak s intaglijima. Svo je prstenje recentne izrade. Još je jedan intaglio umetnut u recentnu naušnicu. Sedam intaglija iz kolekcije datirano je u rimsko doba, jedan intaglio dvojbene je datacije, dok preostali pripadaju novovjekovnom razdoblju. Nažalost, o porijeklu i načinu nabave ovih predmeta nisu nam sačuvani nikakvi podaci. Možemo samo pretpostaviti da su rimskodobni intagliji, koji su sekundarno iskorišteni pri izradi recetnog nakita, nađeni na području Imotskog i okolice.

No automatic alt text available.

 

59 – 68

Zrinka Šimić-Kanaet

‘Istraživanja u Imotskoj krajini. Lokalno je univerzalno’

Nakon provedene tipološke i kronološke analize rimske keramike iz Tilurija utvrđeno je da velik broj nalaza pripada uporabnoj kuhinjskoj keramici, a izdvojeno je 35 ulomaka kuhinjske keramike (lonci) za koje možemo reći da su izrađeni unutar jednog područja pod snažnim utjecajem tradicije te pripadaju lokalnoj proizvodnji. Lokalna proizvodnja rimske keramike je nastavak proizvodnje uporabne keramike u provincijama čije prepoznavanje, analiza i kronologija pomažu u stvaranju nove ekonomske i etničke slike jednog područja.

Image may contain: drawing

 

69 – 90

Ana Pavlović

‘Reducirani numi siscijske kovnice tipa Iovi Conservatori Avgg Nn iz ostave u Trijebnju’

U članku se analiziraju reducirani numi tipa Iovi Conservatori Avgg Nn iskovani u rimskoj carskoj kovnici u Sisku (Siscia) od 312. do 313. godine. Obrađuje se njihova datacija, okolnosti i vrijeme početka njihove emisije u kovnicu te značaj koji predstavljaju u novčanim reformama tetrarhijskog perioda. Dio su velike tetrarhijske ostave brončanog rimskog novca, otrkivene 1936. godine u Trijebnju u Bosni i Hercegovini kao slučajan nalaz, a za koju se naknadnom revizijm utvrdilo da je sadržavala 11072 brončana komada, većinom numa uz nešto predreformskih antoninijana i centenionala. Od 6613 komada koji su potekli iz siscijske kovnice njih 6035 pripada tipu Iovi Conservatori Avgg Nn. Tako velika brojčana zastupljenost omogućila je analizu rada i organizacije jedne rimske carske kovnice kao što je Siscija, a koju karakterizira visoki sutpanj specijalizacije u pojedinim oficinama unutar kovnice.

No automatic alt text available.

91 – 102

Vinka Bubić

‘Terenski pregled lokaliteta kod Velića’

Nakon što je početkom 2011. godine Konzervatorski odjel u Splitu zaprimio dojavu o postojanju nadsvođene grobnice na lokaciji uz cestu Trilj-Livno između sela Jabuka i Velić, stručnjaci iz četiri institucije obavili su terenski pregled naznačene lokacije. Područje triljskog kraja bogato je arheološkom građom iz svih razdoblja što je i zabilježeno u literaturi. Među objavljenom građom je i istaknuti nalaz miljokaza iz Velića, datiran u 3. st. Međutim, pokazalo se da lokacija na kojoj je pronađena grobnica dosad nije spominjana u literaturi. Zbog toga je glavni cilj terenskog pregleda bio registrirati, dokumentirati i zaštiti novi lokalitet između Jabuke i Velića. Zabilježeni podaci ukazuju na postojanje ostataka bedema unutar kojih se nalaze urušeni građevinski objekti. U blizini spomenute grobnice primijećene su strukture u obliku humaka karakteristične za nadsvođene grobnice te veća građevina koja bi mogla predstavljati crkveni objekt. Iako je lokalitet prekriven gustim raslinjem, uočeni su brojni ulomci građevinske krovne opeke i keramike.

 

103 – 112

Ivan Alduk

‘Radionice stećaka u Imotskoj krajini’

S obzirom na veliki broj sačuvanih stećaka u Imotskoj krajini (oko 80 lokaliteta), izrazito bogatstvo reljefa, način na koji ih ‘majstori –kovači’ upotrebljavaju te pojavu pojedinih tipova stećaka danas nam se na ovom području kristalizira nekoliko ‘radionica’ i kovača koje djeluju na prostorima pojedinih sela, al i znatno šire.

No automatic alt text available.

 

113 – 126

Radoslav Dodig

‘Podrijetlo imena Imotski’

O imenu Imotski pisalo je vise autora: J. Krahe, P. Skok, A. Mayer, A. Ujević, P. Šimunović i A. Loma, ali nisu ponudili uvjerljive etimologije. Najčešće se podrijetlo tražilo u imenu putne postaje Aemate (Lamatis), spomeute u kartografskim izvorima. U članku će se raspravti o svim dosadašnjim pokušajima, uz topografske, povijesne i arheološke argumente i ponuditi prihvatljivija etimologija. Ona će se temeljiti na romanskoj osnovi mont- (brdo), kako je to već ranije naslutio D. Alerić.

No automatic alt text available.

 

127 – 138

Ivor Janković

‘Tradicionalna vs. 3D geometrijska mormometrika u bioarheologiji’

Morfometrika, ili mjerenje oblika, jedna je od osnova bioarheološke znanosti. U radu su prikazane osnovne razlike između tzv. ‘tradicionalne’ i geometrijske morfometrike, kao i teoretske te praktične razlike i mogućnosti ova dva pristupa.

 

139 – 143

Zrinka Premužić, Petra Rajić Šikanjić

‘Primjeri osteoporoze u arheološkim populacijama Hrvatske’

Osteoporoza je bolest koju karakterizira smanjenje gustoće kostiju zbog koje one postaju porozne te izrazito krhke i lako lomljive. Na njezin nastanak i razvitak utječe više čimbenika, među kojima je najvažniji promjena u razini hormona. Bolest je u modernim populacijama česta kod starijih osoba, osobito žena. Osteoporozu nalazimo i na skeletnim ostacima arheoloških populacija. Na skeletnom materijalu dijagnoza se postavlja ukoliko su prisutne smanjena gustoća kosti i s njom povezana fraktura. Učestalost ovog oboljenja prikazana je na tri hrvatska arheološka lokaliteta.

Zahvaljujem izdavaču Hrvatskom arheološkom društvu na ustupljenom primjerku.

 

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 3. 1. 2017.

Zbornik mednarodnega sestanka o Bojih in Tavriskih, Oberleis-Klement 1012 [PRESS]

Ljubljana, 4. oktobra 2016 (torek)

Drage kolegice, dragi kolegi!

14. in 15. junija 2012 je v Klementu pri Oberleisu na Spodnjem Avstrijskem potekal dvodnevni mednarodni znanstveni sestanek Boji – Tavriski (Boier – Taurisker), prirejen v okviru projekta Keltsko višinsko naselje na Oberleiserbergu.

Avgusta 2016 je na Dunaju pri Založbi Avstrijske akademije znanosti izšel zbornik tega sestanka, in sicer kot 85. zvezek zbirke Mitteilungen der Prähistorischen Kommission (https://www.academia.edu/28084234). Cena mehko vezanega zvezka je 79 evrov ( http://hw.oeaw.ac.at/7740-1 ).

Zbornik sta uredila Poljak Maciej Karwowski in Avstrijec Peter Ramsl. Na sestanku leta 2012 je bilo 40 udeležencev iz Poljske (5), Nemčije (1), Avstrije (14), Češke republike (5), Madžarske (2), Slovaške (6), Slovenije (5) in Hrvaške (2), med njimi Marko Dizdar in Ivan Drnić iz Zagreba.

Posvečen je spominu na leta 2012 umrlega moravskega arheologa Miloša Čižmářa in obsega predgovor in uvod obeh urednikov, štiri članke o arheologiji Tavriskov, štiri o arheologiji Bojev, tri v zvezi z Vzhodnimi Kelti in tri v zvezi s povezavami srednjega Podonavja z Rimljani.

Boris Kavur predstavlja meče in nožnice s konca zgodnje latenske dobe, najdene v južni Avstriji, na zahodnem Madžarskem in v vzhodni Sloveniji.

Marko Dizdar obravnava najdbe iz poznolatenskega naselja Blato pri Vinkovcih v vzhodni Slavoniji, med katerimi prevladujejo bronaste fibule številnih vrst, zanimivi pa so tudi deli konjske opreme in poznorepublikanskih bronastih posod.

Ivan Drnić pokaže, kako so fibule vrste Oberleiserberg vplivale na izdelavo ulitih fibul pri Skordiskih (https://www.academia.edu/28882265).

Maciej Karwowski obravnava v sklopu povezav naselja na Oberleiserbergu z jugom fibule vrste Vinkovci, astragalne pasove, bronaste gumbe z mrežasto okrašeno bradavičko in krive nože z zakovicami na ročaju (https://www.academia.edu/28084645).

Numizmatik Jiří Militký iz Prage je zbral novce Tavriskov in Norikov, najdene na območju Češke republike in sosednjih ozemelj, Monika Dębiec iz Poljske in Maciej Karwowski pa sta izdelala tipologijo bradavičastih obročkov z območja Bojev (https://www.academia.edu/28084724).

Sam v članku z naslovom Bronze Fibulae of the Zvonimirovo Type / Bronaste fibule vrste Zvonimirovo (https://www.academia.edu/28893968) prinašam seznam teh fibul, ki jih je mogoče razdeliti na štiri različice (a, b, c1 in c2). Značilne so za Tavriske, pojavljajo pa se tudi pri Norikih na avstrijskem Koroškem, Bojih na Slovaškem in Kolapijanih ob Kolpi (Golek pri Vinici). Prve tri različice, ki jih krasi velik okrašen gumb poljajčastega preseka na zapognjeni nogi, sodijo v stopnjo LT C2, različica c2 pa verjetno v stopnjo LT D1. V stopnjo LT C2 verjetno sodijo tudi fibule srednjelatenske sheme vrste Ljubljana. Največ primerkov teh je bilo najdenih na najdišču Tribuna v Ljubljani (prim. Gaspari 2014, Emona, 104, sl. 108: levo zgoraj z napačno datacijo v pozno latensko dobo).

Na koncu zbornika so v zaključnem poglavju (Epilogue) program sestanka, seznam udeležencev in zelo podrobno in koristno kazalo (Index), ki obsega med drugim imena najdišč (na primer Vinkovci, Zvonimirovo), držav (Croatia, Slovenia, Serbia …), plemen (Scordisci, Taurisci), rimskih provinc, arheologov (na primer Dizdar, Marko in Teržan, Biba) in vse vrste drobnih najdb (amber bead, amphora, astragal belt…).

Lep pozdrav iz Ljubljane            Dragan Božič

Galerija fotografija [ustupio Dragan Božič]

Izvor

Emailom Dragan Božič

Zbornik – ‘Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem’ [osvrt Vendi Jukić Buča]

Narodni muzej Slovenije, 2015.

NMS

Web

Za nakladnika: Barbara Ravnik

Urednici: Janka Istenić, Boštjan Laharnar, Jana Horvat

Glavni i odgovorni urednik serije: Peter Turk

Urednički odbor: Dragan Božič, Janez Dular, Janka Istenič, Timotej Knific, Biba Teržan

Recenzenti: Jana Horvat, Janka Istenić, Peter Kos, Boštjan Laharnar

Lektura: Alenka Božič, Marjeta Humar

Urednik slikovnog gradiva: Ida Murgelj

Jezici: engleski, njemački, slovenski

Stranica: 430

ISBN 978-961-6169-97-4

Link

Galerija fotografija [autor VJB]

Naslovnica zbornika 'Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem'. Fotografija: VJB.

Naslovnica zbornika ‘Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem’. Fotografija: VJB.

 

Zbornik ‘Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem’ sadrži priloge o najnovijim rezultatima istraživanja koje su proveli sudionici znanstvenog susreta održanog 17. i 18. studenog 2011. godine u Ljubljani, u organizaciji Narodnog muzeja Slovenije i Inštituta za arheologiju Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (ZRC SAZU).

U Predgovoru Janka Istenić, Boštjan Laharnar i Jana Horvat, urednici publikacije, kao poticaj organiziranju Znanstvenog skupa i publiciranju Zbornika navode potrebu za prezentacijom rezultata novih arheoloških istraživanja iz područja antičke arheologije u okviru tematike koja je obuhvaćena znanstvenim prilozima.

‘Napredovali smo v razumevanju poteka rimskega osvajanja ozemlja Slovenije v zgodnjerimski dobi ter poglobili poznavanje posameznih vidikov vojaške obrambe in nadzora v poznorimski dobi, več vemo o arhitekturi in datiranju vojaških utrdb, o oskrbi vojske, o poteku prometnih in oskrbovalnih poti ter o rimskoj vojaški opremi.’

‘Napredovali smo u razumijevanju rimskog osvajanja područja Slovenije u kasnorimskom razdoblju te produbili poznavanje pojedinačnih aspekata vojničke opreme i nadzora u kasnorimskom razdoblju, znamo više o arhitekturi i datiranju vojničkih utvrda, o opskrbi vojske, po tijeku prometnih i dobavnih pravaca te o rimskoj vojničkoj opremi.’

Iz Predgovora, Janka Istenić, Boštjan Laharnar i Jana Horvat

Publikacija je velikih dimenzija, tvrdo ukoričena s brojnim slikovnim prilozima – fotografijama, crtežima, kartama, tlocrtima i situacijskim planovima. Paralelno uz svaki tekst na originalnom jeziku (engleski, njemački) nalazi se prijevod na slovenski.

Sadržaj

Boštjan Laharnar ‘The Roman army in the Notranjska region’/’Rimska vojska na Notranjskem’

Janka Istenič, s prilogom Alenke Miškec (katalog kovanica) ‘Traces of Octavian’s military activities at Gradišče in Cerkno and Vrh gradu near Pečine’/’Sledovi Oktavijanovega vojaškoga delovanja na Gradišču v Cerknem na Vrh gradu pri Pečinah’

Danilo Breščak ‘Graves with weapons from Verdun near Stopiče’/’Grobovi z orožjem z Verduna pri Stopičah’

Andrej Gaspari, Iris Bekljanov Zidanšek, Rene Masaryk, Matjaž Novšak ‘Augustan military graves from the area of Kongresni trg in Ljubljana’/’Avgustejska vojaška grobova s Kongresnega trga v Ljubljani’

Jana Horvat ‘Early Roman military finds from prehistoric settlements in the Gorenjska region’/’Zgodnjerimske vojaške najdbe s prazgodovinskih naselbin na Gorenjskem’

Milan Sagadin ‘Evidence of the Roman army in the Early Roman Kranj’/’Sledovi rimske vojske v zgodnjeantičnem Kranju’

Mitja Guštin ‘Roman camps following the route to Segestica and the western Balkans’/’Rimski vojaški tabori v smeri proti Segestiki in zahodnemu delu Balkanskega polotoka’

Alenka Miškec ‘The role of Roman Republican denarii of Mark Antony in the monetary circulation of the Late Republic’/’Vloga rimskih republikanskih denarijev Marka Antonija v denarnem obtoku pozne republike’

Boštjan Laharnar, Benjamin Štular, Miha Mlinar ‘Gradič above Kobarid – a Late Republican fortified emporium?’/’Gradič nad Kobaridom, poznorepublikanski utrjeni emporij?’

Maja Janežič, Evgen Lazar ‘Roman military equipement from the town centre of Poetovio’/’Rimska vojaška oprema iz središča Poetovione’

Irena Lazar ‘Roman tile workshop at Vransko – archaeology, ager of Celeia and Roman history’/’Rimska opekarna na Vranskem – arheologija, celejski ager in rimska zgodovina’

Andrej Preložnik, Aleksandra Nestorović ‘Germanic spur from Ptuj’/’Germanska ostroga s Ptuja’

Veronika Pflaum, Judita Lux ‘Hackamore and other parts of equipment from the Roman villa at Mošnje(Abstract)’/’Hakamora in drugi deli konjske opreme iz rimske vile pri Mošnjah’

Julijana Visočnik ‘Soldiers from Roman autonomous towns in Slovenia, active in other parts of the Roman Empire (Summary)’/’Vojaki iz rimskih avtonomnih mest na Slovenskem, ki so službovali drugod po imperiju’

Anja Ragolič ‘Die Zeit des Kaisers Gallienus und die Rolle des Heeres in Poetovio’/’Galienovo obdobje in vloga vojske v Poetovioni’

Drago Svoljšak ‘Roman fort at Hrušica: findings of incestigations after 1979’/’Rimska utrdba na Hrušici, izsledki izkopavanj po letu 1979’

Janka Istenič s prilogom Andreja Šemrova (katalog kovanica) ‘Mali Njivč above Novaki’/’Mai Njivč nad Novaki’

Slavko Ciglenečki ‘Late Roman army, Claustra Alpium Iuliarum and the fortifications in the south-eastern Alps’/”Poznorimska vojska, Claustra Alpium Iuliarum in utrjena krajina v jugovzhodnih Alpah’

 

Zahvaljujem Narodnom muzeju Slovenije na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 30. 1. 2016.

Zbornik – ‘Akti XII. međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti’ [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej Istre, Pula, 2014.

AMI

Web

Za organizatora i izdavača: Darko Komšo

Organizacijski odbor: Darko Komšo, Alka Starac

Znanstveni koordinator: Alka Starac

Urednica: Ida Koncani Uhač

Uredništvo: Ondina Krnjak, Kristina Mihovilić, Adriana Gri Štorga

Prijevod na engleski jezik: EDITOR PLUS, Miloš Ilgo

Prijevod na talijanski jezik: Elis Barbalich – Geromella

Jezici: engleski, njemački, talijanski, francuski

Stranica: 248

ISBN 978-953-6153-88-6

Galerija fotografija [autor VJB]

AMI-akti-XII-medjunarodnog-kolokvija-o-rimskoj-provincijalnoj-umjetnosti

Naslovnica zbornika ‘Akti XII. međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti’. Fotografija: VJB.

Publikacija ‘Akti XII. međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti. Datiranje kamenih spomenika i kriteriji za određivanje kronologije’ obuhvaća priloge sudionika 12. međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti pod nazivom ‘Međunarodni kolokvij Corpus Signorum Imperii Romani / Rimska kamena skulptura’, održanog od 23. – 28. svibnja 2011. godine u Puli u organizaciji Arheološkog muzeja Istre. Međunarodni kolokvij o rimskoj provincijalnoj umjetnosti bijenalnog je karatera s različitim mjestima održavanja, a u Hrvatskoj je ovom prilikom održan drugi put. Uz glavnu temu 12. kolokvija ‘Datiranje kamenih spomenika i kriteriji za određivanje kronologije’, dvije dodatne teme bile su ‘Prikazi žene i obitelji’ te ‘Novi nalazi’.

U Predgovoru Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre u Puli, navodi koncept organizacije Međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti i sadržaj pulskog kolokvija na kojemu je održano 56 predavanja te izloženo 17 postera. Tijekom kolokvija održane su popratne aktivnosti – otvorenje izložbe ‘Pula – rađanje grada’ autorice Alke Starac, promocija Akta XI. kolokvija iz Méride održanog 2009. godine, na kojem je odlučeno da će se idući kolokvij održati u Puli, vodstvo po Arheološkom muzeju Istre i brojne druge.

‘Ciljevi pulskog kolokvija bili su pružiti svim specijalistima za rimsku umjetnost mogućnost neposrednog upoznavanja s temama i mogućnost sudjelovanja u diskusiji. Ujedno, cilj je bio omogućiti studentima i specijalizantima visoku pedagošku razinu upoznavanja stručne problematike. (…) Glavni cilj po okončanju projekta je bila objava Akta XII. međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti.’

Iz Predgovora, Darko Komšo

U Riječi urednice, Ida Koncani Uhač navodi koncept održavanja znanstvenih kolokvija pod nazivom Corpus Signorum Imperii Romani, donosi popis kolokvija po godini održavanja te nabraja stavke osobnog organizacijskog doprinosa u procesu izrade publikacije.

Na koncu se nalazi Popis autora.

Publikacija je velikih dimenzija, tvrdo ukoričena s brojnim slikovnim prilozima – fotografijama, crtežima, rekonstrukcijama, tlocrtim i kartama. Ukoliko je prilog pisan na engleskom jeziku, kratki sažetak dan je na jednom od svjetskih jezika (talijanski, francuski, njemački) i obrnuto. Ključne riječi navedene su na engleskom jeziku.

Popis radova

Nenad Cambi ‘Roman Sculpture from Illyricum (Dalmatia and Histria). Import and Local Production. A Survey’

Ilona Skupińska-Løvset ‘Roman Fashion as a Chronological Criterion for the Dating of Palestinian Portraits’

Marianne Tabaczek ‘Zur Datierung eines Grabbaus an der Grenze des Imperiums (Frankfurt-Zeilsheim)’

Katarina Šmid ‘The Mythological Battle Scene on a Funerary Stele from Celeia: Menelaus Saving the Body of Patroclus?’

Claire K. Lindgren ‘Provincial Ladies in Sculpture: Criteria for Determining Chronology’

Jasna Jeličić – Radonić ‘The Relief of the Salona Tyche’

Wolfgang Wohlmayr ‘Römische Weihedenkmäler im nördlichen Teil der Provinz Noricum’

Ingrid Weber-Hiden ‘Versuche zur Datierung des Inschriftenmaterials von Carnuntum anhand der Grabstelen’

Rachel Feig Vishnia, Vassiliki Gaggadis-Robin ‘Female Carved Representations from Southern Gaul in the Light of Ichonography and Epigraphy’

Gabrielle Kremer ‘Götter- und Weihedenkmäler aus Carnuntum – Die Frage der Datierung’

Marija Kolega ‘Problems in Dating Portraits from the Julio-Claudian Period in Liburnia’

Felix Teichner, Andreea Drăgan ‘A ‘Rider’ between the East and the West? Old and New Finds from Municipium Ulpianum (Kosovo)’

Nade Proeva ‘Sur la datation des monuments funéraires de Haute Macédonie: Critères et difficultés’

Iphigeneia Leventi ‘Grave Refiefs from Roman Thessaly’

Annarena Ambrogi ‘Determinazione cronologica dei ritratti rilavorati in età tardoantica: indizi e criteri utillizati nel caso di un ritratto dall’Agora di Atene’

Georgia A. Aristodemou ‘Representations of Women and Children in Roman Banquet Scenes’

Yvan Maligorne, Serge Février, Jean-Noël Castorio ‘Les monuments funéraires augusto-tibériens de Langres’

Florisan Blanchard, Geert Veerbrugghe ‘La datation de la colonne du cavalier à l’anguipède de Brienne-la-Vieille (Tricasses, Gallia Lugdunensis)’

Exhlale Dobruna-Salihu ‘Portrait Busts on Stelae in Dardania – Style, Fashion and Dating’

Mojca Vomer Gojkovič ‘Women from Poetovio’

Holger Wienholz ‘Grenzen der Datierung’

Paolo Barresi, Javier Á. Domingo, Patrizio Pensabene ‘Gigantismo nell’architettura templare delle province romane e le sue implicazioni nell’approvvigionamento e nella messa in opera delle componenti marmoree’

Alfred Schäfer ‘Neue Ergbnisse zur Chronologie der rheinseitigen Grossbauten der CCAA’

Giorgio Sobrà, Filippo Masina ‘Theatre Buildings of the Early Imperial Age in Asia Minor: Some Dating Elements’

Javier Á. Domingo ‘I monumenti architettonici ispanici: alcuni problemi di datazione stilistica’

A. Badie, R. Robert, D. Tardy ‘Les productions des sculptueurs de l’Ecole d’Aquitaine au IIe sieclè: les transformations du décor architectural à Bordeaux’

Daniela Matetić Poljak ‘Les blocs à décor architectural antérieurs au palais de Dioclétien à Split’

R. Facsády Annamária ‘Les traits iconographiques des stèles funéraires familiales à Aquincum’

Dražen Maršić ‘Female Fashion on Late Antique Monuments from Salona (3rd – 4th c. A. D.) ‘

Piotr Dyczek ‘New Head of Caryatid from Ancient Risinium (Montenegro) ‘

Ivana Popović ‘Jewelry and Hairstyle of the Woman on the Damily Tombstone from Kosmaj (Vicinity of Belgrade) ‘

Mihai Băebulescu (Roumanie) L’ornatrix de Potaissa

María Isabel Rodríguez López, Claudina Omero Mayorga ‘Luxury and Beauty: An Approach to Jewelry worn by Women in Hispania’

Pilar Fernández Uriel, Marta Bailón Garcia Plantae Pedum à l’amphithéâtre d’Italica. Une preprésentation des dévots ou une présence directe de Nemesis Dea? ‘

Marija Buzov ‘The Findings of Sarcophagi Reused as Building Material in the Church of St. George in Mateško Selo’

Angela Palmentieri ‘Materiali marmorei di spoglio dai teatri e anfiteatri campani’

Licínia Wrench ‘Mobilier liturgique paléochrétien. Quelques exemplaires provenant du territoire actuellement portugais’

 

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 2. 2. 2016.