AMZ | AMI – Predstavljanje 30. sveska iz serije Monografije i katalozi muzeja Istre ‘Istra u novom vijeku’ (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu i Arheološki muzej Istre imaju osobitu čast pozvati na predstavljanje 30. sveska iz serije Monografije i katalozi muzeja IstreIstra u novom vijeku, koje će se održati u četvrtak, 18. siječnja 2018. u 12 sati u Velikoj dvorani na 1. katu.
Knjigu će predstaviti recenzenti dr.sc. Tea Perinčić i akademik Radoslav Tomić.

 

Izvor

AMZ PRESS

AMZ | AMZD | ZMB – Otvorenje izložbe ‘Kule i utvrde Ravnih kotara’ (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki muzej Zadar i Zavičajni muzej Benkovac imaju čast pozvati na otvorenje izložbe “Kule i utvrde Ravnih kotara“, koje će se održati u srijedu, 17. siječnja 2018. u 19 sati, u Galeriji AMZ, ulica Pavla Hatza 6.

Izvor
AMZ PRESS

(SLO) SAD – Gabrovčev dan 2018 (PRESS)

Gabrovčev dan 2018 bo potekal v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, v petek 19. 1. 2018. Dogodek organizira Slovensko arheološko društvo, v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije, Oddelkom za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.

Kot je bilo napovedano v lanskem letu, želimo vsako leto obravnavati po eno izmed halštatskih skupin, kot jih je opredelil prof. Gabrovec v svojih temeljnih člankih, pri čemer bi bilo težišče na predstavitvah novih izkopavanj, raziskav in znanstvenih dognanj.

Drugo takšno srečanje, ki je načrtovano za petek, 19. januarja 2019, bo posvečeno dolenjski kulturni skupini (glej program). Sledimo torej lani začrtanemu cilju, da bomo »v ciklu štirih ali petih let z novimi spoznanji bistveno dopolnili naše znanje o halštatski kulturi in s tem – v Gabrovčevem smislu – doprinesli k boljšemu razumevanju naše davne preteklosti in morda tudi sedanjosti«.

Kraj dogajanja: Narodni muzej Slovenije – Metelkova

Maistrova ulica 1, Ljubljana

Konferenčna dvorana (1. nadstropje)

 

Organizacijski odbor:

dr. Peter Turk (NMS), akad. zasl. prof. dr. Biba Teržan in doc. dr. Matija Črešnar (oba OzA, FF, UL).

 

(SLO) NMS – Odprtje razstave CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM – skrivnostna zapuščina starih Rimljanov (PRESS)

Na ogled od 18. januarja do 18. februarja 2018 v Narodnem muzeju Slovenije na Muzejski 

Odprtje razstave bo v čertek, 18. januarja 2018, ob 12. uri. Vljudno vabljeni!

Poznorimski obrambni sistem claustra Alpium Iuliarum je bil v 4. stoletju največji rimskodobni arhitekturni podvig na ozemlju današnje Slovenije in sodi med najpomembnejšo kulturno dediščino pri nas. Posamezni ostanki zapor so se raztezali med Posočjem in Kvarnerskim zalivom na ozemlju današnje Slovenije in Hrvaške. Sestavljen je bil iz zapornih zidov, številnih stolpov, trdnjav in utrdb ter z njimi povezanih stavb v zaledju. Služil je nadzoru nad trgovino in premiki prebivalstva na ozkem prehodnem območju jugovzhodnih Alp, kjer je deloma potekala tudi severozahodna meja antične Italije.

Na fotografiji: poznorimski vojaki na Hrušici – igran prizor (foto: D. Badovinac).

Zaradi strateškega položaja je bilo to območje eno pomembnejših znotraj Rimskega imperija v poznoantičnem obdobju. Obrambni sistem je pred sovražnimi vpadi in notranjimi nesoglasji varoval tudi Rim, srce Rimskega imperija. Utrjene zapore, ki so sledile mreži rimskih cest, so izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem. Odseke zapornih zidov so v več linijah zgradili na predelih, kjer ni bilo naravnih pregrad in je bil prehod še mogoč. Tako so dobro izrabili naravne danosti terena.

Danes poznamo več kot 30 kilometrov ostankov zapornih zidov z več kot stotimi stolpi ter osmimi trdnjavami in utrdbami. Posamezni deli ohranjene dediščine so izredno razdrobljeni in pogosto nedostopni, zato so velikokrat tudi slabo prezentirani in neprimerno konservirani. Ustrezna zaščita, predstavitev in povečanje njihove prepoznavnosti ter razvoj kulturnega in zelenega turizma, so temeljni cilji novega projekta CLAUSTRA+ (Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum). Pri raziskovanju enkratne skupne kulturne dediščine sodelujejo štirje slovenski in pet hrvaških partnerjev. Projekt poteka v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014–2020 in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in lastnimi sredstvi.
Claustra+ je nadaljevanje projekta Kamniti braniki Rimskega imperija, v okviru katerega sta nastala tudi dokumentarni film in panojska razstava Claustra Alpium Iuliarum – skrivnostna zapuščina starih Rimljanov. Razstava bo po gostovanju na Hrvaškem ponovno na ogled v Narodnem muzeju Slovenije. Ogledali si boste lahko številne digitalne 3D rekonstrukcije, zemljevide, ilustracije in fotografije, ki predstavljajo enkratno skupno kulturno dediščino. Predstavljen bo tudi dokumentarni film.
Izvor
NMS PRESS

AMI – Izložba ‘ARCHAEOLIM’ (PRESS)

Izložba ARCHAEOLIM (Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena u Limskom kanalu), u organizaciji Arheološkog muzeja Istre u Puli, Arheološkog muzeja u Zagrebu, Instituta za antropologiju iz Zagreba, te Sveučilišta u Wyomingu, prikazuje rezultate istoimenog projekta, financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost, a posvećenog istraživanju najranijih razdoblja ljudskog boravka na prostoru Limskog kanala i okolice.
Tijekom trajanja projekta (2014.- 2017.), provedena su arheološka istraživanja na četiri lokaliteta: u Romualdovoj pećini, na lokalitetu Abri Kontija 002, pećini kod Rovinjskog Sela te lokaliteta Lim 001, a proveden je i podvodni terenski pregled dijela Limskog kanala.
Pronađeni su brojni ostaci koji govore o kulturnim, a dijelom i biološkim aspektima populacija kasnog pleistocena i ranog holocena, što predstavlja važan prilog poznavanju rane prapovijesti Istre.
Više o samom projektu može se vidjeti na http://www.inantro.hr/hr/2016/12/27/archaeolim/

Otvorenje izložbe je u petak, 12. siječnja 2018. u 12,00 sati, a može se pogledati u Galeriji C8 u Puli svakoga dana od 9,00 do 21,00 sat do 28. veljače.
Ulaz je besplatan.

Izvor

AMI PRESS