Monografija – Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu (osvrt Pavla Peterle Udovič)

Narodni muzej Slovenije
Serija Katalogi in monografije, 42
Vrsta: znanstvena monografija
Založnik / Izdavač: Narodni muzej Slovenije, 2016
Zanj / Za: Barbara Ravnik, direktorica
Glavni in odgovorni urednik serije: Peter Turk
Tehnična urednica: Barbara Jerin
Uredniški odbor: Dragan Božič, Janez Dular, Janka Istenič, Timotej Knific, Biba Teržan
Avtorji / Autori: Biba Teržan, Elisabetta Borgna, Peter Turk s sodelavci Patricija Bratina, Daniele Girelli, David J. Heath, Katja Hrobat, Brigitta Mader, Paola Maggi, Andrej Mihevc, Boris Orel, Primož Pavlin, Maša Sakara Sučević, Neva Trampuž Orel
Prevajanje in jezikovni pregledi / Prijevod i ezični pregled: Martin Cregeen (sl.-ang.), Ivan Hrovatin (it.-sl.), Miha Kunstelj (sl.-it.), Elena Leghissa (it.-sl.), Dušan Merhar (sl.), Sara Perosa (sl.-it.), Anja Ragolič (nem.-sl.), Lidija Rupel (sl.-it.), Barbara Smith-Demo (sl.-ang.), Brina Škvor Jernejčič (sl.-it.)
Risbe na tablah / Crteži na tablama: Sneža Tecco Hvala, Irena Lazar (table 1-34), Giuliano Merlatti, Giuliano Righi (table 35-69)
Risbe v besedilu / Crteži u tekstu: Ida Murgelj
Karte razprostranjenosti: Vesna Svetličič
Recenzenta: Janez Dular, Mitja Guštin
Oblikovanje: Barbara Predan
Tisk/Tisak: Tiskarna Present
Jezik: slovenski, italijanski, nemški
ISBN 978-961-6981-07-1
Fizični opis/Fizički opis: 764 str., 25 x 33,5 cm, 155 slik in 86 tabel
Naklada: 400 izvodov

Galerija fotografij / Galerija fotografija [autor VJB]

Monografija – Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu (osvrt Pavla Peterle Udovič)Monografija – Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu (osvrt Pavla Peterle Udovič)

Monografija – Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu (osvrt Pavla Peterle Udovič)

 

Znanstvena monografija je temeljna in analitična objava depoja iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu, ki je največji prazgodovinski depo z ozemlja Slovenije. Razdeljena je na štiri osnovne sklope: Uvodne študije, Raziskave predmetov, Zaključke, Katalog in table.

V prvem sklopu je objavljena speleološka študija brezna, ki prinaša nov opis in izmero tega jamskega najdišča. Zgodovina raziskav nudi v zanimiv vpogled v delo mladega tržaškega jamarja Savinija, ki mu je bil cilj izkopavanj lastni dobiček in o sodnih postopkih, ki so jim sledili. Okolica Škocjana je bila večkrat predmet različnih raziskav, monografija pa predstavlja celosten katalog arheoloških najdišč Škocjana in okolice ter novo karto najdišč tega prostora.

V sklopu Raziskave predmetov so v ločenih študijah obravnavane vse zvrsti najdenih predmetov. Predstavljenih je več kot 800 bronastih in železnih predmetov: napadalnega in obrambnega orožja, konjske opreme, posodja, orodja, noše in nakita. Predstavitvam sledi študija o kemični sestavi bronastih predmetov in obsežno zaključno poglavje. V slednjem so povzeta dognanja raziskav in predstavljena teza o kulturno-zgodovinskem pomenu škocjanskega prostora na stičišču različnih svetov. Najdišče je kot eno osrednjih nadregionalnih votivnih mest umeščeno v sredozemski in srednjeevropski prostor v času pozne bronaste dobe in zgodnje železne dobe (13. – 8. stoletje pr. n. št.). Škocjansko pokrajino so v tem času “dojemali kot sveti kraj, kot kontrastno stičišče naravnih elementov, kjer se odpira podzemlje, kjer se sredozemski svet stika z evropsko celino in kjer poteka razvodje med Črnim in Jadranskim morjem” (429 s).

Monografija velja v arheoloških krogih za ključno etapo pri preučevanju mlajše prazgodovine. Po dolgi vrsti člankov, komentarjev, citatov in delnih objav je sedaj pred nami celovita študija s številnim in bogatim slikovnim materialom (risbe, fotografije najdb in najdišča, grafi, karte razprostranjenosti).

Narodnemu muzeju Slovenije se zahvaljujemo za promocijski izvod kataloga.

Serija Katalogi in monografije izhaja od leta 1955. Predstavlja sintetične predstavitve arheološkega gradiva različnih obdobij s pomembnih slovenskih arheoloških najdišč. Vse publikacije so prevedene v enega svetovnih jezikov.

Pavla Peterle Udovič
V Ljubljani, 14. 5. 2017

***

Znanstvena monografija je temeljna i analitička objava depoa iz Muše jame kod Škocjana na Krasu, najvećeg prapovijesnog depoa na području Slovenije. Podijeljena je na četiri osnovne cjeline: Uvodne studije, Analiza građe, Zaključci te Katalog i table.

U prvom je dijelu objavljena speleološka studija ponora, koja donosi novi opis i mjere tog pećinskog nalazišta. Povijest istraživanja nudi zanimljiv uvid u rad mladog tržaškog speleologa Savinia, kojemu je cilj iskopavanja bila vlastita dobit, te o sudskim procesima koji su uslijedili. Okolica Škocjana je bila više puta predmet različitih istraživanja, a Monografija predstavlja cjelovit katalog arheoloških nalazišta Škocjana i okolice te donosi novu kartu nalazišta tog prostora.

U okviru poglavlja Analiza građe u zasebnim su studijama obrađene sve vrste pronađenih predmeta. Predstavljeno je više od 800 brončanih i željeznih predmeta: oružje za napad i obranu, konjska oprema, posuđe, oruđe, nošnje i nakit. Slijedi studija o kemijskom sastavu brončanih predmeta i opsežno zaključno poglavlje. U potonjem su sažeta otkrića analize i predstavljena teza o kulturno-povijesnom značaju škocjanskog prostora na čvorištu različitih svjetova. Nalazište je kao jedno od središnjih nadregionalnih zavjetnih mjesta postavljeno u prostor Sredozemlja i srednje Europe u vremenu kasnog brončanog i ranog željeznog doba (13. – 8. stoljeće pr. n. e.). Škocjansku pokrajinu su u tom vremenu ‘percipirali kao sveti kraj, kao kontrasno čvorište prirodnih elemenata, gdje se otvara podzemlje, gdje se mediteranski svijet dotiče s europskom cjelinom i gdje se nalazi prekretnica između Crnog i Jadranskog mora’ (429 str.).

U arheološkim krugovima ova monografija se smatra ključnom etapom pri proučavanju mlađe prapovijesti. Nakon dugog niza članaka, komentara, citata i djelomičnih objava je sada pred nama cjelovita studija s brojnim i bogatim slikovnim materijalom (crteži, fotografije nalaza i nalazišta, grafovi, karte rasprostranjenosti).

Zahvaljujemo Narodnom muzeju Slovenije na ustupljenom recenzentskom primjerku.

Serija Katalogi in monografije izlazi od 1955. godine. Prezentira sinteze arheološkog gradiva različitih razdoblja s važnih slovenskih arheoloških nalazišta. Sve publikacije su prevedene u jedan od svjetskih jezika.

Pavla Peterle Udovič
U Ljubljani, 14. 5. 2017.

(Prijevod: VJB)

[SLO] SNG DRAMA – Premijera predstave ‘BIBLIJA, PRVI POSKUS’ [piše Vendi Jukić Buča]

Predstavu Jerneja Lorencija ‘Biblija, prvi poskus’ gledala sam premijerno u Ljubljani, dan prije nego su u Splitu organizirani prosvjedi protiv predstave ‘Naše nasilje i vaše nasilje’ Olivera Frljića, predviđene u programu ovogodišnjih Marulićevih dana. Kada su tijekom Lorencijeve ‘Biblije’ dva glumca skinula odjeću, pa je mlađi k tome sjeo u krilo obučenom starijem kolegi, dok Boga glumi Žena, pitala sam se koje bi reakcije predstava s ovakvom scenom potaknula u Hrvatskoj. Jernej Lorenci u europskoj Ljubljani može skinuti glumca kao Adama bez smokvinog lista i posjesti ga u krilo drugog muškarca, slobodno izražavajući svoj umjetnički stil. Tako blizu.

U tri sata, koliko predstava traje s pauzom, dramaturški je predstavljeno nekoliko dijelova Starog zavjeta. Nije bilo riječi o uprizorenju cijele Biblije, a ova predstava je ionako ‘prvi poskus’, pa nije nerazumno očekivati i druge. Na pozornici je postavljeno toliko stolica koliko će se s vremenom pojaviti glumaca, a započinje ulaskom jednog od njih koji gradacijskim postupkom otpjeva dio ‘Sve ima svoje vrijeme’ iz knjige ‘Propovjednik’. Slijedi ‘Pjesma nad pjesmama’ koju izvodi nekoliko glumaca u paru, povremeno demonstrirajući tjelesne užitke i ljubavne radnje. Slijedi ‘Knjiga o Jobu’ i ‘Ezekiel’ s dramatičnim i vizualno efektnim završetkom.


Biblija, prvi poskus ; Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

Scenografija obuhvaća stolice, odnosno dva nasuprotno postavljena reda stolica ispred publike, dok je stražnji dio scene ispražnjen kako bi se omogućio vizualni doživljaj dubine i širine prostora. Iz najdaljeg ruba scene postupno izviru glumci, jedan po jedan ili u paru. Kostimografija je suzdržanog izraza, dominiraju crna odijela s bijelim košuljama na glumcima Jerneju Šugmanu, Gregoru Zorcu, Marku Mandiću i Janezu Škofu, a iznimka je Aljaž Jovanović koji je obučen u rozu vestu i ‘starke’, sukladno svojim godinama i sportskom izgledu. Glumice su obučene znakovito: u bijeli kombinezon (Pia Žemljič), crvenu provokativnu haljinu (Tina Vrbnjak), zlatnu raskošnu haljinu (Nina Ivanšin) te neutralnu oker (Nataša Barbara Gračner).

Glumci recitiraju različite, uvjetno rečeno, uloge koje zapravo ne postoje, već su dijalozi teksta raspodijeljeni izvođačima. Predstavljanje onoga tko progovara omogućava praćenje radnje i uvid o kome se radi. Od rekvizita prisutni su kanta i pepeo koji se istrese na pozornicu i kojim se glumci posipaju. U nekoliko scena korištena je boja (plava i crvena) te zlatna gusta tekstura namazana po licu. Posljednje scene osobito su vizualno dojmljive. Troglavi entitet sastavljen od tria glumaca, naglašen svjetlom svjetiljke spuštene na njihovu razinu, izvire iz mraka i vraća se u mrak. Tijelo je kostim sam po sebi. Obnaženi Marko Mandić izvijanjem tjelesne skupture sjedi na jednom koljenu obučenog Jerneja Šugmana, dok Tina Vrbnjak sjedi na drugom. Uz pokrov od zlata i zlatnu haljinu, omotani krznenim kožuhom i umrljanom crvenom bojom, postaju jedno. Svjetlo usmjerava pažnju gledatelja i ograničava realnost u odnosu na ono što postoji izvan vidljivog snopa. Ograničenje na detalj potencira njegovu važnost i konturira cjelinu prikaza. Impresivna je i scena u kojoj Janez Škof u zgrčenom položaju, gol, izgovarajući tekst, nekoliko minuta na stolici održava ravnotežu.

Tekst snažnih i društveno zaštićenih vrijednosti dramatiziran je minimalističkom kazališnom infrastrukturom. Scenografska osnova djeluje poput pozornice dramskog pokusa (u skladu s naslovnom natuknicom, poskus), kostimi koji su mogli biti kreativna re-kreacija kostimografskog fundusa drugih predstava. Ukupni autorski pristup težište stavlja na pojedinačne metafore i glumački izražaj.

Naprej čakamo drugi poskus.

Vendi Jukić Buča 

Ljubljana, 24. 4. 2017.

Podaci o predstavi: SNG Drama Ljubljana

Katalog – Rezultati zaštitnih istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2008.
AMZ
Za nakladnika: Ante Rendić-Miočević
Tekst: Jacqueline Balen
Fotografije: Ivan Drnić, Igor Krajcar, Ana Solter, Ivana Turčin
Jezik: hrvatski
ISBN 978-953-6789-33-7
Galerija fotografija [foto: VJB]

Katalog – Rezultati zaštitnih istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir - Osijek - Svilaj. Foto: VJB.

Katalog – Rezultati zaštitnih istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj. Foto: VJB.

Katalog ‘Rezultati zaštitnih istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj’ prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu 2008. godine.

Izložbom su prezentirani rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj provedenih 2006. godine na šest lokaliteta u okolici Đakova: Pajtenica, Ivandvor, Franjevac, Palanka, Palača i Stara Vodenica. Otkriveni su ranije nepoznati prapovijesni, antički i srednjovjekovni lokaliteti, koje potvrđuje veliki broj arheoloških nalaza.

Tijekom istraživanja primjenjivane su suvremene metode terenskih istraživanja i odgovarajuće obrade podataka dobivenih o otkrivenim nalazima.

Radovi na cestovnoj infrastrukturi na taj su način postali svojevrsnim generatorom napretka arheološke prakse u Hrvatskoj, a stručnjacima koji su u tome sudjelovali oni su poslužili kao izvrsna ‘škola’, osiguravši im i znatno povoljniju startnu poziciju u rješavanju još zahtjevnijih zadataka koji bi se mogli očekivati u bližoj i daljoj budućnosti.

Ante Rendić-Miočević

Radove su izvodili Služba za arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, Odsjek za arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Institut za arheologiju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Odsjek za arheologiju, Arheološku muzej u Osijeku, Muzej Slavnije, Muzej Brodskog Posavlja i Muzej Đakovštine.

Publikacijom su predstavljeni istraženi lokaliteti po poglavljima.

Brojne fotografije prikazuju tijek istraživanja, sudionike, nalaze i lokalitete.

 

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 26. 3. 2017.

Katalog – Thesaurus Colapis fluminis [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2012.
AMZ
Za nakladnika: Jacqueline Balen
Urednici: Ivan Radman-Livaja, Vlatka Vukelić
Autori tekstova: Jacqueline Balen, Anja Bertol, Tomislav Bilić, Željko Demo, Ivan Drnić, Sanjin Mihelić, Miroslav Nađ, Ivan Radman-Livaja, Vlatka Vukelić
Autori kataloških jedinica: Jacqueline Balen, Anja Bertol, Tomislav Bilić, Željko Demo, Ivan Drnić, Sanjin Mihelić, Miroslav Nađ, Ivan Radman-Livaja, Vlatka Vukelić, Karmen Farac, Ljubica Perinić, Maja Bunčić, Miljenka Galić, Zorica Babić
Fotografije: Igor Krajcar, Filip Beusan
Jezik: hrvatski
Stranica: 91
ISBN 978-953-6789-65-8

Galerija fotografija [foto: VJB]

Katalog – Thesaurus Colapis fluminis. Foto: VJB.

Katalog – Thesaurus Colapis fluminis. Foto: VJB.

 

Katalog ‘Thesaurus Colapis fluminis – Blago rijeke Kupe. Arheološka istraživanja Kupe kod Siska prije 1. svjetskog rata’ prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu 2012. godine.

Publikacija se sastoji od dvije cjeline – ‘Uvod’ autora I. Radmana-Livaje te poglavlje ‘Arheologija Kupe i Siska do 1. svjetskog rata’ autorice V. Vukelić, podijeljeno na više potpoglavlja.

Slučaj Kupe kod Siska je, mogli bismo reći, paradigmatski za razvoj riječne arheologije u 19. i ranom 20. st., i to ne samo u Hrvatskoj već i na europskoj razini. Naime, prateći povijest tih istraživanja možemo vidjeti kako su nalaze prvo bilježili i skupljali prosvijećeni amateri i ljubitelji starina, ali i beskrupulozni trgovci starinama, kako je lokalitet postajao sve poznatiji u kulturnoj i znanstvenoj javnosti te kako je u konačnici institucionalna arheologija, odnosno jedna muzejska ustanova i njeni stručnjaci, preuzela na sebe glavni dio tereta u pokušaju očuvanja materijalne baštine s tog lokaliteta.

Iz Uvoda, Ivan Radman-Livaja

Teme prezentirane katalogom obuhvaćaju povijesni pregled i zemljopisno-gospodarske odrednice sisačkog područja, društveni razvoj uz istaknute institucije i pojedince s posebnim naglaskom na djelovanje Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Mijata Sabljara te arheološku i muzeološku djelatnost u okviru arheoloških istraživanja.

Prvi arheološki nalazi u rijeci Kupi zabilježeni tijekom prve polovice 19. stoljeća na poziciji grada Siska, odnosno rimske Siscije, potaknuli su sakupljanje arheoloških artefakata u koritu i na obalama rijeke. Brojni nalazi završili su u privatnim zbirkama te u fundusima muzeja u Zagrebu, Beču i Budimpešti. Godine 1876. osnovano je gradsko arheološko drušvo ‘Siscia’ s ciljem prikupljanja nalaza na području Siska i gradske okolice te njihove pohrane u Narodnom muzeju u Zagrebu. Razvoj Siska uvjetovao je radove na proširenju korita Kupe u okviru kojih su pronalaženi brojni artefakti. Nakon prestanka djelovanja Društva 1900. godine, o radovima obavještava se Josip Brunšmid koji preuzima vršenje zaštitnih nadzora nad radovima. Više od 9000 artefakata pronađeno na području Kupe kod Siska, a čuvaju se u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Publikacija sadrži ilustrativne priloge – arhivske fotografije i karte.

Na kraju Publikacije nalazi se Popis literature.

Katalog se, u digitalnoj interaktivnoj formi, nalazi na priloženom CD-u.

 

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 26. 3. 2017.

Katalog – Najljepše grčke vaze iz riznice Arheološkog muzeja u Zagrebu [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2009.
AMZ
Za nakladnika: Ante Rendić-Miočević
Autori: Dora Kušan Špalj, Ante Rendić-Miočević
Fotografije: Filip Beusan, Igor Krajcar,
Crteži: Slađana Latinović
Prijevod: Sanjin Mihelić
Jezik: hrvatski
Stranica: 65
ISBN 978-953-6789-24-8

Galerija fotografija [foto: VJB]

Katalog – Najljepše grčke vaze iz riznice Arheološkog muzeja u Zagrebu. Foto: VJB.

Katalog – Najljepše grčke vaze iz riznice Arheološkog muzeja u Zagrebu. Foto: VJB.

 

Katalog ‘Najljepše grčke vaze iz riznice Arheološkog muzeja u Zagrebu’ nazvan je prema izložbi realiziranoj kroz suradnju Arheološkog muzeja u Zagrebu i Grada Splita, postavljenoj 2006. godine u prostorima splitske Stare gradske vijećnice.

Za tu prigodu bio je tiskan izložbeni katalog, izdanje koje se s neznatnim izmjenama i dopunama, poglavito u uvodnim stranicama, pojavljuje kao svojevrsni vodič novog izložbenog postava Muzeja. Grčke vaze u novom postavu prezentirane su kao jedinstvena cjelina, dio šireg tematskog sklopa koji obuhvaća raznolike spomenike grčkog podrijetla, što je ujedno i uvodni dio postava Antičke zbirke. Aktualni muzejski postav dopunjen je s nekoliko primjeraka kojih nije bilo na splitskoj izložbi te ih iz tog razloga, uz jednu iznimku nema i ovoj publikaciji.

Iz Uvodne riječi, Ante Rendić-Miočević

Katalogom je predstavljeno stotinjak vaza izloženih u okviru stalnog muzejskog postava AMZ-a, odabranih između približno 1500 primjeraka, koliko ih čuva Muzej.

Najstarije vaze pripadaju tzv. geometrijskom i orjentalizirajućem stilu. Veliki broj izložaka pripada tzv. crnofiguralnom stilu, a najbrojnije su vaze tzv. crvenofiguralnog stila. Najbrojnije su vaze južnoitalskog porijekla, poglavito vaze tzv. Gnathia stila, koje obilježavaju završnu fazu u razvoju grčkog slikarstva na vazama. Porijeklo velikog broja vaza iz Arheološkog muzeja u Zagrebu nije poznato, a gotovo sve potječu iz privatnih zbirki.

Publikacija je temeljena na analizama, obradama i objavama više stručnjaka – A. D. Trendalla, D. Nemeth-Ehrlich te B. Vikić i V. Damevski.

Publikacija je podijeljena na dva dijela – poglavlje ‘Zbirka grčkih vaza u Arheološkom muzeju u Zagrebu’, kojim su predstavljeni način proizvodnje grčkih oslikanih vaza i stilovi kojima vaze pripadaju te ‘Katalog’ s prezentacijom izložaka. Uz navod osnovnih podataka o nalazištu, dimenzijama, inventarnom broju, stilu i opisu, nalaze se po dvije fotografije za svaki izložak (gdje je primjenjivo) – fotografija vaze u cjelosti i fotografija zanimljivog oslikanog detalja.

Na kraju publikacije nalaze se Pojmovnik i Popis literature.

Brojne fotografije u boji u prvom dijelu Kataloga, prikazuju vaze s detaljima oslikanih motiva.

 

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 26. 3. 2017.

Katalog – Jantar i koralji [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2012.
AMZ
Za nakladnika: Jacqueline Balen
Tekst: Lidija Bakarić, Ivanka Ivkanec, Ida Loher
Fotografije: Filip Beusan, Igor Krajcar, Snježana Mikulčić-Pavlaković
Crteži: Miljenka Galić, Srećko Škrinjarić
Jezik: hrvatski
Stranica: 43
ISBN 978-953-6789-63-4

Galerija fotografija [foto: VJB]

Katalog – Jantar i Koralji. Foto: VJB.

Katalog – Jantar i Koralji. Foto: VJB.

 

Katalog ‘Jantar i koralji’ prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu 2012. godine, realiziranu u suradnji Arheološkog i Etnografskog muzeja u Zagrebu.

Izložbom su prikazani artefakti izrađeni od koralja i jantara, a koji se čuvaju u navedenim muzejima.

Lidija Bakarić potpisuje Uvod i poglavlja ‘Legenda o jantaru – prema Ovidiju’, ‘Jantar’ te ‘Legenda o koralju – prema Ovidiju’, Ivanka Ivkanec poglavlje ‘Koralj’, a Ida Loher poglavlje ‘Grčki mitovi kroz dječji likovni rad – boja, pokret, preobrazba’.

Izložba Jantar i koralji zamišljena je u namjeri da prikaže izrađevine od materijala koji su osvojili i još uvijek osvajaju srca mnogih naroda Europe, kako svojom bojom, tako i ljepotom.

Prezentiran je arheološki i etnografski materijal s ukupno više od dvije stotine raznovrsnih izložaka.

Iz Uvoda, Lidija Bakarić

Ukratko su prezentirani izvadci Ovidijevih Metamorfoza koji se odnose na nastanak jantara i koralja. Karakteristike jantara opisane su s arheološkog aspekta uz navod značajnih nalazišta i njihove upotrebe od razdoblja prapovijesti. Posebno je opisano kako su jantar upotrebljavali Japodi, skupina plemenskih ilirskih zajednica, koji su obitavali na području Gorskog kotara i Like. Priložena je predložena rekonstrukcija prsnog dijela nošnje (pektorala).

Koralji su opisani s entografskog aspekta preko načina njegove nabave, obrade te uporabe pri izrađivanju pučkog tradicijskog nakita.

Posebni dodatak Publikacije, obuhvaća prezentaciju likovnih radova učenika Osnove škole Šestine u Zagrebu, inspiriranih mitologijom.

Brojne fotografije prikazuju sirovine, ilustracije, rekonstrukcije i uvećane detalje artefakata.

 

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 26. 3. 2017.