AMZ – Predavanje ‘Sacrificial Life and Death In Ancient Andes Of Peru’ (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu Vas poziva na predavanje

Sacrificial Life and Death In Ancient Andes Of Peru

koje će se održati u petak 18. siječnja s početkom u 19 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

predavač: dr. sc. J. Marla Toyne, izvanredna profesorica na University of Central Florida, SAD

Predavanje je na engleskom jeziku i besplatno za sve posjetitelje.

Dr. sc. Marla Toyne je biološki antropolog sa specijalizacijom u ljudskoj skeletnoj biologiji, paleopatologiji, bioarheologiji i analizi stabilnih izotopa. Svoja istraživanja usmjerila je na Južnu Ameriku i planinski masiv Anda gdje provodi analize drevnih koštanih i mumificiranih ostataka što uključuje biokulturnu identifikaciju nasilja i ratovanja, ritualnih aktivnosti, etničkog identiteta, pogrebnih kompleksa i društvenih kontakata.

Dr. Toyne je izvanredna profesorica na University of Central Florida, SAD, te voditeljica laboratorija za analizu stabilnih izotopa na istom
sveučilištu.

Predavanje se održava u suradnji s Institutom za antropologiju.

Predavanje

Info
AMZ PRESS

AMZ – Predavanje “Gravettian of Moravia: the Pavlovian mammoth hunters and their world” (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu  poziva Vas na predavanje u sklopu kulturnog programa Four Seasons of Czech Culture

“Gravettian of Moravia: the Pavlovian mammoth hunters and their world”

koje će se održati u srijedu, 16. siječnja u 19 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku!
Ulaz je besplatan!
Martin Novák nakon diplomiranja arheologije i geologije na Komenskeho Sveučilištu u Bratislavi, obranio je doktorsku disertaciju na Odsjeku za arheologiju i muzeologiju Filozofskog fakulteta Masarykova Sveučilišta u Brnu. Radio je kao arheolog u Istraživačkom centru Instituta za arheologiju Slovačke akademije znanosti u Košicama, a od 2002. g. zaposlen je u Institutu za arheologiju Akademije znanosti Republike Češke u Brnu. U njegovom radu bavi se paleolitičkim i mezolitičkim razdobljem u Moravi i u širem europskom kontekstu, specijalizirajući se na litičku industriju s obzirom na tehnologiju, tipologiju i prostorne raspodjele.
Sandra Sázelová profesorica je antropologije na Odsjeku za antropologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Masarykova Sveučilišta u Brnu. Zajedno s Martinom Novákom radi u Istraživačkom centru za paleolitik i paleoantropologiju na Institutu za arheologiju Akademije znanosti Republike Češke u Brnu. U svom se istraživanju fokusira na paleoantropologiju i ljudsko ponašanje u kasnom pleistocenu, tafonomiju, etnoarheologiju i arheozoologiju.
Predavanje - Gravettian of Moravia: the Pavlovian mammoth hunters and their world

Info
AMZ PRESS

IPU – Predavanje Novi arheološki nalazi u propugnakulu zapadnih vrata Dioklecijanove palače u Splitu (PRESS)

Hrvatski restauratorski zavod i Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu pozivaju Vas na predavanje dr. sc. Vinke Marinković „Novi arheološki nalazi u propugnakulu zapadnih vrata Dioklecijanove palače u Splitu“.

U Europskoj godini kulturne baštine Hrvatski restauratorski zavod predstavlja dugogodišnji projekt istraživanja i konzervacije-restauracije arhitektonskog sklopa Zapadnih vrata Dioklecijanove palače u Splitu. Naglasak predavanja se stavlja na arheološke ulomke pronađene zazidane u niši na sjevernom unutrašnjem zidu propugnakula. Pronađene ulomke moguće je sadržajno i kontekstualno povezati s nišom, na temelju čega se daje prijedlog pretpostavljenog izvornog izgleda niše i skulpturalne dekoracije koja ju je krasila. Navedeni nalaz, odnosno nova sadržajna interpretacija skulpturalne dekoracije niše može biti korak naprijed u definiranju funkcije propugnakula zapadnih vrata Dioklecijanove palače u srednjem i novom vijeku.

Predavanje će se održati u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine s početkom u 18 sati u prostorijama Centra Cvito Fisković (Kružićeva 7).

Više informacija pročitajte ovdje.

Info
IPU PRESS

AMZ – Predavanje REFLEKSIJE TROJANSKOG RATA U KULTURI – ODABRANE TEME (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu poziva Vas na predavanje u sklopu ciklusa Godina Troje u Hrvatskoj 
REFLEKSIJE TROJANSKOG RATA U KULTURI – ODABRANE TEMEkoje će se održati u utorak, 18. prosinca s početkom u 13 sati
u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Predavač: dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. art., Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

O predavačici:

Marina Milićević Bradač rođena je u Zagrebu 1957. g. Tu je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju 1975. g. Iste se godine upisala na Filozofski fakultet u Zagrebu na arheologiju kao A i klasičnu filologiju kao B predmet. Diplomirala je 1980. g. 1983. g. primljena je kao postdiplomant pripravnik za asistentske poslove na Katedru za klasičnu arheologiju pri Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Magistrirala je 1983. g. s radom Rimski kalendar s posebnim obzirom na njegovu epigrafsku izvornu građu. Za znanstvenog asistenta na Katedri za klasičnu arheologiju izabrana je 1985. g. Doktorirala je 1993. g. s disertacijom Prethistorijski korijeni nekih aspekata grčke religije. Tada je upisana u registar istraživača kao znanstveni suradnik pod matičnim brojem 128774. 1996. g. izabrana je u zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, povijesne znanosti – arheologija. 1999. g. izabrana je u zvanje izvanrednog profesora, a 2004. g. u zvanje redovitog profesora na Katedri za klasičnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te 2010. g. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.

Predaje klasičnu arheologiju Grčke i Rima, a bavi se poviješću antičkih i prapovijesnih religija kao i nasljeđem i fenomenom antičkih motiva u suvremenoj popularnoj kulturi.

Predavanje - Godina Troje

Info
AMZ PRESS

AMZ – Predavanje – TRAGOVIMA IZGUBLJENIH TROJANACA I UKRADENOGA TROJANSKOGA BLAGA (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu
poziva Vas na predavanje u sklopu ciklusa Godina Troje u Hrvatskoj 

TRAGOVIMA IZGUBLJENIH TROJANACA I UKRADENOGA TROJANSKOGA BLAGA

koje će se održati u utorak, 11. prosinca s početkom u 19 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

O predavaču:
Helena Tomas diplomirala je arheologiju i grčki jezik i književnost 1997. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a iduće godine zaposlila se na Odsjeku za arheologiju. 2003. godine doktorirala je na Sveučilištu u Oxfordu, Velika Britanija, s disertacijom “Understanding the transition between Linear A and Linear B scripts” (mentor: prof. dr. sc. John Bennet). Od 2004. godine na Odsjeku za Arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije: Osnove egejske arheologije, Egejska arheologija, Mikenska epigrafija, Mikensko društvo kroz Linear B, Grčki jezik za arheologe I, Grčki jezik za arheologe II. 2006. godine izabrana je u zvanje docenta, a 2011. u zvanje izvanrednog profesora. Od 2011. godine pročelnica je Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Njeni istraživački interesi obuhvaćaju egejska brončanodobna pisma i administraciju te povezanost Egeide, Balkana i središnje Europe tijekom brončanoga doba.

Predavač: dr. sc. Helena Tomas, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Predavanje - Godina Troje u Hrvatskoj
Info
AMZ PRESS

AMZ – Predavanje Traume i invalidnost u srednjem vijeku (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu Vas poziva na predavanje u sklopu cjelogodišnjeg programa Branimirova godina

Traume i invalidnost u srednjem vijeku

koje će se održati u četvrtak 6. prosinca s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

predavač: prof. dr. sc. Mario Šlaus, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Antropološki centar
Ulaz je slobodan!
Analiza trauma u arheološkim populacijama daje podatke o ključnim ili presudnim događajima u životima naših predaka. Omogućuje nam da odredimo i kroz vrijeme pratimo učestalost nesreća i namjernog nasilja u različitim društvenim, političkim i ekološkim sustavima.
U ovom predavanju predstavit će se rezultati analize trauma u hrvatskim arheološkim populacijama s naglaskom na identificiranje vrste, vjerojatnosti preživljavanja i oružja s kojim su nanesene.
Predavanje

Info
AMZ PRESS