Kongres – Program IV. kongresa hrvatskih povjesničara 2012.

Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem:

IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – tema: sloboda

Organizatori:

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Zagreb

Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vrijeme održavanja:

1. – 5. X. 2012.

Mjesto održavanja:

Hotel International, Miramarska 24, HR – 10 000 Zagreb (samo prvi dan)

Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3, HR – 10 000 Zagreb

 

Svaki izlagač na raspolaganju ima 15 minuta.

Podatci izlagačima za uplatu kotizacije bit će dostavljeni zasebno.

 

Znanstveni odbor

Dr. sc. Stanko Andrić

Prof. dr. sc. Damir Agičić

Prof. dr. sc. Neven Budak

Prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

Prof. dr. sc. Željko Holjevac

Prof. dr. sc. Anamarija Kurilić

Prof. dr. sc. Robert Matijašić

Akademik Tomislav Raukar

Akademik Nikša Stančić

Akademik Petar Strčić

Prof. dr. sc. Marko Trogrlić

Dr. sc. Jasna Turkalj

Akademik Nenad Vekarić

 

Organizacijski odbor

Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak

Dr. sc. Sabine Florence Fabijanec

Dr. sc. Tomislav Galović

Prof. dr. sc. Željko Holjevac

Dr. sc. Kristina Milković

Dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić

Dr. sc. Maja Polić

Dr. sc. Gordan Ravančić

Dr. sc. Zlata Živaković Kerže

 

Raspored rada:

  1. listopada (ponedjeljak) – svečano otvaranje Kongresa u Hotelu International (Zagreb, Miramarska 24): pozdravni govori, plenarna izlaganja i rad u sekcijama; Filozofski fakultet, Zagreb, rad u sekcijama
  2. listopada (utorak) – Filozofski fakultet, Zagreb, rad u sekcijama
  3. listopada (srijeda) – Filozofski fakultet, Zagreb, rad u sekcijama
  4. listopada (četvrtak) – Filozofski fakultet, Zagreb, rad u sekcijama i zatvaranje Kongresa
  5. listopada (petak) – izlet (kontakt: Sabine Florence Fabijanec, e-mail: flofaber@hazu.hr)

Raspored sekcija (radna verzija)

Datum/mjesto-dvorana 1. X. (ponedjeljak) 2. X. (utorak) 3. X. (srijeda) 4. X. (četvrtak)
Hotel International 9:30 – 14:00 

svečano otvaranje Kongresa; pozdravni govori; plenarna izlaganja

 

14:00-17:00

20. stoljeće

FFZG 

Dvorana 7

14:00-18:30 

Stara povijest

 

FFZG 

A-102

9:30 – 13.00 

19. stoljeće

 

9:30 – 13.00 

20. stoljeće

9:30 – 13.00 

Demografska povijest

FFZG 

A-104

9:30 – 13.00 

Hrvati izvan domovine

9:30 – 13.00 

Arhivistika i muzeologija

9:30 – 13.00 

Etničke zajednice u Hrvatskoj

FFZG 

A-105

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

Gospodarska povijest i povijest okoliša

9:30 – 13.00 

Nacija i nacionalizam

FFZG 

A-106

9:30 – 13.00 

Povijest sporta

 

9:30 – 13.00 

Biskupi: moć i ograničenja

 

9:30 – 13.00 

Državni centralizam i samouprava

FFZG 

A-107

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

 

FFZG 

A-122

9:30 – 13.00 

Povijest žena

 

9:30 – 13.00 

Pravna povijest

 

9:30 – 13.00 

 

FFZG 

A-123

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

Nastava povijesti

 

FFZG 

A-124

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

Mediji i povijest

9:30 – 13.00 

 

FFZG 

A-125

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

 

FFZG 

A-126

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

Vojna povijest i Domovinski rat

FFZG 

A-128

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

 

FFZG 

A-201

9:30 – 13.00 

Hrvatsko srednjovjekovlje

9:30 – 13.00 

Crkvena povijest

9:30 – 13.00 

 

FFZG 

A-202

9:30 – 13.00 

Historiografija

9:30 – 13.00 

Rani novi vijek

9:30 – 13.00 

Pomoćne povijesne znanosti

 

FFZG 

A-203

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

 

FFZG 

A-208

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

 

9:30 – 13.00 

 

 

Stanka za ručak

 

 

13:00 – 15:00

 

13:00 – 15:00

 

13:00 – 15:00

FFZG 

A-102

15:00 – 18:30 

20. stoljeće

15:00 – 18:30 

19. stoljeće

 

15:00 – 18:30 

 

FFZG 

A-104

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

FFZG 

A-105

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

Nacija i nacionalizam

FFZG 

A-106

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

FFZG 

A-107

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

FFZG 

A-122

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

FFZG 

A-123

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

FFZG 

A-124

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

Mediji i povijest

15:00 – 18:30 

 

FFZG 

A-125

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

FFZG 

A-126

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

Vojna povijest i Domovinski rat

FFZG 

A-128

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

FFZG 

A-201

15:00 – 18:30 

Hrvatsko srednjovjekovlje

15:00 – 18:30 

Crkva u socijalističkom razdoblju

15:00 – 18:30 

Srednje i niže plemstvo povijesnih hrvatskih zemalja

FFZG 

A-202

15:00 – 18:30 

Historiografija

15:00 – 18:30 

Rani novi vijek

15:00 – 18:30 

 

FFZG 

A-203

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

15:00 – 18:30 

 

FFZG 

A-208

15:00 – 18:30 

Okrugli stol: “Reci mi, jesi li Rimljanin”

15:00 – 18:30 

Okrugli stol: Apertor viarvm – odrazi opusa akademika Mate Suića (1915. – 2002.)

15:00 – 18:30 

 

FFZG 

 

18:30 – 20:00 

Promocije

18:30 – 20:00 

Promocije

18:30 – 20:00 

Promocije

18:30 – 20:00 

Promocije

Plenarna izlaganja:

Prof. dr. sc. Robert Matijašić (Stara povijest)

Prof. dr. sc. Neven Budak (Srednji vijek)

Akademik Nenad Vekarić (Rani novi vijek)

Prof. dr. sc. Stjepan Ćosić (19. stoljeće)

Prof. dr. sc. Slavko Slišković (20. stoljeće)

 

Arhivistika i muzeologija

moderator: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

1)    Čoralić, Lovorka – Katušić, Maja, Arhivsko gradivo o udjelu hrvatskih vojnika u mletačkim prekomorskim postrojbama (Državni arhiv u Veneciji)

2)    Klaužer, Vedran, Arhivsko gradivo o trgovačkim, crkvenim i građanskim slobodama na prostoru Senjske kapetanije u 18. stoljeću (fond HR-HDA-941. Trgovačka uprava, Spisi za Primorje)

3)    Buczynski, Alexander, Arhivska građa o vojnokrajiškim pitanjima na kraju 18. stoljeća u fondu Austrijskog državnog arhiva Kriegsminister Lacy Akten

4)    Matasović, Maja – Tvrtković, Tamara, Građa za vojnu povijest u kanonskim vizitacijama i samostanskim kronikama 18. stoljeća

5)    Filipčić Maligec, Vlatka, Sloboda interpretacije u povijesnim muzejima

 

Crkvena povijest

moderator: prof. dr. sc. Slavko Slišković

1)    Špoljarić, Luka, Nikola Modruški i Obrana crkvene slobode

2)    Ćutić Gorup, Maja, Predstavnici obitelji Barbo kao promicatelji protestantske misli u Pazinskoj knežiji

3)    Holjevac, Robert, Poimanje slobode u djelima Erasma Rotterdamskog i Markantuna de Dominisa kroz prizmu njihovog međusobnog odnosa

4)    Kursar, Vjeran, Vjerske slobode Dubrovčana u Osmanskom Carstvu: primjer crkve u Jedrenu

5)    Božić Bogović, Dubravka, Vjerska kontrola i sloboda – discipliniranje katoličkoga klera i vjernika u istočnoj Hrvatskoj krajem 17. i početkom 18. stoljeća

6)    Lupis, Vinicije B., Sloboda utemeljenja crkvenih župa Dubrovačke nadbiskupije u 18. stoljeću

7)    Orbanić, Elvis, Sloboda izražavanja u ranonovovjekovnoj Istri: odnos crkvenih i svjetovnih vlasti prema psovačima

8)    Miličić, Branislav, Između prihvaćanja i osude (poseban osvrt na Strossmayerov ekumenizam)

9)    Zubac, Ivan, Sloboda u učenju i djelima krčkoga biskupa Antuna Mahnića (1850. – 1920.)

 

Crkva u socijalističkom razdoblju

moderator: prof. dr. sc. Slavko Slišković

1)    Jandrić, Berislav, Sudski procesi i presude katoličkim svećenicima pred vojnim i civilnim sudovima Narodne Republike Hrvatske neposredno prije završetka rata i u poraću

2)    Kajinić, Josip, Stanje vjerskih sloboda na prostorima Hrvatske u razdoblju 60-ih godina 20. stoljeća: primjer Katoličke crkve

3)    Trogrlić, Stipan, Jugoslavenski komunistički režim i vjerske slobode u svjetlu sudskog procesa riječkim bogoslovima 1954. godine

4)    Josipović Batorek, Slađana, Vjerske slobode u Drugoj Jugoslaviji: primjer Đakovačke ili Bosanske i Srijemske biskupije

5)    Lukić, Anamarija, Sloboda i ograničenja u djelovanju Crkve 60-tih godina 20. stoljeća (posebni osvrt na katoličke župe u Osijeku)

 

Biskupi: moć i ograničenja

moderator: doc. dr. sc. Jadranka Neralić

1)    Neralić, Jadranka, Kako se „osloboditi“ crkvene nadarbine na kraju srednjega vijeka

2)    Jerković, Marko, Collatio libera – zagrebački biskupi i dodjela kanonikata u 14. stoljeću

3)    Magić, Ivanka, Biskup, kaptol i Gradec: odnosi krajem 14. stoljeća

4)    Jukić, Ivana, Habsburški apsolutizam i zagrebački biskupi (1687. – 1723.)

5)    Barišić, Rudolf, Biskup Alagović i obrazovanje bosanskih klerika

 

Demografska povijest

moderator: dr. sc. Nikola Anušić

1)    Korunić, Petar, Historijska demografija: stanovništvo Hrvatske (1750. – 1857.)

2)    Anušić, Nikola, Tajna smrti od španjolske gripe: uzroci i obilježja pandemijskog mortaliteta u sjevernoj Hrvatskoj

3)    Milovan, Iva, Vijesti o španjolskoj gripi 1918./1919. u pulskom dnevniku Hrvatski list

 

Etničke zajednice u Hrvatskoj

moderator: dr. sc. Ljiljana Dobrovšak

1)    Dugački, Vlatka, Manjinsko poimanje slobode

2)    Tomaić, Tatjana, Odnos liberalizma i nacionalizma prema slobodi manjina i multukulturalnosti

3)    Vojak, Danijel, Anticiganizam u Banskoj Hrvatskoj (1867. – 1918.)

4)    Dobrovšak, Ljiljana, Slobodni ili ugroženi: položaj etničkih i vjerskih manjina u Hrvatskoj od 1918. do 1941. godine

 

Gospodarska povijest i povijest okoliša

moderator: doc. dr. sc. Hrvoje Petrić

1)    Petrić, Hrvoje, Povijest okoliša u Hrvatskoj – razvoj, stanje i perspektive

2)    Škreblin, Bruno, Primjenjivanje trgovačkih povlastica kraljevskih gradova srednjovjekovne Slavonije u praksi na primjeru zagrebačkog Gradeca

3)    Štefanec, Nataša, Karta Slavonske krajine iz 1587. godine

4)    Mlinarić, Dubravka, Promjene u okolišu zadarskoga zaleđa na kartama 16. i 17. stoljeća

5)    Vrbanus, Milan, Razvijenost alodijalnog gospodarstva na slavonskim vlastelinstvima polovinom 18. stoljeća

6)    Jager, Mario, Loše procjene: posljedice hrvatske financijske nesamostalnosti na željeznički promet u Slavoniji

7)    Kljajić, Ivka – Mikulec, San, Povijesno-kartografske analize regulacije potoka Medveščaka

8)    Hutinec, Goran, Diktatura kralja Aleksandra kao kraj dijela ekonomskih sloboda u Hrvatskoj

9)    Žebec Šilj, Ivana, Slobodna poduzetnička inicijativa u Zagrebu za vlade Milana Stojadinovića (1935. – 1938.)

 

Historiografija

moderator: akademik Petar Strčić

1)    Strčić, Petar, Hrvatska historiografija u posljednja pola stoljeća

2)    Bilogrivić, Goran, Srednjovjekovna realnost ili moderna konstrukcija? Starohrvatska kultura u suvremenoj medievistici

3)    Gregl, Mislav, Historiografija kao sredstvo političko-simboličke reprezentacije staleških sloboda: primjer banologije Franje Ladanyija

4)    Korunić, Petar, Historiografija: hrvatska povijest u 18. i 19. stoljeću

5)    Šimetin Šegvić, Nikolina, Učenik vs. učitelj: sloboda u interpretaciji (slučaj Taylor – Sked i habsburške studije)

6)    Dabo, Mihovil, Povjesničarski interes za biskupa Dobrilu: suprotstavljanja i približavanja nacionalnih historiografija

7)    Radošević, Milan, Talijanska historiografija o socijalnoj povijesti Istre (1918. – 1940.)

8)    Begonja, Zlatko, Sloboda povijesnih istraživanja

9)    Najbar-Agičić, Magdalena, Prostor (ne)slobode – hrvatska historiografija nakon Drugoga svjetskog rata

10) Vukas (ml.), Budislav, Diplomatska i pravnopovijesna historiografija o istarskom i tršćanskom pitanju (1945. – 1954.)

11) Janković, Branimir, „Bune i otpori“ u hrvatskoj historiografiji u razdoblju socijalističke Jugoslavije

12) Medved, Marko, Crkveni povjesničar i sloboda: in memoriam Rogeru Aubertu (1914. – 2009.)

 

Hrvati izvan domovine

moderator: dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić

1)    Zaradić, Radoslav, Arhivska građa za povijest iseljeništva u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu

2)    Korade, Mijo, Varaždinac Franjo Haller (1716. – 1755.) u španjolskoj ekspediciji za Rio Orinoco

3)    Tomić, Filip – Leskovec, Vlatka, „Ničega nema tako trajna na ustima i u mislima našega naroda do – Amerike“. Iseljeništvo iz hrvatskih zemalja u SAD-u prema podacima iz izvještaja Dillingham Commission

4)    Mesarić Žabčić, Rebeka, Uloga i važnost hrvatskog tiska u Australiji za australske Hrvate: primjer Hrvatskog vjesnika (Croatian Herald)

5)    Perić Kaselj, Marina, „Evo napokon – SLOBODA prvi hrvatski list koji vidi svjetlo u ovoj slobodnoj zemlji“: uloga i doprinos  Ivana Krstulovića u oblikovanju nacionalnog identiteta Hrvata u Čileu

6)    Sopta, Marin, Hrvatsko narodno vijeće u borbi za slobodu hrvatskog naroda

7)    Nagy, Božidar, Doprinos Hrvata Francuske (posebice u Parizu) slobodi Hrvatske prije i za vrijeme Domovinskog rata (1990. – 1995.)

8)    Mlekuž, Jernej, Slovenski jezik med slovenskimi priseljenci in njihovi potomci v Argentini

9)    Vuković, Marinko, Novi pogledi na podrijetlo šokačke subetničke skupine

 

Hrvatsko srednjovjekovlje

moderator: prof. dr. sc. Neven Budak

1)    Akimova, Olga, Srednjovjekovni gradovi Dalmacije: prostor ženske slobode

2)    Benyovsky Latin, Irena, Prostorna mobilnost ”infra muros” u srednjovjekovnom Dubrovniku

3)    Celio Cega, Fani, Sloboda u odlučivanju kneza u srednjovjekovnom Trogiru prema Statutu grada

4)    Galović, Tomislav, Rogovska opatija u srednjem vijeku

5)    Pisk, Silvija, Ordo sancti Pauli primi Eremitae u kasnom srednjovjekovlju i sloboda: mogućnost slobodnog djelovanja pavlina s obzirom na pravila pavlinskog reda s posebnim osvrtom na pavlinski samostan Blažene Djevice Marije na Gariću

6)    Gračanin, Hrvoje, Krivovjerci i krivovjerje kod Tome Arhiđakona

7)    Andrić, Tonija, (Ne)sloboda u izboru bračnog partnera i mirazi u obiteljima splitskih obrtnika sredinom 15. stoljeća

8)    Budeč, Goran, Zalogodavci i zalogoprimci: sloboda raspolaganja materijalnim predmetima u kasnosrednjovjekovnom Šibeniku

9)    Lonza, Nella, ‘Ljubav plaćena slobodom’: capitis deminutio maxima za preljubnicu u srednjovjekovnom lastovskom pravu

10) Sardelić, Mirko, Percepcija slobode i ropstva u djelima europskih autora nakon mongolske provale u Europu u 13. stoljeću

11) Andrić, Stanko, Poimanje slobode u uspomenama turskih zatočenika (15. – 16. stoljeće)

12) Mayhew, Tea, Ropstvo kao negacija slobode – primjeri iz povijesti ranog novog vijeka

13) Brgles, Branimir, Sloboda imenovanja u srednjem i ranome novom vijeku

14) Paušek-Baždar, Snježana, Sloboda bavljenja alkemijom nakon njene zabrane 1317. godine: Petar Bono i Daniel Istranin

15) Matić, Tomislav, Ivan Vitez i Jan Panonije – gladni pravde ili željni vlasti?

 

Srednje i niže plemstvo povijesnih hrvatskih zemalja u kasnom srednjovjekovlju između plemićke slobode i društvenih ovisnosti. Primjeri, spoznaje, zaključci

moderator: dr. sc. Ivan Majnarić

1)    Birin, Ante, O službenicima knezova Nelipčića

2)    Botica, Ivan, Bližištvo knezova Krbavskih

3)    Grgin, Borislav, Društvena mobilnost plemstva Požeške županije u kasnom srednjem vijeku: primjer Deževića Cerničkih

4)    Isailović, Neven, Između otpora i lojalnosti – niže plemstvo u oblasti Nelipčića

5)    Karbić, Damir, Od službene do osobne lojalnosti: službenici i družbenici Šubića Bribirskih

6)    Karbić, Marija, Moj gospodar i moji familijari: neki aspekti uspostavljanja hijerarhiziranih odnosa među plemstvom u savsko-dravskom međuriječju

7)    Kekez, Hrvoje, Između slobode i obaveza: familijari knezova Babonića, kasnijih Blagajskih

8)    Kosanović, Ozren, Službenici i družine knezova Krčkih na otoku Krku tijekom 14. stoljeća

9)    Majnarić, Ivan, Plemićke organizacije kasnosrednjovjekovne Kraljevine Hrvatske

10) Miljan, Suzana, Između slobode i dužnosti: mreža familijara velikaša Zagrebačke županije u kasnom srednjem vijeku

11) Nemet, Dražen, Ivaniš Korvin i krug njegovih familijara

 

Mediji i povijest

moderator: dr. sc. Mario Jareb

1)    Kos, Nikolina, Književnost i novinarstvo u doba Ilirizma – sloboda ili ne?

2)    Švoger, Vlasta, Slobodni pojedinci u slobodnom narodu. Građanske i političke slobode i prava u hrvatskom tisku sredinom 19. stoljeća

3)    Polić, Maja, Sušački list Sloboda kao prilog poznavanju vodećih riječkih političkih struktura

4)    Erdeljac, Nela, Novi list kao izraz slobode riječi Frana Supila

5)    Lencović, Hana, Pitanje slobode čovjeka u časopisu Hrvatska straža: za kršćansku prosvjetu. Časopis namijenjen nauci i književnosti

6)    Šubic, Ivana Sloboda tiska u Hrvatskoj (1918. – 1941.)

7)    Radonić Vranjković, Paulina, Represija nad tiskom: novinstvo HSS-a u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca

8)    Labus, Alan, Ustaška promidžba na kraju Drugog svjetskog rata i odnos prema zapadnim Saveznicima, Trećem Reichu i Narodnooslobodilačkom pokretu

9)    Tomas, Domagoj, Sloboda govora na Hrvatskom programu Radio Vatikana (1954. – 1962.)

10) Rizmaul, Leon, Uvod u povijest hrvatske filmske cenzure

11)  Rafaelić, Daniel, Problemi transpozicije ”Amarna perioda” na filmsko platno

 

Nacija i nacionalizam

moderator: prof. dr. sc. Josip Vrandečić

1)    Korunić, Petar, Fenomen nacije: struktura etničkih identiteta

2)    Banac, Ivo, Kad je prestalo savezništvo između ideje slobode i ideje nacije?

3)    Vrandečić, Josip, Protonacionalno hrvatstvo u Dalmaciji u ranom novo vijeku

4)    Šetić, Nevio, Prvi izbori u Istri i Dalmaciji za zastupnike u Carevinskom vijeću po općem i jednakom izbornom pravu

5)    Clewing, Konrad, Učinkovitost države u Jugoistočnoj Europi oko 1900. godine: nacionalni zahtjevi i imperijalna intervencija u odnosu i usporedbi

6)    Šokčević, Dinko, Prevelika sloboda ili najgore ropstvo? Stvarnost i svakodnevica Hrvatsko-ugarske Nagodbe u hrvatskoj i mađarskoj javnosti na početku 20. Stoljeća

7)    Trogrlić, Marko, Ideja slobode kod Jurja Biankinija uoči raspada Austro-Ugarske Monarhije

8)    Cipek, Tihomir, Sloboda i direktna demokracija u političkoj misli Stjepana Radića

9)    Jakir, Aleksandar, Poimanje slobode i nacionalizma u socijalističkom/komunističkom pokretu na području Hrvatske tijekom 20. stoljeća

10) Zoričić, Filip, Sloboda u rječniku i govoru Vlade Gotovca

 

Nastava povijesti

moderator: prof. dr. sc. Damir Agičić

 

Povijest u nastavi – okrugli stol: Samostalni učenički istraživački rad

Naziv rada: «Naš tatiček» – kult Tomàša G. Masaryka u časopisu «Dĕtskỳ Koutek» između dva  svjetska rata (1930. – 1940.); autorice: Elizabeta Kiršek, Marina Šourek (učenice Gimnazije Daruvar); mentorica: Valerija Turk-Presečki, dipl. povjesničar (Gimnazija Daruvar)

Naziv rada: “Reklame kao izvor za povijest mentaliteta Daruvara od 1930. – 1940. godine”; autori: Sonja Lukić, Igor Novak (bivši učenici Gimnazije Daruvar); mentorica: Valerija Turk-Presečki, dipl. povjesničar (Gimnazija Daruvar)

Naziv rada: “Razgovor s drugom stranom” – spiritizam u Daruvaru  između dva svjetska rata; autori: Selmir Hasanić, Filip Klubička (bivši učenici Gimnazije Daruvar); mentorica: Valerija Turk-Presečki, dipl. povjesničar (Gimnazija Daruvar)

Naziv rada: „U IME NARODA!“ i „Iz jednoga u drugo zlo“; učenici: prezenter Nikola Tomašegović, IV. c, prezenter Anja Grgurinović, IV. c, Jan Torjanac, IV. c, Matija Drobilo, IV. b, Vjekoslav Matijević, IV. b, Matija Poje, IV. b; mentor: Andrija Lovrić, prof. (I. gimnazija, Zagreb)

Naziv rada: Španjolska gripa u Zagrebu; učenici: prezenter Julija Pantić, IV.d, Marijan Marijan, IV. d; mentor: Andrija Lovrić, prof. (I. gimnazija, Zagreb)

Naziv rada: „Zbog bolesti dućana gazda zatvoren“, učenice: prezenteri Jelena Jukčić, IV. d, Monika Šahinpašić, IV. d, Ana Škuflić, IV. d; mentor: Andrija Lovrić, prof. (I. gimnazija, Zagreb)

 

Pomoćne povijesne znanosti

moderator: prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

1)    Matijević Sokol, Mirjana, Pomoćne povijesne znanosti: jučer, danas, sutra

2)    Radoš, Lucija, Aktualna kodikološko-paleografijska pitanja na primjeru Pasionala MR 164: paleografija i kodikologija u 21. stoljeću

3)    Ladić, Zoran, O procesu tzv. demokratizacije u bilježenju privatno-pravnih isprava u dalmatinskim i istarskim komunama od sredine 13. do konca 15. stoljeća

4)    Poropat, Branka, Izvori za proučavanje srednjovjekovne povijesti u Biskupijskom arhivu u Poreču s posebnim osvrtom na prvu knjigu biskupskih prava Porečke biskupije

5)    Galović, Tomislav, Collectanea Bartoliana I.

6)    Heimer, Željko, Neke značajke suvremene hrvatske municipalne heraldike

 

Povijest 19. stoljeća

moderator: akademik Nikša Stančić

1)    Feldman, Andrea, Liberalizam u Hrvatskoj 19. stoljeća: komparativna perspektiva

2)    Priante, Monica, Sloboda pripovijedanja nacije. Konstrukcija nacional-patriotskog narativa u devetnaestostoljetnoj prozi

3)    Župan, Dinko, Mađarizacija i germanizacija – istraživačke kategorije koje puno toga pokrivaju, a malo toga objašnjavaju

4)    Sikirić Assouline, Zvjezdana, Latinski govori u obranu municipalnih prava na Hrvatskom saboru 1832.

5)    Kolak Bošnjak, Arijana, Sloboda izražavanja i djelovanja u hrvatskom političkom pokretu 1848./49. – odnos prema političkim neistomišljenicima

6)    Mance, Ivana, Sloboda i nacija u političkoj misli Ivana Kukuljevića

7)    Kale, Slaven, Hrvatski odjeci borbe Poljaka za slobodu: hrvatska javnost i Siječanjski ustanak

moderator: prof. dr. sc. Marko Trogrlić

8)    Matković, Stjepan, Pojam slobode u programima hrvatskih političkih stranaka (1848. – 1914.)

9)    Turkalj, Jasna, Ograničavanje slobode govora saborskim zastupnicima u doba Khuenova režima

10) Ostajmer, Branko, Odnos bana Dragutina Khuen-Héderváryja i Narodne stranke prema slobodi tiska (1883. – 1903.)

11) Peklić, Ivan, Franjo Marković: »Slobodni smo, nismo robovi«

12) Luetić, Tihana, Odnos redarstva prema studentima Sveučilišta u Zagrebu krajem 19. i početkom 20. stoljeća

13) Despot, Igor, Oslobođenje „kršćanske braće“ u europskom dijelu Osmanskog Carstva

14) Brlić, Ivan, Percepcija slobode u vojnokrajiškoj Lici kroz svjedočanstva i rukopise stranih putopisaca: Ličani između stvarne i fiktivne slobode

moderator: dr. sc. Jasna Turkalj

15) Horvat, Katarina, Kućna služinčad u gradu Zagrebu od kraja 19. stoljeća do početka Prvog svjetskog rata

16) Živaković-Kerže, Zlata, Živjeti zajedno (sluškinje, sluge i služinčad u slavonskim i srijemskim gradovima i trgovištima te vlastelinstvima sredinom 19. i u prvom desetljeću 20. stoljeća)

17) Barišić Bogišić, Lidija, Sloboda ili anarhija – Zeleni kadar na području Srijemske županije

18) Bogdanović, Tomislav, Ideali slobode unutar Zelenog kadra 1918. godine

19) Grijak, Zoran, Ideja slobode u povijesnim i književnim djelima Luja Vojnovića

20) Mendeš, Nikša, Rijeka – luka nade i strepnje

21) Vukičević, Marko, Aspekti slobode pojedinca tijekom Prvog svjetskog rata u Zagrebu

22) Zlodi, Zdravka, Sloboda sužanjstva – ruski ratni zarobljenici u hrvatskim zemljama (1914. – 1918.)

23) Holjevac, Željko, Pjesme vječnog roba Mije Jerinića

 

Povijest 20. stoljeća

moderator: doc. dr. sc. Igor Duda

1)    Aralica, Višeslav, Sloboda kao anakronizam

2)    Dugac, Željko, O slobodi i politici na Balkanu iz Rockefellerovih pismohrana

3)    Anić Opašić, Ana, Sušak – prostor između okupacije i slobode

4)    Armanda, Ivan, Rad dominikanaca u 1918. i 1919. godini na oslobađanju otoka Hvara od talijanskih okupatora

5)    Čakširan, Vlatko, Političke prilike u gradu Sisku (1918. – 1921.)

6)    Virc, Zlatko, Hrvatski sokol u borbi za osamostaljenje (1918. – 1922.)

7)    Buljan, Marijan, Splitski općinski izbori 1928.

8)    Jesih Matić, Melita, Iz spomeničke baštine: kontroverze oko postavljanja zagrebačkog  spomenika J. J. Strossmayeru

9)    Orlović, David, Liburnijac Klement Sergo – dezerter iz Mussolinijeve vojske u Talijansko-etiopskome ratu (1935. – 1936.)

moderator: dr. sc. Goran Hutinec

1)    Kljajić, Stipe, Ustaštvo kao politička religija

2)    Boban, Branka, Rad ilegalnog vojnog odbora u domobranstvu NDH za NOP: suđenje 54-tvorici u srpnju i kolovozu 1944. godine

3)    Kukić, Boris – Kukić Rukavina, Ivana, „Ja sam bio već u endehazijskim zatvorima, a ni partizanija nije bila nimalo slobodnija“: ratni put (1941. – 1945.) „oca hrvatskoga stripa“ Andrije Maurovića

moderator: doc. dr. sc. Ivica Šute

4)    Bagarić, Petar, Stručnjaci u određivanju državnih granica

5)    Bencetić, Lidija, Augustin Juretić – borba za hrvatsku slobodu putem pisane rijeci

6)    Dota, Franko, Kažnjavanje slobode: zakonodavne i sudske prakse  prema gej muškarcima u socijalističkoj Hrvatskoj (1945. – 1977.)

7)    Fuček, Marko, Slobodno vrijeme, razonoda i dokolica mladih (1945. – 1955.)

8)    Roknić Bežanić, Andrea, Rijeka od oslobođenja 1945. do Pariškog mirovnog ugovora 1947. godine

9)    Vlašić, Anđelko, Političko djelovanje potpredsjednika HSS-a Augusta Košutića pod paskom komunističkog režima (1945. – 1964.)

10) Volner, Hrvoje, Prilog proučavanju slobode vjerskog i političkog života građanina u uvjetima birokratskog socijalizma do 1954. godine: primjer Našica i okolice

11) Duda, Igor, Djetinjstvo u slobodi ili slobodno djetinjstvo. Djelovanje Saveza pionira u Hrvatskoj 1950-ih i 1980-ih

12) Stanić, Igor, Otvorene granice: povezivanje Hrvatske s inozemstvom preko radnika, turista i potrošača 1960-ih

13) Mihaljević, Josip, Sloboda pojedinca u Programu Saveza komunista Jugoslavije iz 1958. godine

14) Pezo, Edvin, Vlast i sloboda poslije Drugog svjetskog rata. Hrvatska u političkoj sferi Aleksandra Rankovića

15) Crnjac, Maja, Grad Požega u Hrvatskom proljeću (1968. – 1972.)

16) Previšić, Martin, Sloboda Golog otoka

 

Državni centralizam i samouprava – pitanje supsidijarnosti u međuratnoj Hrvatskoj

moderator: dr. sc. Suzana Leček

1)    Šute, Ivica, Savez gradova Kraljevine Jugoslavije i pitanje samouprave gradskih općina

2)    Grgić, Stipica, Općinske uprave u vrijeme šestosiječanjske diktature

3)    Vojak, Danijel, Društvene i političke prilike na području samoborskog kotara za vrijeme šestosiječanske diktature (1929. – 1935.)

4)    Jelaska Marijan, Zdravka, Utjecaj državne vlasti na oblikovanje i djelovanje lokalne vlasti u Splitu (1918. – 1941.)

5)    Leček, Suzana, Izbor ili imenovanje – problem gradske (samo)uprave u Slavonskom Brodu (1918. – 1941.)

6)    Hrstić, Ivan, Djelovanje lokalne samouprave u Makarskoj između dva svjetska rata

 

Povijest sporta

moderator: dr. sc. Zlata Živaković Kerže

1)    Tomičić, Daniel, Povijest kulture automobilizma u hrvatskim zemljama i dijaspori od prvog hrvatskog automobilista 1898. do kraja Drugog svjetskog rata

2)    Ceraj, Saša, Značaj tjelesne kulture kao jednog od segmenata odgoja slobodna čovjeka u misli dr. Ivana Merza

3)    Živaković-Kerže, Zlata, Od uspješnog djelovanja do zabrane (osvrt na Židovski športski i gombalački klub „Makabi“ u Osijeku)

4)    Kerže, Petar, Osječki sport u prvom desetljeću nakon Drugoga svjetskog rata

5)    Žagar, Ivan, Utjecaj politike na sport u socijalističkoj Hrvatskoj (1947. – 1952.)

6)    Buhin, Anita, Kopačkom za auspuhom: jugoslavenski nogometaši u inozemstvu

 

Povijest žena

moderatorica: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak

1)    Kunčić, Meri, U potrazi za slobodom – život hrvatske plemkinje Magdalene Budrišić u kasnosrednjovjekovnom Rabu

2)    Janković, Valentina, Njeni okviri slobode

3)    Stanić, Damir, To je moja sloboda ili o slobodnom izboru žene u društvu prožetom represijom

4)    Červenjak, Jelena, Modernizacijska kretanja: položaj žena sredinom 19. i početkom 20. stoljeća (osvrt na prilike u Osijeku)

5)    Ograjšek Gorenjak, Ida, Žensko pravo glasa u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca

6)    Dijanić, Dijana, Žena u borbi

 

Pravna povijest

moderator: dr. sc. Maja Polić

1)    Đukić, Zlatko, Položaj robova u zakonodavstvu staroga vijeka

2)    Mileusnić, Ivo, Građanska prava i slobode prema Statutu grada Rijeke iz 1530. godine

3)    Krešić, Mirela, Sloboda oporučivanja kao jamstvo većih nasljednih prava bračnih drugova (naročito supruga) u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji prema Općem građanskom zakoniku

4)    Kosnica, Ivan, Hrvatska zavičajnost i prava i slobode u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (1868. – 1918.)

 

Rani novi vijek

moderator: prof. dr. sc. Željko Holjevac

1)    Manea-Grgin, Castilia, Humanist Antun Vrančić i njegov model tiranina, moldavski knez Petru Rareş

2)    Vukelić, Deniver, Putovi do slobode u svjetovnim progonima vještica na širem području Zagreba u srednjem i ranom novom vijeku

3)    Mogorović Crljenko, Marija, Sloboda pri izboru bračnog partnera (Istra, 15. – 17. stoljeće)

4)    Radoš, Ruža, Sloboda osmanskog tributara Dubrovačke Republike: primjer osmansko-austrijskog rata  (1737. – 1739.)

5)    Horváth, Gyula Csaba, The Banal Dignity in the 18th Century

6)    Markovina, Dragan, Ideja slobode u klasnim sukobima u Dalmaciji 18. stoljeća

7)    Paić-Vukić, Tatjana, Živi tekstovi: privatne bilježnice bosanskih muslimana iz osmanskoga doba kao repozitoriji citata

8)    Šarić, Marko, Usmena epska tradicija i poimanje slobode u krajiškim kulturama ranog novovjekovlja

9)    Doblanović, Danijela, Sloboda vjerovanja – momjanski strigo i drugi primjeri praznovjerja u ranonovovjekovnoj Istri

10) Vujić, Perica, Djelovanje vojne i crkvene vlasti u suzbijanju „javnih zločina“ graničara na temelju kanonskih vizitacija krajem 18. i početkom 19. stoljeća

 

Stara povijest

moderator: prof. dr. sc. Robert Matijašić

1)    Glazer, Eva Katarina, Dinamika odnosa između nomadskog i sjedilačkog društva na prostoru Bliskog istoka u brončano doba

2)    Osterman, Jasmina, Robovi u ranoj povijesti Mezopotamije: pisani izvori

3)    Kuntić-Makvić, Bruna, Dea Libertas – rimski koncept slobode na izmaku Republike

4)    Marohnić, Jelena, Hijeromnamon kao eponimni magistrat

5)    Vilogorac Brčić, Inga, Kvinkvenali u službi kolegija istočnjačkih kultova u Rimskom Carstvu

6)    Radman, Ivan – Vukelić, Vlatka, Oslobođenici na nadgrobnim natpisima antičke Siscije

7)    Basić, Ivan, Oslobođenici familiae Caesaris i njihovi natpisi kao komponenta lociranja carskih posjeda u Dalmaciji: primjer Gaja Orhivija Amempta

8)    Matijević, Ivan, Rimski vojnici i njihovi oslobođenici na nekim natpisima iz Salone

9)    Goran, Gradiček – Dejan, Pernjak, Društveno-gospodarski prikaz oslobođenika u rimskoj Liburniji

10) Buovac, Marin, Odraz vjerske slobode na primjeru rimskih amfiteatara u istočnojadranskom kontekstu

11) Tomorad, Mladen, Vjerska sloboda u kasnoantičkom Egiptu: vjerski nemiri i netolerancija kršćana prema poganskim vjerovanjima od kraja 4. stoljeća do zatvaranja posljednjeg staroegipatskog hrama 552. godine

 

***

 

Okrugli stol: “Reci mi, jesi li Rimljanin” (Dj 22, 27) – povodom 1800 godina Karakalinog edikta

Uvodni prikazi: Karakalin edikt, povijest; Karakalin edikt u rimskome pravu

Teme za raspravu:

– usporedba hrvatske povjesničarske i pravne terminologije: (municipalitet, municipalna prava, građanin, dekurioni, coloniam / veteranos (de)ducere, municipij, kolonija, libertas et immunitas i dr.)

– ‘utemeljenje kolonije / municipija’: arheološko, povjesničarsko i pravno viđenje

– (samo)svijest o rimskome građanstvu i pravni status Rimljanina na izmaku antike

 

Okrugli stol: Apertor viarvm – odrazi opusa akademika Mate Suića (1915. – 2002.) u hrvatskim povijesnim znanostima danas

Povod je okruglome stolu deseta obljetnica smrti prof. dr. Mate Suića. U toj prilici vrijedi se prisjetiti njegovih radova različite tematike i utvrditi kakva je njihova utjecajnost, izričitim citatima ili anonimnim odrazima, u današnjoj znanstvenoj produkciji, prvenstveno historiografije – ali i drugih povijesnih znanosti. Očekuje se da istraživači prema svojim područjima posvjedoče o tome. Teme: interdisciplinarnost, urbanizacija i povijest grada, kontinuiteti protohistorija – antika, antika srednji vijek, liburnska povijest, Manijski zaljev, Lissa nasuprot Jadera, liburnsko društvo, Cissa, Japodi, povijest grčkih kolonija na Jadranu, municipalni ustroj Salone, pristup orijentalnim kultovima na primjeru Zadra, sv. Jeronim i ranokršćanske teme, onomastička istraživanja

 

Vojna povijest i Domovinski rat

moderator: dr. sc. Ante Nazor

1)    Škvorc, Đuro, Događanja na Banovini (1990. – 1991.): agresija i okupacija

2)    Mijić, Roko – Mijić, Petar, Pakovačko–sedramički boj

3)    Barunčić Pletikosić, Julija – Križe Gračanin, Željka, Humanitarne akcije Libertas u tiskanim hrvatskim medijima 1991. godine

4)    Brigović, Ivan – Radoš, Ivan, Zločin u Škabrnji 18. – 19. studenoga 1991. u svjetlu srpskih dokumenata

5)    Ružić, Slaven, Djelovanje „Vlade Srpske oblasti Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema“ (rujan 1991. – veljača 1992.)

6)    Sekula, Janja, Nastanak i djelovanje civilnih tijela vlasti Srpske oblasti Zapadna Slavonija (1991. – 1994.)

7)    Mladineo, Goran, Položaj i djelovanje Srpske pravoslavne crkve na području Republike Hrvatske pod nadzorom hrvatskih vlasti (1991. – 1995.)

8)    Lučić, Ivica, Okolnosti i razlozi osnivanja Hrvatskoga vijeća obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosne u travnju 1992. godine

9)    Miškulin, Ivica, Peacekeeping u Hrvatskoj (1992. – 2002.)

10) Matić, Zdravko, Srpski koncentracijski, sabirni i radni logori u vrijeme Domovinskog rata

11) Štefančić, Domagoj, Naselja Župe Hrvatski Čuntić u svjetlu srpskih dokumenata

 

 

 

 

FFZG/HNOPZ/DHP – Poziv za sudjelovanje – IV. Kongres hrvatskih povjesničara 2012.

 

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti u suradnji s Društvom za hrvatsku povjesnicu i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu priprema IV. Kongres hrvatskih povjesničara 2012. Kongres će se održati od 1. do 5. listopada 2012. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tema kongresa je “Sloboda“, a zamišljeno je da se obuhvate svi aspekti povijesti bez obzira na vremenska razdoblja.

Prethodni Kongresi bili su organizirani tako da su moderatori pojedinih sekcija pozivali referente i organizirali rad sekcija. Nažalost, na ovogodišnji poziv upućen moderatorima odazvala ih se samo nekolicina. Zbog toga je odlučena promijena sustava prijave referata. Za Četvrti kongres pojedinci se mogu prijavljivati izravno Organizacijskom odboru, koji će potom izvršiti selekciju i organizirati referate u smislene cjeline. Dakako, postojeće se sekcije mogu i sada organizirati same i prijaviti cjelovit program sekcije. Dakle, kao i na prethodnim kongresima, rad će biti organiziran u sekcijama i plenarno.

Teme referata, uz sažetak do 1000 znakova, šalju se do 1. lipnja 2012. na e-mail adresu dr. sc. Tomislava Galovića (4.kongres.hnopz@gmail.com), člana Organizacijskog odbora. Prijave se primaju isključivo elektronskom poštom.

Kao i na prethodnim Kongresima, organizator nije u mogućnosti pokriti troškove referentima, ali ćemo nastojati osigurati sredstva za određenu participaciju, barem za one sudionike koji su nezaposleni ili nisu na projektima.

Kotizacija za sudjelovanje na Kongresu iznosi 300,00 kn (studenti, nezaposleni i umirovljenici 150,00 kn), a nastavnicima će se izdavati potvrde o sudjelovanju.

 

Predsjednik HNOPZ-a

prof. dr. sc. Neven Budak

 

Znanstveni odbor

Dr. sc. Stanko Andrić

Prof. dr. sc. Damir Agičić

Prof. dr. sc. Neven Budak

Dr. sc. Stjepan Ćosić

Doc. dr. sc. Željko Holjevac

Prof. dr. sc. Anamarija Kurilić

Prof. dr. sc. Robert Matijašić

Akademik Tomislav Raukar

Akademik Nikša Stančić

Akademik Petar Strčić

Prof. dr. sc. Marko Trogrlić

Dr. sc. Jasna Turkalj

Dr. sc. Nenad Vekarić

 

Organizacijski odbor

Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak

Dr. sc. Sabine Florence Fabijanec

Dr. sc. Tomislav Galović

Doc. dr. sc. Željko Holjevac

Dr. sc. Kristina Milković

Dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić

Dr. sc. Maja Polić

Dr. sc. Gordan Ravančić

Dr. sc. Zlata Živaković Kerže

 

Izvor

HNOPZ PRESS

 

AMZ – Znanstveni skup Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812. – 2012. godina

 

Na dan 12. siječnja 812. godine sklopljen je u Aachenu mir između franačkog cara Karla Velikog (768. – 814.) i bizantskog cara Mihajla I. Rangabe (811. – 813.). Bio je to važniji dio, ne i konačnica, dugotrajnog mirovnog procesa starog tada već više od jednog desetljeća (Pax Niciphori). Za uređenje međusobnih odnosa dviju ondašnjih europskih velesila bio je to nezaobilazan i važan korak, ali i događaj od golemog značaja za buduće političke odnose na istočnojadranskoj obali gdje je u to vrijeme upravo stasala i rasla mlada hrvatska kneževina već tada, čini se, poprilično povezana sa svojim srodnicima u panonskim prostorima kontinentalne Hrvatske.
Hrvatska arheologija jedna  je od znanstvenih disciplina koja može i mora o tomu kazati svoju riječ.

Stoga su Arheološki muzej u Zagrebu i Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u suradnji s Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Sveučilištem u Zadru i njegovim Odjelom za arheologiju te Arheološkim muzejom u Zadru pristupili pripremi i organizaciji znanstvenog skupa ‘Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.’ koji će se u povodu 1200. obljetnice tog važnog događaja, 180. obljetnice Arheološkog muzeja u Zadru te 50. obljetnice  utemeljenja Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru održati u Zadru 29. i 30. studenog 2012. godine.

 

Izvor

AMZ PRESS