AMZ – PR44 Arheološki stručni kamp – pet dana oživljene pretpovijesti u Galeriji AMZ (PRESS)

Arheološki stručni kamp – pet dana oživljene pretpovijesti u Galeriji AMZ “Prehistory Adventure – iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu” 9.-13. 11.2020.

Galerija Arheološkog muzeja u Zagrebu (Ul. Pavla Hatza 6) i virtualno putem komunikacijske platforme

Zanimljiva predavanja domaćih znanstvenika i istraživača, okrugli virtualni stolovi s eminentnim stranim sudionicima te predstavljanje edukativnih alata, atraktivan su sadržaj petodnevnog interdisciplinarnog kampa koji na temu pretpovijesne baštine organizira Arheološki muzej u Zagrebu od 9. do 13.11. u prostoru Galerije AMZ. Kamp se realizira u sklopu Interregovog projekta Prehistory Adventure i namijenjen je stručnoj javnosti, no dio programa bit će interesantan i široj publici.

Relevantna stručna znanja o pretpovijesnoj baštini, načini njezine prezentacije i promocije te edukacija o arheološkoj baštini u muzeju i izvan njega, teme su stručnog kampa kojeg od 9. do 13.11. organizira Arheološki muzej u Zagrebu.

Svojim vrlo sadržajnim programom Arheološki stručni kamp okrenut je stručnoj javnosti; muzealcima, arheolozima, profesorima povijesti te studentima povijesti, arheologije, muzeologije i srodnih smjerova, no brojne teme bit će zanimljive i široj publici. Petodnevni program odvijat će se uživo u Galeriji AMZ (Ul. Pavla Hatza 6) te online, a publici će interakcija s predavačima biti omogućena kroz virtualno sudjelovanje putem komunikacijske platforme.

U okviru Arheološkog stručnog kampa raspravljat će se o stručnim sadržajima i područjima primjene različitih metodologija u interpretaciji pretpovijesnog razdoblja, s fokusom na razdoblje srednjeg paleolitika. Program kampa koncipiran je oko nekoliko tematskih cjelina, a to su međunarodni virtualni okrugli stolovi, ciklus predavanja vrhunskih znanstvenika i istraživača paleolitika, skup predavanja na temu edukacije o paleolitičkoj baštini u okviru obrazovnih ustanova i izvan njih, te o načinima prezentacije i interpretacije paleolitičke baštine. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje na kampu će biti izložena i problematika podučavanja pretpovijesti u školama izložena iz perspektive stručnjaka koji se bave obrazovanjem, Timura Križaka i Duše Šarunić.

Međunarodne virtualne okrugle stolove pod nazivom „Upravljanje paleolitičkom baštinom“ i „Pretpovijesne kulturne rute u Europi“ moderirat će ravnatelj AMZ-a Sanjin Mihelić, dok će moderator okruglog stola pod nazivom „Turistička valorizacija paleolitičkog nasljeđa“ biti Iva Silla, interpretacijski edukator i vodič.

Vrhunski znanstvenici i istraživači paleolitika pobliže će kroz niz večernjih predavanja publiku upoznati s raznim aspektima života paleolitičkih zajednica. Predavanje dr. sc. Ivora Jankovića s Instituta za antropologiju donijet će brojne znanstvene spoznaje vezane uz ovu zanimljivu populaciju daleke prošlosti, a sintezu rezultata suvremenih multidisciplinarnih istraživanja paleolitika (starijega kamenog doba) iznijet će dr. sc. Ivor Karavanić, s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Do sada slabo poznato stijensko slikarstvo u Hrvatskoj te značaj nalazišta u Romualdovoj pećini u Istri predstavit će Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, a paleolitik kao temu filmske umjetnosti obradit će Daniel Rafaelić (KIC). Koje je zanimljive činjenice o životu i smrti drevnih ljudi moguće iščitati iz pročavanja ljudskih kostura otkrit će dr. sc. Mario Novak s Instituta za antropologiju, dok će dr. sc. Siniša Radović iz HAZU-a naglasak staviti na značenje životinja u svakodnevnom životu pretpovijesnih ljudi. Napomenimo i to da će prije predavanja biti moguća neformalna druženja s navedenim predavačima koja će pridonijeti interaktivnosti kampa.

Kustosi Arheološkog muzeja u Zagrebu muzejska savjetnica dr.sc. Jacqueline Balen, viša kustosica pedagoginja Zorica Babić, Ozren Domiter i Anja Bertol Stipetić održat će skup predavanja na temu edukacije učenika, obrazovnih stručnih kadrova kao i šire javnosti o arheološkoj baštini u muzeju te izvan njega te načinima suradnje s lokalnim zajednicama na čijem se području ta baština nalazi, kao i novim načinima prezentacije baštine putem novih tehnologija. O interpretaciji baštine kao alatu za razumijevanje vrijednosti paleolitičkog nasljeđa govorit će Iva Silla (Kazivačica).

Na kampu će također biti predstavljeni edukativni alati (poster, deplijan), posebno razvijeni za potrebe kampa koji će se besplatno distribuirati školama u svrhu edukacije kao i promocije paleolitičke baštine. Još jedan vrlo pitak, pristupačan i slikovit edukativni alat, knjižicu pod nazivom „Mala knjiga evolucije čovjeka“ u izdanju Alfe predstavit će autori dr. sc. Ivor Janković s Instituta za antropologiju i ilustratorica Issa Bratinčević.

Projekt “Prehistory Adventure – iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu” izvodi se u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Cilj projekta jest očuvati i posjetiteljima na poučan i avanturistički način približiti arheološku baštinu te znanje o pretpovijesti čemu će realizacija ovog stručnog arheološkog kampa uvelike pridonijeti.

Sva predavanja moguće je pratiti uživo u Galeriji AMZ ili online putem komunikacijske platforme dok je okrugle stolove moguće pratiti samo online.
Molimo zainteresirane sudionike da se za svako predavanje koje ih zanima prijave na e-mail adresu: sjacic@amz.hr uz napomenu radi li se o praćenju uživo ili online. Na istu adresu molimo da se prijavi i online praćenje okruglih stolova po izboru.

Poveznica za on-line sudjelovanje: https://zoom.us/j/9352550716?pwd=OXZVR0hUUTRHejZMWUJyZjFkUnp5QT09

PROGRAM

Ponedjeljak, 09. 11. 2020.
12:30 h Otvorenje arheološkog stručnog kampa
13:00 h Zorica Babić (Arheološki muzej u Zagrebu)
„Popularizacija pretpovijesne zbirke stalnog postava Arheološkog muzeja u Zagrebu školskoj populaciji”
Najbrojnija publika u Arheološkom muzeju u Zagrebu svakako su učenici osnovnih i srednjih škola, s naglaskom na one petih i šestih razreda osnovne škole te prvih razreda srednjih škola. Prvenstveno je tome tako jer u tim razredima po Nacionalnom kurikulumu nastave povijesti uči se o arheologiji, pretpovijesnom razdoblju, odnosno razdoblju prije pisma. Dolaskom učenika u Muzej, nastava se može obogatiti konkretnim predmetima, možemo reći dodirom prošlosti, kako bi učenici mogli lakše razumjeti ovo bogato razdoblje. Zbog toga, viša kustosica pedagoginja osmišljava raznovrsne dodatne edukativne programe kako bi pretpovijest učenicima bila razumljivija, dostupnija i zabavnija. Takvi edukativni programi sastoje se od upoznavanja Pretpovijesne zbirke kroz prilagođeno stručno vodstvo te tematskom edukativnom radionicom. Svaka takva radionica osmišljena je na svoj način, didaktičkog je karaktera te posjeduje različite didaktičko – metodičke pristupe poput diskusije i razgovora s učenicima, demonstracije materijalnih izvora, individualnog učenja, učenja u skupinama ili grupnog rada, iskustvenog učenja, rješavanje problema, razvijanja kritičkog mišljenja, likovnog izražavanja i ostalih pristupa.

17:00 h Timur Križak (Agencija za odgoj i obrazovanje)
 „Prapovijest u nastavi povijesti i stručnom usavršavanju učitelja”
U izlaganju je dan pregled prapovijesne tematike u nastavi povijesti u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske. Prikazani su nastavni sadržaji i koncepti koji su obuhvaćeni nastavnim programima i kurikulima. Prikazan su problemi u realizaciji nastavnih ciljeva postavljenima u prosvjetnim dokumentima. U izlaganju se daje pregled uključenosti prapovijesnih sadržaja u stručno usavršavanje učitelja u programima Agencije za odgoj i obrazovanje te suradnja koja je ostvarena s institucijama koje čuvaju i prikazuju prapovijesnu baštinu.

18:30 h Upoznaj dr. sc. Maria Novaka
19:00 h  dr. sc. Mario Novak (Institut za antropologiju)
“Ljudski kostur – nepresušni izvor spoznaja o životu i smrti drevnih ljudi“
U predavanju će biti govora o tome koje sve informacije o životu (i smrti) drevnih ljudi se mogu saznati iz analize njihovih koštanih i zubnih ostataka kao što su spol, starost u trenutku smrti, bolesti i ozljede, vrsta prehrane, svakodnevne aktivnosti i sl. Uz to, bit će opisane i najmodernije metode kao što su analize drevne DNK i stabilnih izotopa koje nam omogućavaju da dobijemo odličan uvid u različite aspekte svakodnevnice naših davnih predaka. Sve pružene informacije bit će popraćene primjerima iz recentnih istraživanja u kojima je sudjelovao i sam autor.

Utorak, 10.11.2020.
13:00 h dr. sc. Jacqueline Balen (Arheološki muzej u Zagrebu)
“Prezentacija i popularizacija arheološke baštine-primjeri dobre prakse”
U predavanju će biti riječi o načinima, odnosno mogućnostima prezentacije i popularizacije arheološke kulturne baštine s ciljem edukacije i podizanja javne svijesti o istoj. Kroz primjere projektnih aktivnosti Arheološkog muzeja u Zagrebu pokazati će se raspon suradnje s lokalnim dionicima svih razina (od učenika do lokalne samouprave) s ciljem promocije, prezentacije i stvaranje temelja za održivi razvoj arheološke baštine.

18:30 h Upoznaj dr. sc. Ivora Karavanića
19:00 h dr. sc. Ivor Karavanić (Sveučilište U Zagrebu, Filozofski fakultet)
 „Oživljavanje paleolitika: životni stil, prehrana i simbolika lovaca skupljača na jugu Srednje Europe“
Iznijet će se sinteza rezultata suvremenih multidisciplinarnih istraživanja paleolitika (starijega kamenog doba) u vidu rekonstrukcije životnog stila, prehrane i simboličnog ponašanja lovaca skupljača, napose neandertalaca i ranih modernih ljudi. Posebna pozornost bit će posvećena spoznajama utemeljenim na istraživanjima paleolitika u Hrvatskoj i Sloveniji.

Srijeda, 11.11.2020.
11:30 h Prezentacija publikacija „Mala knjiga evolucije čovjeka“ (izdanje izdavačke kuće Alfa) i edukativnog deplijana
Publikacije će predstaviti autori dr. sc. Ivor Janković (Institut za antropologiju) i ilustratorica Issa Bratinčević

12:00 h Okrugli stol „Upravljanje paleolitičkom baštinom“ (Management of Palaeolithic Heritage), moderator: Sanjin Mihelić (Arheološki muzej u Zagrebu)
Na ovom međunarodnom okruglom stolu, predstavit će se različiti aspekti upravljanja paleolitičkom baštinom. Jedno od osnovnih pitanja koja će se postaviti je kako predstaviti paleolitičku baštinu široj javnosti te na koji način suvremeni arheološki muzeji te druge baštinske ustanove pristupaju ovoj temi. Drugo je važno pitanje zaštita baštine u izvornom, prirodnom ambijentu, jer posve je jasno da modeli zaštite i očuvanja, primjerice, u pećinama imaju vrlo malo podudarnosti s nalazištima na otvorenom prostoru ili pak s čitavim arheološkim krajolicima. Kao uvodničari pojavljuju se ravnatelji nekoliko prestižnih arheoloških ustanova iz Hrvatske i inozemstva. Okrugli stol bit će održan na engleskom jeziku.

13: 00 h Ozren Domiter (Arheološki muzej u Zagrebu), Vinko Tarbušković (Agencija za upravljanje Starigradskim poljem), Gordija Marijan (SŠ Hrvatski kralj Zvonimir)
“Arheološki susreti u školama – O arheologiji i ulozi muzeja u suvremenom društvu”
Arheološki susreti u školama su edukativni muzejski program kojeg Arheološki muzej u Zagrebu sustavno provodi već sedmu godinu zaredom uz potporu Ministarstva kulture i medija te Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na nacionalnoj razini program je održan u preko 50 škola, a teži demistificirati predodžbu arheologije baštinjenu iz popularne kulture, približiti arheologiju učeničkoj populaciji, podići razinu svijesti o lokalnoj baštini te korisnicima programa približiti muzejsko djelovanje kroz izravno ostvarenje društvene uloge muzeja. Taktička i operativna razina Programa nužno se prilagođavaju partikularnim potrebama i datostima sredine u kojoj se održavaju. Strateški, program teži postići nacionalan značaj te zaživjeti kao dodatni didaktički element unutar obrazovnog sustava kojim bi se trajno i sustavno razvijala svijest o baštini u cjelini.

17:00 h Duša Šarunić (OŠ Pušča)
 “Prapovijesna baština u nastavi”
Izložena su iskustva i rezultati dugogodišnjeg rada s učenicima osnovne škole u kojima se nastojalo motivirati i odgojiti svjesne mlade ljude s pozitivnim stavom  o zaštiti kulturne baštine. Dio tih nastojanja ostvaren je u nastavi o prapovijesti. Kombinacijom različitih nastavnih postupaka i tehnika postignuto je znatno bolje razumijevanje sadržaja i koncepata prapovijesti. Predstavljeni su primjeri iz nastave i tehnološka rješenja kojima se učiteljica služila u svom radu. Značajni rezultati ostvareni su terenskim radom i povezivanjem s ostalim nastavnim predmetima, osobito likovnom kulturom. Učenje o prapovijesti prikazuje se kao dio svjetske i nacionalne kulturne baštine. Na taj način  učenici spoznaju baštinu, vrednuju je i uključuju se u njenu zaštitu.

18:30 h Upoznaj Daniela Rafaelića
19:00 Daniel Rafaelić (KIC)
 “Zora civilizacije i film“
Predavanje se sastoji od tri dijela. Prvi je pregledni, tijekom kojeg se okupljene upoznaje s najpoznatijim, najvažnijim ali i onim posve nepoznatim filmovima koji tematiziraju kako postanak ljudske vrste, tako i početak života na zemlji. Drugi dio predstavlja kratki case-study njemačkog filma, u sklopu kojeg se raspravlja o aproprijaciji prapovijesne arheologije tijekom III. Reicha. Treći i završni dio uključuje analizu i projekciju animiranog prikaza prapovijesti, studija Walt Disney.

Četvrtak, 12.11.2020.
12:00 h Okrugli stol „Turistička valorizacija paleolitičkog nasljeđa“, moderator: Iva Silla (Kazivačica)
Okrugli stol koji okuplja četiri do pet sudionika pokušat će odgovoriti na pitanje što je potrebno da se stvori interes i veza posjetitelja s paleolitičkim naslijeđem. Sudionici će redom biti osobe s iskustvom u inovativnoj prezentaciji baštine posjetiteljima ili osobe s uvidom u destinacije koje su na neki način turistički valorizirale arheološko naslijeđe. Razgovarat ćemo o postojećim primjerima iz prakse, o tematskim kulturno-turističkim proizvodima i potencijalima za daljnji razvoj niše, kao i značaju pažljive interpretacije u približavanju paleolitičke baštine posjetiteljima.

13:00 h  Anja Bertol Stipetić (Arheološki muzej u Zagrebu)
“Prezentacija kulturne baštine u Hrvatskoj putem interaktivnih tehnologija”
Što su to interaktivne tehnologije i čemu one služe? Na koji način su inkorporirane u muzejima i na lokalitetima? Čemu doprinose i kako se koriste? Koju funkciju su interaktivne tehnologije u Hrvatskoj imale prije epidemije korona virusom i potresa koji je zadesio Zagreb 22. ožujka 2020. godine, a koju funkciju imaju danas?
Ovim predavanjem bit će ponuđeni odgovori na ova, a i mnoga slična pitanja koja se tiču prezentacije kulturne baštine u Hrvatskoj putem interaktivnih tehnologija. Osim toga, prezentirat će se neki primjeri dobre prakse u Hrvatskoj, među kojima će riječi biti i o aktualnom EU projektu „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“ u sklopu Arheološkog muzeja u Zagrebu.

17:00 h dr. sc. Siniša Radović (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)
 „Prapovijesna arheozoologija – životinje u svijetu prapovijesnih ljudi”
Autor će govoriti o značenju životinja u svakodnevnom životu ljudi u prapovijesti. Predavanje će biti popraćeno zanimljivim primjerima analize i interpretacije životinjskih ostataka s arheoloških nalazišta iz razdoblja srednjeg kamenog doba do kasnog brončanog doba na prostoru današnje Hrvatske. Poseban osvrt bit će na strategije preživljavanja i prilagodbu na promjene u okolišu, ali i na ulogu pojedinih životinjskih vrsta kao medija ritualnog izražavanja.

18:30 h Upoznaj Darka Komšu
19:00 h Darko Komšo (Arheološki muzej Istre)
“Hrvatsko stijensko slikarstvo, s naglaskom na otkriće paleolitičkih pećinskih slikarija u Romualdovoj pećini u Istri”
Na području Hrvatske i jugoistočne Europe stijenske slikarije su u pravilu slabo poznate, a zabilježeno je tek nekoliko lokaliteta. Tijekom 2009. godine započeo je projekt pod nazivom CRORA (CROatian Rock Art – Hrvatsko stijensko slikarstvo), koji ima za cilj sustavno katalogiziranje, valorizaciju i prezentaciju stijenskih slikarija na tlu Hrvatske. Posebno je potrebno istaknuti nalazište Romualdova pećina u Istri, gdje su pronađene paleolitičke pećinske slikarije, stare preko 30.000 godina, prve takve u Hrvatskoj. U pećini su ukupno zabilježene 44 slikarije, od kojih se ističe nekoliko crteža, koji predstavljaju bizona, divokozu, shematizirane prikaze ljudi i trokutove, koji mogu simbolizirati ženski spol. Preliminarna istraživanja stijenskih slikarija na području Hrvatske su zabilježila brojna nalazišta s gravurama i slikarijama, te ukazala kako je ovo područje, sa svojim brojnim krškim fenomenima izuzetno potencijalna regija za daljnja sustavna rekognosciranja u potrazi za prikazima stijenske umjetnosti.

Petak 13.11.2020.
12:00 h Okrugli stol  „Pretpovijesne kulturne rute u Europi“ (Prehistoric Cultural Routes in Europe), moderator: Sanjin Mihelić (Arheološki muzej u Zagrebu)
Kulturne rute su relativno nov te nadasve brzorastući oblik valorizacije kulturne baštine kroz umrežavanje većeg broja dionika na jednom širem području. Raspon koji takve rute mogu pokrivati kreće se od lokalnih i regionalnih okvira, preko nacionalnih do internacionalnih ruta, poput onih najpoznatijih koje nose certifikat Vijeća Europe. Ovaj međunarodni okrugli stol, pozabavit će se pitanjima umrežavanja dionika oko tema koje se tiču pretpovijesne baštine na širem europskom prostoru, s posebnim naglaskom na pretpovijesne rute koje barem jednim svojim dijelom prolaze kroz područje Republike Hrvatske. Okrugli stol bit će održan na engleskom jeziku.

13:00 h Iva Silla (Kazivačica)
 “Interpretacija baštine kao alat za razumijevanje vrijednosti paleolitičkog nasljeđa”
Svatko tko se profesionalno bavi baštinom, redovito se susreće s pojmom interpretacije baštine. Ovo predavanje će pojasniti što se krije iza tog pojma te kako prepoznati i prenijeti njeno dublje značenje posjetiteljima. Predstavit će jednostavne alate osobne interpretacije koji pomažu da se posjetitelji aktivno uključe u razgledavanje baštinskih lokaliteta. Dotaknut ćemo i inovativne prakse, poput oživljene povijesti i igrifikacije, koje mogu, ukoliko se pažljivo izvode, biti način kvalitetne interpretacije baštine. Pritom će svi primjeri biti usko vezani za paleolitičko naslijeđe i tematiku arheološkog kampa. Sudionici predavanja će dobiti zrno inspiracije, osnovna znanja i cjelovitu sliku o mogućnostima korištenja alata interpretacije u budućem radu.

18:30 h Upoznaj dr. sc. Ivora Jankovića
19:00 h  dr. sc. Ivor Janković (Institut za antropologiju)
„Neandertalci – daleki rođaci“
Predavanje će upoznati zainteresiranu publiku sa znanstvenim spoznajama vezanim uz ovu zanimljivu populaciju daleke prošlosti. Kroz povijesni pregled i pregled glavnih nalaza i nalazišta, pružit će se podloga razumijevanju anatomskih i kulturnih odlika neandertalaca, s posebnim naglaskom na lokalitete u Hrvatskoj. Nadalje, kroz pregled suvremenih postignuća na polju paleoantropologije, arheologije te genetike zainteresirana publika steći će uvid u najnovija otkrića i budući tijek istraživanja.

Sva predavanja moguće je pratiti uživo u Galeriji AMZ ili online putem komunikacijske platforme dok je okrugle stolove moguće pratiti samo online.

Molimo zainteresirane sudionike da se za svako predavanje koje ih zanima prijave na e-mail adresu: sjacic@amz.hr uz napomenu radi li se o praćenju uživo ili online. Na istu adresu molimo da se prijavi i online praćenje okruglih stolova po izboru.
Poveznica za on-line sudjelovanje https://zoom.us/j/9352550716?pwd=OXZVR0hUUTRHejZMWUJyZjFkUnp5QT09

Arheološki stručni kamp

Info:
AMZ PRESS

HAVC – Međunarodni festival arheološkog filma – MFAF 2020 (PRESS)

Lokacija: Split
Datum održavanja: 4. – 6. studenog 2020. | 6. izdanje

Međunarodni festival dokumentarnog filma arheologije, kulturne i povijesne baštine, zaštite spomenika i antropologije – MFAF, osnovan 2010. g., jedini je festival ove vrste u Hrvatskoj i održava se u studenome. Cilj ove bienalne manifestacije je doprinos valorizaciji kulturne baštine i arheologije u okviru europske i svjetske baštine, te senzibiliziranje šire javnosti, poglavito mladih, za vlastitu baštinu. Festivalom se promiče arheološka struka i nacionalna spomenička baština (posebno lokaliteti UNESCOa u Hrvatskoj), te je prilika za promicanje hrvatskog dokumentarnog (arheološkog) filma izvan nacionalnih granica.

Festivalski program sastoji se filmskog natjecateljskog dijela  i popratnog programa u kojem predstavljamo najnovije europske muzeje i njihove projekte. Filmovi se natječu za jednu od tri nagrade međunarodnog žirija kao i za nagradu publike. Ulaz je slobodan, a filmovi imaju hrvatske prijevode.

Službena stranica

Info:
HAVC PRESS

AMZ – Predstavljen projekt „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“ (PRESS)

U četvrtak 1. listopada 2020. godine u Galeriji AMZ predstavljen je projekt „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“. Predstavljanje projekta održano je online zbog epidemioloških mjera. Glavno događanje odvijalo se u auditoriju Universalmuseuma Joanneuma u Grazu dok su se pojedini partneri uključivali uživo u program.

Tijekom 30 mjeseci 23 partnera iz 10 zemalja zadala su si cilj da arheološku baštinu, a posebno arheološke krajolike Podunavlja uz pomoć novih tehnologija učine vidljivijim te atraktivnijim na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Vodeći partner projekta je Universalmuseum Joanneum u Grazu, a u projektu sudjeluje 23 institucije iz 10 zemalja – Austrija, Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Češka, Hrvatska, Njemačka, Rumunjska, Slovačka i Srbija. Iz Hrvatske partner na projektu je Arheološki muzej u Zagrebu, a strateški pridruženi partneri su Institut za antropologiju, Općina donja voća i Centar za prapovijesna istraživanja.

Prilikom uključenja iz Hrvatske, sve partnere pozdravio je Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, te je izrazio radost i zahvalnost što još jednom Arheološki muzej u Zagrebu sudjeluje u projektu u društvu visoko cijenjenih kolega iz Europe. Naime ovaj projekt predstavlja svojevrsnu nadogradnju završenom, uspješno provedenom projektu Iron-Age-Danube, na kojem je Muzej sudjelovao kao partner, a čiji će se rezultati multiplicirati u vremenima koja dolaze, te sam zbog toga siguran da će se ovim novim projektom uspješno predstaviti arheološke ljepote Podunavske regije, rekao je. Iako je Arheološki muzej u Zagrebu zadnjih pola godine sve svoje resurse angažirao u sanaciju šteta nastalih u potresima 22. ožujka, u sljedećih 30 mjeseci intenzivno ćemo se fokusirati na projekt „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“, naglasio je.

Snimka predstavljanja projekta „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“ dostupna je na linku
https://www.facebook.com/danubesarchaeological/videos/693848841489699/

Više informacija o projektu:
https://amz.hr/hr/projekti/virtualni-arheoloski-krajolici-podunavlja/

Fotografije s predstavljanja projekta (IZVOR: AMZ, (Igor Krajcar)

Projekt „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“ za cilj ima stvaranje jake mreže institucija koje se bave upravljanjem i promocijom arheološke baštine na prostoru Podunavlja s namjerom osiguranja buduće podrške za daljnje održivo upravljanje i turističku upotrebu arheološke baštine u Podunavlju kroz poticanje koordiniranog uključivanja velikih muzeja s važnim arheološkim zbirkama i arheoloških istraživačkih institucija s naglaskom na digitalnu vizualizaciju u prezentaciji arheoloških krajolika. Projekt, koji je sufinanciran kroz program prekogranične suradnje interreg Dunav Europske Unije, daje poticaj digitalizaciji europske arheološke baštine.

Projektno partnerstvo projekta „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“ okuplja institucije i stručnjake s područja čak 10 država regije (Austrije, Bugarske, Češke, Hrvatske, Mađarske, Njemačke, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije) te se sastoji od 11 projektnih partnera te 11 pridruženih strateških partnerskih institucija. Vodeći partner je Universalmuseum Joanneum iz Graza. Iz Hrvatske partneri projekta su Arheološki muzej u Zagrebu, Institut za antropologiju, Centar za prapovijesna istraživanja i Općina Donja Voća.

Ukupan proračun projekta iznosi 2,517,612.44 eura. Europska Unija sufinancira provedbu projekta kroz Europski fond za regionalni razvoj u iznosu (ERDF) od 2,118,635.56 eura te kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) u iznosu od 21,335.00 eura.

Proračun Arheološkog muzeja u Zagrebu iznosi 270,325.00 eura te je, također sufinanciran u iznosu od 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Info:
AMZ PRESS

AMZ – Međunarodni znanstveni skup ‘Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta’ (PRESS)

7. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta

Od 10. do 11. rujna 2020. godine u Galeriji AMZ, Ulica Pavla Hatza 6, održat će se 7. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije “Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta” u organizaciji Instituta za arheologiju u suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu. 

Organizator: Institut za arheologiju
Suorganizator: Arheološki muzej u Zagrebu
Znanstveno pokroviteljstvo: Nacionalni odbor INQUA – Međunarodna unija za istraživanje kvartara, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Znanstveni skup ostvaren je uz pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Hrvatske zaklade za znanost.

Više informacija

Preuzimanje:
Knjiga sažetaka


EPIDEMIOLOŠKE MJERE
POZIV NA ONLINE PRAĆENJE 7. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA SREDNJOVJEKOVNE ARHEOLOGIJE

Zbog epidemioloških mjera broj sudionika u Galeriji AMZ je ograničen na 22 osobe uz obaveznu dezinfekciju ruku na samom ulazu.
Tijekom boravka na znanstvenom skupu obavezno je nošenje zaštitnih maski i održavanje propisanog fizičkog razmaka. Iz tog razloga pozivamo sve zainteresirane slušače da se priključe znanstvenom skupu na online platformi https://www.crowdcast.io/e/secrets-of-iron—from

7. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta u organizaciji Instituta za arheologiju u suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu održat će se u prostorijama Galerije AMZ, Ulica Pavla Hatza 6, od 10. do 11. rujna 2020. godine.

Organizator: Institut za arheologiju
Suorganizator: Arheološki muzej u Zagrebu

http://www.iarh.hr/media/pozadine/iarh-pozadina-04.jpg

Info:
AMZ PRESS

NMSL – Vabimo vas na Metalurški dan (PRESS)

Torek, 25. avgusta, od 9. do 18. ure, Muzejska

Zadnji avgustovski torek je posvečen metalurgiji! Celodnevni niz prireditev ob izteku razstave Ko zapoje kovina prinaša poslastice za vse okuse in generacije: od prikazov taljenja železove rude na starodoben način, prikazov umetnostnega ulivanja in umetnostnega kovanja, razstave izdelkov umetnostnega varjenja pa do predavanj, vodenih ogledov razstave Ko zapoje kovina in glasbenih nastopov.

Udeležba na vseh prireditvah v okviru Metalurškega dne je brezplačna. Vstop na razstavo Ko zapoje kovina je ta dan prost.

Fotografija: litje brona (Livartis d.o.o.)

PROGRAM
 • 10.00: Glasbeni nastop: trobilni kvintet Schaka: Matej Kravcar (trobenta), Dominik Rus (trobenta), Blaž Ogrič (rog), Tine Plahutnik (pozavna), Rok Grubelnik (tuba); mentor: doc. Franc Kosem, Akademija za glasbo UL
Obvezne so predhodne prijave na info@nms.si, 01/241 44 04 ali 041 751 270
 • 13.30: Glasbena nastopa:
  – Igranje na list žageMiro Dovč
  – Rožančevi fantjiči: Janez Mramor (es-klarinet in tenor), Boris Kurent (kontrabas in bas) in Rado Turk (violina in bariton), KED Folk SlovenijaPesmi iz metalurških področij
 • 17.00: Glasbeni nastop: mehanski sekvencerMiro Dovč
PRIKAZI NA MUZEJSKEM VRTU

Taljenje železove rude v glinenih talilnih pečeh na starodoben način

 • 9.00–17.00: zalaganje talilnih peči, prebodi in izpusti žlindre
 • 17.00–18.00: podiranje peči ter izvlek in kovanje volka

Prikaz izvajajo predstavniki Oddelka za arheologijo FF UL in Inštituta za kovinske materiale in tehnologije.

Umetnostno ulivanje

Ulivanje plaket v aluminij

 • 9.00–10.00: taljenje aluminija
 • 10.00–18.00: priprava na litje, litje

Prikaz izvajajo predstavniki Oddelka za materiale in metalurgijo NTF UL in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL.

Ulivanje kiparskih del v bronu

 • 9.00–18.00: postopek litja kipov, izdelave voščene replike, obdelava brona, patiniranje, čiščenje, cizeliranje …
 • 9.30–11.00: taljenje brona
 • 11.00: litje in razdiranje form
 • 12.00–13.30: taljenje brona
 • 13.30: litje in razdiranje form
 • 15.00: litje in razdiranje form

Prikaz izvaja podjetje Livartis d.o.o.

Umetnostno kovanje

 • 9.00–15.00: kovanje žebljev, srčkov, podkev
 • 15.00–18.00: kovanje rože (kale)

Prikaz izvaja Umetno kovaštvo Bruno Kalčič s.p.

Umetnostno kovanje

 • 9.00–18.00: kovanje žebljev, puščičnih osti
 • 10.00–11.00: kovanje sekire
 • 14.00–15.00: kovanje zmaja

Prikaz izvajata Luka Kren in Jon Kren.

Umetnostno varjenje

 • 9.00–18.00: razstava varjenih skulptur

Razstavljata Miro Dovč in Jože Lisac, Soboslikarstvo umetnostno varjenje Jože Lisac s.p.

Organizatorja Metalurškega dne sta Oddelek za materiale in metalurgijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljaniin Narodni muzej Slovenije.

SodelujejoAkademija za glasbo Univerze v LjubljaniAkademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v LjubljaniInštitut za kovinske materiale in tehnologije, Jože Lisac, Soboslikarstvo umetnostno varjenje Jože Lisac s.p., Livartis d.o.o.Luka in Jon KrenMiro DovčOddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Umetno kovaštvo Bruno Kalčič s.p.

Spletna stran
Facebook
Instagram
YouTube

Narodni muzej Slovenije T. 01/241 44 00, E. info@nms.si, www.nms.si

Muzejska: odprto vsak dan od 10. do 18. ure, ob četrtkih do 20. ure.

Metelkova (Maistrova 1): Poletni odpiralni čas: v torek in sredo odprto od 10. do 18. ure, od četrtka do nedelje od 10. do 21. ure (od 18. do 21. ure je vstop prost). Ob ponedeljkih zaprto.

Ure ogledov gradu Snežnik:  vse dni v tednu: 12.00, 13.00, 14.00 in 15.00

Info:
NMSL PRESS

MGML – Ura s kustosinjo: dr. Bernarda Županek vodi po rimski Emoni na razstavi Ljubljana (PRESS)

Ura s kustosinjo: dr. Bernarda Županek vodi po rimski Emoni na razstavi Ljubljana. Zgodovina. Mesto.

Ura s kustosom je lahko vaše novo doživetje, ki sledi počitku po poznem kosilu, konča pa se udobno pred začetkom utripa večernega mesta. Kustosi Mestnega muzeja vas to poletje ob sobotah popoldne vodijo po časovnih vijugah in arheoloških plasteh našega mesta, ki jih morda še niste (s)poznali.

Sobota
11 Jul 2020
Čas: 16:30–17:30
Lokacija: Mestni muzej Ljubljana
Odrasli, študenti, seniorji

Ko so tekla zadnja leta vladavine rimskega cesarja Avgusta, so njegovi vojaki pomagali graditi Emono. Zakaj prav na tem mestu? Zaradi strateško pomembne lege na križišču glavnih prometnih poti, v ozkih Ljubljanskih vratih. Rimska kolonija Emona je nastala ob plovni reki in zaradi nje je mesto obdržalo svojo pomembnost tudi v kasnejših obdobjih.

Tukajšnje prvo pravo rimsko mesto, s cestami, kanalizacijo, javnimi zgradbami in obzidjem, je imelo živahno vsakdanje življenje. Po njegovih cestah so hodili trgovci s čudovitim steklenim posodjem, obrtniki so izdelovali kamnite nagrobnike, na pločnikih so se frnikolali otroci, neveste so nosile zlate zaročne prstane, popotniki pa falusne amulete za srečo. Mesto je živelo dolgo, a ne večno.

Na sobotni popoldanski uri s kustosinjo dr. Bernardo Županek spoznajte, katere dragocenosti so preživele konec Emone in jih danes s ponosom kažemo v muzeju.

Za vodstvo zbiramo obvezne prijave na prijava@mgml.si ali 01 24 12 506. Vodstvo je omejeno na 10 oseb.

Cena vodstva je vključena v vstopnico za razstavo 6 € / znižano 4 €.

None

Info:
MGML PRESS