Katalog – Izrada i pečenje keramike na neolitički način (osvrt Vendi Jukić Buča)

Arheološki muzej Istre, Pula, 2017.
AMI
Za nakladnika: Darko Komšo
Autori tekstova: Romuald Zlatunić, Marina Orlić
Urednik: Romuald Zlatunić
Uredništvo: Darko Komšo, Kristina Mihovilić, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović
Prijevod: Tamara Levak Potrebica
Fotografije: Romuald Zlatunić, Aleksandra Dimitrijević, Kristijan Burlović, Gordana Brborović
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 66
CIjena: 50 kn
ISBN 978-953-8082-07-8
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica kataloga "Izrada i pečenje keramike na neolitički način". Foto: VJB.

Naslovnica kataloga “Izrada i pečenje keramike na neolitički način”. Foto: VJB.

Katalog “Izrada i pečenje keramike na neolitički način” prati istoimenu izložbu postavljenu u razodblju od 24.02.2017. do 04.04. 2017. godine u Galeriji C8 Arheološkog muzeja Istre u Puli, autora Romualda Zlatunića.

Izložbom su prezentirani rezultati dugogodišnjeg projekta (započetog 2009. godine) u okviru kojeg se primjernom eksperimentalne arheologije rekonstruirao način izrade keramičkih artefakata i početak lončarstva na području Istre.

Autor projekta i izložbe Romuald Zlatunić, zajedno s keramičarkom Marinom Orlić te uz pomoć djelatnika Arheološkog muzeja Istre, korištenjem raznih etno-arheoloških i antropoloških podataka o tradicionanom lončarstvu na različitim prostorima, pokušao je rekonstruirati tehnologiju oblikovanja i pečenja posuda iz neolitičkog razdoblja primjenom eksperimentalne arheologije, te prikazati problematiku nastanka i proizvodnje posuda u neolitičkom lončarstvu.

Iz Predgovora, Darko Komšo, ravnatelj AMI-ja

Uvodom je Romuald Zlatunić, autor izložbe, predstavio koncept Kataloga, u čijem se prvom dijelu predstavlja neolitičko razdoblje u Istri i na području istočnojadranske obale te navode značajni nalazi prve pojave keramičkih posuda oko 6100.-5750. godine pr. n. e. pa sve do kraja neolitika, dok se u drugom dijelu kroz arheološko i etnoarheološko tumačenje arheologa te keramičarsko tumačenje lončara opisuje način proizvodnje i pečenja keramičkih proizvoda u razdoblju neolitika.

Oblikovane glinene posude ispečene su u iskopanom vatrištu na Marleri 2015. godine.

Sadržaj
Predgovor (Darko Komšo)
Uvod (Romuald Zlatunić)
Neolitičko razdoblje na području Istre i ističnojadranskog obalnog prostora te pojava najstarijih keramičkih posuda (Romuald Zlatunić)
Arheološko i etnoarheološko tumačenje eksperimentalne arheologije: vađenje prirodnog sedimenta, oblikovanje i pečenje keramičkih posuda (Romuald Zlatunić)
Keramičarsko tumačenje eksperimentalne arheologije: vađenje prirodnog sedimenta, oblikovanje i pečenje keramičkih posuda (Marina Orlić)
Zaključak (Romuald Zlatunić)

Na kraju Publikacije nalazi se popis literature.

Publikacija je opremljena fotografijama u boji i kartama.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre u Puli na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 5. 8. 2017.

Katalog – Zaboravljeni slučaj ‘Restaurirana slika izrađena od kose’ (osvrt Vendi Jukić Buča)

Arheološki muzej Istre, Pula, 2017.
AMI
Za nakladnika: Darko Komšo
Autorica teksta: Monika Petrović
Uredništvo: Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović
Prijevod: Elis Barbalich-Geromella, Neven Ferenčić
Fotografije: Tanja Draškić Savić
Jezici: hrvatski, engleski, talijanski
Stranica: 25
ISBN 978-953-8082-11-5
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica kataloga "Zaboravljeni slučaj - Restaurirana slika izrađena od kose". Foto: VJB.

Naslovnica kataloga “Zaboravljeni slučaj – Restaurirana slika izrađena od kose”. Foto: VJB.

Katalog Zaboravljeni slučaj ‘Restaurirana slika izrađena od kose’ prati istoimenu izložbu postavljenu u razdoblju od 18. 5. do 18. 7. 2017. godine u Galeriji C8 Arheološkog muzeja Istre u Puli, autorice Monike Petrović.

Izložbom i katalogom prezentirana je restaurirana uokvirena slika, datirana u 19. stoljeće, izrađena od kose na staklu iz Arheološkog muzeja Istre u Puli.

Iako ovaj artefakt ne pripada kategoriji arheoloških nalaza kakvi se obrađuju u Restauratorsko-konzervatorskom odjelu AMI-ja, radi potrebe za njenim očuvanjem, slika je konzervirana i restaurirana.

Podaci o tome kako je Slika dospjela u Muzej nisu sačuvani – pojedini djelatnici AMI-ja smatraju kako potječe iz Vodnjana, a vjerojatno se radi o jednom od artefakata preuzetih 1949. godine iz crkvice San Michele.

Publikacija je podijeljena na nekoliko poglavlja. U poglavlju “Povijesni osvrt” razmatra se izrada predmeta od organskih materijala u kontekstu izrade nakita za opakivanje pokojnika odnosno nakita i memorabilija izrađenih od kose. Poglavljem “Tehnika izrade predmeta od kose” opisuju se četiri tehnike kojima se izrađuju predmeti od kose (Palette, Tehnika rada na stolu, Sepija i Tehnika izrade floralnih motiva). Poglavljem “Konzervatorsko-restauratorski rad na slici izrađenoj od kose na staklu” predstavljeni su radovi provedeni nad elementima od kojih se sastoji ova slika (staklena podloga, kosa, ukrasni drveni okvir).

Katalog je grafički lijepo oblikovan – svaka lijeva stranica, te poneka desna, okvirena je zlatnim motivom ukrasa koji je prisutan na drvenom okviru Slike.

Katalog sadrži fotografiju i opis Slike.

Na kraju Publikacije nalazi se popis literature.

Publikacija je opremljena fotografijama u boji konzervatorsko-restauratorskog postupka te Slike nakon njihove provedbe.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre u Puli na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 5. 8. 2017.

Katalog – Blago iz dubina (osvrt Vendi Jukić Buča)

Arheološki muzej Istre, Pula, 2017.
AMI
Za nakladnika: Darko Komšo
Autorica teksta: Darko Komšo
Uredništvo: Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović
Prijevod: Elis Barbalich-Geromella, Neven Ferenčić
Fotografije: Tanja Draškić Savić
Jezici: hrvatski, engleski, talijanski
Stranica: 19
ISBN 978-953-8082-08-5
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica kataloga "Blago iz dubina". Foto: VJB.

Naslovnica kataloga “Blago iz dubina”. Foto: VJB.

Katalog “Blago iz dubina” prati istoimenu izložbu postavljenu u razdoblju od 10. 3. do 11. 4. 2017. godine u Galeriji C8 Arheološkog muzeja Istre u Puli, autora Darka Komše.

Izložbom i katalogom prezentirani su neolitički nalazi školjke spondilus (Spondylus gaederopus) iz Kargadura u Istri, koji se čuvaju u Arheološkom muzeju Istre u Puli.

U Europi se tijekom neolitika od morske školjke zvane spondilus (kopito) izrađivao vrlo cijenjeni i dragocjeni nakit (perle, narukvice, privjesci, pojasne garniture). Smatra se da je nakit od spondilusa označavao starusni simbol nositelja, a neki istraživači smatraju da se koristio tijekom rituala koje su provodili neolitički šamani. I na području Istre dokumentirani su glavni centri prikupljanja školje i izrade nakita.

Publikacija obuhvaća poglavlja “Neolitički nakit od spondilusa”, u kojem su navedene značajke nakita i artefakata izrađenih od spondilusa kao i arheološki kontekst, zatim “Morska školjka spondilus”, s opisom glavnih značajki ove vrste školjke, poglavlje “Kargadur”, u kojem je opisano ovo istarsko nalazište te poglavlje “Mreža razmjene” s komentarom trgovačkih puteva i najznačajnijih artefakata vrijednih trgovine i razmjene.

Katalog sadrži fotografije i opis artefakata od spondilusa kao i nalaze obrađenih i neobrađenih primjeraka školjke.

Na kraju Publikacije nalazi se popis literature.

Publikacija je opremljena fotografijama u boji i kartama.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre u Puli na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 5. 8. 2017.

Katalog – Tajna niti (osvrt Vendi Jukić Buča)

Arheološki muzej Istre, Pula, 2017.
AMI
Za nakladnika: Darko Komšo
Autorica teksta: Maja Čuka
Uredništvo: Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović
Prijevod: Elis Barbalich-Geromella, Neven Ferenčić
Fotografije: Tanja Draškić Savić
Jezici: hrvatski, engleski, talijanski
Stranica: 25
ISBN 978-953-8082-10-8
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica kataloga "Tajna niti". Foto: VJB.

Naslovnica kataloga “Tajna niti”. Foto: VJB.

Katalog “Tajna niti – od samih početaka do rimskog doba” prati istoimenu izložbu postavljenu u razdoblju od 13. 4 do 16. 5. 2017. godine u Galeriji C8 Arheološkog muzeja Istre u Puli, autorice Maje Čuke.

Katalog započinje mitom o Arahani i Ateni. Slijede poglavlja o (1) razvoju tkanja do razdoblja željeznog doba, (2) artefaktima vezanima za tkanje i produkciju tkanine na području Istre do rimskog razdoblja, (3) načinu ukrašavanja Histra elementima koje su međusobno bile povezane u niz (metalnim žicama ili nitima) te (4) prisutnosti niti i tkanina u zagrobnom životu Histra.

U kataloškom dijelu prezentirani su artefakti koji se čuvaju u Arheološkom muzeju Istre, a povezani su s procesom tkanja, tkaninom i nitima. Radi se o nalazima od kosti, metala i keramike. Najbrojnije su koštane šivaće igle i keramički pršljeni. Izdvaja se brončani privjesak u obliku češlja i plava staklena perlica. Na nekim artefaktima od kosti i metala prisutno je ukrašavanje motivom kružića unutar kružnica.

Na kraju Publikacije nalazi se popis literature.

Publikacija je opremljena fotografijama u boji, crtežom i rekonstrukcijom tkalačkog stana.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre u Puli na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 5. 8. 2017.

Katalog – Brončanodobni krušni idoli (osvrt Vendi Jukić Buča)

Arheološki muzej Istre, Pula, 2017.
AMI
Za nakladnika: Darko Komšo
Autori tekstova: Kristina Mihovilić, Bernhard Hänsel, Biba Teržan
Uredništvo: Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović
Prijevod: Elis Barbalich-Geromella, Neven Ferenčić
Fotografije: Tanja Draškić Savić
Jezici: hrvatski, engleski, talijanski
Stranica: 29
ISBN 978-953-8082-14-6
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica kataloga "Bronačanodobni krušni idoli". Foto: VJB:

Naslovnica kataloga “Bronačanodobni krušni idoli”. Foto: VJB:

Katalog “Brončanodobni krušni idoli – enigmatske pločice ili …?” prati istoimenu izložbu postavljenu u razdoblju od 19. 7. do 19. 9. 2017. godine u Galeriji C8 Arheološkog muzeja Istre u Puli, autora Kristine Mihovilić, Bernharda Hänsela i Bibe Teržan.

Izložbom i katalogom prezentirani su keramički artefakti poznati kao “brončanodobni krušni idoli” pronađeni na području Istre, iz Arheološkog muzeja Istre u Puli.

Prvi ovakav artefakt pronađen je tijekom druge plovice 19. stoljeća na, tada mađarskom, danas slovačkom nalazištu Mad’arovce. Danas je poznato preko 300 ovih artefakata, izrađenih od keramike (i rjeđe od kamena), ovalnog, elipsoidnog ili izduženog pravokutnog oblika, veličine oko 9 cm.

Na nekim artefaktima prisutno je ukrašavanje otiscima različitog geometrijskog oblika, a na istaskim artefaktima ističe se motiv kružića unutar kružnica.

Publikacijom je predstavljen (1) prostor njihova nalaza i nalazišta te su (2) analizirani artefakti s područja Istre i Gornjeg Jadrana.

Nije sigurna njihova namjena – postoji nekoliko teorija: poseban kodeks namijenjen elitnom vladajućem sloju, neka vrsta kalendara, računski zapisi, kultno značenje, oblik prapisma.

Interaktivni aspekt izložbe i kataloga očituje se u pismenom pozivu čitatelja i posjetitelja na sudjelovanje u procesu determinacije njihove funkcije u okviru poglavlja “Imaš li ideju?”.

Katalog sadrži fotografije i opise izoženih artefakata.

Na kraju Publikacije nalazi se popis literature.

Publikacija je opremljena fotografijama u boji, crtežima i kartama.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre u Puli na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 5. 8. 2017.

Katalog – Zambratija (osvrt Vendi Jukić Buča)

Arheološki muzej Istre, Pula, 2017.
AMI
Za nakladnika: Darko Komšo
Urednici: Ida Koncani Uhač, Giulia Boetto, Marko Uhač
Autori tekstova: Giulia Boetto, Carine Cenzon Salvayre, Vincent Dumas, Alba Ferreira Dominguez, Frédéric Guibal, Ida Koncani Uhač, Pierre Poveda, Marko Uhač
Uredništvo: Adriana Gri Štorga, Darko Komšo, Katarina Zenzerović
Prijevod: Baraohara, Giulia Boetto, Ana Đukić, Barbara Smith Demo
Fotografije: Aerofoto 3D, Loïc Damelet, Vincent Dumas, Alba Ferreira Dominguez, Philippe Groscaux, Ida Koncani Uhač, Lionel Roux, Marko Uhač
Ilustracije: Vincent Dumas, Pierre Poveda
Jezici: hrvatski, engleski, talijanski, francuski
Stranica: 70
Cijena: 50 kn
ISBN 978-953-8082-12-2
Galerija fotografija [foto: VJB]

Nalslovnica publikacije "Zambratija". Foto: VJB.

Naslovnica publikacije “Zambratija”. Foto: VJB.

Katalog “Zambratija – Prapovijesni šivani brod” prati istoimenu izložbu otvorenu 7. srpnja 2017. godine u Galeriji C8 Arheološkog muzeja Istre u Puli, autora Ide Koncani Uhač, Giulie Boetto i Marka Uhača.

Prapovijesni brod pronađen u Uvali Zambratija smatra se najstarijim dosad pronađenim primjerkom šivanog broda na području Sredozemlja.

Njegova arhitektonska rješenja i gradnja, tehnika šivanja i spajanja dijelova oplate, kao i sustav brtvljenja samog trupa nemaju paralela na širem području Sredozemlja.

Iz Predgovora, Darko Komšo, ravnatelj AMI-ja

Brod predstavlja jedan od najvažnijih nalaza novoosnovane Zbirke za podvodnu arheologiju Arheološkog muzeja Istre u Puli. Podvodna arheološka istraživanja u Istri započela su tijekom 60-ih godina 20. stoljeća, a posljednjih nekoliko godina djelatnici Muzeja aktivno se bave ovom istraživačkom sferom koja je rezultirala iznimnim nalazima, među kojima treba istaknuti, uz brod i brončanodobno nalazište iz Zambratije, pronalazak dvaju antičkih brodova u pulskoj luci te nalaze u Bijeci i Medulinskom zaljevu.

Brodsku konstrukciju u Uvali Zambratija pronašao je lokalni ronioc i ribar Christian Petretich. Muzejski djelatnici Uvalu su istraživali u razdoblju od 2008. do 2012. godine, a međunarodno istraživanje započelo je 2013. godine, kada su se uključile, uz strane, i brojne hrvatske znanstvene institucije te Ministarstvo kulture RH. Ova suradnja omogućila je krucijalne analize i saznanja koja su rezultirala digitalnom fotogrametrijom i dokumentacijom te, u konačnici, hipotezom rekonstrukcije trupa broda.

U kataloškom dijelu predstavljena su četiri drvena ulomka broda koja su opisana i  datirana.

Sadržaj
Predgovor (Darko Komšo)
Uvod (Ida Koncani Uhač)
Istraživanje broda (Ida Koncani Uhač, Marko Uhač)
Arhitektura broda (Giulia Boetto, Marko Uhač, Ida Koncani Uhač)
Digitalna fotogrametrija i dokumentacija broda (Vincent Dumas, Giulia Boetto)
Prva hipoteza rekonstrukcije forme trupa (Pierre Poveda, Giulia Boetto)
Analiza drva (Alba Ferreira Dominguez, Giulia Boetto, Frédéric Guibal, Carine Cenzon-Salvayre)
Katalog (Ida Koncani Uhač)
Bibliografija

Publikacija je opremljena brojnim fotografijama u boji podmorskog istraživanja i broda. Uključene su digitalne rekonstrucije i shematski prikazi.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre u Puli na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 5. 8. 2017.