AMZ – Izložba ‘Braća po oružju – Elite željeznog doba’ (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu

Izložba
Braća po oružju – Elite željeznog doba

u Arheološkom muzeju u Zagrebu

U četvrtak, 16. svibnja 2019. s početkom u 12 sati (podne) u Arheološkom muzeju u Zagrebu održat će se otvorenje izložbe ” Braća po oružju – Elite željeznog doba”.

Izložba “Braća po oružju – Elite željeznog doba” prikazuje dva ratnička groba iz kaptolske i dolenjske skupine starijeg željeznog doba. Iako se te skupine po mnogo čemu razlikuju, prvenstveno po grobnom ritualu, u materijalnoj kulturi zajednica iz Kaptola u Požeškoj kotlini i Novog mesta u Sloveniji, nalazimo i mnogo tragova međusobnih kontakata. Komunikaciju i razmjenu između takvih geografski udaljenih i kulturno različitih skupina omogućavale su uske veze između njihovih elita. Čini se da je ideologija tih elita koja se odražava na njihovoj nošnji i oružju bila na određenoj razini univerzalna na golemom prostoru što je omogućilo stvaranje dalekosežnih komunikacijskih mreža u kojima upravo središta Kaptol i Novo mesto zauzimaju izuzetno važno mjesto. Dva ratnika prikazana na Izložbi izvrstan su primjer onih veza koje su činile kulturno tkivo kontinentalne Europe u Homerovo doba 8. stoljeća prije Krista.

Novo mesto je jedan od najvažnijih centara starijeg željeznog doba na jugoistočnoalpskom prostoru s utvrđenim visinskim naseljem (gradinom), koje omeđuje veće naseobinsko područje s pećima za taljenje željezne rude te s brojnim grobljima pod tumulima te pojedinačnim grobnim humcima (tumulima). Među do sada istraženih 1350 stariježeljeznodobnih kosturnih grobova, nalazilo se i 20 bogato opremljenih kneževskih grobova. Na Kapiteljskoj njivi, koja je najveće groblje smješteno tik uz utvrđeno naselje, postoji kontinuitet pokopavanja tijekom cijelog prvog tisućljeća pr. Kr. od kasnog brončanog doba te tijekom starijeg i mlađeg željeznog doba. Groblje s 350 kasnobrončanodobnih te 750 mlađeželjeznodobnih paljevinskih grobova te sa 70 tumula i 1200 kosturnih stariježljeznodobnih grobova jedno je od najvećih europskih nekropola, koja otkriva razvoj i ustroj društva prvog tisućljeća pr. Kr. Jednanaest stariježeljeznodobnih grobova su kneževski grobovi, koji su vremenski opredijeljeni od početka do kraja starijeg željeznog doba. Među brojnim i bogatim grobnim prilozima ističu se figuralno ukrašene brončane situle.

Prestižni grobni prilozi u grobu I/16 na Kapiteljskoj njivi, među kojima se najviše ističu kaciga i zakrivljen mač, pokopanog u prvim desetljećima 7. stoljeća pr. Kr. definiraju pokojnika kao jednog od prvih knezova u Novom Mestu, koji je bio dio vrha halštatske elite, koja je vodila i usmjeravala europsko društvo starijeg željeznog doba. Bio je pokopan u grobnu jamu obloženu kamenom unutar velikog zemljanog humka (tumula) s više od 80 grobova kružno položenih oko središnjeg groba. Pokojnik je bio star između 20 i 40 godina i njegov ukop je drugi najstariji ukop u tumulu. U grob su priložene tri posude od keramike, dvije željezne sulice, dvije sjekire – brončanu i željeznu, dvije brončane igle, željezni nož, pojas s dva brončana utega, željezne žvale od jahaćeg konja te zdjelastu kacigu i željezni zakrivljeni mač – mahairu u drvenim broncom okovanim koricama. Podrijetlo konjske opreme i mahaire možemo naći u Podunavlju, dok je kaciga proizvod domaćeg dolenjskog prostora. Na stijenkama keramičkih posuda nađen je grafit, kojega nema na području Dolenjske, ali je prisutan u pretpovijesnom naselju na Kaptolu. Uvezeni predmeti dokazuju kontakte pretpovijesnih elita koje su učvršćivale svoje međusobne veze i društveni status razmjenom darova i trgovinom.

Požeška kotlina je veoma zatvorena dolina okružena s pet gora i samo jednim prirodnim izlazom prema jugu. Kroz cijelu prapovijest bila je izuzetna mikroregionalna cjelina s izuzetno važnim i atraktivnim nalazištima, a posebno tijekom željeznog doba. Središnje i najpoznatije nalazište je Kaptol. Riječ je kompleksnom nalazištu koje se sastoji od utvrđenog naselja i dvije nekropole. Istraživanja koja su tek počela na naselju donijela su neočekivane rezultate o intenzivnom životu koji je trajao gotovo dva stoljeća nakon prestanka gradnje tumula, a geofizikalna istraživanja sugeriraju gotovo urbanu strukturu gusto naseljenog i visoko organiziranog prostora. Na južnoj nekropoli pod imenom Čemernica uočeno je i istraženo 14 tumula. Dva kneževska groba s nekropole (tumuli IV i X) sadržavala su poznate nalaze grčkih kaciga. Sjeverna nekropola na kojoj je bilo vidljivo 25 tumula nalazi se južno od naselja smještenog na istom položaju Gradci. Na toj nekropoli otkriven je do sada najbogatiji kneževski grob željeznog doba na prostoru Hrvatske (tumul 6). Ovdje se također nalazi i tumul 10 koji je predstavljen na Izložbi.

Tumul 10 u Kaptolu na položaju Gradci prvi puta je istraživan 1975. godine u pokušaju da se obnove istraživanja u Kaptolu. Istražena je jedna četvrtina tumula i tom prilikom su pronađene četiri posude – među njima i lonac s bikovskim protomama. Sustavno istraživanje koje je provedeno 2007. godine otkrilo je pravokutnu grobnu komoru koja je bila načinjena od drveta i obzidana kamenom. Na sjeverozapadnoj strani bio je mali dromos dužine oko 1 metar također obzidan kamenom. Unutar komore pronađeno je još osam keramičkih posuda koje s već pronađenim čine izuzetan komplet. Među metalnim nalazima ističe se komplet oružja koji se sastojao od dva željezna koplja, željezne sjekire s ručicama i brončane sjekire sa zaliscima koja je označena geometrijskim znakom. Komplet oružja je vjerojatno bio u umotan u tkaninu i položen u kut grobne komore, a zavežljaj je bio učvršćen s dvije brončane višeglave igle. U grobu su pronađeni i željezni nožići i željezna perla koji su vjerojatno bili dio pojasa od organskog materijala.

Kaptol nije jedini stariježeljeznodobni centar u Požeškoj kotlini. U tijeku je istraživanje drugog željeznodobnog središta, 6 km istočno od Kaptola na položaju Kagovac. Također je riječ o utvrđenom naselju s dvije nekropole. Na zapadnoj nekropoli je uočeno 13 velikih tumula dok se južna nekropola sastoji od petnaestak veoma malih humaka.

Izložba je otvorena za posjetitelje od 16. svibnja do 23. lipnja 2019. godine

Realizaciju Izložbe financijski je pomogao Grad Zagreb

Organizacija izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Dolenjski muzej Novo mesto
Autori izložbe: Hrvoje Potrebica i Borut Križ

Izložba

Info:
AMZ PRESS

AMZ – Predavanje ‘Somebody scuttled it! – Study of a roman ship from Trstenik Kaštela’ (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu Vas poziva na predavanje u sklopu ciklusa događanja „Arheologija jadranske plovidbe i brodogradnje“

Somebody scuttled it! – Study of a roman ship from Trstenik Kaštela

koje će se održati u srijedu 15. svibnja 2019., s početkom u 19 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

predavač: David Ruff

Predavanje je na engleskom jeziku i besplatno za sve posjetitelje.

David Ruff radio je kao kapetan američke nuklearne podmornice, a nakon mornaričke karijere upisao je doktorski studij na Sveučilištu Texas A&M (Nautical Archaeology Program) u SAD-u. Bavi se proučavanjem brodogradnje i pomorske trgovine tijekom antičkog doba, a od 2012. redovito sudjeluje u istraživanjima u hrvatskom podmorju.

Zahvaljujući stipendiji Claude Duthuit, koju mu je dodijelio Institute of Nautical Archaeology, godine 2015. imao je priliku u suradnji s hrvatskim kolegama istraživati ostatke broda iz 1. st. po Kr., namjerno potopljenog za potrebe učvršćenja operativne obale antičkog gospodarskog kompleksa u neposrednoj blizini Salone, prijestolnice rimske provincije Dalmacije. Detaljnu analizu i interpretaciju brodske konstrukcije odabrao je kao temu doktorskog rada.

Više o ciklusu javnih događanja “Arheologija jadranske plovidbe i brodogradnje”
Preuzimite knjižicu – Program događanja “Arheologija jadranske plovidbe i brodogradnje”

Predavanje

Info:
AMZP RESS

AMZ – Uspješno spriječeno urušavanje vanjskog zida dvorišnog objekta Arheološkog muzeja u Zagrebu (PRESS)

Poštovana/i,

u četvrtak, 9. svibnja 2019. oko 12 sati, zbog velikih količina padalina, vanjski zid dvorišnog objekta na adresi Nikole Tesle 1/Trg Nikole Šubića Zrinskog 20 natopio se vodom i prijetio urušavanjem u dvorišni prostor Arheološkog muzeja u Zagrebu, na krovnu konstrukciju sa staklenim kupolama dvorišnog objekta s radnim prostorijama Konzervatorsko-restauratorskog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Ovim putem želimo pohvaliti i zahvaliti Uredu za krizne situacije Grada Zagreba, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba i Policijskoj upravi Zagrebačkoj koji su nakon dojave u iznimno kratkom vremenu evakuirali zaposlenike i pristupili sanaciji i djelomičnom rušenju zida, te su na taj način uspješno spriječili nastanak štete koja je prijetila zaposlenicima i imovini Arheološkog muzeja u Zagrebu.

S poštovanjem,

Sanjin Mihelić
Ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu

Opći podaci

Info:
AMZ PRESS

MGST – DANAS O CRKVI SV. CIPRIJANA (PRESS)

Donosimo Vam priču o Crkvi SV. Ciprijana o kojoj više možete saznati na izložbi “Crkve u staroj jezgri grada Splita” u Muzeju grada Splita!

DANAS O CRKVI SV. CIPRIJANA

Crkva sv. Ciprijana nalazila se sjeverozapadno od Dioklecijanove palače, uz vrata od Pisture, u današnjoj Bosanskoj ulici. Vrijeme izgradnje same crkve nije poznato, ali se spominje već u darovnici na latinskom jeziku iz 1119. godine.

Obnova crkve započela je u XIV. stoljeću. Pretpostavlja se da je bila vlasništvo biskupije ili kaptola jer je imala beneficije i posebne upravitelje. Uz nju se nalazio samostan trećeretkinja sv. Frane Asiškog, pučki nazivane picokare, koje su je održavale do 1914. godine kada su ukinute. Picokare su bile svjetovnjakinje s nekim obvezama redovnica. Njihova djelatnost bila je uglavnom molitvena i dobrotvoma.

Crkva je bila skromno i oskudno namještena. U XVI. st. dobiva zvono na preslicu.

Do danas je sačuvana samo predromanička transena i ulomci kamenoga crkvenog namještaja te kao pokretna baština zvono i slika sv. Ciprijana, koja se pripisuje splitskomu kasnobaroknom slikaru Sebastijanu Deviti iz XVIII. stoljeća.

Posljednja misa u crkvi služena je 1914. g. Nakon toga je trgovac Risto Pejanović koristio kao trgovinu te srušio 1928. godine i na njenom mjestu sagradio novu zgradu.

Više o crkvama možete saznati na izložbi “Crkve u staroj jezgri grada Splita” koju možete posjetiti tijekom svibnja i lipnja 2019. godine. Izložba je postavljena u Galeriji Muzeja grada Splita u Dioklecijanovoj ulici.

Radujemo se Vašem dolasku na izložbu!

Info:
MGST PRESS

AMZ – Predavanje SEX AND SEXUALITY OF ANCIENT GREEKS AND ROMANS (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu Vas poziva na predavanje u sklopu kulturnog programa Four Seasons Of Czech Culture

SEX AND SEXUALITY OF ANCIENT GREEKS AND ROMANS

koje će se održati u utorak, 14. svibnja 2019., s početkom u 19 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Predavač: dr. sc. Pavel Titz, Odsjek za arheologiju, Nacionalni muzej Prag

Predavanje je na engleskom jeziku i besplatno za sve posjetitelje

Jesu li drevni ljudi doživljavali seksualnost na isti način na koji je mi danas doživljavamo? Je li im seks bio približno jednako intiman i uglavnom skriven od pogleda javnosti? I kako su uopće shvaćali intimnost? Kakve su bile uloge onih koji su bili uključeni u sam čin i koju ulogu su u tome igrali grčki i rimski bogovi, kao i kultovi? Predavanje će predstaviti dostupne izvore informacija poput drevnih zapisa i posebnih arheoloških nalaza vezanih uz seksualnost starih Grka i Rimljana. Raspravljat će se i o temama poput prostitucije, homoseksualnosti i pederastije.

PhDr. Pavel Titz, Ph.D. radi na Odsjeku za arheologiju Nacionalnog muzeja Prag. Studirao je klasičnu arheologiju i povijest na Filozofskom fakultetu Karlovog sveučilišta u Pragu. Tamo je stekao i doktorat iz rimske arheologije. Fokusira se na arheologiju rimske Italije, rimsku umjetnost, antičke religije i popularizaciju arheologije. Sudjelovao je u arheološkim istraživanjima u Češkoj, Velikoj Britaniji, Bugarskoj, Libanonu, Izraelu, Egiptu i Pompejima u Italiji. Radio je na sveučilištima u Pardubicama, Pragu i Bratislavi, te kao gostujući predavač u Krakovu, Istanbulu, Cincinnatiju i Vermontu. Glavni je pokretač i koordinator češkog sudjelovanja na Međunarodnom danu arheologije.

Predavanje

Info:
AMZ PRESS

AMZ – Međunarodna konferencija o arheologiji i turizmu – Sense and Sustainability (PRESS)

Poziv na press konferenciju
povodom održavanja Međunarodne konferencije o arheologiji i turizmu – Sense and Sustainability
u ponedjeljak, 6. svibnja 2019. u 12 sati

Velika dvorana Arheološkog muzeja u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb
Poštovani/a,
Arheološki muzej u Zagrebu Vas poziva na press konferenciju povodom održavanja Međunarodne konferencije o arheologiji i turizmu – Sense and Sustainability, u ponedjeljak 6. svibnja 2019. u 12 sati (podne) u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb.Govornici na konferenciji:

 • Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu
 • Felipe Criado Boado, predsjednik Europskog udruženja arheologa (European Association for Archaeologists – EAA)
 • Peter DeBrine, voditelj programa za razvoj održivog turizma, UNESCO (UNESCO World Heritage Center, World Heritage and Sustainable Tourism Programme)
 • Fergus Maclaren, glavni tajnik Europske mreže kulturnog turizma (European Cultural Tourism Network – ECTN)
 • Marko Mele, voditelj projekta “Monumentalni krajolici starijega željeznog doba na prostoru Podunavlja“ („Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin“ (akronim: Iron-Age-Danube))
Arheološki muzej u Zagrebu od 6. do 10. svibnja 2019. godine, u suradnji s Europskim udruženjem arheologa i Projektom Iron-Age-Danube organizira Međunarodnu konferenciju o arheologiji i turizmu – Sense and Sustainability.
Na konferenciji sudjeluje preko 200 stručnjaka iz područja arheologije i turizma iz čitavog svijeta. Neke od tema tijekom trajanja konferencije su kulturne rute, doživljajni turizam i destinacijski menadžment arheološke baštine, arheološki turizam u zaštićenim područjima (lokaliteti svjetske baštine, nacionalni parkovi), održivi razvoj, arheologija i turizam namijenjene arheolozima, turističkim stručnjacima i ostalim dionicima koji stvaraju i upravljanju kulturno-turističkim proizvodima.
Napomena: Na press konferenciji nije osigurano simultano prevođenje, te Vam tijekom konferencije stojimo na raspolaganju za potrebe prijevoda stručnih izraza.
Međunarodna konferencija o arheologiji i turizmu
SENSE AND SUSTAINABILITY
6. – 10. 5. 2019.

Službeni jezik konferencije je engleski.

Predstavnicima medija omogućeno je besplatno sudjelovanje na konferenciji uz obaveznu prethodnu najavu na mail pr@amz.hr sa sljedećim podacima: Ime i prezime, Redakcija i Broj mobitela. Nakon Vaše najave mailom, akreditaciju možete preuzeti u Arheološkom muzeju u Zagrebu u Maloj dvorani na prvom katu. Akreditacija vrijedi za cijeli program konferencije koji se održava u Zagrebu.

U petak, 10. svibnja 2019. kao dio konferencije organizirano je stručno putovanje Zagreb – Istra za koje je potrebna Vaša posebna prijava na mail dmaracic@amz.hr. Prijave za putovanje u Istru zaprimamo do utorka 7. svibnja 2019. do 12 sati (podne).


 

GENERALNI PROGRAM KONFERENCIJE

Monday, 6th May
8:00      18:30    Registration of delegates
12:00    13:00    Press Conference
13:00    14:00    Free time
14:00    15:30    Tour of the Archaeological Museum in Zagreb
15:30    18:00    Walking tour of the Zagreb City Centre
18:00    19:30    Welcome reception by the Mayor of the City of Zagreb, Dverce Palace
20:00    21:00    Opening Ceremony in the Gardens of the Archaeological Museum in Zagreb
, Welcome addresses: Felipe Criado Boado, President, European Association of Archaeologists, Sanjin Mihelić Director, Archaeological Museum in Zagreb Marko Mele, Project leader, Iron Age Danube Project, Frano Matušić, State Secretary, Croatian Ministry of Tourism, Iva Hraste Sočo, Assistant Minister of Culture for International Cooperation, Tedi Lušetić Head of the Zagreb City Office for Culture, Saša Missoni Ambassador of Croatian Tourism for the Croatian National Tourism Board Margaret Gowen Larsen Co-chair of the EAA Community on Integrating Management of Archaeological Heritage and Tourism / Member of ICOMOS-ICAHM Fergus Maclaren President, ICOMOS International Cultural Tourism Committee
21:00    22:00    Keynote lectures:
Peter DeBrine – World Heritage Sustainable Tourism Policy and Tools
Manos Vougioukas – The Charter for Sustainable Cultural Tourism & the European Year of Cultural Heritage legacy
Stefano Dominioni – Cultural Routes and Archaeological Heritage*

Tuesday, 7th May
8:00      18:30    Registration of delegates
8:30      18:30    Parallel sessions
20:00    23:30    Conference Party: Kontesa Bar & Club

Wednesday, 8th May
8:00      18:30    Registration of delegates
8:30      18:30    Parallel sessions
19:00    23:30    Iron Age Danube Party in the Gardens of the Archaeological Museum in Zagreb

Thursday, 9th May
8:00      18:30    Registration of delegates
8:30      18:30    Parallel sessions
20:00    23:30    Closing Conference Party

Friday, 10th May
08:00    11:00    Organized travel Zagreb – Istria
11:00    14:00    Visits to heritage sites in Istria: Dvigrad – forgotten mediaeval town &
Svetvinčenat – mediaeval heritage town
14:00    15:00    Lunch break (lunch package provided)
15:00    16:30    Pula symposium on destination management
16:30    17:30    Walking tour of the City of Pula
17:30    18:30    Visit to the Pula Amphitheatre
18:30    20:00    Visit to the exhibition “Two Prehistoric Treasures of Portugal: Côa and Lagar Velho” / Reception hosted by the Archaeological Museum of Istria
20:00    23:30    Organized travel Pula – Zagreb
The Pula Symposium will further explore the theme “Heritage in Tourism Destination Management”.The Symposium is organized in cooperation with the Archaeological Museum of Istria.
Please note that the visit to Pula requires separate booking.


 

PROGRAM KONFERENCIJE

Detaljan program s opisom prezentacija, radionica i okruglih stolova i ostalih događanja tijekom trajanja konferencije dostupan je u Programskoj knjižici konferencije SENCE AND SUSTAINABILITY.

Konferencija se odvija na tri lokacije: Arheološki muzej u Zagrebu (Trg Nikole Šubića Zrinskog 19), Galerija AMZ (Ulica Pavla Hatza 6) i Matica hrvatska (Matičina 2).

Konferencija je podijeljena na 29 sesija:

 1. Archaeological heritage in destination management of historic towns and cities

VENUE: Matica hrvatska
DAY: Tuesday, 7 May
TIME: 8:30 – 10:30
THEME: Heritage in tourism destination management
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Darko Komšo (Archaeological Museum of Istria)

 1. The role of new technologies in interpretation and presentation of archaeological sites

VENUE: Matica hrvatska
DAY: Tuesday, 7 May
TIME: 11:00 – 13:00
THEME: Heritage in tourism destination management
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Dora Kušan Špalj (Archaeological Museum in Zagreb)

 1. Dive into the past: Underwater archaeology and sustainable tourism

VENUE: Matica hrvatska
DAY: Tuesday, 7 May
TIME: 14:00 – 16:00
THEME: Sustainable development, archaeology and tourism
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Irena Radić Rossi (University of Zadar) – Barbara Davidde Petriaggi (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR), Rome, Italy)

 1. Following in the footsteps: The importance of historical figures for modern tourism

VENUE: Great Hall
DAY: Tuesday, 7 May
TIME: 8:30 – 10:30
THEME: Heritage in tourism destination management
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Sunčica Nagradić Habus (Archaeological Museum in Zagreb), Nathan Mannion (EPIC The Irish Emigration Museum)

 1. Destination tourism: Is it right for all heritage tourism?

VENUE: Gallery AMZ
DAY: Tuesday, 7 May
TIME: 11:00 – 13:00
THEME: Heritage in tourism destination management
FORMAT: Roundtable
ORGANISERS: Valerie Higgins (American University in Rome)

 1. Getting ready for our visitors – Communication and visibility

VENUE: Great Hall
DAY: Tuesday, 7 May
TIME: 14:00 – 16:00
THEME: Heritage in tourism destination management
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Gorana  Barišić Baćelić – Josip Pavić (Public cultural institution Fortress of Culture Šibenik)

 1. Integrated management of archaeological sites: A short review of european practices

VENUE: Great hall
DAY: Tuesday,7 May
TIME: 16:30 – 18:30
THEME: Sustainable development, archaeology and tourism
FORMAT: Workshop
ORGANISERS: Hrvoje Potrebica (University of Zagreb) – Vincent Guichard (Bibracte EPCC)

 1. Danse Macabre: Dark tourism and archaeology

VENUE: Gallery AMZ
DAY: Tuesday, 7 May
TIME: 8:30 – 10:30
THEME: Heritage in tourism destination management
FORMAT: Roundtable
ORGANISERS: Marla J. Toyne (University)

 1. The role of archaeological heritage in development of tourism destinations

VENUE: Great Hall
DAY: Wednesday, 8 May
TIME: 11:00 – 13:00
THEME: Heritage in tourism destination management
FORMAT: Workshop
ORGANISERS: Renata Nevidal (Globtour Event d.o.o.) – Željko Trezner (Vern’ University of Applied Sciences)

 1. Archaeologist live – Towards active consumption of archaeological heritage

VENUE: Gallery AMZ
DAY: Tuesday, 7 May
TIME: 14:00 – 16:00
THEME: Sustainable development, archaeology and tourism
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Ozren Domiter (Archaeological Museum in Zagreb) – Filip Franković (University of Heidelberg)

 1. Education and heritage: Challenges and issues in the age of historicity crisis

VENUE: Gallery AMZ
DAY: Tuesday, 7 May
TIME: 16:30 – 18:30
THEME: Sustainable development, archaeology and tourism
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Igor Kulenović (University of Zadar) – Sanja Horvatinčić (Institute of Art History, Zagreb)

 1. Archaeological world heritage sites as tourism attractions: Management, research, conservation and long-term sustainability

VENUE: Matica hrvatska
DAY: Wednesday, 8 May
TIME: 8:30 – 10:30
THEME: Tourism and archaeological heritage management in protected areas, world heritage sites and national parks
FORMAT: Regular session
ORGANISER: Bruno Navarro (Fundacao Côa Parque, Portugal)

 1. Is tourism destroying world heritage?

(ICAHM sponsored session)
VENUE: Great hall
DAY: Wednesday, 8 May
TIME: 11:00 – 13:00
THEME: Tourism and archaeological heritage management in protected areas, world heritage sites and national parks
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: William P. Megarry (ICOMOS International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management)

 1. Mediterranean cultural routes

VENUE: Great Hall
DAY: Wednesday, 8 May
TIME: 14:00 – 16:00
THEME: Cultural routes
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Sofia Fonseca (Teiduma, Consultancy on Heritage and Culture) – Alexandra Rodrigues (Algarve University) – Juan Manuel Cid (Legado Andalusí) – Rachid Chamoun (LAU Louis Cardahi Foundation)

 1. Heritage monumets as cultural event sites

VENUE: Great Hall
DAY: Wednesday, 8 May
TIME: 08:30 – 10:30
THEME: Heritage in tourism destination management
FORMAT: Roundtable
ORGANISERS: Gorana  Barišić Baćelić – Josip Pavić (Public cultural institution Fortress of Culture Šibenik)

 1. Revitalization of cultural heritage sites – sharing values

VENUE: Great Hall
DAY: Wednesday, 8 May
TIME: 11:00 – 13:00; 14:00 – 16:00
THEME: Sustainable development, archaeology and tourism
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Katalin Wollák, Erszebet Jerem (Archaeolingua, Hungary) – Matija Črešnar (University of Ljubljana) – Jacqueline Balen, Marta Rakvin (Archaeological Museum in Zagreb) – Ivana Pancirov, Sandra Jakopec (APE d.o.o.)

 1. Watch your step! – Sustainable management of cave sites as tourist attractions

VENUE: Great hall
DAY: Wednesday,8 May
TIME: 16:30 – 18:30
THEME: Sustainable development, archaeology and tourism
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Jim Ahern (University of Wyoming) – Ivor Janković (Institute for Anthropological Research, Zagreb)

 1. Heritage impact assessment and the cultural property management planning

(ICOMOS CROATIA SPONSORED ROUNDTABLE)
VENUE: Gallery AMZ
DAY: Wednesday,87 May
TIME: 8:30 – 10:30
THEME: Sustainable development, archaeology and tourism
FORMAT: Roundtable
ORGANISERS: Dražen Arbutina (ICOMOS Croatia / Politechnic of Zagreb)

 1. Borders and boundaries of critical heritage studies in the mediterranean area: Tourism and beyond

VENUE: Gallery AMZ
DAY: Wednesday, 8 May
TIME: 11:00 – 13:00
THEME: Sustainable development, archaeology and tourism
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Darko Babić (University of Zagreb) – Clara Masriera Esquerra (Universitat Autonoma de Barcelona) – Alexandra Bounia (University College London – Qatar)

 1. The Neandertal trail: A nascent cultural route

VENUE: Gallery AMZ
DAY: Wednesday,87 May
TIME: 11:00 – 13:00
THEME: Cultural routes
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Ivor Janković (Institute for Anthropological Research) – Ivor Karavanić (University of Zagreb) – Sanjin Mihelić (Archaeological Museum in Zagreb)

 1. Crossing borders: Challenges of transnational management of world heritage in relation to tourism

VENUE: Gallery AMZ
DAY: Wednesday, 8 May
TIME: 14:00 – 16:00
THEME: Tourism and archaeological heritage management in protected areas, world heritage sites and national parks
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Cynthia Dunning (ArchaeoConcept)

 1. Journey to the beginnings: Developing sustainable arts-based heritage tourism

VENUE: Gallery AMZ
DAY: Wednesday,89 May
TIME: 16:30 – 18:30
THEME: Sustainable development, archaeology and tourism
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Joanna Sofaer (University of Southampton) – Barna Petrányi (Pro Progressione, Hungary)

 1. Illyria route: How history and archaeology can unite people and countries

VENUE: Great Hall
DAY: Thursday, 9 May
TIME: 8:30 – 10:30
THEME: Cultural routes
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Damir Murković (Croatian Community of Trieste) – Maša Sakara Sučević (Koper Regional Museum) – Morana Vuković (Archaeological Museum Zadar)

 1. Archaeological parks in protected areas and national parks: Perspectives and their significance for development of cultural tourism

VENUE: Great Hall
DAY: Thursday, 9 May
TIME: 11:00 – 13:00
THEME: Tourism and archaeological heritage management in protected areas, world heritage sites and national parks
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Joško Zaninović (Krka National Park)

 1. The ICOMOS cultural tourism charter renewal: Implications for archaeological site management and sustainability

VENUE: Great Hall
DAY: Thursday, 9 May
TIME: 14:00 – 16:00
THEME: Heritage in tourism destination management
FORMAT: Workshop
ORGANISERS: Fergus T. Maclaren (ICOMOS International Cultural Tourism Committee)

 1. Approaches and challenges in development and sustainable management of cultural routes

VENUE: Great hall
DAY: Thursday,9 May
TIME: 16:30 – 18:30
THEME: Cultural routes
FORMAT: Workshop
ORGANISERS: Marta Rakvin (Archaeological Museum in Zagreb) – Vlasta Klarić (Ministry of Tourism, Republic of Croatia) – Ksenija Keča (International University Libertas) – Marko Trupković (Žumberak-Samoborsko Gorje Nature Park)

 1. Friend or foe: Reconstructions as a means of site interpretation

VENUE: Gallery AMZ
DAY: Thursday, 9 May
TIME: 8:30 – 10:30
THEME: Tourism and archaeological heritage management in protected areas, world heritage sites and national parks
FORMAT: Roundtable
ORGANISER: Peter Kienzle (LVR-Archaeological Park at Xanten)

 1. Interpretation and presentation of archaeological sites within the framework of the legislation

VENUE: Gallery AMZ
DAY: Thursday, 9 May
TIME: 14:00 – 16:00
THEME: Sustainable development, archaeology and tourism
FORMAT: Roundtable
ORGANISERS: Dora Kušan Špalj (Archaeological Museum in Zagreb)

 1. Money makes the world go round: Archaeological tourism, alternative funding and sustainability of projects in archaeology

VENUE: Gallery AMZ
DAY: Thursday, 9 May
TIME: 16:30 – 18:30
THEME: Sustainable development, archaeology and tourism
FORMAT: Regular session
ORGANISERS: Filip Franković (University of Heidelberg) – Ozren Domiter (Archaeological Museum in Zagreb)

ARCHAEOTOURISM Banner

Info:
AMZ PRESS