AMZ – 1. i 8. travnja – radionice u sklopu izložbe ‘Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši’

Poštovani posjetitelji,

u sklopu izložbe “Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši” organiziramo radionicu izrade medaljica te radionicu ukrašavanja uskršnjih pisanica.

1. travnja u 11 sati
Radionica izrade medaljica

Radionica je namijenjena djeci od 8 do 12 godina, a potrebno se je najaviti na zbabic@amz.hr.

8. travnja od 11 do 14 sati
Radionica ukrašavanja pisanica

Obiteljska radionica na koju su dobrodošli roditelji s djecom, kao i svi ostali članovi obitelji. Najava nije potrebna.

Izvor

AMZ PRESS

AMZ – Koncert renesansne i srednjovjekovne glazbe – Ansambl Marco Polo ‘Španjolska i talijanska renesansna večer’ [PRESS]

Arheološki muzej u Zagrebu Vas poziva na koncert renesansne i srednjovjekovne glazbe

Ansambl Marco Polo
Španjolska i talijanska renesansna večer

u petak ,24. ožujka u 20 sati u Arheološkom muzeju u Zagrebu

Na tragu vrlo uspješnih koncerata održavanih u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu tijekom proteklih nekoliko godina, Arheološki muzej odlučio je ponuditi svojim posjetiteljima i publici novi Glazbeni ciklus od 8 cjelovečernjih koncerata.

Na prvom koncertu nastupa Ansambl Marco Polo nastao 2008, a specijaliziran je za ranu, pretežno renesansnu vokalnu i vokalno instrumentalnu glazbu. U osam godina postojanja, Ansambl je održao niz koncerata u Hrvatskoj (Zagrebačke ljetne večeri, Klovićevi dvori; Večeri u Sv. Donatu, Rovinjski ljetni festival, Katedrala Sv. Eufemije; Lubeničke glazbene večeri, Eufrazijana i dr.) i Irskoj (Dublin). Okosnicu Ansambla čine profesionalni glazbenici i školovani pjevači, a pokretač i dirigent je Ante Milić.

Ansambl Marco Polo:

Barbara Suhodolčan, sopran
Martina Ožanić, sopran
Elena Roce, sopran, orgulje
Nataša Jović, sopran, blok flauta
Ana Jaklinović, alt
Sonja Gospodnetić, alt, blok flauta
Danijela Biondić-Vidaković, alt, udaraljke
Heda Gospodnetić, tenor, udaraljke
Mladen Končar, tenor
Goran Grčić, tenor
Boris Klarić, bas, blok flauta, udaraljke
Miro Labus, bas
Igor Mladinić, bas, lutnja
Ema Stein, lutnja, udaraljke
Ante Milić, dirigent

Naplaćuje se ulaz u Muzej
Broj mjesta je ograničen.

Izvor

AMZ PRESS

AMZ – Predavanje Igora Mihajlovića ‘Renesansni brončani topovi’ [PRESS]

Arheološki muzej u Zagrebu Vas poziva na
predavanje Igora MihajlovićaRenesansni brončani topovi
prema nalazima iz hrvatskog podmorja

četvrtak, 23. ožujka u 19 sati
u prostorijama Arheološkog muzeja u Zagrebu
ULAZ SLOBODAN

Igor Mihajlović iz Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda predstavit će nam brončane topove pronađene u hrvatskom podmorju.

Nalaze brončanih topova uglavnom vežemo u razdoblje 16. i 17. stoljeća. Do sada je dokumentirano osam brodoloma tijekom čijih je istraživanja pronađeno više desetaka brončanih topova različitih tipova, proizvodnje i veličine. Iako znatno skuplja od željeza, bronca je izrazito pogodna za korištenje na moru jer ne korodira. O trajnosti ovih topova najbolje govori činjenica da su bili kontinuirano upotrebljavani čak stotinu godina nakon lijevanja. Nažalost, radi svoje atraktivnosti i vrijednosti često predstavljaju predmete koji su prije svih ostalih otuđeni s arheološkog lokaliteta, stoga nam stvaran uvid u naoružanje trgovačkih brodova tijekom renesanse daju intaktni lokaliteti kojih je pronađeno nekoliko u zadnjih desetak godina.

Izvor

AMZ PRESS

AMI – Poziv za predaju radova za objavu u HA 47 [PRESS]

Objavljen je poziv za predaju radova za objavu u sljedećem broju časopisa Histria archaeologica, br. 47/2016, Pula 2017., s rokom predaje do zaključno 30. 5. 2017. god.

Predani radovi će biti lektorirani, recenzirani i prevedeni na engleski jezikk.

***

UPUTE AUTORIMA

Radovi se dostavljaju na papiru formata A4 s dvostrukim proredom u Times New Roman fontu, veličine 11 i na CD-u. Ilustracije se prilažu posebno (u jpg, rtf ili tiff obliku), s naznakom u tekstu gdje bi se u kontekstu trebale nalaziti i navedenom željenom veličinom ( ¼, ½ stranice, cijela stranica). Također moraju biti numerirane (Sl.1, T. IV) i popraćene odgovarajućim legendama, a treba izbjegavati podnumeraciju (npr. Sl.1a, T.Va). Molimo ne slati originalne crteže. Table se smještaju iza teksta i zauzimaju cijelu stranicu. Isprintati slike, table i grafove i poslati ih uz CD. Uz radove treba dostaviti ime i prezime, stručno zvanje i službenu adresu, uključujući i adresu elektroničke pošte. Također je potrebno priložiti i uvodni sažetak, ne više od 1200 znakova, napisan u kurzivu i jeziku članka, te popis od 5 do 10 ključnih riječi.

Literatura se navodi na tzv. Harvardskom stilu kako slijedi.

Harvardski stil (autor i godina izdanja, broj stranice) s popisom literature na kraju članka; npr. (Batović 1966, 32). Između godine i broja stranice stavlja se zarez. Ako se citira više autora, navode se po abecednom redu i razdvojeni točkom-zarezom; npr. (Andrič 2004, 32; Batović 1966, 18; Šimić 1995, 118).

Web izvori u tekstu

Ako se citira literatura sa Interneta: navodi se autor ili naziv organizacije i godina, ako je to poznato, a u literaturnom popisu daje se cijela referenca; ako autor nije poznat u tekstu se navodi Anonymous i godina kada je web stranica postavljena ili osvježena,npr (Anonymous, 2008). Ako ima više takvih citata onda se navodu, Anonymous i godina, pridružuje i redni broj, npr (Anonymous 3, 2008).

Primjeri za navode literature su dati niže. Provjeriti da li je popis literature kompletan, jer provjera točnosti navoda traži izuzetno puno vremena i uzrokuje odgodu datuma tiskanja.

Inicijale imena zaključiti točkom, i odvojiti razmakom, npr. Belošević, J., Miracle, P. T., NE Belošević, J. Miracle PT, itd.

Nazivi časopisa i serija moraju biti pisani u potpunosti, npr. «Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu», NE «VAMZ».

Dizertacije:

Karavanić, I. 1999. Šandalja II. Neobjavljena doktorska dizertacija, Sveučilište u Zagrebu.

Ili

Bottema, S. 1974. Late Quaternary Vegetation History of North-Western Greece. Unpublished PhD thesis, University of Groningen.

Članak u časopisu:

Cruise, G. M. 1990. Pollen stratigraphy of two Holocene peat sites. Review of Paleobotany and Palynology 63, 299–313.

Knjiga:

Lamb, H. H. and Tessier, L. 1987. Weather, Climate and Human Affairs. London, Routledge.

Knjiga s urednikom:

Fairbairn, A. S. (ed.) 2000. Plants in Neolithic Britain and Beyond. Oxford, Oxbow.

Poglavlje knjige:

Foster, I. D. L. and Grew, R. 1990. Magnitude and frequency of sediment transport in the Po valley. In J. Boardman (ed.), Soil Erosion of Agricultural Land, 36–56. New York, Wiley.

Poglavlje knjige s više urednika:

Frayer, D. W. 1997. Ofnet: evidence for a Mesolithic massacre, in D. L. Martin and D. W. Frayer (eds.), Troubled Times: Violence and Warfare in the Past, 181-216. Amsterdam, Gordon and Breach.

Poglavlje knjige ako je urednik nepoznat:

Serre-Bachet, F., Guiot, J. and Tessier, L. 1992a. La dendroclimatologie; pour une historie du climat. In Les veines du temps. Catalogue d’exposition, 93–119. Paris, Musée du Monde.

Znanstveni i stručni rad u konferencijskom zborniku

Autor, Inicijal(i), (Godina), Naslov rada, Urednik ili naziv organizacije, Naslov zbornika ili naziv konferencije, Mjesto održavanja koferencije, Datum održavanja, Mjesto izdavanja: Nakladnik, stranice od – do.

Diplomski rad, magistarski rad i disertacija

Autor, Inicijal(i), (Godina), Naslov rada, Vrsta rada, Fakultet, Sveučilište.

Elektroničke knjige

Pri navođenju elektroničkih izdanja knjiga potrebno je navesti sljedeće podatke:

Za e – knjigu koja se nalazi na objavljenom CD ili DVD mediju:

Autor, Inicijal(i), (Godina), Naslov knjige, [CD ili DVD], Izdanje (samo u slučaju da se ne radi o prvom izdanju), Mjesto izdavanja e – knjige: Izdavač.

Za e – knjigu kojoj smo pristupili preko baze podataka:

Autor, Inicijal(i), (Godina), Naslov knjige, [e – book], Izdanje (samo u slučaju da se ne radi o prvom izdanju), Mjesto izdavanja e – knjige: Izdavač, pristupljeno preko Naziv baze podataka, <URL za tu e – knjigu>, [datum pristupa].

Elektronički oblik članaka objavljenih u znanstvenim i stručnim časopisima

Autor, Inicijal(i), (Godina), Naziv članka, Puni naziv časopisa, [vrsta medija], Volumen (broj), stranice, <raspoloživo na: URL>, [datum pristupa].

Citiranje web izvora

Prilikom navođenja Web izvora navodi se sljedeće:

Autor, Inicijal(i)., (Godina objave), Naslov dokumenta ili stranice. [medij], <raspoloživo na: URL sadržaja>, [datum pristupa sadržaju].

Prispjele znanstvene odnosno stručne radove Uredništvo šalje dvojici recenzenata na ocjenu i predlaganje kategorija. Ako oni predlože izmjene, dopune i sl., kopije recenzija šalju se autorima na usvajanje. Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj svog rada.

Uredništvo

Izvor

AMI PRESS

AMZ – Promocija publikacije ’20 top arheoloških destinacija Hrvatske’ [PRESS]

Arheološki muzej u Zagrebu ima čast pozvati Vas na promociju publikacije
„20 TOP ARHEOLOŠKIH DESTINACIJA HRVATSKE“
Izdavač: Ministarstvo turizma RH

u ponedjeljak, 20. ožujka 2017. god.
u 12,00 sati, 

u Arheološkom muzeju  u Zagrebu

Pozdravni govori:
Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu
Predstavnik Ministarstva turizma

Osvrt na  publikaciju:
Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, recenzent
Vesna Rajković, načelnica Sektora u Ministarstvu turizma

Ukratko o publikaciji:
Dora Kušan Špalj i Vlasta Klarić, autorice

Zaključno, značaj baštine za turizam:
Predstavnik Ministarstva kulture

O publikaciji iz uvoda:

Razvoj kulturnog turizma u Hrvatskoj jedan je od prioriteta Vlade Republike Hrvatske određenih Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine. Ministarstvo turizma izdavanjem  ove publikacijom, prepoznajući važnost fokusiranog pristupa turističkoj valorizaciji onog najboljeg u baštini, u ovom slučaju posebice arheološkoj, daje dodatni poticaj i doprinos prepoznatljivosti hrvatskih destinacija.
U skladu sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020., zadaća publikacije  je ukazati na najbolje arheološke lokalitete otvorene turističkoj javnosti, stvoriti učinkovit alat za poslovne korisnike, turističke agencije i turoperatore, proširiti opseg poslovnih korisnika arheoloških resursa za inovativne programe, ukazati na primjere odgovornog i održivog turizma u destinacijama i na arheološkim lokalitetima, proširiti vremenski raspon posjeta destinacijama, umrežiti resurse, poslovne i privatne korisnike, te uz to stvoriti atraktivan smjerokaz za individualne posjetitelje.

Nazočnim sudionicima bit će dodijeljen po jedan primjerak publikacije.

Izvor

AMZ PRESS

AMZ | HRZ – Otvorenje izložbe ‘Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši Crkva sv. Nikole biskupa u Žumberku – konzervatorsko-restauratorski radovi’ [PRESS]

Arheološki muzej u Zagrebu i Hrvatski restauratorski zavod imaju čast pozvati Vas na otvorenje izložbe:

Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši
Crkva sv. Nikole biskupa u Žumberku – konzervatorsko-restauratorski radovi

u utorak, 21. ožujka 2017. godine u 12 sati.

Na otvorenju će govoriti:

Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu
Ana Azinović Bebek, Služba za arheološku baštinu, Hrvatski restauratorski zavod, autorica izložbe
Tajana Pleše, v.d. ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda
Zdenko Šiljak, načelnik općine Žumberak
Mons. Juraj Jerneić, kaljski župnik

Izložbu će otvoriti:
Davor Trupković, pomoćnik ministrice kulture

Svečano otvorenje biti će popraćeno nastupom KUD Žumberčani.

Izložbu će otvoriti Davor Trupković, pomoćnik ministrice kulture, uz govore Sanjina Mihelića, ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu, Ane Azinović Bebek, autorice izložbe (Hrvatski restauratorski zavod), Tajane Pleše, v. d. ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zdenka Šiljaka, načelnika općine Žumberak i mons. Juraja Jerneića, kaljskog župnika. Svečano otvorenje bit će popraćeno nastupom KUD Žumberčani.

Kroz preko 160 eksponata autori Ana Azinović Bebek i Ljubo Gamulin govore priču srednjovjekovne žumberačke crkve sv. Nikole biskupa, građevine s dugom poviješću i kontinuitetom korištenja te donedavnim središtem župe.  Arhivska i povijesna istraživanja upotpunila su otkrića vezana uz arhitekturu crkve te njezine faze i opremu. Iako radovi još nisu u potpunosti završeni, rezultati iznenađuju i oduševljavaju. Groblje oko crkve sv. Nikole biskupa u funkciji je od 14. do 18. stoljeća. Do sada su arheološki istražena 254 groba, kao i kosturnica s posmrtnim ostacima 223 pokojnika. Time su otkriveni običaji nekadašnjeg žumberačkog stanovništvu vezani uz život i smrt te posebno bogatu i jaku pobožnost. Dok su u 14. i 15. stoljeću pokojnike ukapali u zemljane rake umotane u mrtvačko platno pa su stoga ti grobovi uglavnom bez arheoloških nalaza, u 16. stoljeću dolazi do promjene pogrebnih običaja. Pokojnici se u novom vijeku ukapaju odjeveni u bolju odjeću, najčešće s nabožnim predmetima kao što su križevi, krunice i svetačke medaljice. Ovi predmeti svjedoče ne samo o osobnoj pobožnosti, omiljenim svecima i vjerskim običajima nego i o mobilnosti stanovnika. Žumberčani su odlazili na hodočašća unutar današnje Hrvatske, ali i u Italiju, Austriju i Njemačku. U kripti u svetištu crkve pronađen je svileni prsluk i kožne cipele u lijesu plemkinje. Strpljivim i zahtjevnim radovima rekonstruirana je plemićka nošnja 17. stoljeća, a prsluk i cipele plemkinje iz Žumberka prvi će puta biti predstavljeni javnosti. Ova izložba rezultat je višegodišnjih konzervatorsko-restauratorskih istraživanja Hrvatskog restauratorskog zavoda te može služiti kao primjer interdisciplinarnog pristupa i izvrsne suradnje među znanstvenim i kulturnim institucijama.

Izložba ostaje otvorena do 30. travnja 2017.
Ciklus događanja uz izložbu

Izvor

AMZ PRESS