Newsletter studijske grupa za keramiku u arheologiji #8 (PRESS)

Newsletter #8 Studijske grupe za keramiku u arheologiji
Newsletter #8, 12.12. 2017.
Unguentarium
Održano

IV međunarodni arheološki kolokvij, Crikvenica 2017. “Rimske keramičarske i staklarske radionice, proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru i šire”
Crikvenica, 8. – 9.11.2017. g.

Održano
Tematski seminar “O rimskoj keramici s Bribirske glavice”
6.10. 2017.
Web stranica Grupe za keramiku u arheologiji
Grupa na Academia.edu
UNGUENTARIUM. A TERRACOTTA VESSEL FORM AND OTHER RELATED VESSELS IN THE HELLENISTIC , ROMAN AND EARLY BYZANTINE MEDITERRANEAN – AN INTERNATIONAL SYMPOSIUM17-18 svibnja, 2018 / Izmir, Turska
Prvi poziv i podatke za prijavu možete pronaći ovdje

RCRF

Podsjećamo da je kraj prijave na 31. Kongres RCRF-a koji će se održati u Rumunjskoj 23-30. rujna 2018 (Cluj Napoca)  do 15.12.2017.
Organizator je  National Museum of Transylvanian History ,
Tema: Marketing of Roman pottery: economic relationships between local and imported products

Prvi poziv i prijavu možete naći na web stranici kongresa. ovdje

Izvor
SGK PRESS

CISP – Tukidid i ideja povijesti – poziv na predavanje (PRESS)

CISP poziva na gostujuće predavanje pod naslovom “Tukidid i ideja povijesti” koje će prof. dr. Neville Morley sa Sveučilišta u Exeteru (UK) održati u petak 27. listopada 2017. u 11.30 h u predavaonici A-201 Filozofskog fakulteta u Zagrebu (I. Lučića 3).

Za studente diplomskog studija stare povijesti gostujući će profesor održati i istraživački seminar o primjeni metodologije društvenih znanosti u staroj povijesti.

Link: http://www.ffzg.unizg.hr/pov/cisp/?p=789

Izvor

AMZ PRESS

FFZG – The 5th scientific conference ‘Methodology and Archaeometry’ (PRESS)

The 5th scientific conference  Methodology and Archaeometry will take place on 30th of November and 1st of December 2017 at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb.

https://www.academia.edu/34032062/MetArh_Call_for_papers_2017

Izvor

FFZG PRESS

Priručnik – Jasna Jeličić Radonić “Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije” (osvrt Vendi Jukić Buča)

FFST Odsjek za povijest umjetnosti, Split, 2014.
FFST
Odgovorni urednik: prof. dr. sc. Aleksandar Jakir
Glavni urednik: doc. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Recenzenti: prof. dr. sc. Josip Belamarić, doc. dr. sc. Marija Kolega
Fotografije: Živko Bačić, Tonko Bartulović, Jasna Jeličić Radonić, Ana Sedlar, Tonći Seser
Crteži: Branko Penđer
Prijevod sažetka na engleski: Graham McMaster
Jezici: hrvatski, engleski (sažetak)
Stranica: 64
Cijena: 50 kn
ISBN 978-953-7395-64-3
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica publikacije "Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije". Foto: VJB.

Naslovnica publikacije “Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije”. Foto: VJB.

Priručnik “Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije” nastao je iz potrebe da se u sažetoj formi prezentiraju urbanistička i arhitektonska ostvarenja najznačajnijih gradova na području rimske Dalmacije – Salone, glavnog grada rimske provincije Dalmacije, kolonija Narone, Iadera i Aequuma te municipija Aeonone, uz cjeloviti uvid u novija istraživanja urbanizma i arhitekture antičkih gradova rimske provincije Dalmacije.

Dr. sc. Jasna Jeličić Radonić 1992. godine doktorirala je arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1976. do 2007. godine radila je u Ministarstvu kulture – Konzervatorskom odjelu u Splitu, gdje je vodila konzervatorske radove i arheološka istraživanja antičke i ranokršćanske arhitekture (Lastovo, Brač, Hvar, Gata, Salona). Od 2007. godine redoviti je profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu gdje predaje kolegije antčke umjetnosti te izborne kolegije na Odsjeku povijesti.

Ova Publikacije rezultat je predavanja s terenskom nastavom održanom na antičkim lokalitetima u okviru kolegija namijenjenih studentima studija povijesti i povijesti umjetnosti FFST.

Reprezentativni spomenički kompleksi, monumentalne javne građevine te segmenti fortifikacijske arhitekture s kulama, često nadopunjeni natpisima o građevinskim pothvatima iz različitih povijesnih razdoblja, jasno govore o visokoj razini urbanog života rimske Dalmacije. (…) Otkriveni spomenici u tim urbanim središtima pokazuju osnovne principe rimskog urbanizma primijenjenog kod planiranja gradova na istočnom jadranu.

Iz Uvoda, dr. sc. Jasna Jeličić Radonić

Publikacija je podijeljena na poglavlja prema gradovima čije se karakteristike prezentiraju, sa zaključkom i sažetkom na engleskom jeziku na kraju (Uvod, Salona, Aequum, Narona, Iader, Aeonona, Zaključna razmatranja, Urban Planning and Architecture in Roman Dalmatia).

Za svaki navedeni grad uz urbanističke karakteristike grada i arhitektonske karakteristike njegovih sačuvanih građevinskih cjelina navedeni su i opisani značajni spomenici i artefakti, očuvane kamene skulpture i kameni natpisi.

Publikacija je opremljena fotografijama u boji i kartama. Priloženi su snimci arheoloških istraživanja i crteži, tlocrti i rekonstrukcije te elementi prvotne dokumentacije spomenika.

Zahvaljujem autorici dr. sc. Jasni Jeličić Radonić na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 7. 8. 2017.

FFZG – Poslijediplomski doktorski studij predmoderne povijesti (PRESS)

 

Poslijediplomski doktorski studij predmoderne povijesti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu omogućuje stjecanje znanja i vještina kojima doktorandi koji su svladali program
postaju višestruko profesionalno konkurentni, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Doktorande
se za akademsku i znanstvenu karijeru priprema usvajanjem naprednih tehnika
znanstvenoistraživačkog rada, razvijanjem problemskog, kritičkog i interpretativnog pristupa te
jačanjem istraživačke discipline, na sadržajima iz nacionalne i internacionalne kulturnopovijesne
baštine.
Svladavanjem studijskog programa doktorandi stječu kompetencije za profesionalne djelatnosti u
javnim službama i stručnim ustanovama na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini koje čuvaju, vrednuju
i unapređuju povijesnu baštinu u edukativne svrhe i radi kulturnoturističke promocije te u poslovima
pružanja konzultantskih usluga širokom rasponu potencijalnih korisnika u javnom i privatnom
sektoru.
Studij je inovacijski i kreativno orijentiran u sadržajnom, organizacijskom i izvedbenom pogledu.
Oslanja se na prethodne doktorske studije Medievistike i Ranog novog vijeka Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomski studij Kulturne povijesti istočne jadranske obale pri Centru za
postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu u Dubrovniku, a usporediv je sa srodnim doktorskim
studijima u inozemstvu.
Pravo upisa imaju svi studenti koji su završili studije humanističkih i društvenih znanosti,
dodiplomskih studija (studijski sustav do 2005.) i diplomskih studija (studijski sustav od 2005.), s
najmanjim prosjekom ocjena iz stručnih predmeta 3,5. Ovisno o znanstvenoj disciplini Vijeće
poslijediplomskog studija smije eventualno propisati dodatne uvjete.
Posebne dodatne uvjete za pristupnike koji su završili dodiplomske, odnosno diplomske studije iz
drugih znanstvenih područja propisuje od slučaja do slučaja Vijeće poslijediplomskog studija.

Kandidati za upis na studij predaju:

 • molbu za upis, kojoj u privitku prilažu kratak životopis i motivacijsko pismo. U motivacijskom pismu
  potrebno je ukratko obrazložiti izbor studija, željenu istraživačku problematiku te očekivanja od
  doktorskog istraživanja i vlastitog usavršavanja (do 3600 slovnih mjesta, odnosno do 500 riječi)
 • službeni prijepis ocjena dodiplomskog/diplomskog studija i presliku indeksa
  dvije preporuke znanstvenika, odnosno sveučilišnih nastavnika s doktoratom znanosti
 • potvrdu ili dokaz o znanju engleskog jezika
 • potvrdu ili dokaz o znanju latinskog ili staroslavenskog jezika (ili prije upisa u drugi
  semestar studija)
 • potvrdu ili dokaz o znanju još jednog stranog jezika relevantnog za doktorandsko
  istraživanje (ili prije upisa u treći semestar studija).

Polaznik studija stječe sljedeće kompetencije i vještine:

 • činjenična i teorijska znanja
 • spoznajne i socijalne vještine
 • znanstveno-istraživačka samostalnost i odgovornost
 • kreativnost i inovativnost
 • upravljanje sobom, projektima i vremenom
 • komunikativnost
 • snalaženje u timskom radu
 • predvodništvo
 • građenje karijere
 • razvijanje profesionalne mreže i umrežavanje

Trajanje programa: 6 semestara / Ukupan broj ECTS bodova: 180 / Školarina: 7.800 HRK po semestru

Prihvaćenim doktorskim studentima oblikuje se prema iskazanim interesima i istraživačkoj temi osobni nastavni program koji se određuje modularno ili dijakrono.
Za dodatne informacije obratite se voditelju studija, izv. prof. dr. sc. Hrvoju Gračaninu na hgracani@ffzg.hr.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

Izvor

e-mailom dr. sc. Hrvoje Gračanin