Boštjan Kovačič ‘Platno v jami: rojstvo umetnosti in zavedanja’ (osvrt Vendi Jukić Buča)

Založba Amalietti & Amalietti, Ljubljana, 2016.
Web
Urednik: Peter Amalietti
Jezik: slovenski
Stranica: 220
Cijena: 19 EUR
ISBN 978-961-6934-77-0
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica Publikacije. Foto: VJB.

Publikacija “Platno v jami: rojstvo umetnosti in zavedanja”/“Platno u spilji: rođenje umjetnosti i svijesti”, autora Boštjana Kovačića, objavljena je u okviru zbirke Prazgodovina/Prapovijest ljubljanskog izdavača Založbe Amalietti & Amalietti.

Boštjan Kovačič diplomirani je sociolog. Bavi se proučavanjem fenomena razvijanja svijesti i drugih sličih pitanja. U svojoj prvoj knjizi “Ples, duh in človeška kultura”/“Ples, duh i ljudska kultura” predstavio je ples kao pojavu širu od kulture, dok se u drugoj publikaciji, “Platno v jami: rojstvo umetnosti in zavedanja”/“Platno u spilji: rođenje umjetnosti i svijesti”, posvetio pitanjem početka svijesti, kulture i umjetnosti ljudske vrste te predstavio svoj izvorni model djelovanja svijesti, koji je imenovao Noesis.

Vsaka umetnost zrcali svoj čas in svet, v katerm se rodi. Najstarejša znana umetnost so jamske slikarije. Te jamske podobe v sebi skrivaju goščo informacij in so sredstvo komunikacije ali nekakšna prva semantika mislečega človeka, obenem pa tudi predstavljajo prvo kognitivno projekcijsko platno tako resničnega kot tudi imaginarnega sveta in nam razkrivajo dobo skokovitega razvoja človeškega zavedanja. Stena paleolitske jame je obenem tudi kanvas ali projekcijsko platno, na katerega se prenašajo v zavesti zajete podobe iz zunanjega ali notranjega sveta, in ki obstaja kot prazaslon za mišljenje realnosti in nekakšna starodavna camera obscura. Slikarije niso torej le podobe zunanjega sveta, temveč tudi nekakšna psihična geografija. Morda je ta skriti svet za človeka gornjega paleolitika poln nevidne duhovne substance, duše in duha in so zato te slike polne vitalnosti in življenja, istočasno pa so tudi prav nasprotno slike smrti, mirovanja in negibnosti.

Svaka umjetnost zrcali svoje vrijeme i svijet u kojemu je nastala. Najstarija poznata umjetnost su spiljske slikarije. Ti spiljski prikazi u sebi skrivaju brojne informacije i sredstvo su komunikacije ili nekakva prva semantika mislećeg čovjeka, istovremeno predstavljaju prvo kognitivno projekcijsko platno kako realnog, tako i imaginarnog svijeta te nam otkrivaju razdoblje brzog razvoja ljudske svijesti. Zid paleolitske spilje istovremeno je kanvas ili projekcijsko platno, na kojeg se prenose oblici pohranjeni u svijesti iz vanjskog ili unutrašnjeg svijeta, i koji postoji kao prazaslon za mišljenje realnosti i nekakva drevna camera obscura. Slikarije nisu samo prikazi vanjskog svijeta već također nekakva psihička geografija. Možda je taj skriveni svijet za čovjeka gornjeg paleolitika pun nevidljive duhovne supstance, duše i duha te su zato te slike pune vitalnosti i života, istovremeno su priustne nasuprotne slike smrti, mirovanja i nepokretnosti.

Boštjan Kovačić

Prijevod: VJB.

Na temelju jamskih slika Autor razvija tri izvorna teorijska modela – model ljudske svijesti Noesis, model magičnog mišljenja i model kreativnog anthroposa. Pri njihovom razvoju naglašava važnost ritma kao temeljne konstante svijesti.

Knjiga je podijeljna na tri dijela – Prvi dio sadrži poglavlja Tu se zavedam, Platon v jami, Platno v jami; poglavlja Model zavedanja Noesis, Ustvarjanje realnosti, Podoba in ideja, Magični prostor pripadaju Drugom dijelu, dok Treći dio obuhvaća poglavlja Lovec in smrt, Simbol in kultura te Kognitivna revolucija.

Publikacija je objavljena u mekom uvezom, A5 dimenzija te sadrži brojne crno-bijele fotografije spiljskih slika.

Zahvaljujem gospodinu Boštjanu Kovačiču na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 16. 10. 2017.

 

Uz članak Boštjan Kovačič ‘Platno v jami: rojstvo umetnosti in zavedanja’ (osvrt Vendi Jukić Buča) >http://www.arheologija.hr/?p=11090. Fotografije: Vendi Jukić Buča.

Posted by Arheologija on 16. listopada 2017

 

 

 

Monografija – Zbirka rimskog republikanskog novca AMZ-a (osvrt Vendi Jukić Buča)

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2015.
AMZ
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Autor: Tomislav Bilić
Recenzenti: Peter Kos, Ivan Mirnik
Fotografije: Igor Krajcar
Jezik: hrvatski, engleski
Stranica: 542
Cijena: 300 kn
ISBN 978-953-6789-90-0
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica Monografije. Autor: VJB.

Monografija “Zbirka rimskog republikanskog novca Arheološkog muzeja u Zagrebu” 13. je svezak objavljen u okviru serije Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu, autora Tomislava Bilića.

Dr. sc. Tomislav Bilić zaposlenik je Arheološkog muzeja u Zagrebu kao viši kustos Numizmatičkog odjela.

Publikacijom je predstavljen je sadržaj Zbirke rimskog republikanskog novca AMZ-a. Prema Ljubićevom Popisu iz 1890. Godine Zbirka je sadržavala 523 primjerka republikanskog novca. Najstariji primjerak novca iz Zbirke predstavlja zlatnik koji je podmaršal Danilo Rastić iz Gospića darovao Muzeju 1856. Godine (kat. br. 1896). Novac je u Zbirku dospijevao tijekom dužeg vremenskog razdoblja, uglavnom otkupom pojedinačnih primjeraka i cijelih zbirki.

Važnost Zbirke očituje se u barem dvije različite kategorije: ona je iznimno važna za proučavanje cirkulacije republikanskog novca, osobito na području južne Panonije, kao i za proučavanje rimskoga republikanskog novca novca u numizmatičkog smislu. Obje kategorije sublimirane su u jedinstvenom primjerku zlatnika (aureus) Kvinta Kornuficija, pronađenom kod Siska (kat. br. 2033). Kao (tada) unikatni primjerak republikanskog novca, zlatnik upotpunjuje tipološko-kronološke spoznaje o tome novcu; kao kovanica pronađena kod Siska, antičke Segestike/Siscije, pruža informacije o opticaju novca na području južne Panonije tijekom druge polovice 1. st. pr. Kr. No ovaj zlatnik nipošto nije jedini takav primjerak iako je sigurno najatraktivniji; unutar Zbirke postoje brojni slični primjeri.

Iz Uvoda, Tomislav Bilić

Publikacija je podijeljena na dva dijela – tekst analize i katalog. Tekstualni obuhvaća poglavlja Uvod, Pojedinačni nalazi, Ostave te Novac mazinskog tipa.

Nakon tekstualnog dijela slijede Bibliografija, Popis lokaliteta s kojih potječu pojedinačni nalazi (po regijama) s kataloškim jedinicama, Ostave koje su sadržavale rimski republikanski novac koje se (barem djelomčno) čuvaju u AMZ-u i Objašnjenja i kratice uz katalog.

U kataloškom je dijelu – Table – svaki primjerak novca predstavljen fotografijom u boji s obje strane (avers i revers) te opisan.

Publikacija je velikog formata i tvrdo ukoričena te sadrži brojne fotografije u boji, karte, grafikone i table.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Bilice, 6. 10. 2017.

 

Uz članak Monografija – Zbirka rimskog republikanskog novca AMZ-a (osvrt Vendi Jukić Buča) >http://www.arheologija.hr/?p=11082. Fotografije: Vendi Jukić Buča.

Posted by Arheologija on 16. listopada 2017

Monografija – Kamenica (osvrt Vendi Jukić Buča)

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2016.
AMZ
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Urednik: Tomislav Bilić
Autori: Miroslav Nađ, Anja Bertol Stipetić
Recenzenti: Ivan Mirnik, Mirjana Vojvoda
Fotografije: Filip Beusan, Igor Krajcar (kat. I)
Jezik: hrvatski, engleski
Stranica: 219
Cijena: 250 kn
ISBN 978-953-6789-96-2
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica publikacije ‘Kamenica’. Foto: VJB.

Monografija “Kamenica – Ostava rimskog srebrnog novca iz zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu” 14. je publikacija objavljena u okviru serije Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu, autora Miroslava Nađa (djelatnik Numizmatičkog odjela AMZ-a)  i Anje Bertol Stipetić.

Publikacijom je predstavljen sadržaj ostave ostave rimskog srebrnog novca pronađenog 1936. godine prilikom obrađivanja vinograda u Kamenici kod Niša. Same okolnosti nalaza nisu poznate.

Budući da ne postoji cjelovita objava ostave iz Niške Kamenice, već samo njezino sumorno i parcijalno spominjanje u literaturi, pokazala se potreba za detaljnijom analizom ovoga značajnoga nalaza. U ovome radu objavljeno je 4096 denara i antoninijana iz spomenute ostave koji se čuvaju u sklopu numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu, a pripisuju se razdoblju od Marka Antonija te careva od Vespazijana do Maksimina Tračanina.

Iz Uvoda, Autori

Svi primjerci novca determinirani su po relevantnoj literaturi, statistički su obrađeni po suvremenim numizmatičkim standardima uz grafički prikaz rezultata.

Publikacija je podijeljena na dva dijela – tekst analize i katalog. Tekstualni obuhvaća poglavlja Uvod, Okolnosti nalaza ostave, Broj kameničkih primjeraka i usmena priopćenja o njima, Dosadašnji stavovi oko problema datacije, mogući vlasnici i razlog ukopa ostave iz Kamenice, Povijesne okolnosti, Analiza dijela ostave iz Arheološkog muzeja u Zagrebu, Primjerci koji ne pripadaju dijelu kameničke ostave iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, Komparacija dijelova ostave iz Arheološkog muzeja u Zagrebu i dijela iz Narodnog muzeja u Nišu, Beogradski dio ostave, Analiza dijela ostave koji se čuva u Arheološkom muzeju u Zagrebu u kontekstu ostava horizonta Maksimina Tračanina. Na kraju cjeline nalazi se Zaključak, Literatura i Kratice.

U kataloškom je dijelu – Table – svaki primjerak novca predstavljen fotografijom u boji s obje strane (avers i revers).

Publikacija je velikog formata i tvrdo ukoričena te sadrži brojne fotografije u boji, karte, grafikone i table.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Bilice, 3. 10. 2017.

 

Monografija – Poti samurajev (osvrt Vendi Jukić Buča)

Narodni muzej Slovenije, 2017.
Web
NMS
Tip: monografija
Izdavač: Narodni muzej Slovenije
Odgovorni urednik: Tomaž Lazar
Urednički odbor: Luka Culiberg, Tomaž Lazar, Gašper Oitzl, Franci Smrdel, Bojan Šibenik
Autori kataloških jedinica: Tomaž Lazar, Bojan Šibenik, Massimo Rossi, Mateja Kos, Barbara Trnovec, Dušan koman, Christoph Steidl Porenta
Autori vezanih tekstova: Tomaž Lazar, Dušan Koman, Barbara Trnovec
Prijevodi japanske poezije: Luka Culiberg
Japanska kaligrafija: Chikako Shigemori Bučar
Recenzenti: Marko Frelih, Chikako Shigemori Bučar
Autori kataloških fotografija: Tomaž Lauko, Bojan Šibenik, Peter Rombo, Tomaž Lazar, Bojan Salaj
Jezik: slovenski
Stranica: 380
Cijena: 35 EUR
ISBN 978-961-6981-15-6
Link na osvrt izložbe: http://www.arheologija.hr/?p=10738
Galerija fotografija [autor: VJB]

Foto: VJB.

Monografija ‘Poti samurajev – japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem’, grupe autora, publicirana je prilikom održavanja istoimene izložbe u Narodnom muzeju Slovenije – Metelkova. Izložba je otvorena 30. 5. i može se razgledati do 5.11. 2017. godine.

Autor koncepta izložbe, vođa projekta i glavni urednik prateće monografije je dr. Tomaž Lazar, djelatnik Odjela za povijest i primijenjene umjetnosti Narodnog muzeja Slovenije (zbirke vezane uz povijest do 18. stoljeća, konkretno oružje i ratnu opremu, naprave, mjerila, igračke, nakit, pečate i lapidarij).

Monografija predstavlja temeljni istraživački rad u Sloveniji, u kojem su prvi puta u cjelosti predstavljene povijesne poveznice između Japana i Slovenije.

Ko pomislimo na samuraje, se nam pred očmi zvrstijo podobe iz zgodovinskih knjig in filmov. Vidimo ih kot neustrašne vojščake, ki so si za poslanstvo izbrali večni boj z zlom. S katano v roki in ob brezkompromisnem upoštevanju svojega strogega etičnega zakonika so bili dolga stoletja strah vzbujajoči varuhi Japonske. Bojevniki, ki se niso bali smrti in jim je bila čast pomembnejša od življenja, so se v času miru posvečali tudi študiju, poeziji, kaligrafiji, matematiki in urejanju vrtov.

 

Kad pomislimo na samuraje, pred očima nam se pojave slike iz povijesnih knjiga i filmova. Vidimo ih kao neustrašive ratnike, koji su kao poslanstvo izabrali vječnu borbu sa zlom. S katanom u ruci i s beskompromisnim poštivanjem svojeg strogog etičkog kodeksa bili su tijekom dugih stoljeća zastrašujući zaštitnici Japana. Ratnici, koji se nisu bojali smrti i kojima je bila čast važnija od života, u razdoblju mira posvećivali su se studiju, poeziji, kaligrafiji, matematici i uređivanju vrtova.

mag. Barbara Ravnik, direktorica NMS-a

Prijevod: VJB.

Nakon Predgovora, koji potpisuje Tomaž Lazar, Monografija je podijeljena na dvije velike cjeline – Prispevki i Japonska kulturna dediščina v zbirkah Narodnega muzeja Slovenije.

Prispevki buhvaćaju teme koje se tiču Japana i japanske kulture u cjelini kroz povijesni aspekt ali i apsekt suvremene kulture temeljem koje je o Japanu i Japancima prezentiran određeni dojam, kao i poveznicu sa Slovenijom. Sadrže osam članaka: Slovensko odkrivanje Japonske (Tomaž Lazar), Bušido: pot pojevnikov ali romantično brezpotje? Samuraji in njihov kodeks (ki ga ni bilo) (Luka Culiberg), Japonski braniki mečev v zapuščini arhitekta Ivana Jagra (Dušan Koman), Japonske borilne veščine u Sloveniji (Peter Fistrovič), O filozofskih, religijskih in etičnih vidikov japonskega bojevništva in borilnih veščin (Tina Lorbek), Samuraji in njihovo izročilo v filmski umetnosti (Igor Kernel), Vojskovanje in vojaška tehnologija v dobi samurajev (Tomaž Lazar).

Druga cjelina (Japonska kulturna dediščina v zbirkah Narodnega muzeja Slovenije) obuhvaća članke, odnosno analizu arefakata japanske provenijencije koji se čuvaju u NMS-u, prema njihovoj vrsti i namjeni te postupak konzerviranja i restauracije najznačajnijih artefakata – oružja i ratne opreme: Orožje in bojna oprema (Tomaž Lzar), Keramika (Mateja Kos), Konserviranje in restavriranje japonskega orožja in bojne opreme iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije (Igor Ravbar), Japonski lak – uruši (Nataša Nemeček), Preiskava barvnih plasti na japonskem oklepu N 35061 (Lea Lagan, Klara Retko, Polonca Ropret).

U Katalogu razstavljenih predmetov artefakti (izlošci) predstavljeni su detaljnim opisom i fotografijom. Na samom početku predstavljen je kronološki razvoj oblika i dimenzija pojedinih vrsta japanskih mačeva. Prije svake cjeline/zbirke (Meči, Oklepi, Japonska v Deželnem muzeju, Ivan Kuralt, Ivan Jagert, Ivan Maček, Zadnje življenje Samurajev) nalazi se kratki opis onoga što predstavlja/sadrži.

Na kraju Monografije nalazi se popis izvora i literature (Viri in literatura), slovar japanskih izraza (Slovarček japonskih izrazov) i registar imena (Register imen).

Kao i izložbenim postavom, Monografijom dominiraju tipične japanske boje – bijela, crvena i crna. Velikih je dimenzija i tvrdo ukoričena. Sadrži brojne slikovne priloge, fotografije, ilustracije i kaligrafske napise.

Zahvaljujem Narodnom muzeju Slovenije na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 7. 9. 2017.

Uz članak Monografija – Poti samurajev (osvrt Vendi Jukić Buča) >http://www.arheologija.hr/?p=10974. Fotografije: Vendi Jukić Buča.

Posted by Arheologija on 7. rujna 2017