AMZD – Program Arheološkog muzeja Zadar povodom obilježavanja Dana grada Zadra (PRESS)

Arheološki muzej Zadar, povodom obilježavanja Dana grada Zadra, priređuje prigodan program.

Program započinje u utorak, 21. studenog s početkom u 13 sati predstavljanjem kataloga Roberta Maršića „Fotografije dokumentacijskog odjela Arheološkog muzeja Zadar“.

Katalog će predstaviti doc. dr. sc. Antonija Mlikota. Kroz katalog je predstavljen izbor fotografija snimljenih na arheološkim terenima sjeverne Dalmacije tijekom druge polovice 20. stoljeća. Od ukupnog broja snimaka predstavljenih u katalogu, čiji broj iznosi 174, po motivima je najviše zastupljen grad Zadar, posebno arheološka istraživanja provedena tijekom poslijeratne obnove, slijedi zatim Nin i izdvojena mjesta Ravnih kotara.

U petak, 24. studenog u 12 sati otvara se izložba „Izdanja zadarskih tiskara u fondu Knjižnice Arheološkog muzeja Zadar“, čije su autorice viša knjižničarka Arheološkog muzeja Zadar Marina Maruna i magistra knjižničarstva Antonia Bunja. Izložbu prati istoimeni bogato ilustrirani katalog koji će predstaviti profesorica Elvira Katić.

Katalog „Izdanja zadarskih tiskara u fondu Knjižnice Arheološkog muzeja Zadar“ sadrži izdanja 18 zadarskih tiskara, tiskanih u Zadru u periodu od početka 19. do sredine 20 st., tj. od 1805. do 1943. Izdanja zadarskih tiskara, predstavljena kroz katalog i izložbu, važan su doprinos poznavanju razvoja tiskarstva u Zadru tijekom 19 i prve polovine 20 st.

Istoga dana u 13 sati na programu je radionica „Otisak slova“, organizirana u suradnji Arheološkog muzeja Zadar, Klasične gimnazije Ivana Pavla II. i Udruge Starinar. Pod mentorstvom muzejske pedagoginje Jelene Vekić Bašić i profesorice Elvire Katić, a u suradnji s Ivicom Ćurkovićem iz Udruge Starinar – Zadar, učenicima će se predočiti način tiskanja knjiga od izuma pomičnih slova s kraja 15. stoljeća do razvoja tiskarstva na zadarskom području. Poseban interes usmjerit će se na prijelaz iz XIX. u XX. stoljeće. Radionica je i poveznica s Izložbom tiskanih izdanja zadarskih tiskara čiji su se vrijedni primjerci zadržali u knjižnici Arheološkoga muzeja Zadar i svjedoče o produkciji tiskara toga vremena. Osim knjiga iz toga vremena, sačuvane su i matrice koje su u privatnoj zbirci gosp. Ćurkovića, a po kojima će se na ovoj jedinstvenoj radionici, grafičkom tehnikom visokoga tiska, podsjetiti na tradiciju nekadašnjeg tiskanja.

U sklopu proslave Dana grada Zadra, 24. studenog od 9 do 19 sati bit će slobodan ulaz u Arheološki muzej Zadar, a od 9 do 14 sati u Crkvu sv. Donata. Sve posjetitelje očekuje prigodna prodaja muzejskih publikacija i suvenira.

Od 9 do 19 sati slobodan ulaz u Arheološki muzej Zadar (besplatna vodstva uz prethodnu najavu).

Od 9 do 14 sati slobodan ulaz u crkvu sv. Donata.

Prigodna prodaja muzejskih publikacija i suvenira

Skupne posjete potrebno je unaprijed najaviti:

Arheološki muzej Zadar i crkva sv. Donata; ponedjeljak/petak 9-14 sati, subota 9-13 sati

Marina Brkić 023/250-613, 091/425-4089

Izvor

AMZD PRESS

 

 

Priručnik – Terminološki rječnik antičkog staklarstva (osvrt Vendi Jukić Buča)

Muzej antičkog stakla u Zadru, Zadar, 2017.
MAS
Za nakladnika: Ivo Fadić, ravnatelj Muzeja antičkog stakla u Zadru
Tekst: Ivo Fadić, Šime Perović
Fotografije: Foto arhiv Muzeja antičkog stakla u Zagrebu, Gradski muzej Sisak, Arheološki muzej Narona, Ivo Fadić, Irena Jukić, Šime Perović
Crteži: Jadranka Belevski
Jezik: hrvatski
Stranica: 100
ISBN 978-953-7866-59-4
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica Priručnika. Foto: VJB.

‘Terminološki rječnik antičkog staklarstva’ autora Ive Fadića i Šime Perovića priručnik je, kako piše u Predgovoru, nastao iz potrebe da se omogući terminološka dosljednost i standardiziranost izraza korištenih u proučavanju antičkog stakla.

Naime, kao posljedica utjecaja izvora i literature pisanih različitim jezicima, u hrvatskoj arheološkoj akademskoj zajednici se akumulirao tezaurus pojmova i naziva o povijesti staklarstva, koji su jasni užem čitalačkom krugu, no za njihovu lakšu, precizniju i širu uporabu neminovno je sazrijelo vrijeme da se napravi cjeloviti popis takvih pojmova, donese njihovo tumačenje na hrvatskom jeziku s mogućim istoznačnicama. Pritom je naš metodološki pristup obogaćen sistematizacijom istoznačnica  što mislimo da pruža dodatnu vrijednost ovom projektu sakupljanja i objavljivanja termina.

Iz Predgovora

Konceptualna ideja ovog priručnika temeljnena je na stvarnoj potrebi izrade priručnika ove vrste. Priručnik je sadržajno podijeljen na tri cjeline: Oblici, Tehnike izrade i ukrašavanja te Tehničke termine, uz dodatak Kazala i Literature.

U poglavlju Oblici abecednim redom navedeni su oblici staklenih posuda – prvo je prezentirana morfologija, a zatim su imenovani i opisani oblici, uz navod zanimljivih detalja. Uz hrvatske, navedeni su engleski i talijanski nazivi koji također izviru iz originala. Ovisno o obliku, navedeni su poznati podaci o dataciji, veličini, načinu izrade, funkciji i dr.

U poglavlju Tehnike izrade i ukrašavanja tehnike su navedene abecednim redom i opisane, a također je naveden i njihov izraz na engleskom i talijanskom jeziku.

Poglavlje Tehnički termini donosi specifične pojmove koji su vezani uz opis, izradu te karakteristike pojedinih staklenih oblika ili procesa njihove izrade. Izrazi su, osim na hrvatskom, navedeni i na engleskom i talijanskom jeziku te opisani.

Uz većinu pojmova pridodan je ilustrativan aspekt crteža ili fotografije, radi njihovog boljeg razumijevanja, a kod poglavlja o tehnikama izrade, kod brojnih se metoda nalaze slike postupka izrade u stripu kao vizualizacija procesa.

Kazalo je podijeljeno na tri dijela – obuhvaća zasebne abecedne popise pojmova na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku.

Zahvaljujem Muzeju antičkog stakla na ustupljenom recenzentskom primjerku publikacije.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 16. 10. 2017.

 

Uz članak Priručnik – Terminološki rječnik antičkog staklarstva (osvrt Vendi Jukić Buča) >http://www.arheologija.hr/?p=11093. fotografije: Vendi Jukić Buča.

Posted by Arheologija on 16. listopada 2017

 

 

Boštjan Kovačič ‘Platno v jami: rojstvo umetnosti in zavedanja’ (osvrt Vendi Jukić Buča)

Založba Amalietti & Amalietti, Ljubljana, 2016.
Web
Urednik: Peter Amalietti
Jezik: slovenski
Stranica: 220
Cijena: 19 EUR
ISBN 978-961-6934-77-0
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica Publikacije. Foto: VJB.

Publikacija “Platno v jami: rojstvo umetnosti in zavedanja”/“Platno u spilji: rođenje umjetnosti i svijesti”, autora Boštjana Kovačića, objavljena je u okviru zbirke Prazgodovina/Prapovijest ljubljanskog izdavača Založbe Amalietti & Amalietti.

Boštjan Kovačič diplomirani je sociolog. Bavi se proučavanjem fenomena razvijanja svijesti i drugih sličih pitanja. U svojoj prvoj knjizi “Ples, duh in človeška kultura”/“Ples, duh i ljudska kultura” predstavio je ples kao pojavu širu od kulture, dok se u drugoj publikaciji, “Platno v jami: rojstvo umetnosti in zavedanja”/“Platno u spilji: rođenje umjetnosti i svijesti”, posvetio pitanjem početka svijesti, kulture i umjetnosti ljudske vrste te predstavio svoj izvorni model djelovanja svijesti, koji je imenovao Noesis.

Vsaka umetnost zrcali svoj čas in svet, v katerm se rodi. Najstarejša znana umetnost so jamske slikarije. Te jamske podobe v sebi skrivaju goščo informacij in so sredstvo komunikacije ali nekakšna prva semantika mislečega človeka, obenem pa tudi predstavljajo prvo kognitivno projekcijsko platno tako resničnega kot tudi imaginarnega sveta in nam razkrivajo dobo skokovitega razvoja človeškega zavedanja. Stena paleolitske jame je obenem tudi kanvas ali projekcijsko platno, na katerega se prenašajo v zavesti zajete podobe iz zunanjega ali notranjega sveta, in ki obstaja kot prazaslon za mišljenje realnosti in nekakšna starodavna camera obscura. Slikarije niso torej le podobe zunanjega sveta, temveč tudi nekakšna psihična geografija. Morda je ta skriti svet za človeka gornjega paleolitika poln nevidne duhovne substance, duše in duha in so zato te slike polne vitalnosti in življenja, istočasno pa so tudi prav nasprotno slike smrti, mirovanja in negibnosti.

Svaka umjetnost zrcali svoje vrijeme i svijet u kojemu je nastala. Najstarija poznata umjetnost su spiljske slikarije. Ti spiljski prikazi u sebi skrivaju brojne informacije i sredstvo su komunikacije ili nekakva prva semantika mislećeg čovjeka, istovremeno predstavljaju prvo kognitivno projekcijsko platno kako realnog, tako i imaginarnog svijeta te nam otkrivaju razdoblje brzog razvoja ljudske svijesti. Zid paleolitske spilje istovremeno je kanvas ili projekcijsko platno, na kojeg se prenose oblici pohranjeni u svijesti iz vanjskog ili unutrašnjeg svijeta, i koji postoji kao prazaslon za mišljenje realnosti i nekakva drevna camera obscura. Slikarije nisu samo prikazi vanjskog svijeta već također nekakva psihička geografija. Možda je taj skriveni svijet za čovjeka gornjeg paleolitika pun nevidljive duhovne supstance, duše i duha te su zato te slike pune vitalnosti i života, istovremeno su priustne nasuprotne slike smrti, mirovanja i nepokretnosti.

Boštjan Kovačić

Prijevod: VJB.

Na temelju jamskih slika Autor razvija tri izvorna teorijska modela – model ljudske svijesti Noesis, model magičnog mišljenja i model kreativnog anthroposa. Pri njihovom razvoju naglašava važnost ritma kao temeljne konstante svijesti.

Knjiga je podijeljna na tri dijela – Prvi dio sadrži poglavlja Tu se zavedam, Platon v jami, Platno v jami; poglavlja Model zavedanja Noesis, Ustvarjanje realnosti, Podoba in ideja, Magični prostor pripadaju Drugom dijelu, dok Treći dio obuhvaća poglavlja Lovec in smrt, Simbol in kultura te Kognitivna revolucija.

Publikacija je objavljena u mekom uvezom, A5 dimenzija te sadrži brojne crno-bijele fotografije spiljskih slika.

Zahvaljujem gospodinu Boštjanu Kovačiču na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 16. 10. 2017.

 

Uz članak Boštjan Kovačič ‘Platno v jami: rojstvo umetnosti in zavedanja’ (osvrt Vendi Jukić Buča) >http://www.arheologija.hr/?p=11090. Fotografije: Vendi Jukić Buča.

Posted by Arheologija on 16. listopada 2017

 

 

 

Zbornik – Istra u novom vijeku (osvrt Vendi Jukić Buča)

Arheološki muzej Istre, Pula, 2017.
AMI
Za organizatora i izdavača: Darko Komšo
Recenzenti: dr. sc. Tea Perinčić, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, akademik Radoslav Tomić, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, dr. sc. Nataša Štefanec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest
Prijevod na engleski: Miloš Ilgo, dr. sc. Željka Miklošević, dr. sc. Tanja Trška
Urednica: Tatjana Bradara
Jezik: hrvatski, engleski
Stranica: 409
Cijena: 350 kn
ISBN 978-953-8082-13-9
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica Zbornika. Foto: VJB.

Zbornik “Istra u novom vijeku”, urednice Tatjane Bradare, objavljena je kao 30. svezak u serije Monografije i katalozi Arheološkog muzeja Istre u Puli.

Dr. sc. Tatjana Bradara muzejska je savjetnica i voditeljica Novovjekovne zbirke Arheološkog muzeja Istre u Puli.

Zbornik “Istra u novom vijeku” dio je opsežnog znanstveno-popularnog multimedijalnog projekta ‘Istra, lav i orao’ započetog 2013. godine, koji je objedinio brojne izložbene, nakladničke, promotivne, edukacijske i kulturološke aktivnosti Arheološkog muzeja Istre u Puli.

Tiskanjem ovog zbornika i postavljanjem predstojeće izložbe dječjih radova proizašlih iz izložbe ‘Istra, lav i orao’ realizirat će se svi zacrtani ciljevi ovog projekta, započetog 2013. godine. Ovaj projekt ostvario je svoj primarni cilj – predstavio je bogatu baštinu novog vijeka Istre, promovirao rad prve novovjekovne arheološke zbirke na području Hrvatske i proširio spoznaje o ovom zanimljivom razdoblju.

Iz Predgovora, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre Darko Komšo

Popis članaka

Predgovor

Riječ urednice

ROBERT KURELIĆ ‘Mletačka Republika i Habsburška Monarhija na prijelazu iz kasnog srednjovjekovlja u rani novi vijek (1400. – 1600.)’

ŽELJKO BISTROVIĆ ‘Venecijanski zvonoljevači i njihova zvona u Istri i na Kvarneru u srednjem i ranom novom vijeku’

PREDRAG MARKOVIĆ ‘Genius loci u istarskom kiparstvu gotičkog razdoblja – srednjovjekovna baština Istre između ‘lava’ i ‘orla”

DANIJEL CIKOVIĆ ‘Arhivske novosti o srebrnoj pali Eufrazijeve bazilike’

IVAN MATEJČIĆ ‘Pulski poliptih’

MARKUS LEIDECK ‘Bune podanika u austrijskoj Istri te njihov odraz u arhivskom gradivu’

IRMA HUIĆ ‘Urbanizam srednjovjekovnih naselja na granici mletačke i habsburške Istre’

JOSIP VIŠNJIĆ ‘Istarske feudalne rezidencijalne utvrde tijekom kasnog srednjeg i ranog novog vijeka (15. – 17. stoljeće)’

DANIJELA DOBLANOVIĆ ‘Stanovništvo Istre u ranome novom vijeku s aspekta dinamika demografskog ponašanja’

JASENKA GUDELJ ‘Materijalna kultura društvenih elita mletačke Istre: kuća obitelji Negri iz Labina početkom 16. stoljeća’

VALNEA DELBIANCO ‘Philippa Lazea – Puljanka, plemkinja, pjesnikinja’

MILENA JOKSIMOVIĆ ‘Pula i njeni stanovnici u izvješću o vitizaciji biskupa Agostina Valiera Pulskoj biskupiji 1580. godine’

SLAVEN BERTOŠA ‘Zanimljivosti iz matičnih knjiga grada Pule u novome vijeku’

LUKA BEKIĆ ‘Novovjekovne lule i boce iz podmorja Istre’

NIKOLA LOVRINIĆ ‘Odjeci glazbene renesanse i baroka u Istri: Gabriello Puliti – ‘vir musicae peritissimus”

DAMIR TULIĆ ‘Mramorni oltari 17. stoljeća u Istri’

MATEJA JERMAN ‘Boljun između lava i orla: prilog poznavanju augsburškog i mletačkog zlatarstva u Hrvatskoj’

IVA JAZBEC TOMAIĆ ‘Između dviju provincija: tkanine Jacopa Linussija u Istri’

ELVIS ORBANIĆ ‘Vjerske procesije u austrijskoj Istri druge polovine 18. stoljeća’

Popis autora u monografiji

Popis predavanja održanih u Muzejsko-galerisjkom prostoru Sveta Srca

 

Publikacija je velikih dimenzija i tvrdo ukoričena. Sadrži brojne fotografije u boji, table i karte.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre u Puli na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 16. 10. 2017.

Uz članak Zbornik – Istra u novom vijeku (osvrt Vendi Jukić Buča) >http://www.arheologija.hr/?p=11088. Fotografije: Vendi Jukić Buča.

Posted by Arheologija on 16. listopada 2017

 

 

Katalog – Košara (osvrt Vendi Jukić Buča)

Arheološki muzej Istre, Pula, 2017.
AMI
Za organizatora i izdavača: Darko Komšo
Autor: Željko Ujčić
Uredništvo: Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović
Recenzenti: Peter Kos, Ivan Mirnik
Fotografije: Željko Ujčić
Jezik: hrvatski, engleski, talijanski
Stranica: 21
Cijena: 20 kn
ISBN 978-953-8082-16-0
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica Kataloga. Foto: VJB.

Katalog “Košara” autora Željka Ujčića, 6. je svezak objavljen u okviru serije Katalozi izložbi Arheološkog muzeja Istre u Puli.

Arheolog Željko Ujčić voditelj je Srednjovjekovne zbirke Arheološkog muzeja Istre u Puli.

Publikacijom je predstavljen mozaik s prikazom košare na području bazilike sv. Marije Formoze u Puli pronađen tijekom arheoloških istraživanja na području istočnog dijela južnog broda Bazilike 2016. godine.

Tijekom arheološkog istraživanja istočnog dijela južnoga broda bazilike sv. Marije Formoze u Puli 2016. g. pronađena su dva ulomka izvornog podnog mozaika (veći u polju broda: stilizirani prikaz listova vinove loze i manji: prikaz košare između dviju ptica močvarica). Novonađeni figuralni prikaz s košarom ističe se među ostalim znanim jednostavnijim ukrasima (geometrijski i stilizirani biljni motivi) podnih mozaika ove bazilike.

Iz poglavlja ‘Bljesak mozaika bazilike sv. Marije Formoze u Puli’, autor Željko Ujčić

Prezentirane su okolnosti i pozicija nalaza te se raspravlja o motivu košare, koji se povezuje s Novim zavjetom u okviru parabole o vinogradu te prispodobe Kristova umnažanja kruha i ribe. Navode se najznačajnije analogije na području Izraela i Antiohije.

Osim što se često prikazuje na mozaicima, košara je svojim oblikom osnova košarastim kapitelima koji su često prisutni tijekom ranokršćanskog razdoblja, a u bazilici sv. Marije Formoze motiv košare izrađen je u stucco dekoraciji.

Kataloški dio sadrži detalje o podnom višebojnom mozaiku i kapitelu od prokoneškog mramora iz bazilike sv. Marije Formoze.

Publikacija sadrži brojne fotografije.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre u Puli na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 16. 10. 2017.

 

Uz članak Katalog – Košara (osvrt Vendi Jukić Buča) >http://www.arheologija.hr/?p=11086. Fotografije: Vendi Jukić Buča.

Posted by Arheologija on 16. listopada 2017