MDC – Informatica Museologica 47 (2016)

U izdanju Muzejskog dokumentacijskog centra iz Zagreba objavljen je najnoviji broj stručne publikacije Informatica Museologica 47, koja se bavi očuvanjem, istraživanjem i prezentacijom filmske baštine te sagledava mogućnosti za dugo željeni muzej filma u Hrvatskoj. 

Broj sadržava priloge s međunarodnog skupa Muzeji filma – Film u muzeju kao i brojne priloge iz svijeta hrvatskih muzeja, a tekstovi su podijeljeni u  devet tematskih cjelina: 1. Filmska baština i etika; 2. Iskustva europskih muzeja filma; 3. Muzejske i arhivske zbirke filmske građe i kinematografske opreme; 4. Kustoske prakse; 5. Muzeološka funkcija i mjesto video/filma u muzeju. Prezentacija filmske/video građe; 6. Tko se brine za film u muzejima, arhivima, knjižnicama; 7. Zaštita filmske/video baštine; 8. Izazov u susretu ‘analognog’ svijeta i nove digitalne paradigm; 9. Stručna, znanstvena i umjetnička istraživanja.

Link na Sadržaj: http://www.mdc.hr/files/A/null/IM_47_2016_sadržaj.pdf

Ovaj broj časopisa IM sadrži objavu razgovora Vendi Jukić Buče s Borisom Mašićem, muzejskim savjetnikom u MGZ-u, preuzetu s portala Arheologija.hr.
Link: http://www.mgz.hr/UserFiles/file/Razgovor_s_Borisom_Masicem_IM_47_2016.pdf

Izvor

MDC PRESS

AMZ – Predstavljanje knjige ‘Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši crkva sv. Nikole biskupa u Žumberku – konzervatorsko-restauratorski radovi’

Arheološki muzej u Zagrebu Vas poziva na predstavljanje knjige
Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši
crkva sv. Nikole biskupa u Žumberku – konzervatorsko-restauratorski radovi

u utorak, 11. travnja 2017. u 12 sati.
<Knjigu predstavljaju:

Sanjin Mihelić, Arheološki muzej u Zagrebu, ravnatelj
dr. sc. Tajana Pleše, Hrvatski restauratorski zavod, v.d. ravnateljica
dr. sc. Krešimir Filipec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izvanredni profesor
dr. sc. Ana Azinović Bebek, Hrvatski restauratorski zavod, urednica knjige

Izvor
AMZ PRESS

AMZ – Svjetski dan zdravlja: predstavljanje kataloga izložbe ‘Anamneza – povijest bolesti u antičkom svijetu’

Povodom Svjetskog dana zdravlja Arheološki muzej u Zagrebu predstavlja katalog izložbe Anamneza – povijest bolesti u antičkom svijetu u petak, 7. travnja 2017. godine s početkom u 12 sati.

Katalog prati novootvorenu izložbu Anamneza – povijest bolesti u antičkom svijetu koja prikazuje jednu  od najvećih zbirki rimskog medicinskog pribora u Europi. Pričom o liječenju u antičkom svijetu predstavljena je Zbirka povodom tridesetipete godišnjice njezine prve stručne objave. U svjetlu suvremenih trendova u medicini, naglasak izložbe je na povijesti bolesti, anamnezi, ideji koju su počeli razvijati antički liječnici, a od iznimne je važnosti i danas.

U prvom dijelu katalog upoznaje čitatelja s antičkim božanstvima vezanima uz bolesti i ozdravljenje. Kao najpoznatije liječničko božanstvo izdvaja se Asklepije, čiji su sinovi i kćeri također vezani uz liječenja. Slijedi  presjek razvoja antičke medicinske misli kojeg pratimo upoznajući se s najvećim liječnicima stare Grčke i Rima. Naglasak je na Hipokratu, njegovom nauku  i teoriji četiri tjelesne tekućine koju preuzimaju rimski liječnici, posebice Galen. Prikazan je  položaj liječnika u antici kao i položaj žena u antičkoj medicini. Donesen je opis najpoznatijih i najčešćih  epidemija i zaraznih bolesti s kojima su se liječnici susretali. Kratak osvrt dan je na razvoj farmacije, od prikupljanja sastojaka do njihove pripreme i primjene. Posebno poglavlje posvećeno je antičkim medicinskim instrumentima iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, gdje su uz kratke opise instrumenata i njihovu moguću primjenu isti prikazani u crtežu. Upotreba instrumenata vidljiva je i u poglavlju o izabranim operacijskim zahvatima; trepanaciji, amputaciji, prijelomima, tretiranju ratnih ozljeda, puštanju krvi, operaciji sive mrene i vađenju kamenca iz mokraćnog mjehura. Ovo poglavlje popraćeno je zanimljivim ilustracijama opisanih zahvata. Katalog završava kratkim osvrtom odnosa liječnika prema pacijentu. Na kraju kataloga nalazi se popis predmeta s izložbe u obliku kataloških jedinica, te popis bibliografskih jedinica.  Kao poseban dodatak ovog kataloga izdvajamo zanimljivosti, kratke crtice iz povijesti medicine koje će zabaviti čitatelja.

Predstavljanje kataloga održati će se na Svjetski dan zdravlja te je stoga druženje osmišljeno uz „zdrave radionice“. Posjetitelji će naučiti pripremati biljni čaj za detoksikaciju i prirodne energetske pločice.
Izložba ostaje otvorena do 14. lipnja 2017. godine.

Izvor
AMZ PRESS

Katalog – Rezultati zaštitnih istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2008.
AMZ
Za nakladnika: Ante Rendić-Miočević
Tekst: Jacqueline Balen
Fotografije: Ivan Drnić, Igor Krajcar, Ana Solter, Ivana Turčin
Jezik: hrvatski
ISBN 978-953-6789-33-7
Galerija fotografija [foto: VJB]

Katalog – Rezultati zaštitnih istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir - Osijek - Svilaj. Foto: VJB.

Katalog – Rezultati zaštitnih istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj. Foto: VJB.

Katalog ‘Rezultati zaštitnih istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj’ prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu 2008. godine.

Izložbom su prezentirani rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj provedenih 2006. godine na šest lokaliteta u okolici Đakova: Pajtenica, Ivandvor, Franjevac, Palanka, Palača i Stara Vodenica. Otkriveni su ranije nepoznati prapovijesni, antički i srednjovjekovni lokaliteti, koje potvrđuje veliki broj arheoloških nalaza.

Tijekom istraživanja primjenjivane su suvremene metode terenskih istraživanja i odgovarajuće obrade podataka dobivenih o otkrivenim nalazima.

Radovi na cestovnoj infrastrukturi na taj su način postali svojevrsnim generatorom napretka arheološke prakse u Hrvatskoj, a stručnjacima koji su u tome sudjelovali oni su poslužili kao izvrsna ‘škola’, osiguravši im i znatno povoljniju startnu poziciju u rješavanju još zahtjevnijih zadataka koji bi se mogli očekivati u bližoj i daljoj budućnosti.

Ante Rendić-Miočević

Radove su izvodili Služba za arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, Odsjek za arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Institut za arheologiju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Odsjek za arheologiju, Arheološku muzej u Osijeku, Muzej Slavnije, Muzej Brodskog Posavlja i Muzej Đakovštine.

Publikacijom su predstavljeni istraženi lokaliteti po poglavljima.

Brojne fotografije prikazuju tijek istraživanja, sudionike, nalaze i lokalitete.

 

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 26. 3. 2017.

Katalog – Thesaurus Colapis fluminis [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2012.
AMZ
Za nakladnika: Jacqueline Balen
Urednici: Ivan Radman-Livaja, Vlatka Vukelić
Autori tekstova: Jacqueline Balen, Anja Bertol, Tomislav Bilić, Željko Demo, Ivan Drnić, Sanjin Mihelić, Miroslav Nađ, Ivan Radman-Livaja, Vlatka Vukelić
Autori kataloških jedinica: Jacqueline Balen, Anja Bertol, Tomislav Bilić, Željko Demo, Ivan Drnić, Sanjin Mihelić, Miroslav Nađ, Ivan Radman-Livaja, Vlatka Vukelić, Karmen Farac, Ljubica Perinić, Maja Bunčić, Miljenka Galić, Zorica Babić
Fotografije: Igor Krajcar, Filip Beusan
Jezik: hrvatski
Stranica: 91
ISBN 978-953-6789-65-8

Galerija fotografija [foto: VJB]

Katalog – Thesaurus Colapis fluminis. Foto: VJB.

Katalog – Thesaurus Colapis fluminis. Foto: VJB.

 

Katalog ‘Thesaurus Colapis fluminis – Blago rijeke Kupe. Arheološka istraživanja Kupe kod Siska prije 1. svjetskog rata’ prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu 2012. godine.

Publikacija se sastoji od dvije cjeline – ‘Uvod’ autora I. Radmana-Livaje te poglavlje ‘Arheologija Kupe i Siska do 1. svjetskog rata’ autorice V. Vukelić, podijeljeno na više potpoglavlja.

Slučaj Kupe kod Siska je, mogli bismo reći, paradigmatski za razvoj riječne arheologije u 19. i ranom 20. st., i to ne samo u Hrvatskoj već i na europskoj razini. Naime, prateći povijest tih istraživanja možemo vidjeti kako su nalaze prvo bilježili i skupljali prosvijećeni amateri i ljubitelji starina, ali i beskrupulozni trgovci starinama, kako je lokalitet postajao sve poznatiji u kulturnoj i znanstvenoj javnosti te kako je u konačnici institucionalna arheologija, odnosno jedna muzejska ustanova i njeni stručnjaci, preuzela na sebe glavni dio tereta u pokušaju očuvanja materijalne baštine s tog lokaliteta.

Iz Uvoda, Ivan Radman-Livaja

Teme prezentirane katalogom obuhvaćaju povijesni pregled i zemljopisno-gospodarske odrednice sisačkog područja, društveni razvoj uz istaknute institucije i pojedince s posebnim naglaskom na djelovanje Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Mijata Sabljara te arheološku i muzeološku djelatnost u okviru arheoloških istraživanja.

Prvi arheološki nalazi u rijeci Kupi zabilježeni tijekom prve polovice 19. stoljeća na poziciji grada Siska, odnosno rimske Siscije, potaknuli su sakupljanje arheoloških artefakata u koritu i na obalama rijeke. Brojni nalazi završili su u privatnim zbirkama te u fundusima muzeja u Zagrebu, Beču i Budimpešti. Godine 1876. osnovano je gradsko arheološko drušvo ‘Siscia’ s ciljem prikupljanja nalaza na području Siska i gradske okolice te njihove pohrane u Narodnom muzeju u Zagrebu. Razvoj Siska uvjetovao je radove na proširenju korita Kupe u okviru kojih su pronalaženi brojni artefakti. Nakon prestanka djelovanja Društva 1900. godine, o radovima obavještava se Josip Brunšmid koji preuzima vršenje zaštitnih nadzora nad radovima. Više od 9000 artefakata pronađeno na području Kupe kod Siska, a čuvaju se u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Publikacija sadrži ilustrativne priloge – arhivske fotografije i karte.

Na kraju Publikacije nalazi se Popis literature.

Katalog se, u digitalnoj interaktivnoj formi, nalazi na priloženom CD-u.

 

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 26. 3. 2017.