MAS – Najava izložbe ‘HELENISTIČKA RELJEFNA KERAMIKA IZ SIKULA’ (PRESS)

HELENISTIČKA RELJEFNA KERAMIKA IZ SIKULA
HELLENISTIC MOULDMADE POTTERY FROM SICULI
Muzej antičkog stakla u Zadru

20. 09. – 20. 10. 2018.

Izložba “Helenistička reljefna keramika iz Sikula” nastala je kao rezultat višegodišnjeg proučavanja velike količine helenističke reljefne keramike iz Sikula, antičkog nalazišta iz 2. st. pr. Kr. do 5. st. pos. Kr., smještenog na zapadu Kaštelanskog zaljeva. Danas se tu nalazi hotelski kompleks Resnik. Osobitost ove vrste keramike je proizvodnja u kalupima, reljefnost i bogatstvo motiva. Jedna od pretpostavki je kako se proizvodila u Sikulima, u dva osnovna oblika – krater, što je posuda za mješanje vina i vode, te čaše odnosno zdjelice, posude iz kojih se pilo vino. Motivi u reljefu pripadaju biljnom i životinjskom svijetu koji se vezuju uz kult boga Dioniza i pijenje vina, a također  ima i geometrijskih motiva. Izloženi predmeti predstavljaju presjek motiva i oblika pronađenih u Sikulima, a na panoima je opisan proces proizvodnje i nalazišta na istočnoj obali Jadrana.  Ovo je prva izložba Muzeja grada Kaštela u Muzeju antičkog stakla u Zadru.

Foto: MAS

Izvor
MAS PRESS

MAS – Izložba LJUDI OD STAKLA / Pregled umjetnika i izložbi suvremene umjetnosti stakla u Muzeju antičkog stakla u Zadru od 2009. do 2018. (PRESS)

Izložba

LJUDI OD STAKLA / Pregled umjetnika i izložbi suvremene umjetnosti stakla u Muzeju antičkog stakla u Zadru od 2009. do 2018.

MEN OF GLASS / An overview of artists and exhibitions of contemporary glass art in the Museum of Ancient Glass in Zadar from 2009 to 2018

https://i.imgur.com/WL4YckG.jpg

Muzej antičkog stakla u Zadru

  1. svibnja – 15. listopada 2018.

Izložba „LJUDI OD STAKLA / Pregled umjetnika i izložbi suvremene umjetnosti stakla u Muzeju antičkog stakla u Zadru od 2009. do 2018.“ otvara se 5. svibnja 2018. u Muzeju antičkog stakla u Zadru povodom 9. godišnjice otvorenja Muzeja i obilježavanja Dana MAS-a. Od samog osnutka Muzej antičkog stakla u Zadru promiče umjetnost suvremenog stakla s jasnom vizijom da Zadar postane važno mjesto u promociji stakla kao umjetničkog medija, dajući priliku umjetnicima da se predstave na brojnim izložbama i radionicama. Na taj smo način u ovih 9 godina rada susreli naše Ljude od stakla, drage umjetnike, prijatelje i Muzeja i stakla, koji su svoju umjetničku viziju u oblikovanju stakla podijelili s javnosti u našem Muzeju. U ovih plodnih 9 godina rada na 36 izložbi suvremenog stakla javnosti su se predstavila 22 umjetnika na 28 samostalnih izložbi te mnoštvo umjetnika na 8 skupnih izložbi. Neki su umjetnici priredili više izložbi u ovom razdoblju, prikazujući razne cikluse svoga rada. U skupne izložbe održane u Muzeju uvrštene su i dvije izložbe učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar te jedna studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Važno je istaknuti da su radovi za te izložbe dijelom rađeni upravo u muzejskoj radionici za izradu stakla u Zadru i lijep su primjer djelovanja MAS-a na obrazovanju mladih u umjetničkoj obradi stakla i postavljanju dobrih temelja afirmaciji stakla kao važnog umjetničkog medija. Muzejska radionica poslužila je i brojnim umjetnicima da, uz svoje izložbe, održe niz umjetničkih radionica, demonstracija i tematskih predavanja u Muzeju antičkog stakla u Zadru.

Tijekom godina rada ta lijepa suradnja s umjetnicima iz Hrvatske, ali i iz inozemstva, oplemenjena je još jednim za Muzej važnim aspektom. Naime, naši Ljudi od stakla prepoznali su važnost promoviranja stakla kao umjetničkog medija, pa se spontano u Muzeju antičkog stakla u Zadru oformila Studijska zbirka suvremenog stakla, koja broji preko 100 umjetnina. Uz gotovo svaku novu izložbu taj fond se povećava i čini važan pogled na hrvatsko staklarstvo suvremenog doba. Kako je ta zbirka brzo prerasla očekivane okvire, ukazuje se i potreba za njezinim stalnim izlaganjem kako bi Zadar dobio još dodane vrijednosti na staklarskoj karti ne samo Hrvatske nego Europe i svijeta.

U svrhu ilustriranja umjetničke simbioze stakla i Muzeja antičkog stakla u Zadru brojevi dobro dođu pa, ako izuzmemo, samo za ovaj primjer, 80 studenata i pedesetak učenika koji su izlagali na tri skupne izložbe, potom pobrojimo 35 nordijskih i 28 talijanskih umjetnika s dvije međunarodne velike izložbe u MAS-u, dodamo 27 umjetnika koji su se predstavili svojim staklenim radovima, sumiramo pojedinačno sve umjetnike koji su izložili makar i jedno djelo, došli bismo do impresivne brojke od 90 umjetnika u 9 godina rada MAS-a, što je pravi broj Ljudi od stakla u našem Muzeju!

Sama izložba obuhvaća radove u staklu 26 umjetnika koji su izlagali u MAS-u u ovom razdoblju na samostalnim i skupnim izložbama. Ukupno je izloženo 66 umjetnina, od toga je 56 dio Studijske zbirke suvremenog stakla Muzeja antičkog stakla u Zadru, a 10 ih je posuđeno iz privatnih kolekcija za potrebe ove izložbe. Uz radove u staklu izloženi su i plakati izložbi svih 36 izložbi suvremenog stakla u MAS-u. Autor izložbe i monografije „Ljudi od stakla“ je Jadranka Belevski, viši dokumentarist, voditelj Odjela za dokumentaciju Muzeja antičkog stakla u Zadru, dipl. povjesničar umjetnosti, dipl. arheolog. Glazbena podloga u postavu izložbe dio je autorske glazbe Milka Belevskog, skladane za stalni postav Muzeja antičkog stakla u Zadru, koja se sastoji od dva dijela: „Doživljaj stakla“ i „2010 Staklena odiseja.“ Uz izložbu Ljudi od stakla reproducira se glazba iz „2010 Staklena odiseja“ – „Green“ i „Blue.“

Izložba je otvorena od 5. svibnja do 15. listopada 2018. godine.

Jadranka Belevski

Izvor

MAS PRESS

MAS – Izložba ‘Stakleno blago Akvileje’ (PRESS)

IZLOŽBA / EXHIBITION

Stakleno blago Akvileje / Glass treasure of Aquileia

11. siječnja – 11. ožujka 2018.

Slojevitost zadarske prošlosti posljedica je, među ostalim, i raznolikih vanjskih utjecaja, a jedan od njih, kontakt sa prostorom Akvileje, obuhvaća razmjenu, i duhovnu i materijalnu, iz više povijesnih razdoblja. I dok su primjerice zadarski zaštitnici sv. Krševan i sv. Zoilo, kao kasnoantički stanovnici Akvileje odraz duhovnoga naslijeđa prenesenog u Zadar, nekoliko stoljeća ranije odvijala se materijalna transakcija u vidu trgovine dragocjenim staklenim proizvodima. Ovom izložbom, suprotstavljajući tipologiju staklene kolekcije Muzeja antičkog stakla u Zadru produktima akvilejskih antičkih staklarskih radionica koje se čuvaju u Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, želimo revitalizirati taj davni, antički susret, i iskoristiti ga za novu suradnju, te novi stručni i kulturni napredak. U isto vrijeme, izložba ima za cilj ilustrirati i vrijednost akvilejske luke kao distributivnog centra prije svega za staklenu galanteriju siro-palestinskog područja, Cipra ili Egipta. Selekciju i izlaganje građe u volumenu od 50 ekskluzivnih predmeta izvršili su viši restaurator i kustos Šime Perović i muzejski i znanstveni savjetnik dr. sc. Ivo Fadić. Izložba će biti otvorena od 11. siječnja 2018. do 11. ožujka 2018. godine, a uz to, biti će i dio programa manifestacije „Noć muzeja 2018“ u MAS-u.

 

 

Izvor

MAS PRESS

Priručnik – Terminološki rječnik antičkog staklarstva (osvrt Vendi Jukić Buča)

Muzej antičkog stakla u Zadru, Zadar, 2017.
MAS
Za nakladnika: Ivo Fadić, ravnatelj Muzeja antičkog stakla u Zadru
Tekst: Ivo Fadić, Šime Perović
Fotografije: Foto arhiv Muzeja antičkog stakla u Zagrebu, Gradski muzej Sisak, Arheološki muzej Narona, Ivo Fadić, Irena Jukić, Šime Perović
Crteži: Jadranka Belevski
Jezik: hrvatski
Stranica: 100
ISBN 978-953-7866-59-4
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica Priručnika. Foto: VJB.

‘Terminološki rječnik antičkog staklarstva’ autora Ive Fadića i Šime Perovića priručnik je, kako piše u Predgovoru, nastao iz potrebe da se omogući terminološka dosljednost i standardiziranost izraza korištenih u proučavanju antičkog stakla.

Naime, kao posljedica utjecaja izvora i literature pisanih različitim jezicima, u hrvatskoj arheološkoj akademskoj zajednici se akumulirao tezaurus pojmova i naziva o povijesti staklarstva, koji su jasni užem čitalačkom krugu, no za njihovu lakšu, precizniju i širu uporabu neminovno je sazrijelo vrijeme da se napravi cjeloviti popis takvih pojmova, donese njihovo tumačenje na hrvatskom jeziku s mogućim istoznačnicama. Pritom je naš metodološki pristup obogaćen sistematizacijom istoznačnica  što mislimo da pruža dodatnu vrijednost ovom projektu sakupljanja i objavljivanja termina.

Iz Predgovora

Konceptualna ideja ovog priručnika temeljnena je na stvarnoj potrebi izrade priručnika ove vrste. Priručnik je sadržajno podijeljen na tri cjeline: Oblici, Tehnike izrade i ukrašavanja te Tehničke termine, uz dodatak Kazala i Literature.

U poglavlju Oblici abecednim redom navedeni su oblici staklenih posuda – prvo je prezentirana morfologija, a zatim su imenovani i opisani oblici, uz navod zanimljivih detalja. Uz hrvatske, navedeni su engleski i talijanski nazivi koji također izviru iz originala. Ovisno o obliku, navedeni su poznati podaci o dataciji, veličini, načinu izrade, funkciji i dr.

U poglavlju Tehnike izrade i ukrašavanja tehnike su navedene abecednim redom i opisane, a također je naveden i njihov izraz na engleskom i talijanskom jeziku.

Poglavlje Tehnički termini donosi specifične pojmove koji su vezani uz opis, izradu te karakteristike pojedinih staklenih oblika ili procesa njihove izrade. Izrazi su, osim na hrvatskom, navedeni i na engleskom i talijanskom jeziku te opisani.

Uz većinu pojmova pridodan je ilustrativan aspekt crteža ili fotografije, radi njihovog boljeg razumijevanja, a kod poglavlja o tehnikama izrade, kod brojnih se metoda nalaze slike postupka izrade u stripu kao vizualizacija procesa.

Kazalo je podijeljeno na tri dijela – obuhvaća zasebne abecedne popise pojmova na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku.

Zahvaljujem Muzeju antičkog stakla na ustupljenom recenzentskom primjerku publikacije.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 16. 10. 2017.

 

Uz članak Priručnik – Terminološki rječnik antičkog staklarstva (osvrt Vendi Jukić Buča) >http://www.arheologija.hr/?p=11093. fotografije: Vendi Jukić Buča.

Posted by Arheologija on 16. listopada 2017

 

 

MAS – Otvorenje izložbe “U duhu Zadra” (PRESS)

U Muzeju antičkog stakla u Zadru, u utorak, 19. rujna 2017. godine s početkom u 12,00 sati otvara se izložba “U duhu Zadra”, autorica Istre L. Toner, Malgorzate Chomicz i Nine Dragan Belić.

No automatic alt text available.

Biografija

Tri umjetnice Nina Dragan Belić iz Hrvatske, Istra L Toner iz Engleske i Malgorzata Chomicz iz Poljske istražile su u staklu svoja iskustva posjeta Zadru.

Za svaku od njih Zadar je čarobno mjesto viđeno iz različitih perspektiva.

     Istra L Toner rođena je u Crnoj Gori, a živi u Engleskoj veći dio života. Nakon što je diplomirala psihologiju, većinu radnog vijeka provela je na akademiji kao predavačica i istraživačica.  Na kraju duge akademske karijere u psihologiji i neuroznanosti, zaljubila se u staklo, te je 2008. godine diplomirala na Sveučilištu Glyndwr u Walesu gdje se specijalizirala za umjetnost i dizajn u staklu. Antičko staklo je postalo njezina inspiracija. Vještina i kreativnost nužne u izradi predmeta i stvaranju umjetničkih djela oduvijek su je fascinirale i činile su osnovu njezinog rada, od čega je ponešto prikazano i na izložbi.

Eksponati se referiraju na antičke predmete, nakit, slike na panelima i slobodno stojeće instalacije izrađene u nizu tehnika od tiskanja i slikanja na staklu do staklene skulpture i stakla oblikovanog u peći.

    Małgorzata Chomicz

Rođena u Olsztynu, Poljska. 1995. g. diplomirala je na Likovnoj Akademiji u Poznanju s posebnim priznanjem za uspjeh u radu. Preko 20 godina radi sa studentima u domeni tradicionalne grafike. Od 2007. g. izvanredni je profesor Sveučilišta Warminsko – Mazurskog (UWM) u Olsztynu. Bavi se tradicionalnom grafikom i art book kreacijama. Realizirala je preko 60 samostalnih izložbi. Umjetnica za svoj najveći uspjeh smatra individualnu izložbu o antičkim zidinama Dioklecijanove palače u Splitu (objekt na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine) u srpnju 2015. godine.

Sudjelovala je u preko 200 kolektivnih izložbi i natječaja u Poljskoj i diljem svijeta. Dobitnica je nagrada na Olsztynskom Likovnom Bienalu 1998., 2001. i 2005. godine. U godinama 2006., 2007. i 2011. dobitnica je posebnih priznanja na izložbama Premio Internazionale di Grafica del Pomero, RHO, Milano, Italija.

Godine 2009. dobitnica je nagrade Predsjednika Grada Olsztyna u domeni kulture. U 2012. g. osvojila je prvu nagradu na Drugom Bienalu suvremene grafike Diego Donati u Perugi, u Italiji, a iste godine je osvojila i nagradu Marszalka Varminsko-Mazurskog vojvodstva u natječaju Najbolji od najboljih. Godine 2013. Dobila je posebno priznanje na XII Biennal International de Grabada Josep De Ribera Xativa 2013., Valencia, Španjolska, a 2014. godine također je primila posebnu nagradu na natjecanju Excellent Mini-prints-Guangzhou International Exlibris and Mini-prints Biennal, Kina. Dobitnica je i posebnog priznanja na Drugom Garzapapel Engraving Contest “Works Reception” u Alcoyu u Španjolskoj.

Godine 2015. Nominirana je za Gran Prix “Premio Acqui” – Acqui Terme u Italiji, a iste godine je nagrađena za zasluge na području umjetnosti “Srebrnim lovorovim vijencem” Sveučilišta Varminsko-Mazurskog u Olsztynu. Počasni je član udruge grafičkih umjetnika “Stamperia del Tevere” u Rimu te član udruge “InSigna” također u Rimu.

Godine 2016. dobitnica je Prve nagrade na Likovnom Bienalu u Perugi – “Premio Assoluto”, a iste godine odlikovana je i Ordenom Ministarstva Republike Poljske za zasluge za poljsku kulturu.

Živi i djeluje u okolici Perugie, Italija.

 

Nives Dragan Belić – Nina

Umažanka rođena u Zagrebu, živi u Puli zadnjih 28 godina gdje je došla kao profesor matematike s PMF-a u Zagrebu. Više godina bavi se slikarstvom te ga je prije dvije godine i diplomirala na Šoli za risanje in slikanje u Ljubljani pod mentorstvom doc. mag. Mladena Jernejca i mag. lik. um. Matica Kosa, pod naslovom Monokromizam od Maljeviča do minimalista.

Zadnjih sedam godina bavi se fuzijom stakla uz primjenu drugih materijala, organizacijom i postavom izložbi. Sudjelovala je na više međunarodnih projekata. Uz dr. sc. Istru Lazarić Toner, ak. umj., organizatorica je međunarodnog projekta Sense of place, koji djeluje kao nastavak projekta Mapa moga kraja od 2013. godine u kojem trenutno sudjeluje sedam država, a sastoji se od fuzije raznih vrsta umjetnosti, tekstila, stakla, poezije, fotografije i video umjetnosti.

No automatic alt text available.

Izvor

MAS PRESS