FFZG – 6. međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry (PRESS)

Postovane kolegice, postovani kolege,

Odsjek za arheologiju i Hrvatsko arheološko društvo pozivaju vas na 6. međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry koji će se održati 6. i 7 .12. 2018. u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta. Program i sažeci skupa dostupni su na web stranici:

http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/

Metodologija i arheometrija - stanje i smjernice

Info
FFZG PRESS

FFZG – Natječaj za upis u Poslijediplomski doktorski studij predmoderne povijesti (PRESS)

Natječaj za upis u Poslijediplomski doktorski studij predmoderne povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu otvoren je do 30. rujna 2018. Kandidati i kandidatkinje mogu se natjecati za dodjelu „stipendije za studiranje na temelju izvrsnosti“ koja uključuje oslobođenje plaćanja školarine u trajanju od tri godine, a u skladu s kriterijima objavljenima uz natječaj.
Izvor
FFZG PRESS

FFZG – 6th MetArh conference – Call for papers (PRESS)

Dear colleagues,
it is our pleasure to invite you to the 6th scientific conference Methodology and Archaeometry which will take place on 6th and 7th of December 2018 at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb, Croatia.
Detailed information about the conference and abstract submission can be found in the attached invitation or on our website:
http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/
Best regards,
Ina Miloglav

Izvor
FFZG PRESS

FFZG – 6th MetArh conference – Call for papers (PRESS)

Dear colleagues,

it is our pleasure to invite you to the 6th scientific conference Methodology and Archaeometry which will take place on 6th and 7th of December 2018 at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb, Croatia.

Detailed information about the conference and abstract submission can be found in the attached invitation or on our website:

http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/

You can forward this invitation to all interested colleagues.

Best regards,

Ina Miloglav

Izvor

FFZG PRESS

COST Action COST-ARKWORK CA15201 Training School 2018 – Call for Trainees

Theme: Studying archaeological collections in the digital environment
Date & Location: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 17-21 September 2018 (5 days)
Local Host: International Burch University, www.ibu.edu.ba
Venue: International Burch University, Francuske revolucije bb., 71210 Ilidza, Canton
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

logo

About this Training School

The training school aims to get participants acquainted with the process of creating,
organising, managing and exploring archaeological collections in digital environment, and
learn how to examine, evaluate and use different state-of-the art methods and tools to work
with archaeological collections. During the training school, participants will examine how
archaeologists create digital objects and documents in different contexts, how they integrate
these diverse and scattered knowledge sources, and how these insights can be used to inform
the development of the state-of-the-art and practical management of the work with
archaeological collections. They will also get hands-on experience in using software tools for
the analysis of digital archaeological collections. Finally, the participants will examine how
this archaeological knowledge work can be disseminated to different stakeholder groups.

Download the Call here

Call for trainees

Web: https://www.arkwork.eu/2018/05/02/cost-action-cost-arkwork-ca15201-training-school-2018-call-for-trainees/

Izvor

Arkwork PRESS

(SLO) ZRC SAZU – Objava javnega razpisa za mladega raziskovalca (raziskovalko) na ZRC SAZU (Inštitut za arheologijo) v prvi polovici junija 2018 (PRESS)

Tema raziskave: Paleoekološke raziskave v Julijskih Alpah
Cilj raziskave je proučiti spremembe holocenske vegetacije in človekov vpliv v različnih arheoloških obdobjih na območju visokogorja Julijskih Alp, da bi bolje razumeli vzroke za spremembe okolja v preteklosti (klimatska nihanja, človekov vpliv na okolje skozi čas). Osnova doktorske disertacije bo palinološka raziskava sedimentov alpskih visokogorskih jezer na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) in rekonstrukcija razvoja rastlinstva v zadnjih 12.000 letih. Podrobnejši načrt multidisciplinarne raziskave bo izdelan po pogovoru s kandidatom/kandidatko, glede na oddano dispozicijo, njegove/njene raziskovalne interese in osnovno izobrazbo*. K prijavi na razpis vabim kandidate/kandidatke, ki so zaključili dodiplomsko usposabljanje na enem od sledečih raziskovalnih področij: biologija, geologija, arheologija, geo/kemija ali fizična geografija.

Mladi raziskovalec(ka) bo del dinamične raziskovalne ekipe Inštituta za arheologijo ZRC SAZU ( https://iza2.zrc-sazu.si/sl/sodelavci#v). V času študija bo opravil(a) par dni težjega terenskega dela in nekaj tednov laboratorijskega dela (delo z nevarnimi kemikalijami), največji del raziskave pa bo potekal v pisarni: kandidat(ka) mora biti pripravljen(a) na dolgotrajno sedenje za mikroskopom in identifikacijo pelodnih zrn. Raziskava v TNP je multidisciplinarna in poteka v sodelovanju z geologi oddelka za geologijo NTF Univerze v Ljubljani (prof. A. Šmuc) in francoskimi partnerji (dr. P. Sabatier, EDYTEM, Chambery), ki jih bo mladi raziskovalec/(ka) v času študija tudi obiskal(a).

Mentorica: dr. Maja Andrič, ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, maja.andric@zrc-sazu.si , tel. (0)1 4706434, GSM: 051 637344,

Objava razpisa: Razpis bo predvidoma objavljen v prvi polovici junija 2018 na spletni strani ZRC SAZU (https://www.zrc-sazu.si/sl) in najava v Delu, v skladu z določili 112. ̶ 115. člena ‘Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti’. Razpisni pogoji bodo predvidoma podobni kot lani, lanskoletna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ZRC SAZU: https://www.zrc-sazu.si/sl/novice/javni-razpis-za-kandidate-za-mlade-raziskovalce-mz-v-letu-2017-0 . Za več informacij v zvezi s pogoji in rokom objave razpisa prosim kontaktirajte upravo ZRC SAZU: g. Tanja Valte, tanja.valte@zrc-sazu.si , (01) 4706413.

Od kandidatov/kandidatk pričakujem, da bodo poleg obrazcev in izjav, ki bodo podrobneje opredeljeni v razpisu, oddali še:
  • Curriculum vitae
  • *Kratko dispozicijo doktorske disertacije (ca. 1̶ 2 strani, največ 1500 besed)
  • Besedilo po lastnem izboru (npr. članek ali diplomska naloga kandidata)
  • Kontaktne podatke (naslov, naslov e-poste in telefonsko številko) dveh raziskovalcev/profesorjev, ki jih lahko poprosim za mnenje o vašem delu; lahko priložite tudi priporočila

Izbrani/a kandidat(ka) bo z delom predvidoma začel(a) 1. oktobra 2018.