AMN – Izložba ‘Abrakadabra: Magija i praznovjerje u starom vijeku kroz fundus’ (PRESS)

Pozivamo Vas u petak 19. srpnja 2019. u 20:00 u Arheološki muzej Narona na otvorenje izložbe ‘Abrakadabra: Magija i praznovjerje u starom vijeku kroz fundus’. Ulaz slobodan.

Gostujuća izložba Arheološkog muzeja Zadar predstavlja oko 150 predmeta vezanih uz razvoj magije, mistične vještine kojom su ljudi od davnina nastojali steći natprirodne sposobnosti i tako postići željene rezultate. Predmeti su s različitih lokaliteta i vremena pronalaska kojima su posjetitelji izložbe dobili uvid u tajanstvenu i sveobuhvatnu umjetnost magije u antičkom Rimu. Ova intrigantna tema približava posjetiteljima praznovjerje koje nastaje iz straha i ne može se u antici odvojiti od religije. Magija i religija međusobno su ovisne, imaju isto ishodište i nastale su istodobno jedna iz druge, te ih je teško razgraničiti.

U antici je većina ljudi vjerovala u magiju, duhove, nadnaravne poruke. Iako je praznovjerje u antici prodrlo u sve slojeve društva, ipak su praznovjerniji bili siromašniji, dok je astrologija i vjerovanje u utjecaj nebeskih tijela na sudbine ljudi bila popularna među carevima.

Info:
AMN PRESS

FFZG – Poziv ‘7th scientific conference Methodology and Archaeometry’ (PRESS)

Dear colleagues,

It is our pleasure to invite you to the 7th scientific conference Methodology and Archaeometry which will take place on 2nd and 3rd of December 2019 at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb

The scientific conference Methodology and Archaeometry is being organised by the Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb since 2013. The goal of the conference is to entice interdisciplinarity, critical thinking, new insights and approaches as well as new theoretical frameworks in contemporary archaeological science. Coverage of a wide spectrum of themes and scientific disciplines has resulted in papers and discussions that promote scientific issues in the fields of methodology, documentation and interpretation of archaeological data.

The interdisciplinary character of the conference brings together archaeologists and researchers from other scientific disciplines with whom archaeologists collaborate closely; and who – through their work, projects and ideas – promote new insights about the interpretation of the human life in the past.

Section Methodology

The main questions this section is aimed to address are:

 • 1. Archaeological methodology: Recent trends and continuous problems
 • 2. Interpreting archaeological record
 • 3. Misuse of the archaeological record
 • 4. Archaeological heritage management standards
 • 5. Data sharing in archaeology: Open access digital repositories
 • 6. Experimental archaeology
 • 6. Technological advances and underwater archaeology

Section Archaeometry

The main questions of this session are:

 • 1. Raw material provenance studies
 • 2. Archaeological methodology in the interpretation of archaeometric studies
 • 3. Application of analytical techniques and methods to archaeological material analysis
 • 4. Technological studies
 • 5. Radiocarbon analysis and interpretation

lease send the summaries of your oral presentations and posters by the 15th of October 2019 to the e-mail address metarh@ffzg.hr

Abstracts should be submitted according to the following structure:

 • Author details: full name, organization, address, email
 • Title: choose a title that reflects the main message of the abstract
 • Keywords: please include 4-6 key words
 • Text: should not exceed 300 words

All summaries will be published in the abstract book and available at the web site of the conference.

The official language of the conference is English. There is no registration fee.

This year’s conference has been financially supported by the Croatian Archaeological Society and the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb.

Related image

DOWNLOAD: Call for papers MetArh2019

Info:
FFZG PRESS

 

AMZ – Izložba ‘Arena i okolni parkovi – nekad i danas’ (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu
Izložba

Arena i okolni parkovi – nekad i danas

u Galeriji AMZ, Pavla Hatza 6, Zagreb

Od 11. srpnja do 21. kolovoza 2019. godine
Gostujuća izložba iz Arheološkog muzeja Istre u Puli

U četvrtak, 11. srpnja 2019. godine u 14 sati, u Galeriji AMZ, Pavla Hatza 6, otvorit će se gostujuća izložba Arheološkog muzeja Istre „Arena i okolni parkovi – nekad i danas“.

Izložba ”Arena i okolni parkovi – nekad i danas”, autorica Katarine Zenzerović i Monike Petrović, daje pregled parkova i javnih zelenih površina koji se nalaze neposredno uz pulski amfiteatar, iz kojih su vizure ove građevine najljepše. Uz pomoć grafika, fotografija i razglednica iz muzejskog fundusa, te suvremenim umjetničkim djelima u tehnici akvarela i keramike, prikazan je prostorni razvitak okolice Arene. Cilj izložbe je povećanje svijesti i znanja o vrijednostima jednog od najreprezentativnijih primjera planski uređenog kulturnog krajolika.

Izložbe je otvorena za posjetitelje do 21. kolovoza 2019. godine.

Autorice izložbe: Katarina Zenzerović i Monika Petrović

Plakat Arena Okolni Parkovi AMZ Web

Info:
AMZ PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 54 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #54 9.7. 2019.
Pogledaj u web pregledniku
Najave

Announcements

Okrugli stol
Tehnologija
GospodarstvoCeste i rijeke, lonci i lončari u Panoniji
Interakcije, analogije i različitosti

11-12 studeni 2019.

Round table
Technology
EconomyRoads and rivers, pots and potters in Panonnia
Interactions, analogies and differences

11-12th November 2019

Poštovane kolegice i kolege!
Pozivamo Vas da sudjelujete na Okruglom stolu pod naslovom Ceste i rijeke, lonci i lončari u Panoniji; interakcije, analogije i različitosti u organizaciji Instituta za arheologiju (projekt Life on the Roman road, UIP-05-2017-9768) i Gradskog muzeja Sisak. Skup će se održati 11-12. studenog.
Dear colleagues!
We kindly invite You to participate in the round table entitled Roads and rivers, pots and potters in Panonnia; Interactions, analogies and differences, organized by the Institute of Archaeology (project Life on the Roman road, UIP-05-2017-9768 ) and City museum Sisak. The round table will be held on 11-22th November 2019.
Tereni

Exacavations

Identiteti
RitualiArheološka istraživanja nalazišta Pakrac – stari grad

Lipanj i srpanj 2019.

Identities
RitualsExcavations at the site Pakrac-Old Town

June and July 2019

Tijekom lipnja i srpnja 2019. godine Institut za arheologiju (Juraj Belaj) nastavlja arheološko istraživanje lokalitet Pakrac – stari grad u samom centru grada Pakraca. I ove su godine istraživanja usredotočena na ranije otkrivenu gotičku crkvu u dvorištu grada. Prema dosadašnjim pokazateljima, crkva je građena u XIII. st., a zidovi su joj bili značajno podebljani oko 1500. godine. U prvoj je fazi bila građena od precizno klesanog kamenja. Pronađeno je sačuvano vretenasto stubište, ulazni prag, baze pojedinih polustupova…
Svi zainteresirani dobrodošli su na teren, a nakon istraživanja održat će se i javna prezentacija rezultata.
Excavations at the site Pakrac-Old Town
During June and July 2019, the Institute for Archeology (Juraj Belaj) continues archaeological research of Pakrac – the Old Town in the very center of the town of Pakrac. This year’s research once again focuses on the previously discovered Gothic church in the yard of the Old town. According to the previous indicators, the church was built in the 13th century and the walls were significantly thickened around the year 1500. In the first phase, it was made of precisely chiselled stone. The spindle-shaped staircase, entrance threshold, base of some semi-columns  have been preserved …
Everybody interested is welcome to visit us, and after the excavations there will be a public presentation of the result.
Naselja
Krajolici
IdentitetiArheološka istraživanja na nalazištu Slavonski Brod – Galovo

 10-22. lipnja 2019.

Settlements
Landscapes
IdentitiesExcavations at the site Slavonski Brod-Galovo

10th – 22nd of June 2019

Od 10. do 22. lipnja 2019. Institut za arheologiju, pod vodstvom dr. sc. K. Botić, proveo je istraživanja na ranoneolitičkom lokalitetu Slavonski Brod – Galovo. Sredstvima Ministarstva kulture istraženo je oko 30 m2 prosječne debljine slojeva oko 1,20 m. Ovogodišnja istraživanja nastavljena su na južnom dijelu nalazišta i obuhvatila su sjeverne dijelove pliće ukopanog velikog jamskog objekta najmlađe faze naselja čiji je istočni dio istražen 2017. i 2018. godine.
From the 10th to the 22nd of June 2019 Institute of Archaeology, under the leadership of Dr K. Botić, carried out the excavation of the Early Neolithic Slavonski Brod – Galovo site. With financial support of the Ministry of Culture about 30 m2 was explored; an average thickness of the layers was about 1.20 m. This year’s excavation continued at the southern side of the site and included northern parts of a large pit, shallowly dug in and belonging to the youngest phase of the settlement, partially explored in 2017 and 2018.
Naselja
Krajolici
IdentitetiArheološka istraživanja na nalazištu Bršadin – Pašnjak pod selom

6. do 27. svibnja 2019.

Settlements
Landscapes
IdentitiesExcavations at the site Bršadin-Pašnjak pod selom

6th to 27th May 2019

Od 6. do 27. svibnja 2019. Institut za arheologiju, pod vodstvom dr. sc. K. Botić, proveo je arheološka istraživanja na lokalitetu Bršadin – Pašnjak pod selom. Lokalitet je smješten južno od sela Bršadin blizu Vukovara, a ovogodišnje je istraživanje bilo nastavak istraživanja iz 2016. Sredstvima Ministarstva kulture je istražena sonda 1 do zdravice, tj. do relativne dubine od približno 2 m. Istraženi slojevi obuhvatili su ostatke konstrukcija kuća te slojeve koji su vjerojatno služili kao drenažni, a nalazili su se na sterilnom predzdravičnom sloju. Prema pokretnoj građi i ovogodišnji se slojevi i konstrukcije mogu datirati u kasni neolitik, tj. vrijeme kasne sopotske kulture s vidljivim utjecajima Vinča C-D/D1 faza.
From the 6th to 27th of May 2019 Institute of Archaeology, under the leadership of Dr K. Botić, carried out the excavation of Bršadin – Pašnjak pod selom site. The site is situated south of the village Bršadin near Vukovar. This year’s excavation was a continuation of the 2016 research. With financial support of the Ministry of Culture Probe 1 was explored to the virgin soil, i.e. to the relative depth of about 2 m. The explored layers contained the remains of houses and layers that probably served as drainage and were located on a sterile virgin soil. According to the movable finds this year’s layers and structures can also be dated to the late Neolithic, i.e. the late Sopot culture with the visible influences of Vinča C-D/D1 phases.
Ostalo

Other

Tehnologija
RadionicaIstraživačko-edukacijske radionice Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike

17. lipnja-7. srpnja 2019.

Technology
WorkshopResearch and Education Workshops of the Department of Art History of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb and the City parish of Our Great Lady

17th June- 7th July 2019

U Dubrovniku je od 17. 6. do 6. 7. 2019. održan novi ciklus Istraživačko-edukacijske radionice Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike. Na radionici studenti Odsjeka za povijest umjetnosti (FFZG) i Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina (ALU, Zagreb) na katedrali Gospe Velike obrađuju materijal iz arheoloških istraživanja (1981.-1986.) ispod same katedrale i obližnje Bunićeve poljane kada je istražena prva ranosrednjovjekovna (tzv. bizantska) katedrala te druga (romanička) katedrala, srušena u velikome potresu 1667. godine. Kao i svake godine, osim redovnoga rada, organiziran je i niz predavanja i obilazaka spomenika koje su održali renomirani stručnjaci iz raznih institucija.
U sklopu cijelog događanja,  radionicu za obradu keramičkih nalaza vodila je  dr.sc. Ivana Ožanić Roguljić s Instituta za arheologiju iz Zagreba uz suradnju dr. sc. Marine Šiše Vivek iz Dubrovnika.
Radionica se provodi u kontinuitetu od 2015. godine partnerskom suradnjom između Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike uz podršku Dubrovačke biskupije, a toj su se suradnji 2018. godine priključili i stručnjaci s Instituta za povijest umjetnosti, Instituta za arheologiju i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Idući ciklus radionice predviđen je za drugu polovicu rujna ove godine.
From 17 June to 6 July 2019, a new cycle of Research and Education Workshops of the Department of Art History of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb and the City parish of Our Great Lady was held in Dubrovnik from June 16th to July 6th. At the workshop, the Department of Art History (FFZG) and the Department of Conservation and Restoration of Art (ALU, Zagreb) students at the cathedral of Our Lady were dealing with material from archaeological research (1981-1986) below the cathedral and nearby Bunić’s field where the first early medieval (the so-called Byzantine) cathedral and the other (Romanesque) cathedral, destroyed in a great earthquake in 1667 are located. Like every year, in addition to regular work, a series of lectures and sightseeing of monuments have been organized by renowned experts from various institutions. As a part of the whole event, the Ceramics Workshop was led by Dr.sc. Ivana Ožanić Roguljić from the Institute of Archeology from Zagreb in collaboration with dr. Sc. Marina Šiša Vivek from Dubrovnik.
The workshop is being conducted in continuity since 2015 in partnership of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb and the City parish of Our Great Lady with the support of the Dubrovnik Diocese, and in 2018 this cooperation was joined by experts from the Institute of Art History, the Institute of Archeology and the Academy of Visual Arts of the University of Zagreb. The next cycle of the workshop is scheduled for the second half of September this year.

 

Na ovogodišnjim Danima otvorene nastave XVIII gimnazije, a u suradnji s Institutom za arheologiju (Program popularizacije znanosti ,Ivana Ožanić Roguljić) nastala je predstava kazališta sjena „Enejine morske pustolovine“. Nastavak je to dugogodišnje suradnje s raznim obrazovnim institucijama u cilju popularizacije znanosti među mladima; pozivamo vas da pogledate predstavu klikom na link!
In this year’s Open Days of XVIII Gymnasium, and in collaboration with the Institute of Archeology (Popularization of science program, Ivana Ožanić Roguljić), the shadow theater production of “Aeneas’ sea adventures” was created. It is a continuation of many years of cooperation with various educational institutions to popularizing science among young students; we invite you to view the show by clicking on the link!
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Martin-Breg, crkva Sv. Martina, srednji vijek, novi vijekSite in Newsletter’s header –
Martin-Breg, St. Martin’s church, Middle Ages, Modern period

 

Info:
IARH PRESS

Knjiga: Gospa iz Vječnog Grada (PRESS)

Kate Quinn
Gospa iz Vječnog Grada

Prevoditelj Mladen Jurčić
Godina izdanja 2019
Format 123 x 190 mm
584 stranica
Uvez meki
Barkod 9789533438863
Cijena 39,90 kn

Tajanstvena Sabina sada je rimska carica, no njezin život još uvijek je opasan kao hod po rubu oštrice. Ona mora sačuvati mir između dvojice smrtnih neprijatelja- svog supruga Hadrijana, veličanstvenog i zlokobnog rimskog cara i neustrašivog bivšeg ljubavnika Vixa, koji sada predvodi pretorijansku gardu.

Tu je i Vixov posvojeni sin Antinoj – prekrasan dječak predodređen da promijeni sudbinu Rimskog carstva i njegova nemilosrdnog vođu svojom nježnom prirodom. No kad je Antinojevo tijelo pronađeno u Nilu, pokreće se bjesomučna potraga za odgovorima. Je li to bila nesreća? Ili samoubojstvo? Je li Antinoj postao ljudska žrtva okrutnim rimskim bogovima? Ili je u pitanju nešto još zlokobnije i opasnije…

»Kate Quinn je, oživljujući drevni Rim, ovim romanom nadmašila samu sebe. Čim se na stranicama knjige pojave Vix i Sabina, čitatelja povedu u nezaboravnu epsku pustolovinu Vječnim Gradom.«
Michelle Moran

»Kate Quinn je vrlo nadarena mlada spisateljica koja tajne živote svojih likova vješto isprepliće s povijesnim događajima.«
Kate Furnivall

Kate Quinn jedna je od najprodavanijih autorica povijesnih romana s liste New York Timesa i USA Todaya. Napisala je četiri romana u serijalu o rimskoj carici Sabini, kao i dva suvremena romana. U Znanju su dosad objavljena tri romana – ‘Ljubavnica Rima’, ‘Kćeri Rima’ i ‘Gospodarica Rima’, a ‘Gospa iz Vječnoga Grada’ posljednji je naslov iz serijala.

Info:
Znanje PRESS

MGST – Izložba ‘Marjan – što jest i tu je’ (PRESS)

Dođite u Galeriju Emanuel Vidović i posjetite izložbu “Marjan – što jest i tu je”!

„Izložba Marjan – što jest i tu je događa se na šezdesetu obljetnicu donošenja odluke o rušenju Sustipanskog groblja i posvećena je Dušku Kečkemetu i Tonču Petrasovu Maroviću, splitskim intelektualcima koji su digli glas protiv tog bezumnog čina.

Posebno mjesto na izložbi dano je književniku Tonču Petrasovu Maroviću i njegovim sonatama posvećenima Sustipanskom groblju. Na izložbi se može uočiti kako je Tonči Petrasov Marović svojom moćnom pjesničkom riječju, a posebice svojom „Sonatom za staro groblje na Sustipanu“ utjecao na glazbu i književnost. Tako je Ljubo Ivančić, nakon što je načinio ilustracije za Marovićevu zbirku pjesama „Suprotiva“, 1980. godine naslikao sliku s temom Sustipana i darovao je Tonču Petrasovu Maroviću. Matko Trebotić i Petar Jakelić također su pronašli inspiraciju u Marovićevim stihovima i dali svoj prilog likovnoj interpretaciji teme Sustipana.

„Sonata za staro groblje u Sustipanu“ nadahnula je i don Šimu Marovića na skladanje veličanstvenog oratorija „Staro groblje na Sustipanu“ 1993. godine, a skladatelj Siniša Vuković je preuzeo pjesmu «Santa Maria della Salute» Tonka Maroevića posvećenu prijatelju Tonču Petrasovu Maroviću i njegovoj „Sonati za staro groblje na Sustipanu“ te komponirao skladbu za solo bariton i muški zbor.“

______________________________________________ Neke od zanimljivosti sa izložbe Marjan – što jest i tu je

Više o našem Marjanu možete vidjeti, pročitati i čuti na izložbi “Marjan – što jest i tu je“.

Idejni koncept izložbe osmislile su Branka Brekalo i Nela Žižić, a autorica i kustosica izložbe je Nela Žižić. Stručni suradnici na izložbi su Sanja Brbora (književnost) i Siniša Vuković (glazba), a autori likovnog postava Helena Tresić Pavičić, Nela Žižić i Mirko Gelemanović.

Izložbu možete posjetiti od 18. lipnja do 15. rujna 2019. godine u Galeriji Emanuel Vidović.

mrjan 47----

Info:
MGST PRESS