AMZ – Predavanje – Položaj djeteta u srednjovjekovnom društvu (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu Vas poziva na predavanje u sklopu cjelogodišnjeg programa Branimirova godina

Položaj djeteta u srednjovjekovnom društvu
koje će se održati u utorak, 20. studenoga s početkom u 18 sati
u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

predavač: dr. sc. Marija Karbić, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
Ulaz je slobodan!

Teza Philippea Arièsa prema kojoj tijekom srednjovjekovlja djetinjstvo nije promatrano kao posebna faza u ljudskom životu te su djeca bila smatrana malim odraslima, kao i zaključak da je u tom razdoblju velika smrtnost djece imala za posljedicu manju emocionalnu vezanost i ulaganja u djecu, potaknula je počevši od 60-ih godina 20. stoljeća brojna istraživanja koja su bila usmjerena na preispitivanje Arièsovih stajališta. Zahvaljujući ovim istraživanjima, koja su pokazala koliko je stvarnost odstupala od njegovih zaključaka, danas dosta znamo o životu i tretmanu srednjovjekovne djece, o kojoj svjedoče brojna vrela, od različitih vrsta pisanih izvora do ostataka materijalne kulture, pri čemu i arheološki nalazi imaju veliko značenje.

U srednjovjekovnom razdoblju pogled na djecu i djetinjstvo nije bio jedinstven, pa u djelima srednjovjekovnih autora nalazimo i tvrdnje o djetinjstvu kao temelju života na kojem se mogu podići velike i dobre građevine, kao i isticanje roditeljske ljubavi prema djeci, ali i shvaćanja da su ona izvor nevolje i veliko opterećenje za roditelje. Kao važno pitanje povezano s djetinjstvom pojavilo se i pitanje njegove periodizacije, kao i određivanja dobi u kojoj se postaje odraslim i s tim povezanim pravima i odgovornostima. Odnos roditelja prema djeci i njihova prava u odnosu na djecu, ali i prava i obaveze djece u odnosu na roditelje, kao i odnos šire zajednice prema djeci, uključivo i različite oblike zaštite djece, napose one najugroženije, siročadi i nezakonite djece, načini školovanja i uključivanje u rad, ali i igra kao bitan dio djetinjstva, elementi su koji određuju položaj i život djece, a o ovim pitanjima možemo govoriti i na temelju vrela vezanih uz hrvatske krajeve.

Predavanje

Info
AMZ PRESS

MAS – Izložba – Staklene svjetiljke kroz vrijeme (PRESS)

STAKLENE SVJETILJKE KROZ VRIJEME

Staklene svjetiljke u Hrvatskoj od 1. do 19. stoljeća

Izložba Staklene svjetiljke kroz vrijeme obuhvaća pregled tipološki vrlo raznolikih svjetiljki koje su u širokom vremenskom rasponu od 1. do 19. stoljeća bile u opticaju na području Hrvatske, najčešće u svakodnevnoj funkciji osvijetljavanja sakralnih ili profanih, javnih ili privatnih prostora.

Odabrana tema rasvjete, svjetlosti, odnosno rasvjetnih tijela uvijek je atraktivna, a moglo bi se reći i povoljna za prezentaciju u formi izložbe. Pruža raznolike mogućnosti popratnih likovnih interpretacija i rekonstrukcija kojima je ovom prilikom pridana posebna važnost. Osim izloženih originalnih povijesnih primjeraka svjetiljki, počevši od rijetkih sačuvanih antičkih lucerni do uljanica 19. stoljeća s prepoznatljivim globularnim recipijentom za ulje, izložba obuhvaća staklene replike nekolicine najzastupljenijih formi srednjovjekovnih i novovjekovnih svjetiljki, te vrlo zanimljive rekonstrukcije prototipnih povijesnih formi suvremenih lustera. Izložba ukupno sadrži 103 primjerka staklenih svjetiljki, cjelovitih, fragmentiranih, rekonstruiranih, koje se do sada definitivno nisu našle na okupu, u isto vrijeme i na istom mjestu.

Posebna vrijednost izložbe leži u činjenici da je za potrebe njezine realizacije ostvarena suradnja sa čak 10 muzejskih ustanova u Hrvatskoj koje su ustupile materijal iz vlastita fundusa: Arheološki muzej u Splitu, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Dubrovački muzeji – Pomorski muzej u Dubrovniku, Gradski muzej u Šibeniku, Muzej grada Umaga/Museo civico di Umago, Gradski muzej Požege, Muzej Đakovštine u Đakovu, Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu, Muzej Slavonije Osijek te Arheološki muzej Osijek. Dio građe ustupio je i gospodin Srećko Tolja (Zbirka Srećko Tolja), te Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Znatan dio izloženog materijala potječe i iz fundusa muzeja organizatora izložbe – Muzeja antičkog stakla u Zadru.

IMPRESUM IZLOŽBE:

Organizator izložbe: Muzej antičkog stakla u Zadru,
ravnatelj dr. sc. Ivo Fadić

Autori izložbe i likovnog postava: Vedrana Jović Gazić i Berislav Štefanac
Grafičko oblikovanje izložbenih panoa i plakata: Jadraka Belevski

Fotografije izložbenog materijala: Irena Jukić
Izrada staklenih replika: Marko Štefanac
Restauratorski zahvati za potrebe izložbe: Šime Perović

Tehnička realizacija postava: Šime Mičić, Marko Štefanac

Posudba izložbenog materijala: Arheološki muzej Osijek, Arheološki muzej u Splitu, Dubrovački muzeji – Pomorski muzej, Gradski muzej Požega, Muzej grada Umaga / Museo civico di Umago, Muzej grada Šibenika, Muzej Đakovštine u Đakovu, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Muzej Slavonije Osijek, Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru, privatna Zbirka Srećko Tolja

Izložba je realizirana sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Zadra

 

Info
MAS PRESS

AMZD – Program AMZd za Dan Grada Zadra (PRESS)

Arheološki muzej Zadar povodom obilježavanja Dana grada Zadra priređuje prigodan  program.

Program započinje u ponedjeljak, 19. studenog s početkom u 18:30 sati predavanjem dr. sc. Radomira Jurića „Zadar na dlanu“, koje je namijenjeno široj publici.

U subotu, 24. studenog u 10:30 sati na programu je radionica „Kad odrastem želim biti…“ u kojoj će se  sudionici, kroz igru pod vodstvom muzejske pedagoginje Jelene Vekić Bašić i više kustosice Timke Alihodžić, upoznati s poslom arheologa i restauratora.

U sklopu proslave Dana grada Zadra, 24. studenog  od 9 do 19 sati bit će slobodan ulaz u Arheološki muzej Zadar, a od 9 do 17 sati u Crkvu sv. Donata. Istoga dana s početkom u 17 sati organizirano je stručno vodstvo za građanstvo kroz Arheološki muzej Zadar.

Skupne posjete potrebno je unaprijed najaviti.


ARHEOLOŠKI MUZEJ ZADAR
PROGRAM ZA DAN GRADA ZADRA 2018.

ponedjeljak, 19. studenoga 2018.
u 18.30 sati
predavanje
Zadar na dlanu
dr. sc. Radomir Jurić, Zadar

subota, 24. studenoga 2018.
u 10.30 sati
radionica
Kad odrastem želim biti…
Timka Alihodžić i Jelena Vekić Bašić, Arheološki muzej Zadar
od 9 do 19 sati slobodan ulaz u Arheološki muzej Zadar
u 17 sati stručno vodstvo za građanstvo
od 9 do 17 sati slobodan ulaz u crkvu sv. Donata

Skupne posjete potrebno je unaprijed najaviti:
Arheološki muzej Zadar i crkva sv. Donata; ponedjeljak/petak 9-14 sati, subota 9-13 sati
Marina Brkić 023/250-613, 091/425-4089

Foto: AMZD

Info
AMZD PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 42 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #42  4. 10. 2018.
Pogledaj u web pregledniku

Međunarodni znanstveni skup

International conference

Kasna antika i vrijeme Velike seobe naroda u svjetlu geoarheoloških zapisa s istočnog Mediterana, istočnog Jadrana i susjednih regija – preliminarni program

23. i 24. listopada 2018.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Late Antiquity and Migration period in the light of geoarchaeological records from the eastern Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions – preliminary programme
23-24 October 2018, Faculty of Humanities and Social Sciences,  University of Zagreb

Poštovane kolege i kolegice!

Pozivamo Vas da sudjelujete na 5. geoarheološkom znanstvenom skupu pod naslovom Kasna antika i vrijeme seobe u svjetlu geoarheoloških zapisa s istočnog Mediterana, istočnog Jadrana i susjednih regija koji organiziraju Institut za arheologiju, Sveučilište Kardinal Stefan Wyszynski u Varšavi, Institut za arheologiju u Zagrebu te Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Međunarodni znanstveni skup održat će se u Zagrebu 23. i 24. listopada 2018.
Preliminarni program je dostupan ovdje.
Međunarodni skup će pratiti drugi sastanak Međunarodne fokusne skupine o kvartarnoj stratigrafiji sjeveroistočne Afrike (NAQS) koja djeluje u okviru INQUA komisije za stratigrafiju i kronologiju (INQUA-SACCOM) (www.geoarcheologia.uksw.edu.pl )

Dear colleagues!

We are kindly inviting You to participate in the 5th Geoarchaeological conference entitled Late Antiquity and Migration period in the light of geoarchaeological records from the eastern Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions, organized by the Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, the Institute of Archaeology in Zagreb and Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. The Conference will be held in Zagreb on the 23rd and 24th of October 2018.
The preliminary programme is available here.
The conference will be accompanied by the 2nd meeting of the International Focus Group on Northeastern African Quaternary Stratigraphy (NAQS) acting in frames of INQUA Commission on Stratigraphy and Chronology (INQUA-SACCOM) (www.geoarcheologia.uksw.edu.pl)

Terenska istraživanja

Field research
Hlebine-Dedanovice
18.-20. listopada 2018. g.

Hlebine-Dedanovice

October 8th – 20th 2018

Tijekom prošle godine provedena su geofizička istraživanja na arheološkom nalazištu Hlebine – Dedanovice u Podravini, na površini od 4 000 m2, u suradnji Instituta za arheologiju (voditeljica dr. sc. T. Sekelj Ivančan) i slovenskih kolega iz Gearh d.o.o. iz Maribora (voditelj B. Mušič). Na temelju rezultata tih neinvazivnih istraživanja na položaju Dedanovice provest će se u razdoblju od 8. do 20. listopada 2018.g. zaštitna arheološka iskopavanja na manjoj, odabranoj površini od 600 m2. Planirana iskopavanja provode se u sklopu aktivnosti na istraživačkom projektu TransFER kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.
During last year, geophysical research was conducted at the archaeological site Hlebine –Dedanovice in Drava river region, on a surface of 4.000 m2 within a cooperation of the Institute of Archaeology (T. Sekelj Ivančan) and Slovenian colleagues from Gearh Ltd. from Maribor (B. Mušič). In the period from the 8th to the 20th of October 2018 protective archaeological excavations at Dedanovice site on a smaller, selected surface of 600 m2 will be conducted based on the results of this non-invasive research. Planned excavations are carried out as a part of the research project TransFER, funded by the Croatian Science Foundation.

Održano

Past events
Terenska istraživanja
Arheološka topografija otoka Raba i izložba  “Putovanje kroz prošlost Lopara”
03.-23. rujna 2018. g.
Field research
Archaeological topography of the Island of Rab and “Voyage through the past of Lopar” exhibition
September 3rd-23rd 2018
Suradnjom Instituta za arheologiju (dr. sc. Ana Konestra), Sveučilišta Cardinal Stefan Wyszynski iz Varšave (dr. hab. Fabian Welc) i Arheološkog muzeja u Zagrebu (kustostica Anita Dugonjić) te uz sudjelovanje vanjskih suradnika, u Loparu na otoku Rabu provedena su interdisciplinarna istraživanja u sklopu projekta “Arheološka topografija otoka Raba”. Istraživanjima je obuhvaćena uvala Podšilo, gdje su nastavljena probna sondiranja, terenski pregledi te geofizička mjerenja na više pozicija, a tijekom ove kampanje geofizička mjerenja provedena su i na lokalitetu Kaštelina – željeznodobnoj gradini smještenoj na istočnoj strani loparskoga poluotoka.
Time su prikupljeni novi podaci o antičkoj – kasnoantičkoj arhitekturi u uvali Podšilo, dok će provedene geoarheološke analize omogućiti bolje razumijevanje prirodnih procesa koji utječu na lokalitet; od iznimnog su interesa preliminarni rezultati mjerenja na Kaštelini, gdje su po svoj prilici utvrđene strukture koje je moguće pripisati naseobinskim objektima.
Projekt su, uz Ministarstvo kulture, podržali i Općina Lopar te Centar za kulturu Lopar kojima zahvaljujemo na suradnji i pomoći.
Tijekom ljetnih mjeseci u Loparu je postavljena izložba na otvorenom “Putovanje kroz prošlost Lopara”, čiji su autori i idejni realizatori Centar za kulturu Lopar (T. Kavran) i Institut za arheologiju (G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra), a jedan je od rezultata rada na projektu.
In collaboration between the Institute of Archaeology (dr. Ana Konestra), Cardinal Stefan Wyszynski University from Warsaw (dr. hab. Fabian Welc) and the Archaeological Museum in Zagreb (Anita Dugonjić, curator), and in cooperation with external collaborators, at Lopar on the Island of Rab interdisciplinary research within the project ” Archaeological topography of the Island of Rab” was carried out. Activities were carried out within Podšilo bay, with trail trenching, reconnaissance and geophysical survey, while the latter were carried out on the Kaštelina iron age hillfort site as well (eastern part of Lopar’s peninsula).
New data on Roman – late Antique architecture in Podšilo bay was collected, while the conducted geoarchaeological research will help understand natural processes affecting the site; of great interest are the results obtained at Kaštelina, which might be indicative of the presence of settlement structures on the site.
The project is supported by the Ministry of culture and the Lopar Municipality and Culture centre, who we thank for their collaboration and help.
During the summer months the “Voyage through the past of Lopar” outdoor exhibition was presented in Lopar as one of the results of the project, authored and created by the Lopar Culture centre (T. Kavran) and the Institute of Archaeology (G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra).
Predavanje
Arba – grad i otok u rimsko doba
Velika vijećnica Grada Raba
Ponedjeljak, 17. rujna 2018. g. u 20 h
Lecture
Arba – town and island in Roman times
Rab Town Hall,
Monday, 17 September 2018, 8PM
Institut za arheologiju od 2013. g. provodi terenska istraživanja na otoku Rabu u sklopu projekta “Arheološka topografija otoka Raba”, a s ciljem kartiranja arheoloških lokaliteta svih razdoblja. Ana Konestra, voditeljica istraživanja, ovom je prilikom predstavila rezultate projekta široj publici u gradu Rabu, a tema predavanja obuhvatila je nove spoznaje o odnosu antičke Arbe i brojnih ruralnih lokaliteta njezinoga agrarnoga zaleđa.
Predavanje je organiziralo Pučko otvoreno učilište Rab uz pokroviteljstvo Grada Raba, a održano je uz moderiranje dr. sc. Saše Potočnjak.
The Institute of Archaeolgy has been carrying out reconnaissance on the Island of Rab within the project “Archaeological topography of the Island of Rab” since 2013, aiming at mapping site of all periods. Through this lecture Ana Konestra, director of the research, presented to the wider public some of the results, particularly those related to new data regarding the relationship between the Rab town and the numerous rural sites of its agrarian hinterland.
The lecture was organised by the Rab Open University with support by the Town of Rab, and was moderated by dr. Saša Potočnjak.

Radionica

HRZZ projekt RED – Rimska ekonomija u Dalmaciji

Knjižnica Instituta za arheologiju
Petak, 14. rujna 2018. g. u 11 h
Workshop
HRZZ project RED – Roman Economy in Dalmatia
Library of the Institute of Archaeology
Friday, 14th September 2018, 11 AM
Tijekom radionice projekta RED (Hrzz, IP-11-2013-3973), koja je održana 14. rujna 2018. g., članovi projektne grupe i vanjski suradnici predstavili su, kroz tri tematske sekcije, rezultate rada na projektu. Tako su predstavljeni novi rezultati istraživanja na lokalitetima keramičarskih radionica, uključujući i istraživanja na proizvodnom asortimanu, nove spoznaje o krajolicima keramičarskih radionica te rezultati arheometrijskih analiza helenističke i rimske keramike lokalne proizvodnje. Zahvaljujući sudjelovanju kolega iz drugih ustanova i struka tijekom radionice razvila se konstruktivna rasprava usmjerena prema što boljem tumačenju prikupljenih podataka.
Više informacija o radionici možete pronaći ovdje.
During the RED project (Hrzz, IP-11-2013-3973) workshop, held on Friday, 14 September 2018, members of the research group and external collaborators presented, through three thematic sessions, the results of their work on the project. New results of research carried out on pottery workshop sites was presented, as well as new finds on the landscape in which they operated and results of archaeometric analysis on Hellenistic and Roman pottery of local production. Thanks to the participation of colleagues from other institutions and specialisations a vibrant discussion was established during the workshop, aiding in a better understanding of the presented data.
More information on the workshop can be found here.
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Martin-Breg, crkva Sv. Martina, srednji vijek, novi vijekSite in Newsletter’s header –
Martin-Breg, St. Martin’s church, Middle Ages, Modern period
Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter’s archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newslettersDodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Info
IARH PRESS

IARH – Newsletter#9 studijske grupa za keramiku u arheologiji (PRESS)

Život na rimskoj cesti: Rezultati, postignuća i dostignuća prve godine

27. 11. 2018.

Institut za arheologiju sa zadovoljstvom Vas poziva na prezentaciju projekta i predavanja koji će se održati 27. studenog 2018. od 10.00 do 12.00 h sata u knjižnici Instituta.

Ivana Ožanić Roguljić

Projekt UIP-05-2017-9768 Hrvatkse zaklade za znanost

Život na rimskoj cesti

Rezultati, postignuća i dostignuća prve godine

Valentina Mantovani (Italija)

Helenistička keramika izrađena u kalupu iz Dalmacije pronađene u Italiji

Eleni Schindler Kaudelka, Christoph Baur (Austrija)

Magdalensbergu. Promjene u lokalnih posuda za kuhanje i skladištenje tijekom 100 godina života

life-on-roman-road-1.jpg

Info
IARH PRESS

AMZ – Radionica za djecu i mlade Šetnja kroz bakreno doba (PRESS)

Radionica ŠETNJA KROZ BAKRENO DOBA
u subotu 17. studenoga 2018. godine s početkom u 11 sati
u prostoru pedagoškog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu,
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19
Radionica je namijenjena djeci i mladima starosti od 10 do 15 godina
Cijena sudjelovanja na radionici 20,00 kuna
Edukativna radionica “Šetnja kroz bakreno doba” odvija se u sklopu izložbe “Povratak u prošlost – bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj” koja prikazuje način života ljudi u razdoblju koje povezuje mlađe kameno i brončano doba. Vrijeme bakrenog doba ili eneolitika poznato je po izumu kotača i kola, uvođenju intenzivnog stočarstva, dolasku konja na prostor Hrvatske s prvim Indoeuropljanima, a najpoznatije je po vučedolskoj kulturi.

Radionica Šetnja kroz bakreno doba je kreativna i umjetnička radionica u kojoj se djeca i mladi upoznaju s umjetničkim ostvarenjima bakrenog doba. Naučit će o tehnikama ukrašavanja keramičkih posuda te na koji način se počeo koristiti i obrađivati metal. Djeca i mladi koristit će se istoimenom edukativnom publikacijom koja će im pomoći savladati bakreno doba na što kreativniji način.

Radionica za djecu i mlade

Izvor
AMZ PRESS