Muzejske publikacije za djecu i mlade [Osvrt Vendi Jukić Buča]

Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb 2013.

MDC

Tip: priručnik

Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar

Za izdavača: Višnja Zgaga

Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić

Autori tekstova: Renata Brezinščak, Tatjana Brlek, Denis Detling, Mira Francetić Malčić, Željka Jelavić, mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, Andreja Smetko, Liljana Velovski

Recenzentice: mr. sc. Elizabeta Serdar, Leonilda Conti, mag. art

Lektorica: Zlata Babić

Jezik: hrvatski

Stranica: 172

Dimenzije (cm): 21 x 15 x 1.2

ISBN 978-953-6664-36-8

Publikacija Muzejske publikacije za djecu i mlade druga je publikacija objavljena u novopokrenutoj biblioteci Kako objaviti dobru muzejsku knjigu Muzejskog dokumentacijskog centra.

Uz edukacijsku aktivnost, Muzejski dokumentacijski centar radi i na promicanju muzejske pedagogije kao bitne sastavnice muzejske djelatnosti. Podijeljena na devet poglavlja publikacija obuhvaća priloge različitih autora u kojima se prezentira koncept i sadržaj muzejskih publikacija namijenjenih djeci i mladima.

U Uvodu Višnja Zgaga predstavlja ciljeve i koncept Publiacije.

 

Ova je publikacija skup iskustava i prakse muzesjkih pedagoga koji iza sebe imaju mnoge sate i dane rada i razgovora s mladima. U pronalaženju različitih i raznovrsnih komunikacijskih modela, u svom su radu došli i do potrebe osmišljavanja i izrade publikacija koje će biti potpora u njihovom radu i veselje djeci. To su izdanja koja su ozbiljan i stručan napor, ali i kreativan čin.

Višnja Zgaga

 

Urednica Publikacije Snježana Radovanlija Mileusić u Uvodu (Uvod ili zašto tema muzesjkih publikacija za djecu i mlade) predstavlja temu muzejskih publikacija za djeci i mlade, njezin odabir te problematiku izrade koncepta muzejske publikacije edukativne svrhe tj. koja će na primjeren i prihvatljiv način promovirati sadržaje muzeja svojoj publici, kao i onima koji bi to tek trebali postati. Ovaj priručnik nastao je iz potrebe za učestalijim objavama edukativnih publikacija u okviru opsežnijih pedagoških aktivnosti muzejskih institucija.

Prilozi u publikaciji:

Željka Jelavić Promišljanja o svrsi i namjeni muzejskih publikacija za djecu i mlade

Snježana Radovanlija Mileusić Vrste i specifičnosti muzejskih publikacija za djecu i mlade

Tajana Brlek Važnost ilustracije u muzejsko-edukativnim publikacijama: na primjerima izdavačke djelatnosti Muzeja “Staro selo” Kumrovec

Denis Detling Lapidarij iliti prvi iz trilogije muzejskih vodiša stalnih postava Muzeja Slavonije

Liljana Velkovski Interaktivni edukativni listići i knjige: publikacije za djecu i mlade Galerije Klovićevi dvori

Mira Francetić Malčić  Muzejske slikovnice Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti u Zagrebu

Andreja Smetko Muzejske elektroničke edukativne publikacije: na primjeru CD-ROM-a Hrvatskoga povijesnoga muzeja “Dadoh zlato na željezo – Hrvatska u Prvom svjetskom ratu 1914. – 1918.”

Renata Brezinščak Osmišljavanje i priprema muzejskoga edukativnoga materijala: neknjižna građa i sitni tisak

Literatura i web izvori

Priručnik je koncipiran pregledno i sistematično s brojnim slikovnim prikazima, mekog uveza i tiskan na kvalitetnom papiru praktičnog formata.

Zahvaljujem Muzejskom dokumentacijskom centru na ustupljenom primjerku.

U Ljubljani, 25. 11. 2014.

Vendi Jukić Buča

>Galerija fotografija [Foto: VJB]

MDC - Naslovnica priručnika Muzejske publikacije za djecu i mlade. Foto: VJB.

MDC – Naslovnica priručnika Muzejske publikacije za djecu i mlade. Foto: VJB.

Što je muzejski katalog [Osvrt Vendi Jukić Buča]

Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb 2013.

MDC

Tip: priručnik

Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar

Za izdavača: Višnja Zgaga

Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić

Autori tekstova: mr. sc. Marina Bregovac Pisk, dr. sc. Željko Demo, mr. sc. Ervin Dubrović, mr. sc. Slavica Marković, Ivanka Maroević, mr. sc. Snježana Pintarić, mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, dr. sc. Goran Zlodi

Recenzentica: dr. sc. Marina Vinaj

Lektorica: Zlata Babić

Jezik: hrvatski

Stranica: 152

Dimenzije (cm): 21 x 14.8 x 1.1

ISBN 978-953-6664-32-0

Publikacija Što je muzejski katalog prva je publikacija objavljena u novopokrenutoj biblioteci Kako objaviti dobru muzejsku knjigu Muzejskog dokumentacijskog centra.

Podijeljena na osam poglavlja publikacija obuhvaća priloge različitih autora u kojima se prezentira koncept i sadržaj muzejskog kataloga.

U Uvodu Višnja Zgaga upoznaje čitatelja s novopokrenutom zbirkom Kako objaviti dobru muzejsku knjigu te prezentira druge serije stručnih i znanstvenih publikacija koje objavljuje Muzejski dokumentacijski centar u okviru svoje edukativne djelatnosti. Muzejski dokumentacijksi centar organizira razlčite oblike stručne edukacije putem predavanja, seminara, tribina i radionica na kojima sudjeluju djelatnici hrvatskih muzeja kao predavači i polaznici (kustosi, dokumentaristi, informatičari, knjižničari, pedagozi, preparatori i konzervatori). Serija Kako objaviti dobru muzejsku knjigu tematizira raznovrsna muzejska izdanja (zbornike, knjige za djecu, publikacije za osobe s teškoćama u razvoju, vodiče, elektroničko nakladništvo) objavljujući predavanja/radove koji problematiziraju temu muzejskog kataloga.

Publikacija Što je muzejski katalog donosi stručna i empirijska iskustva naših kolega koja svojom kvalitetom prerastaju u profesionalni standard za koncipiranje pripreme osnovne muzejske publikacije – kataloga.

Višnja Zgaga

Urednica publikacije Snježana Radovanlija Mileusić u Predgovoru prezentira edukacijsku aktivnost Muzejskog dokumentacijskog centra na području izrade i prezentacije muzejskih publikacija koja obuhvaća organizaciju izložbi i simpozija te poticaj za organizaciju ciklusa radionica za stručno muzejsko osoblje i objavljivanjem priručnika kojima je cilj poslužiti kao praktična literatura za polaznike radionica i dodatna stručna literatura.

Uvodni tekst Što je muzejski katalog: sadržajna i formalna obilježja muzejskih kataloga autorice mr. sc. Snježane Radovanlije MIleusić donosi temeljne definicije i pregled osnovnih vrsta muzejskih kataloga te njihove sadržajne i formalne elemente. Prilog mr. sc. Ervina Dubrovića Što sve obuhvaćaju edicije jedne izložbe: primjeri Muzeja grada Rijeke predstavlja publikacije koje muzeji objavljuju uz svoje izložbene projekte. Dr. sc. Marina Bregovac-Pisk u prilogu Muzejski predmet i kataloška jedinica opisuje izradu kataloških jedinica kao osnovnih elemenata svakog muzejskog kataloga. Dr. Goran Zlodi i Ivanka Maroević u svojem prilogu Od muzejske dokumentacije do tiskanog i virtualnog kataloga: modul muzejskog informacijskog sustava M++ za upravljanje sadržaja i tematskih cjelina virtualnih zbirki i kataloga predstavili su primjenu modula muzejskog informacijskog sustava M++ za izradu tiskanih i virtualnih kataloga. Mr. sc. Snježana Pintarić u prilogu Katalog muzejskog fundusa opisala je etape rada u njegovoj izradi. Mr. sc. Slavica Marković opisala je strukturu tiskanih i elektroničkih kataloga povremenih izložbi u prilogu naziva Katalozi povremenih izložbi: tiskane i elektroničke publikacije Kabineta grafike HAZU. U posljednjem prilogu Katalozi i monografije arheoloških nalazišta dr. sc. Željko Demo obrađuje specifičnu tematiku kataloga i monografija u izdanju arheoloških muzeja.

Na kraju publikacije nalaze se Literatura i izvori.

Priručnik je koncipiran pregledno i sistematično s brojnim slikovnim prikazima, mekog uveza i tiskan na kvalitetnom papiru praktičnog formata.

Zahvaljujem Muzejskom dokumentacijskom centru na ustupljenom primjerku.

U Ljubljani, 25. 11. 2014.

Vendi Jukić Buča

>Galerija fotografija [Foto: VJB]

MDC - Naslovnica priručnika Što je muzejski katalog. Foto: VJB.

MDC – Naslovnica priručnika Što je muzejski katalog. Foto: VJB.