Priručnik – Jasna Jeličić Radonić “Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije” (osvrt Vendi Jukić Buča)

FFST Odsjek za povijest umjetnosti, Split, 2014.
FFST
Odgovorni urednik: prof. dr. sc. Aleksandar Jakir
Glavni urednik: doc. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Recenzenti: prof. dr. sc. Josip Belamarić, doc. dr. sc. Marija Kolega
Fotografije: Živko Bačić, Tonko Bartulović, Jasna Jeličić Radonić, Ana Sedlar, Tonći Seser
Crteži: Branko Penđer
Prijevod sažetka na engleski: Graham McMaster
Jezici: hrvatski, engleski (sažetak)
Stranica: 64
Cijena: 50 kn
ISBN 978-953-7395-64-3
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica publikacije "Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije". Foto: VJB.

Naslovnica publikacije “Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije”. Foto: VJB.

Priručnik “Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije” nastao je iz potrebe da se u sažetoj formi prezentiraju urbanistička i arhitektonska ostvarenja najznačajnijih gradova na području rimske Dalmacije – Salone, glavnog grada rimske provincije Dalmacije, kolonija Narone, Iadera i Aequuma te municipija Aeonone, uz cjeloviti uvid u novija istraživanja urbanizma i arhitekture antičkih gradova rimske provincije Dalmacije.

Dr. sc. Jasna Jeličić Radonić 1992. godine doktorirala je arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1976. do 2007. godine radila je u Ministarstvu kulture – Konzervatorskom odjelu u Splitu, gdje je vodila konzervatorske radove i arheološka istraživanja antičke i ranokršćanske arhitekture (Lastovo, Brač, Hvar, Gata, Salona). Od 2007. godine redoviti je profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu gdje predaje kolegije antčke umjetnosti te izborne kolegije na Odsjeku povijesti.

Ova Publikacije rezultat je predavanja s terenskom nastavom održanom na antičkim lokalitetima u okviru kolegija namijenjenih studentima studija povijesti i povijesti umjetnosti FFST.

Reprezentativni spomenički kompleksi, monumentalne javne građevine te segmenti fortifikacijske arhitekture s kulama, često nadopunjeni natpisima o građevinskim pothvatima iz različitih povijesnih razdoblja, jasno govore o visokoj razini urbanog života rimske Dalmacije. (…) Otkriveni spomenici u tim urbanim središtima pokazuju osnovne principe rimskog urbanizma primijenjenog kod planiranja gradova na istočnom jadranu.

Iz Uvoda, dr. sc. Jasna Jeličić Radonić

Publikacija je podijeljena na poglavlja prema gradovima čije se karakteristike prezentiraju, sa zaključkom i sažetkom na engleskom jeziku na kraju (Uvod, Salona, Aequum, Narona, Iader, Aeonona, Zaključna razmatranja, Urban Planning and Architecture in Roman Dalmatia).

Za svaki navedeni grad uz urbanističke karakteristike grada i arhitektonske karakteristike njegovih sačuvanih građevinskih cjelina navedeni su i opisani značajni spomenici i artefakti, očuvane kamene skulpture i kameni natpisi.

Publikacija je opremljena fotografijama u boji i kartama. Priloženi su snimci arheoloških istraživanja i crteži, tlocrti i rekonstrukcije te elementi prvotne dokumentacije spomenika.

Zahvaljujem autorici dr. sc. Jasni Jeličić Radonić na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 7. 8. 2017.

MAS – Predstavljanje publikacije ‘Terminološki rječnik antičkog staklarstva’ (PRESS)

Predstavljanje publikacije

Suvremene tendencije užih specijalizacija, koje su obilježje i arheološke znanosti tijekom protekla dva desetljeća, doprinijela su i snažnijem razvoju proučavanja povijesti staklarstva, sa posebnim naglaskom na antičko razdoblje. Kao pokretač tom razvoju, usuđujemo se neskromno reći, doprinio je i rad Muzeja antičkog stakla u Zadru.
Za uspješniji rad na proučavanju bilo koje, pa tako i arheološke staklene građe neophodan preduvjet je terminološka dosljednost i standardiziranost. Uočava se da na mnogim poljima znanosti to nije u dovoljnoj mjeri dosegnuto, a potvrđuje se i na polju antičkog staklarstva.
Naime, kao posljedica utjecaja izvora i literature pisanih različitim jezicima, u hrvatskoj se arheološkoj akademskoj zajednici akumulirao tezaurus pojmova i naziva o povijesti staklarstva, koji su jasni užem čitalačkom krugu, no za njihovu lakšu, precizniju i širu uporabu neminovno je sazrijelo vrijeme da se napravi cjeloviti popis takvih pojmova, donese njihovo tumačenje na hrvatskom jeziku, te po mogućnosti prepozna i prikladna inačica na hrvatskom jeziku.
Stoga je u program izdavačke djelatnosti Muzeja antičkog stakla u Zadru za 2017. godinu uvršteno posebno izdanje pod naslovom „Terminološki rječnik antičkog staklarstva“. Autori rječnika su dr. sc. Ivo Fadić, ravnatelj Muzeja antičkog stakla i Šime Perović, viši restaurator i kustos, koji su ovim pojmovnim rječnikom sistematizirali i na jednom mjestu objedinili svu onu raznoliku i raznorodnu terminologiju vezanu uz arheološko staklo.
„Terminološki rječnik antičkog staklarstva“, biti će predstavljen u sklopu programa obilježavanja osme obljetnice otvaranja Muzeja antičkog stakla u Zadru, a predstavit će ga prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić i prof. dr. sc. Anamarija Kurilić. Predstavljanje će se održati 10. svibnja 2017. godine u Multimedijalnoj dvorani Muzeja antičkog stakla u Zadru.

Izvor

MAS PRESS

Tajne o bojama. Priručnik za pripravu boja iz 15. stoljeća [osvrt Vendi Jukić Buča]

Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, 2016.
HRZ

Za izdavača: Tajana Pleše
Urednica: Ksenija Škarić
Recenzentice: Srebrenka Bogović Zeskoski, Maja Pavela Vrančić

Prijevod teksta i objašnjenja: Jurica Matijević, Jelica Zelić
Stranica: 407
ISBN 978-953-7389-23-9
Galerija fotografija [foto: VJB]

Tajne o bojama. Fotografija: VJB.

Naslovnica publikacije ‘Tajne o bojama’. Fotografija: VJB.

 

Publikacija ‘Tajne o bojama. Priručnik za pripravu boja iz 15. stoljeća’ temelji se na rukopisu ‘Tajne o bojama’ pronađenom u knjižnici samostana Svetog Spasitelja u Bologni, koji je u stručnim krugovima poznat kao Bolonjski rukopis. U njemu su zapisane recepture za pripremu boja i njihovu primjenu u likovnim umjetnostima i različitim zanatima, opisane su njihove osobine te mogućnost aplikacije na različitim materijalima. Originalni rukopis sadrži 246 papirnatih listova, od kojih nisu sve stranice ispisane. Pisan je polugoticom, a nastao je u dvije faze. Naknadno dopisani recepti pisani drugačijem rukopisom i drugom tintom, u Publikaciji su označeni velikim slovom B ispred broja recepta.

Prvi dio Publikacije izravan je prijevod Priručnika u kojem se pisac obraća čitatelju u prvom licu. Poglavlje je podijeljeno na manje cjeline koje se odnose na opis sirovina potrebnih za izradu boja, opis izrade određene boje, opis materijala za aplikaciju boja, postupka bojanja te izradu podloga. Uz osnovni recept Autor donosi i varijacije u izradi određene boje i njezinih nijansi. Svaki recept je numeriran i na taj način omogućava snalaženje unutar poglavlja, ali i u naknadnoj analizi u poglavlju koje slijedi, a kojem je sadržana rasprava.

76. O pravljenju plave.

Uzmi vrlo tanke srebrne limove pa ih u jednom vrču vješto učvrsti iznad para najjačeg octa, 126 i to tako da ostane prst praznog prostora između octa i limova. Vrč dobro pokrij da ne odušuje. Stavi ga mjesec dana na toplo mjesto, kao što je gnoj ili komovina. Tada lonac otvori i ugledat ćeš na limovima plavu. Otari je i sastruži pa spomenute limove ponovo stavi u posodu kako je gore opisano. To ponavljaj dok se limovi ne istroše. Ako nemaš srebrne limobe, umjesto njih stavi mjedene i radi kako je opisano. Ali neće ispasti tako lijepa.

 

126 Sličan opis ovome je 53. recept. Thompson primjećuje da je postupak dobivanja plave boje izlaganjem srebrnih limova parama octa s kemijskog aspekta nejasan i sumnjiv, premda ie više puta spomenut u starim priručnicima. Thompson zato govori o ‘zagonetki srebrne plave’ (the silver-blue mystery). (…)

 

Primjer izrade plave boje iz publikacije ‘Tajne o bojama’, str. 66.

 

No automatic alt text available.

 

Tekst prijevoda dopunjen je bilješkama koje objašnjavaju pojmove i upućuju čitatelja na dorađene i proširene informacije sadržane u poglavlju ‘Tehnološki okvir’, odnosno drugom dijelu Publikacije. Radi se o autorskom poglavlju prevoditelja i priređivača ove knjige, konzervatora-restauratora Jurice Matijevića i inženjerke kemijske tehnologije dr. sc. Jelice Zelić. Na ovom mjestu znanstveno se analizira prevedeni tekst te se na temelju suvremenih znanja i suvremenom nomenklaturom pokušavaju protumačiti kemijski sastav boja i materijala te procesi opisani u Bolonjskom rukopisu. Autori koriste i citiraju brojnu literaturu s opisom eksperimenata putem kojih se pokušala dokazati ispravnost srednjovjekovnih receptura.

2. 14. 3. Zagonetka srebrne plave

U Tajnama o bojama 45. recept opisuje pripravu plave iz srebra, i to tako da se srebrni limovi izlažu parama octene kiseline. On pripada nizu srednjovjekovnih recepata koji tvrde: ako se srebro izloži parama octa ili amonijaka, nastaje najljepša od svih plavih. No ako se srebrni limovi zaista izlože djelovanjem para octa, nastaje samo srebrov acetat koji je bijele boje. Takvi recepti nisu rijetki ni u drugim srednjovjekovnim tehnološkim priručnicima. Thompson je sadržaj tih recepata nazvao ‘zagonetka srebrne plave’ (the silver-blue mystery). (…)

 

Primjer analize recepta (dio) iz publikacije ‘Tajne o bojama’, str. 258

 

Image may contain: text

 

Treći dio Publikacije donosi tekst izvornika ‘Segreti per colori’ prema suvremenoj transkripciji Pietra Baraldija iz 2008. godine.

Na kraju se nalaze cjeline Kazalo materijala, Stare mjere, Literatura i O autorima.

Zahvaljujem Hrvatskom restauratorskom zavodu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

Zagreb, 20. 12. 2016.

 

HRZ – Predstavljanje knjige ‘Tajne o bojama. Priručnik za pripravu boja iz 15. stoljeća’ [PRESS]

Predstavljanje knjige „Tajne o bojama. Priručnik za pripravu boja iz 15. stoljeća“

Hrvatski restauratorski zavod i Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Splitu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imaju čast pozvati Vas na predstavljanje knjige „Tajne o bojama. Priručnik za pripravu boja iz 15. stoljeća“. Predstavljanje će se održati u četvrtak, 24. studenoga 2016. godine u 17 sati, u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad u Splitu, Trg braće Radića 7 (palača Milesi, 2. kat).

Displaying pozivnica.jpg

„Tajne o bojama“ (Segreti per colori) zbirka je receptura za pripravu boja, koja je ovim izdanjem Hrvatskog restauratorskog zavoda prvi put prevedena na hrvatski jezik. Tekst, poznat i kao „Bolonjski rukopis“, vrijedan je izvor znanja o tehnologiji proizvodnje boja kasnoga srednjeg vijeka. S gotovo četiri stotine receptura za pripravu pigmenata, bojila, pozlata i ostalih materijala za izradu umjetnina, ukrasnih i uporabnih predmeta, ovaj je priručnik vrelo podataka zanimljivo znanstvenicima različitih struka, a osobito je dragocjen konzervatorima-restauratorima i ostalim stručnjacima s područja zaštite kulturne baštine.

Prevoditelji, konzervator-restaurator Jurica Matijević i inženjerka kemijske tehnologije dr. sc. Jelica Zelić, dopunili su prijevod suvremenim spoznajama o materijalima i kemijskim procesima utkanima u stare recepture, koje su iscrpno elaborirali u bilješkama uz prijevod te ih ispisali u zasebnom dijelu knjige. Upravo je zato ovo izdanje jedinstveno i na međunarodnom planu jer je izvorni znanstveni doprinos, izravno primjenjiv na području zaštite i očuvanja kulturne baštine.

Knjigu će predstaviti autori Jurica Matijević i dr. sc. Jelica Zelić, recenzentica dr. sc. Srebrenka Bogović Zeskoski te urednica dr. sc. Ksenija Škarić.

U ime Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Splitu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  uvodno će govoriti akademik Kažimir Hraste, a u ime izdavača, Hrvatskog restauratorskog zavoda, vršiteljica dužnosti ravnatelja dr. sc. Tajana Pleše.

Knjiga „Tajne o bojama. Priručnik za pripravu boja iz 15. stoljeća“ objavljena je sredstvima Hrvatskog restauratorskog zavoda i zaklade The International Trust for Croatian Monuments.

Izvor

HRZ PRESS

Priručnik – ‘Numizmatički priručnik i rječnik’ [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, 2011.
Web
AMZ
Tip: priručnik, rječnik
Izdavač: Arheološki muzej u Zagrebu
Za nakladnika: Ante Rendić-Miočević
Urednik: Ivan Mirnik
Uredništvo serije: Jacqueline Balen, Zoran Gregl, Ivan Radman-Livaja, Ante Rendić-Miočević
Autori tekstova: Ante Rendić-Miočević, Ivan Mirnik, Antun Bauer, Bartol Zmajić. Kamilo Dočkal, Vladimir Lisičić, Günther Probszt, Ivan Rengjeo, Ferdo Ž. Miler
Fotografije: arhiv AMZ
Jezik: hrvatski
Stranica: 523
ISBN 978-953-6789-62-2
Galerija fotografija [autor: VJB]

Naslovnica priručnika ‘Numizmatički priručnik i rječnik'. Foto: VJB.

Naslovnica priručnika ‘Numizmatički priručnik i rječnik’. Foto: VJB.

Publikacija ‘Numizmatički priručnik i rječnik’ druga je publikacija objavljena u okviru serije Collectanea archaeologica Musei archaeologici Zagrabiensis, Sabrani radovi – Arheološki muzej u Zagrebu, vol. 2. Poticaj za njezino izdavanje uočen je u nedostatku potrebne numizmatičke literature na hrvatskom jeziku. Problem je prepoznat još početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća, kada su tekstovi sabrani u Publikaciji pripremljeni.

‘Tiskanje ove publikacije trebalo bi stoga promatrati u svjetlu odavanja zasluženog priznanja, odnosno kao svojevrsni hommage nekadašnjim inicijatorima projekta, Antunu Baueru, Bartolu Zmajiću, Kamilu Dočkalu, Vladimiru Lisičiću, Güntheru Probsztu i Ivanu Rengjeu.’
Ante Rendić-Miočević, iz Predgovora

Publikacijom u formi numizmatičkog leksikona obrađeno je više od 1200 različitih natuknica.
U Uvodnoj riječi Urednika, Ivan Mirnik opisuje stanje potrebe za kvalitetnim numizmatičkim leksikonom (rječnikom/priručnikom) te okolnosti koje su dovele do pripreme, adaptacije i objavljivanja ove publikacije, kao i osobno poznanstvo s nekolicinom autora.

U prvom dijelu publikacije nalaze se tekstovi Antuna Bauera (Numiznatički rječnik i Muzeološki postav numizmatike), Bartola Zmajića (Grčki novac), Kamila Dočkala (Novci stare Makedonije), Vladimira Lisičića (Barbari), Gűnthera Probszta (Razvoj kovanja novca u srednjem i novom vijeku) te Ivana Rengjea (Kovanje novca u južnoslavenskim zemljama i u Turskoj). Slijedi Numizmatički rječnik s pojmovima prezentiranima abecednim redom, upotpunjen prilogom Ferde Ž. Milera (Prilog numizmatičkoj terminologiji Hrvatskoj)

Na kraju Publikacije nalazi se odabrana bibliografija.
Publikacija je tvrdo ukoričena i opremljena crno-bijelim fotografijama.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Zagreb, 28. 7. 2016.

AMZ – Noć knjige u Arheološkom [PRESS]

petak, 22. travnja
NOĆ KNJIGE U ARHEOLOŠKOM
18 – 23
  • besplatan ulaz
  • stručno vodstvo po izložbi Aquae Iasae
  • stručno vodstvo po knjižnici (poklon specijalni otisci)
  • promocija knjige Uvod u teorijsku arheologiju Rajne Šošić Klindžić
  • popust 50% u muzejskom dućanu na muzejska izdanja
    petak, 22. travnja

Od 18 sati na rasporedu je promocija knjige Rajne Šošić Klindžić: “Uvod u teorijsku arheologiju – stvaraoci i pravci u 20. stoljeću”.  Knjigu će predstaviti Sanja Potkonjak, Boris Olujić te Predrag Novakovič.

Kroz jednu od najbogatijih knjižnica arheološke tematike provest će Vas naš muzejski bibliotekar Roland Heide, a možda dobijete i poneki otisak stručnih radova. Noć knjige je ujedno i posljednja prilika za pogledati izložbu Aquae Iasae za što smo osigurali i besplatno vodstvo. Za kraj iskoristite poseban popust od 50% u muzejskom dućanu na sva naša izdanja.

        

Izvor

AMZ PRESS