Priručnik – Jasna Jeličić Radonić “Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije” (osvrt Vendi Jukić Buča)

FFST Odsjek za povijest umjetnosti, Split, 2014.
FFST
Odgovorni urednik: prof. dr. sc. Aleksandar Jakir
Glavni urednik: doc. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Recenzenti: prof. dr. sc. Josip Belamarić, doc. dr. sc. Marija Kolega
Fotografije: Živko Bačić, Tonko Bartulović, Jasna Jeličić Radonić, Ana Sedlar, Tonći Seser
Crteži: Branko Penđer
Prijevod sažetka na engleski: Graham McMaster
Jezici: hrvatski, engleski (sažetak)
Stranica: 64
Cijena: 50 kn
ISBN 978-953-7395-64-3
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica publikacije "Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije". Foto: VJB.

Naslovnica publikacije “Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije”. Foto: VJB.

Priručnik “Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije” nastao je iz potrebe da se u sažetoj formi prezentiraju urbanistička i arhitektonska ostvarenja najznačajnijih gradova na području rimske Dalmacije – Salone, glavnog grada rimske provincije Dalmacije, kolonija Narone, Iadera i Aequuma te municipija Aeonone, uz cjeloviti uvid u novija istraživanja urbanizma i arhitekture antičkih gradova rimske provincije Dalmacije.

Dr. sc. Jasna Jeličić Radonić 1992. godine doktorirala je arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1976. do 2007. godine radila je u Ministarstvu kulture – Konzervatorskom odjelu u Splitu, gdje je vodila konzervatorske radove i arheološka istraživanja antičke i ranokršćanske arhitekture (Lastovo, Brač, Hvar, Gata, Salona). Od 2007. godine redoviti je profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu gdje predaje kolegije antčke umjetnosti te izborne kolegije na Odsjeku povijesti.

Ova Publikacije rezultat je predavanja s terenskom nastavom održanom na antičkim lokalitetima u okviru kolegija namijenjenih studentima studija povijesti i povijesti umjetnosti FFST.

Reprezentativni spomenički kompleksi, monumentalne javne građevine te segmenti fortifikacijske arhitekture s kulama, često nadopunjeni natpisima o građevinskim pothvatima iz različitih povijesnih razdoblja, jasno govore o visokoj razini urbanog života rimske Dalmacije. (…) Otkriveni spomenici u tim urbanim središtima pokazuju osnovne principe rimskog urbanizma primijenjenog kod planiranja gradova na istočnom jadranu.

Iz Uvoda, dr. sc. Jasna Jeličić Radonić

Publikacija je podijeljena na poglavlja prema gradovima čije se karakteristike prezentiraju, sa zaključkom i sažetkom na engleskom jeziku na kraju (Uvod, Salona, Aequum, Narona, Iader, Aeonona, Zaključna razmatranja, Urban Planning and Architecture in Roman Dalmatia).

Za svaki navedeni grad uz urbanističke karakteristike grada i arhitektonske karakteristike njegovih sačuvanih građevinskih cjelina navedeni su i opisani značajni spomenici i artefakti, očuvane kamene skulpture i kameni natpisi.

Publikacija je opremljena fotografijama u boji i kartama. Priloženi su snimci arheoloških istraživanja i crteži, tlocrti i rekonstrukcije te elementi prvotne dokumentacije spomenika.

Zahvaljujem autorici dr. sc. Jasni Jeličić Radonić na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 7. 8. 2017.

FFST – Svečani akademski čin obilježavanja desetgodišnjice utemeljenja i djelovanja studija Povijesti na Filozofskom fakultetu u Splitu

Svečani akademski čin obilježavanja desetgodišnjice utemeljenja i djelovanja studija Povijesti na Filozofskom fakultetu u Splitu održat će se u Dvorani U1 Filozofskog fakulteta (Put iza nove bolnice 10 c, tzv. Klerikat), u petak, 24. listopada 2014. godine u 12 sati.

 

PROGRAM

Lijepa naša domovino

***

Riječ dekana Filozofskog fakulteta u Splitu

prof. dr. sc. Aleksandra Jakira

Riječ rektora Sveučilišta u Splitu

prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića

Riječ predstavnika Udruge studenata povijesti ‘Toma Arhiđakon’

***

Predstavljanje Zbornika radova Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u
Splitu

‘SPALATUMQUE DEDIT ORTUM’

(Govore: dr. sc. Ivan Basić i dr. sc. Marko Rimac, urednici Zbornika)

***

Završna riječ pročelnika Odsjeka za povijest

prof. dr. sc. Marka Trogrlića

***

Gaudeamus igitur

***

Izvor

FFSS PRESS

Za povećanje kliknite na sliku.

FFST - Svečani akademski čin obilježavanja desetgodišnjice utemeljenja i djelovanja studija Povijesti na Filozofskom fakultetu u Splitu. Ustupio: FFST PRESS.

FFST – Svečani akademski čin obilježavanja desetgodišnjice utemeljenja i djelovanja studija Povijesti na Filozofskom fakultetu u Splitu. Ustupio: FFST PRESS.

FFST – Predavanje Dragane Kunčer ‘Portret dalmatinskog episkopa krajem 6. veka’ [PRESS]

U petak, 23. svibnja 2014. godine u 11 sati,  Dragana Kunčer (Istorijski institut, Beograd) održat će predavanje u Centru Studia Mediterranea u Splitu, pod naslovom ‘Portret dalmatinskog biskupa krajem 6. st.’.

Uvodna riječ: dr. sc. Ivan Basić.

Dragana Kunčer je klasična filologinja, istraživač suradnik na Istorijskom institutu u Beogradu. Objavila je više prijevoda sa latinskog jezika, kritičko izdanje srednjovjekovnog rukopisa, kao i nekoliko znanstvenih radova. Njen dosadašnji istraživački rad zasniva se najvećim dijelom na proučavanju kasnoantičkog i srednjovjekovnog latinskog jezika koji se koristio na području Balkana. Prevela je Senekino djelo De brevitate vitae (O kratkoći života, 2002) i ulomak Aristotelova traktata o meteorologiji (2003). S Tiborom Živkovićem priredila je kritičko izdanje i prevela tzv. Ljetopis popa Dukljanina (Gesta regum Sclavorum, 2009) te Anonymi Descriptio Europae Orientalis (2013). Trenutno izraĎuje doktorsku disertaciju pod naslovom Zbirka pisama pape Grigorija I kao izvor za utvrđivanje formi latinofone komunikacije krajem 6. veka u rimskoj provinciji Dalmaciji.

Izvor

Emailom dr. sc. Ivan Basić

FFST - Poziv na predavanje Dragane Kunčer 'Portret dalmatinskog episkopa krajem 6. veka'. Ustupio: IB.

FFST – Poziv na predavanje Dragane Kunčer ‘Portret dalmatinskog episkopa krajem 6. veka’. Ustupio: IB.