HAD – Pozivnica na dodjelu nagrada Newsletter HAD-a #34 (PRESS)

 

Dodjela nagrada Hrvatskog arheološkog društva za 2017. godinu

Na znanstvenom skupu „Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije”, održanom u Požegi od 8. do 12. listopada 2018. proglašeni su dobitnici nagrade za životno djelo „Don Frane Bulić“ i godišnje nagrade „Josip Brunšmid“ za 2017. godinu.

Nagrade će biti uručene na tradicionalnoj svečanosti koja će se održati
u svečanoj dvorani Matice Hrvatske 19.2.2019. u 13 sati
Dobitnica nagrade za životno djelo je
Dubravka Sokač Štimac,Dobitnici godišnje nagrade su:

  • stručni tim dr. sc. Tajana Pleše, Petar Sekulić, Teodora Kučinac, dipl. ing. arh. i pok. Kamenko Klofutar koji je sudjelovao u projektu obnove i prezentiranja pavlinskog samostana sv. Petra na Petrovoj gori.
  • Stručni tim: dr. sc. Ida Koncani Uhač, Marko Uhač i za Projekt „Zambratija – prapovijesni brod“, koji je rezultirao podvodnim arheološkim istraživanjem, konzervacijom, izložbom i publikacijom.
  • Jelena Jovanović i Željka Zorić za zajednički je interdisciplinarni projekt Arheološkog muzeja u Splitu i Odjela za matematiku Prirodoslovno- matematičkog fakulteta u Splitu pod naslovom Matematičari u muzeju.

Za novog počasnog člana HAD-a izabran je Borut Križ.

Glazbeni program
Tamara Jurkić Sviben, glasovir (dr.sc., mr.art.)Program

Nikola Strmić  (Nicolò de Stermich di Valcrociata), hrvatski skladatelj i violinist (Zadar, 17. II. 1839 – Zadar, 16. IV. 1896). Jedan od najobrazovanijih glazbenika u Dalmaciji njegova doba. Osnove glazbe naučio je u rodnome gradu, na Konzervatoriju u Milanu studirao je (1852–57) i diplomirao violinu, a kompoziciju je učio privatno. Nakon povratka u Zadar djelovao je kao upravitelj gradskoga kasina, zatim kao upravitelj kazališta i direktor Filharmonijskoga društva. Već je u Milanu skladao svoju prvu operu Desiderio, istarski vojvoda (Desiderio, duca d’Istria, 1856). Druga opera, Slavenska mati (La madre slava, 1864), požnjela je više uspjeha. U Kuhačevoj ostavštini sačuvane su njegove skladbe za glasovir, romantička trostavačna sonata za violinu i glasovir te nekoliko orkestralnih i zborskih djela.

Dvije Novellette:
4. Novelletta op. 58
1. Novelletta op. 55

 

Info:
HAD PRESS

HAD – Dodjela nagrada za 2017. godinu (PRESS)

Hrvatsko arheološko društvo, Newsletter #33. 04.02.2019.

Newsletter

Dodjela nagrada za 2017. godinu

Pozivamo Vas na svečanu dodjelu nagrada za 2017. godinu koja će se održati 19. veljače 2019. godine u 13.00 h u svečanoj dvorani Matice hrvatske.
Dobitnica nagrade za životno djelo je Dubravka Sokač Štimac, a dobitnici
godišnje nagrade su:
stručni tim dr. sc. Tajana Pleše, Teodora Kučinac, dipl. ing. arh. i
pok. Kamenko Klofutar koji je sudjelovao u projektu obnove i
prezentiranja pavlinskog samostana sv. Petra na Petrovoj gori.
 Stručni tim: Ida Koncani Uhač, Marko Uhač i dr.sc. Giulia Boetto za Projekt „Zambratija – prapovijesni brod“, koji
je rezultirao podvodnim arheološkim istraživanjem, konzervacijom,
izložbom i publikacijom.
Jelena Jovanović i Željka Zorić za zajednički je interdisciplinarni
projekt Arheološkog muzeja u Splitu i Odjela za matematiku
Prirodoslovno- matematičkog fakulteta u Splitu pod naslovom

In memoriam

Željko Rapanić, hrvatski povjesničar umjetnosti i arheolog (Split, 26. X. 1932 – Split, 24. XII. 2018). Studirao je povijest umjetnosti i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1982. Od 1958. kustos u Arheološkome muzeju u Splitu, kojemu je bio ravnatelj 1971–80. U Zavodu za zaštitu spomenika kulture radio je do 1993., a do 2000. bio je znanstveni savjetnik u Institutu za arheologiju u Zagrebu. Predsjednik Hrvatskoga arheološkog društva 1973–80. Uža su područja njegova zanimanja kasnoantičko i ranokršćansko razdoblje te hrvatsko srednjovjekovlje na području Dalmacije. Istraživao je na Visu, u Solinu, Drnišu. Glavna djela: Kamena plastika ranog srednjeg vijeka u Arheološkom muzeju u Splitu (1963), Dva splitska ranosrednjovjekovna sarkofaga (1983), Predromaničko doba u Dalmaciji (1987), Baština na dlanu (2000), Solin – grad i spomenici (2000).

Okrugli stol – najava

 

Program možete preuzeti ovdje.

Poseban nalaz

Petrova gora – Pavlinski samostan sv. Petra
Samostan (14- 16. st.) je  jedini u cijelosti istražen kasnosrednjovjekovni pavlinski samostan na onodobnome slavonskom prostoru. Ovaj značajni spomenik hrvatske kulturne baštine prezentiran je radi upoznavanja i boljeg razumijevanja povijesnog te povijesno-umjetničkog kulturnog pejzaža, smještenog usred raskošnih prirodnih bogatstava Petrove gore.Pogled sa sjevera na pavlinski samostan sv. Petra po dovršetku istraživanja, po dovršetku građevinskih radova konzerviranja i prezentiranja te prikaz idealne rekonstrukcije (foto: M. Braun, 2007., T. Pleše, 2015., izrada: „Vektra d.o.o.“, 2015.)

Izvor: T. Pleše et all. PETROVA GORA – PAVLINSKI SAMOSTAN SV. PETRA
2017
Poštovani članovi!

PODSJEĆAMO NA UPLATU ČLANARINE ZA 2019. GODINU.
Uplatnice se NEĆE slati poštom!

Članarina iznosi: 100 kuna za umirovljenike i pripravnike, 200 kuna za redovite članove 250 kn za članove u inozemstvu Članarina se uplaćuje na račun Društva IBAN HR 3023600001101512624 (općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva), uz napomenu da se pod poziv na broj upiše članski broj koji se nalazi na članskoj iskaznici Uplatnice se više neće slati poštom.

Prilikom zaprimljene uplate na Vašu kontakt adresu biti će poslana markica za 2019. godinu. Nakon uplate slobodno kontaktirajte tajnicu Društva kako bi ubrzali proces dostave markica. Ukoliko Vašu članarinu plaća Vaš muzej koji prema fiskalnoj odgovornosti treba račun kako bi platio članarinu molim kontaktirajte tajnicu Društva kako bi Vam računovodstvo HAD-a ispostavilo isti.

OBAVIJESTI IZ RADA DRUŠTVA

Izdanja Hrvatskog

arheološkog društva

Prilozi za iduća Izdanja Hrvatskog arheološkog društva « Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije» primaju se do 1. travnja 2019.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Ukoliko se još niste odazvali na ovu obavijest molimo obratite pažnju!
Prema novom zakonu o udrugama svaka udruga je dužna voditi popis svojih članova s podacima koji sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Koristimo ovu priliku da Vas zamolimo, ako već niste da nam što hitnije dostavite ove podatke na email društva. hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Obavijesti HAD-a upute autorima

Prilozi za idući broj Obavijesti HAD-a primaju su se do 20. travnja 2019.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Unutar rubrike pod nasovom POSEBAN NALAZ možete poslati uredništvu newsletter-a informaciju o nečem novom iz Vaših  istraživanja,  bilo da je riječ o izuzetno zanimljivom lokalitetu, pokretnom nalazu, podatku iz arhive ili  novim analizama. Kako je navedeno i kod uputa za Vaše obavijesti, tekst ne smije biti veći od 700 slovnih mjesta i mora biti popraćen fotografijom.  Poželjno bi bilo da  je lektoriran. U svakom newsletteru predstavit ćemo po jedan takav nalaz. Nalaz može biti i povezan uz muzejsku izložbu,  stalni postav ili objavu kao u oglednom primjeru, ali prihavćamo i informacije koje  nisu  predviđene za izlaganje ili objavu. Iskoristite Newsletter društva za diseminaciju vašeg rada i podijelite s nama vaše posebne nalaze.

UPUTE ZA NEWSLETTER

VAŠE OBAVIJESTI

Vrlo rado ćemo i Vaše obavijesti (o muzejskim izložbama, projektima, publikacijama, znanstvenim skupovima, te za rubriku Poseban nalaz) slati kroz naš newsletter koji će izlaziti više puta godišnje. Kako bi i Vaše obavijesti, koje Vam šaljemo ovim putem, bile što kvalitetnije molimo Vas da uredništvu olakšate posao te da tekst ne prelazi 700 slovnih mjesta, a za najave izložbi i znanstvenih skupova molimo vas da tekst oblikujte u kratke natuknice. Načelno, kao model možete koristiti prethodni broj Newslettera. Ukoliko su informacije o događanju koje najavljujete postavljene na mrežne stranice molimo Vas nam da nam dostavite i link na njih. Uvijek je ljepše ako je popraćeno fotografijom po Vašem izboru. Također ukoliko imate informaciju da netko od članova društva ne prima newsletter biti ćemo zahvalni ako ga proslijedite te sugerirajte članu da se može prijaviti na listu klikom na predviđeni link na dnu newslettera ili neka valjanu adresu pošalje na službeni mail Društva.
hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Arhiva zapisinika i izvještaja o radu

godišnja skupština i zapisnik sjednice Središnjeg odbora

Navedene zapisnike možete pročitati na stranici “zapisnici Središnjeg odbora” ili “zapisnici godišnjih skupština“. (na stranice možete otići i pritiskom na link)

Izvještaj o radu Društva možete naći ovdje.

Academia.edu profil Društva

Pratite publikacije društva na našem Academia.edu profilu

 

INFO
HAD PRESS

HAD – Dobitnici nagrada HAD-a NewsletterHAd-a #32 (The winners of the CAA Newsletter HAd’s # 32) (PRESS)

Croatian Archaeological Society Newsletter # 32nd 17/12/2018.
View this email in your browser

Newsletter

Merry Christmas and happy New Year!

Winners for 2017

At the symposium “Archeology Pozega Valley and western Slavonia”
held in Pozega 8 to 12 October 2017 were declared winners
Lifetime Achievement Award “Don Frane Bulic” and the annual award “Josip
Brunšmid “for 2017.
The winner of the lifetime achievement award is Dubravka Sokač Stimac, and the winners
Annual awards are:
 expert team of dr. sc. Tajana Plese, Teodora Kučinac, BSc. ing. Arch. and
bang. Kamenko Klofutar who participated in the project of reconstruction and
presentation of Pauline monastery of St.. Petra Petrova Gora.
 Ida Koncani Uhač Project “Zambratija – prehistoric boat” , which
resulted in underwater archaeological research, conservation,
exhibition and publication.
 Jelena Jovanovic and Zeljko Zoric for joint interdisciplinary
project of the Archaeological Museum in Split and the Department of Mathematics
Faculty of Science in Split entitled
For the new honorary member of the CAA was elected Borut Kriz.
The awards will be presented at a traditional ceremony to be held in
ceremonial hall of Matica Croatian in February 2019. The term award
will be announced later
CROATIAN AWARD

ARCHAEOLOGICAL SOCIETY FOR

LIFETIME ACHIEVEMENT “Don Frane Bulic”

Dubravka SOKAČ-ŠTIMAC born on 6 October 1943 in Zagreb, Faculty of Philosophy in Zagreb in single-major study of archeology in 1967. In 1968 he started working as the first archaeologist in Požega Valley Museum (later City Museum), where she was director of the 1990th to 2004th, and retired in 2009.. From 1970 to today visited the hundreds of archaeological sites, of which 14 entered in the register of protected cultural monuments.

Since 1972 began systematically exploring one of the most important Pozega and Slavonia ancient sites Treštanovačke ruins at Tekić, where he explored the Roman settlement and a necropolis until retirement. In addition to the sites investigated experimental, systematic and rescue excavations of prehistoric sites Zarilac, Pozega, Jaksic, Migalovac and Vlatkovac, and other ancient sites (Great, Sloboština, Imrijevci, Vetovačka meadows, Pozega, Grabarje), and a number of medieval sites (Rudina at Čečavca, Capitol, Ivandol, Brestovac, Dolac, Stražeman, Klis, Pozega), and after retirement even terrain around the church in Voćin, the old town and the church of St. Augustine in the, and the cathedral in Pozega … As a member of the expert team participated on excavations in Vinkovci, at Vučedol, in Batrina, Slavonski Brod, Pakrac, KUSONJE, Voćin and near Zagreb. She has given notable presentations at scientific and professional conferences

International conference – announcement

Sense and Sustainability- International Conference on archaeological tourism organized by the Archaeological Museum in Zagreb, which will be held in Zagreb from 06th to 10th
May 2019, briefly turn Zagreb into a world center of archaeological tourism. Experts from around the world will gather at the conference to be in
fore put sustainable management of archaeological heritage in her capacity as cultural tourism resources, and potential or actual tourist attractions.
Marketing heritage, cultural routes, experiential tourism and destination management are among the topics that will be during the conference to attract attention from archaeologists,
tourism experts and other stakeholders in the creation and management of cultural tourism products.
The conference will be organized in collaboration with the European Association of Archaeologists (European Associaction of Archaeologists), and it is expected the participation of over 200
experts in archeology and tourism from around the world.
Conference on “Sense and Sustainability: International Symposium on Archaeological Cultural Heritage and Tourism” is one of the project objectives of international
the “monumental landscapes of the early Iron Age in the Danube Region” (acronym: Iron-Age-Danube, with the project: DTP 1-1-248-2.2, co-financed by the ERDF)
which is carried out as part of the Interreg program Transnational cooperation Danube 2014th to 2020th and is partially supported by the project.

special report


Boat from Zambrattia oldest example completely sewn ship ever found in the Mediterranean, because of its architectural solutions and construction, as well as the technique of sewing and connecting parts of the skin, as well as the sealing system itself hull have no parallels in the wider Mediterranean region. The ship is still at sea bottom bay Zambrattia where it remains protected as long as the conditions are met for the conservation and restoration works or adequate exposure in areas of the museum. The survey was conducted within the Croatian-French cooperation between the institutions of Archeology, Conservation Department in Pula – the Directorate for Protection of Cultural Heritage and the French National Center for Scientific Research (CNRS) – Center Camille Jullian from Aix-en-Provence.
Dear Members!

Reminiscent of the membership fees for 2019.
Payment slip will be sent by mail!

The membership fee is 100 kuna for pensioners and trainees, 200 HRK for regular members HRK 250 for members abroad Membership fee is paid at the expense of the Company’s IBAN HR 3023600001101512624 (slip or via Internet banking), noting that under the reference number entered membership number which is located on the members’ pass Uplatnice will no longer be sent by mail.

When payment received on your contact address will be sent stamps for 2019 year. After payment please contact the secretary of the Society in order to accelerate the process of delivery stamps. If your membership fee pays your museum to fiscal responsibility should account to pay membership fees please contact the secretary of the Society to have accounting Actuarial turned out the same.

NOTICE OF OPERATION COMPANIES

Publications Croatian

archaeological society

Contributions to the next editions of the Croatian Archaeological Society “Archeology Pozega Valley and western Slavonia”   Hotels with until April 1, 2019th

The manuscript should be submitted exclusively on CD / DVD, or send an e-mail Company
( Hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

The full text of the detailed tutorial can be found HERE .

If you have not yet responded to this notice, please pay attention!
Under the new law on associations, each association shall keep a list of its members with the information containing data on personal name (name), personal identification number (PIN), date of birth, date of accession to the union categories of membership, if they are established by the statute of the association and the date of termination membership in the association, and may contain other data. We use this opportunity to ask you if you have not already to us as soon as possible provide this information in an email to the company. hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Notify CAA guidance to authors

Contributions to the next number Notify Actuarial receive the to 20 April 2019th

The manuscript should be submitted exclusively on CD / DVD, or send an e-mail Company
( Hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

The full text of the detailed tutorial can be found HERE .

Within the section under Nasovan artifactcan send editorial newsletters and information about something new from your research, be it on a very interesting site, movable findings, the data from the archive or new analyzes. As stated with reference to your notice the text does not exceed 700 characters and must be accompanied by a photograph. It is desirable for the proofread. In each newsletter we will present one such finding. The finding may be associated with the museum exhibition, a permanent exhibition or publication as to the case study, but prihavćamo and information not provided for presentation or publication. Use Newsletter society for dissemination of your work and share with us yourspecific findings.

INSTRUCTIONS FOR NEWSLETTER

YOUR INFORMATION

We will be happy and your notifications (on museum exhibitions, projects, publications, conferences, and special section for finding) send out a newsletter which will be published several times a year. How would you and your notice that we send you this way, the best possible please editorial making things and that the text does not exceed 700 characters, and for announcements of exhibitions and conferences please text form into short sections. In principle, such a model can use the previous number Newsletter. If you have information about the event by announcing posted on the website of us please provide us with a link to them. It is always better if accompanied by a photograph of your choice. Also, if you have information that one of the members of society is not receiving the newsletter, we will be grateful if you forward this article by-lines that can apply to the list by clicking on the provided link at the bottom of the newsletter or a valid address to send official mail of the Company.
hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Info
HAD PRESS

FFZG – 6. međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry (PRESS)

Postovane kolegice, postovani kolege,

Odsjek za arheologiju i Hrvatsko arheološko društvo pozivaju vas na 6. međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry koji će se održati 6. i 7 .12. 2018. u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta. Program i sažeci skupa dostupni su na web stranici:

http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/

Metodologija i arheometrija - stanje i smjernice

Info
FFZG PRESS

HAD – Newsletter HAD-a #31 (PRESS)

Hrvatsko arheološko društvo, Newsletter #31. 19.11.2018.
View this email in your browser

Newsletter

In Memoriam
Valerija Damevski 19. IX. 1925.- 11.11.2018.

Počasna članica Društva Valerija Damevski preminula je 11.11.2018. Valerija Damevski rođena je 19. IX. 1925. god. u Cerniku nadomak Gradiške  U obližnjoj Gradiški pohađala je gimnaziju, a u istom je gradu i maturirala Od 1. XI. 1957. god. stalno je zaposlena u Arheolo{kome muzeju u Zagrebu, U suradnji s Brankom Vikić-Belančić sudjelovala u realizaciji „zagrebačkog« sveska u glasovitoj međunarodnoj seriji Corpus vasorum antiquorum. Znanja iz tih oblasti obogačivala je povremenim studijskim boravcima u južnoj Italiji, poglavito na Siciliji, a također i u Austriji. Autor je nekoliko izložba s tom tematikom. V. Damevski je mnogo truda posvetila i proučavanju zbirke antičkog stakla u Arheološkome muzeju u Zagrebu. Primjer rada je i izložba  “Rimsko staklo iz zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu”, koja je bila priređena 1985. god. Sudjelovala je u terenskim istraživanjima Muzeja (Varaždinske Toplice, Ščitrajevo, Benkovac (Okučani) i mnogi drugi.

Svakako treba spomenuti i njezin doprinos velikim izložbenim projektima koji su s naslovima “Tesori nazionali della Croazia. Capolavori dei Musei di Zagabria, odnosno Arte e cultura in Croazia. Dalle collezioni del Museo Archeologico di Zagabria”, koje su 1991. i 1993. god. bile postavljene u Arezzu i Torinu u Italiji.
Detaljan životopis i bibliografiju možete naći u 41. broju VAMZ-a posvećenom upravo njoj kao kustosici, arheoologinji i dragoj kolegici.
Vjekoslav Štrk (28. 7. 1949. – 3. 10. 2018.)
Nakon duge i teške bolesti, u 3. 10. 2018. nas je napustio Vjekoslav Štrk, arheolog, dugogodišnji kustos Zavičajnog i Gradskoga muzeja u Čazmi.
Rođen je u Pakracu gdje je i živio nakon odlaska u mirovinu 2014. godine. Školovao se u Pakracu te na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomiravši arheologiju. Kraće vrijeme po završetku studija radio je u Državnom arhivu u Bjelovaru.
Od 1981. godine zaposlio se u Čazmi radeći pola radnoga vremena kao kustos Zavičajnog muzeja, a pola kao tajnik Samoupravne interesne zajednice za kulturu i informacije. Od 1985. godine radi poslove kustosa, a 1990-tih je bio ravnatelj Centra za kulturu Čazma u čijem sastavu je muzej.
Od početka svojega kustoskog rada u Čazmi, Vjekoslav Štrk je rekognoscirao i istraživao više arheoloških lokaliteta u Čazmi (ranobrončano nalazište „Rađinac“, crkvu sv. Marije Magdalene i samostan uz crkvu, srednjovjekovnu utvrdu u Čazmi, dvor Svibovec u Narti te druge lokalitete u Čazmi i okolici). Kao tajnik SIZ-e sudjelovao je u obnovi i restauraciji crkve sv. Marije Magdalene, posebno orgulja (kolaudacija 1983. godine). Objavljivao je stručne radove vezane uz povijest i arheologiju Grada i nekadašnje Općine Čazma.
Vjekoslav Štrk pokopan je na gradskom groblju u Pakracu.

Mate Radović 1974 – 2018Mate Radović rođen je na Viru 1974. godine, a diplomirao je arheologiju i povijest na nekadašnjem zadarskom Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Tema diplomskog rada bila je iz područja arheologije, kojoj se u potpunosti posvetio i nakon studija. Njegov magistarski rad iz arheologije Istočnog Jadrana nosio je naslov „Starohrvatska groblja od 7. do 12. stoljeća na području Dalmacije omeđenom rijekama Zrmanjom i Krkom“.
Kao arheolog i kustos Muzeja ninskih starina najveći doprinos za otok dao nedavnim virskim otkrićima na lokalitetu Smratine.
No Radović nije bio posvećen samo arheologiji.
Kao politička osoba, sa snažnom socijalnom sviješću i liberalnim svjetonazorom te inspiriran životnim djelom pjesnika, političara i filozofa Vlade Gotovca, Radović je od sredine 1990-ih bio član HSLS-a i socijalno-liberalni koalicijski predstavnik u Općinskom vijeću do današnjeg dana. U mandatu od 2017. godine Radović je bio zamjenik predsjednika Općinskog vijeća i službeni predstavnik Općine Vir na mnogim svečanostima na Viru, događajima u Zadru, Zadarskoj županiji, cijeloj Hrvatskoj i inozemstvu.

Izvještaji iz rada Društva

Izvještaj o   Znanstvenom skupu „Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije” nalazi se ovdje.
Izvještaj  Druge redovite sjednice Središnjeg odbora Hrvatskog arheološkog društva nalazi se ovdje.
Izvještaj Godišnje skupštine Hrvatskog arheološkog društva nalazi se ovdje.
Izdanja HAD-a
Prošlo je više od godine dana od našeg druženja u Kaštelima. Nadamo se kako Vam je ostao u ugodnom sjećanju!
Do kraja ožujka ove godine trebali ste poslati svoje radove za objavu u Izdanjima HAD-a (Kaštela). Rok je produžen do kraja prosinca 2018. godine.
Molimo Vas da se odazovete i pošaljete nam svoj prilog kako bi uspješni skup u Kaštelima zaokružili na najbolji mogući način!
Ako niste u mogućnosti poslati rad do zadanog roka ili odustajete od objave rada u Izdanjima molimo Vas da nam javite. Hvala!
Email:
Ivanka Kamenjarin
I Z D A N J A
H R VAT S KO G
A R H E O L O Š KO G D R U Š T VA
S V E Z A K 3 1Arheologija na Dunavu

Upravo tiskano!!!

Znanstveni skupovi

Web strainca skupa

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na 6. znanstvenu konferenciju Metodologija i arheometrija koja će se održati

6. i 7. prosinca 2018. godine

na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Lost Centuries or Age of Transformation? Rethinking the Late Hallstatt/Early La Tene Transition (Izgubljena stoljeća ili vrijeme promjena? – ponovno promišljanje prijelaza iz halštatske u latensku kulturu)

Međunarodni skup najviše razine odvija se pod visokim pokroviteljstvom European Association of Archaeologists i Hrvatskog arheološkog društva, a jedan je od rijetkih događaja u Republici Hrvatskoj kojem je dodijeljena međunarodna oznaka European Year of Cultural Heritage 2018.

 Fotografija Gradski muzej Požega.
Na skupu će sudjelovati 35 pozvanih sudionika iz 11 zemalja sa 30 izlaganja. Organizatori skupa su University of Edinburgh, Filozofski fakultet (Odsjek za arheologiju), Arheološki muzej u Zagrebu, Centar za prapovijesna istraživanja i Institut za arheologiju.

Izložba

STAKLENE SVJETILJKE KROZ VRIJEME
Staklene svjetiljke u Hrvatskoj od 1. do 19. stoljećaIzložba Staklene svjetiljke kroz vrijeme obuhvaća pregled tipološki vrlo raznolikih svjetiljki koje su u širokom vremenskom rasponu od 1. do 19. stoljeća bile u opticaju na području Hrvatske, najčešće u svakodnevnoj funkciji osvijetljavanja sakralnih ili profanih, javnih ili privatnih prostora.
Izložit će se primjerci svjetiljki od rijetkih sačuvanih antičkih lucerni do uljanica 19. stoljeća s prepoznatljivim globularnim recipijentom za ulje, izložba obuhvaća staklene replike nekolicine najzastupljenijih formi srednjovjekovnih i novovjekovnih svjetiljki, te vrlo zanimljive rekonstrukcije prototipnih povijesnih formi suvremenih lustera. Izložba ukupno sadrži 103 primjerka staklenih svjetiljki, cjelovitih, fragmentiranih i rekonstruiranih.
  Za potrebe  realizacije ostvarena suradnja sa čak 10 muzejskih ustanova u Hrvatskoj koje su ustupile materijal iz vlastita fundusa.

Impressum izložbe

Poseban nalaz

Rimske staklene svjetiljke
Rimske staklene su svjetiljkee, za razliku od keramičkih i brončanih, vrlo rijetke. Na pozivnici i plakatu izložbe “Staklene svjetiljke kroz vrijeme” prva dva predmeta s lijeve strane su dvije staklene svjetiljke  iz Splita i Visa, koja su u Dalmaciju najvjerojatnije importirana iz zapadnih radionica Rimskog Carstva, od 1. – 3. st. po. Kr.
Poštovani članovi!

PODSJEĆAMO NA UPLATU ČLANARINE ZA 2018. GODINU.
Uplatnice se NEĆE slati poštom!

Članarina iznosi: 100 kuna za umirovljenike i pripravnike, 200 kuna za redovite članove 250 kn za članove u inozemstvu Članarina se uplaćuje na račun Društva IBAN HR 3023600001101512624 (općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva), uz napomenu da se pod poziv na broj upiše članski broj koji se nalazi na članskoj iskaznici Uplatnice se više neće slati poštom.

Prilikom zaprimljene uplate na Vašu kontakt adresu biti će poslana markica za 2017. godinu. Nakon uplate slobodno kontaktirajte tajnicu Društva kako bi ubrzali proces dostave markica. Ukoliko Vašu članarinu plaća Vaš muzej koji prema fiskalnoj odgovornosti treba račun kako bi platio članarinu molim kontaktirajte tajnicu Društva kako bi Vam računovodstvo HAD-a ispostavilo isti.

OBAVIJESTI IZ RADA DRUŠTVA

Izdanja Hrvatskog

arheološkog društva

Prilozi za iduća Izdanja Hrvatskog arheološkog društva « Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije» primaju se do 1. travnja 2019.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Ukoliko se još niste odazvali na ovu obavijest molimo obratite pažnju!
Prema novom zakonu o udrugama svaka udruga je dužna voditi popis svojih članova s podacima koji sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Koristimo ovu priliku da Vas zamolimo, ako već niste da nam što hitnije dostavite ove podatke na email društva. hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Obavijesti HAD-a upute autorima

Prilozi za idući broj Obavijesti HAD-a primaju su se do 20. travnja 2019.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Unutar rubrike pod nasovom POSEBAN NALAZ možete poslati uredništvu newsletter-a informaciju o nečem novom iz Vaših  istraživanja,  bilo da je riječ o izuzetno zanimljivom lokalitetu, pokretnom nalazu, podatku iz arhive ili  novim analizama. Kako je navedeno i kod uputa za Vaše obavijesti, tekst ne smije biti veći od 700 slovnih mjesta i mora biti popraćen fotografijom.  Poželjno bi bilo da  je lektoriran. U svakom newsletteru predstavit ćemo po jedan takav nalaz. Nalaz može biti i povezan uz muzejsku izložbu,  stalni postav ili objavu kao u oglednom primjeru, ali prihavćamo i informacije koje  nisu  predviđene za izlaganje ili objavu. Iskoristite Newsletter društva za diseminaciju vašeg rada i podijelite s nama vaše posebne nalaze.

UPUTE ZA NEWSLETTER

VAŠE OBAVIJESTI

Vrlo rado ćemo i Vaše obavijesti (o muzejskim izložbama, projektima, publikacijama, znanstvenim skupovima, te za rubriku Poseban nalaz) slati kroz naš newsletter koji će izlaziti više puta godišnje. Kako bi i Vaše obavijesti, koje Vam šaljemo ovim putem, bile što kvalitetnije molimo Vas da uredništvu olakšate posao te da tekst ne prelazi 700 slovnih mjesta, a za najave izložbi i znanstvenih skupova molimo vas da tekst oblikujte u kratke natuknice. Načelno, kao model možete koristiti prethodni broj Newslettera. Ukoliko su informacije o događanju koje najavljujete postavljene na mrežne stranice molimo Vas nam da nam dostavite i link na njih. Uvijek je ljepše ako je popraćeno fotografijom po Vašem izboru. Također ukoliko imate informaciju da netko od članova društva ne prima newsletter biti ćemo zahvalni ako ga proslijedite te sugerirajte članu da se može prijaviti na listu klikom na predviđeni link na dnu newslettera ili neka valjanu adresu pošalje na službeni mail Društva.
hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Arhiva zapisinika i izvještaja o radu

godišnja skupština i zapisnik sjednice Središnjeg odbora

Navedene zapisnike možete pročitati na stranici “zapisnici Središnjeg odbora” ili “zapisnici godišnjih skupština“. (na stranice možete otići i pritiskom na link)

Izvještaj o radu Društva možete naći ovdje.

Academia.edu profil Društva

Pratite publikacije društva na našem Academia.edu profilu
Facebook
Website
Email
Our mailing address is:
hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr
arhiv newslettera možete pratiti na stranicama društva
http://www.hrvatskoarheoloskodrustvo.hr/unsubscribe from this list    update subscription preferences

Email Marketing Powered by Mailchimp

Info
HAD PRESS

HAD – Znanstveni skup ‘Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije’ u Požegi (PRESS)

Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije
8. do 12. listopada 2018.

PRELIMINARNI PROGRAM

NALAZI SE OVDJE

Program

Znanstveni skup „Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije“ organiziraju Hrvatsko arheološko društvo, Gradski muzej Požega i Centar za prapovijesna istraživanja. Tema skupa vezana je uz prostor koji je nastanjen još od kamenog doba, a tragovi prošlih vremena svjedoče o kontinuitetu naseljavanja.  Neka od arheoloških nalazišta ovog prostora, poznata su i u širim okvirima i čine nezaobilazan korpus nacionalne kulturne baštine. Stoga pozivamo kolege koji su istraživali na ovome prostoru da sudjeluju i doprinesu uspjehu skupa svojim prilozima.
Predavanja će se održati u prostorijama Gimanzije u Požegi  (Ulica Dr. Franje Tuđmana 4/A) od 8. do 12. listopada 2018.Smještaj za sudionike Skupa biti će u Vili Stanišić, Ulica Dr. Franje Tuđmana 10. Molim Vas da ispunite prijavu ili pošaljete nam ili sami napravite rezervaciju u hotelu. Napominjemo da su u Požegi kapaciteti ograničeni, stoga Vas molimo da požurite s prijavama.  (hrvatsko.arheolosko.drustvo@ zg.t-com.hr).

Kotizacija za sudjelovanje na skupu iznosi 200 kn. Predavači su, ukoliko redovito plaćaju članarinu Društvu, oslobođeni plaćanja kotizacije, dok za predavače koji nisu članovi Društva ona iznosi 200 kn. Kotizaciju je moguće platiti na žiro račun Društva (podaci na web stranicama Društva).

Veselimo se Vašem dolasku i do skorog viđenja u Zlatnoj dolini!

 Vila Stanišić, Ulica Dr. Franje Tuđmana 10.
Formular: PRIJAVA

Poseban nalaz

Ovom prilikom se osvrćrmo na jedan stari i dobro poznati posebni nalaz koji slavi posebnu obljetnicu. U Arheološkom muzeju u Zagrebu od 13. siječnja 2018. odvija se program pod nazivom Hrvatska u vrijeme kneza Branimira – 1130. obljetnica od godine uklesane uz ime kneza Branimira na oltarnu gredu iz Gornjeg Muća koji će trajati do 30. prosinca 2018. godine. Ovim programom obilježava se 1130 godina od godine 888. koja je uklesana uz ime kneza Branimira na ulomku oltarne pregrade pronađene u Gornjem Muću kraj Splita, dijelu nekadašnje crkve izgrađene u vrijeme kneza Branimira. Taj period često nazivamo “Branimirovom renesansom” jer u njemu izgradnja crkvi i klesarska aktivnost dosežu značajan procvat. U programu su predviđene tri izložbe, ciklus predavanja i radionice za sve uzraste na kojima predstavljamo zanimljivu ranosrednjovjekovnu povijest Hrvatske.
Više možete pronaći na mrežnim stranicama Arheološkog muzeja u Zagrebu. OVDJE

PREDSTAVLJANJE MONOGRAFIJE

 

Poštovani članovi!

PODSJEĆAMO NA UPLATU ČLANARINE ZA 2018. GODINU.
Uplatnice se NEĆE slati poštom!

Članarina iznosi: 100 kuna za umirovljenike i pripravnike, 200 kuna za redovite članove 250 kn za članove u inozemstvu Članarina se uplaćuje na račun Društva IBAN HR 3023600001101512624 (općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva), uz napomenu da se pod poziv na broj upiše članski broj koji se nalazi na članskoj iskaznici Uplatnice se više neće slati poštom.

Prilikom zaprimljene uplate na Vašu kontakt adresu biti će poslana markica za 2017. godinu. Nakon uplate slobodno kontaktirajte tajnicu Društva kako bi ubrzali proces dostave markica. Ukoliko Vašu članarinu plaća Vaš muzej koji prema fiskalnoj odgovornosti treba račun kako bi platio članarinu molim kontaktirajte tajnicu Društva kako bi Vam računovodstvo HAD-a ispostavilo isti.

OBAVIJESTI IZ RADA DRUŠTVA

Izdanja Hrvatskog

arheološkog društva

Prilozi za iduća Izdanja Hrvatskog arheološkog društva « Okolica Kaštelanskog zaljeva u prošlosti» primalasu se do 1. travnja 2018.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Ukoliko se još niste odazvali na ovu obavijest molimo obratite pažnju!
Prema novom zakonu o udrugama svaka udruga je dužna voditi popis svojih članova s podacima koji sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Koristimo ovu priliku da Vas zamolimo, ako već niste da nam što hitnije dostavite ove podatke na email društva. hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Obavijesti HAD-a upute autorima

Prilozi za idući broj Obavijesti HAD-a primala su se do 20. travnja 2018.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Unutar rubrike pod nasovom POSEBAN NALAZ možete poslati uredništvu newsletter-a informaciju o nečem novom iz Vaših  istraživanja,  bilo da je riječ o izuzetno zanimljivom lokalitetu, pokretnom nalazu, podatku iz arhive ili  novim analizama. Kako je navedeno i kod uputa za Vaše obavijesti, tekst ne smije biti veći od 700 slovnih mjesta i mora biti popraćen fotografijom.  Poželjno bi bilo da  je lektoriran. U svakom newsletteru predstavit ćemo po jedan takav nalaz. Nalaz može biti i povezan uz muzejsku izložbu,  stalni postav ili objavu kao u oglednom primjeru, ali prihavćamo i informacije koje  nisu  predviđene za izlaganje ili objavu. Iskoristite Newsletter društva za diseminaciju vašeg rada i podijelite s nama vaše posebne nalaze.

UPUTE ZA NEWSLETTER

VAŠE OBAVIJESTI

Vrlo rado ćemo i Vaše obavijesti (o muzejskim izložbama, projektima, publikacijama, znanstvenim skupovima, te za rubriku Poseban nalaz) slati kroz naš newsletter koji će izlaziti više puta godišnje. Kako bi i Vaše obavijesti, koje Vam šaljemo ovim putem, bile što kvalitetnije molimo Vas da uredništvu olakšate posao te da tekst ne prelazi 700 slovnih mjesta, a za najave izložbi i znanstvenih skupova molimo vas da tekst oblikujte u kratke natuknice. Načelno, kao model možete koristiti prethodni broj Newslettera. Ukoliko su informacije o događanju koje najavljujete postavljene na mrežne stranice molimo Vas nam da nam dostavite i link na njih. Uvijek je ljepše ako je popraćeno fotografijom po Vašem izboru. Također ukoliko imate informaciju da netko od članova društva ne prima newsletter biti ćemo zahvalni ako ga proslijedite te sugerirajte članu da se može prijaviti na listu klikom na predviđeni link na dnu newslettera ili neka valjanu adresu pošalje na službeni mail Društva.
hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Arhiva zapisinika i izvještaja o radu

godišnja skupština i zapisnik sjednice Središnjeg odbora

Navedene zapisnike možete pročitati na stranici “zapisnici Središnjeg odbora” ili “zapisnici godišnjih skupština“. (na stranice možete otići i pritiskom na link)

Izvještaj o radu Društva možete naći ovdje.

Izvor
HAD PRESS