ZRC SAZU – Konferencija ‘Dolgoročne spremembe okolja 2019’ (PRESS)

Vabljeni na konferenco:
 
Dolgoročne spremembe okolja 2019
14.5.2019, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU,
Gosposka ulica 16, Ljubljana
 
Prijave sprejemamo do 15. marca, prijavnica in vec informacij o konferenci je v priponki.
 

Vabljeni vsi; se prav posebej ste vabljeni mladi raziskovalci J Konferenca je lepa priloznost da predstavite najnovejse rezultate svojih raziskav ter se seznanite z delom drugih raziskovalcev.


P  R I  J A V  N I C A

Dolgoročne spremembe okolja 2019

  1. maj 2019, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

Gosposka ulica 16, Ljubljana

Prosim, prijavite se najkasneje do 15. marca 2019!

če bo prijav veliko, bo konferenca potekala 14. in 15. 5.2019

Ime in priimek:

Raziskovalna organizacija/naslov:

Elektronska pošta:

Naslov predavanja:

Povzetek (največ 200 besed):

K sodelovanju na konferenci vabimo raziskovalce, ki proučujejo dolgoročne spremembe okolja (kvartar, lahko tudi starejše), dolgoročne in današnje ekološke procese, nastanek kulturne krajine in človekov vpliv na okolje nekoč in danes. Konferenca je izrazito multidisciplinarna in sega na različna raziskovalna področja, npr. paleoekologija, ekologija, biologija, geologija, kemija, varstvo narave, arheologija, geografija,… Tisti, ki se konference udeležujete prvič, informacije o dosedanjih srečanjih najdete na naši spletni strani: http://iza2.zrc-sazu.si/sl/strani/palinologija-konference#v

Kotizacije ni (za kavo/čaj bo poskrbljeno, kosilo pa ni organizirano). Točna dolžina predavanj (ca. 15–30 minut) bo določena naknadno (konec marca 2019) glede na število prijavljenih predavateljev. Sprejemamo tudi predloge za posebne tematske sklope, delavnice, okrogle mize.

Hvala 🙂

dr. Maja Andrič
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Novi trg 2, SI-1001 Ljubljana

maja.andric@zrc-sazu.si, tel. (01) 4706 434, 051 63 73 44


 

Info
ZRC SAZU PRESS

(SLO) ZRC SAZU – Vabilo Grosljev simpozij (PRESS)

Potovanja in prevoz v antiki in latinskem srednjem veku (2019)

Vabilo k sodelovanju pri 10. Grošljevem simpoziju

Jubilejni deseti Grošljev simpozij bo v letu 2019 potekal od torka, 5. marca, do četrtka, 7. marca, v Atriju zrc sazu na Novem trgu 2 v Ljubljani. Znanstveno srečanje z naslovom »Potovanja in prevoz v antiki in latinskem srednjem veku« bo posvečeno načinom in sredstvom potovanja v starem in srednjem veku: fizičnim potovanjem, h katerim sodijo tudi prevozna sredstva, ceste, napisi ali potopisi, in duhovnim potovanjem ter romanjem, kakršna najdemo v leposlovju in filozofiji. Srečanje bo interdisciplinarno in k sodelovanju so vabljeni strokovnjaki s področij, kjer se pojavlja pojem potovanja: klasični filologi, (umetnostni) zgodovinarji, arheologi, filozofi, teologi, sociologi, antropologi, komparativisti in drugi.

Zainteresirane predavatelje prosimo, da do petka, 30. novembra 2018,
pošljejo prijavo dr. Nadi Grošelj (Društvo za antične in humanistične študije Slovenije,
nada-marija.groselj@guest.arnes.si) ali dr. Marjeti Šašel Kos
(Inštitut za arheologijo zrc sazu, mkos@zrc-sazu.si).
Dokončni izbor referatov in njihov razpored bosta znana v dveh tednih po izteku roka za prijavo.

Prijava naj vsebuje:
1. predavateljevo ime in priimek; naziv matične ustanove; področja znanstvenega delovanja; kontaktne podatke (e-naslov in telefon);
2. delovni naslov prispevka;
3. kratek povzetek prispevka ali oris izbrane tematike (okrog 60 besed).

Za posamezen prispevek je predvidenih 15 minut predavanja (sledi razprava). Izbor bo v obliki znanstvenih člankov objavljen v tematski številki revije Keria: studia Latina et Graeca (letn. 21, 2019).

Za vse dodatne informacije sta na voljo dr. Nada Grošelj in dr. Marjeta Šašel Kos po elektronski pošti.

Organizacijski odbor Grošljevega simpozija
Nada Grošelj
Marjeta Šašel Kos
David Movrin
Anja Ragolič

Izvor
ZRC SAZU PRESS

(SLO) SAZU – 9. Grošljev simpozij ‘O urbem venalem! Korupcija v starem in srednjem veku’ (PRESS)

9. Grošljev simpozij z naslovom » O urbem venalem! Korupcija v starem in srednjem veku« organizirata Društvo za antične in humanistične študije Slovenije in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. Interdisciplinarno znanstveno srečanje bo potekalo od torka, 6. marca, do četrtka, 8. marca 2018, v Atriju ZRC SAZU na Novem trgu 2 in v Dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana. Vstop je prost.

Več o predavanjih si lahko preberete na naslovu:

http://zrcalnik.zrc-sazu.si/korupcija-vceraj-danes-vsepovsod-tudi-na-grosljevem-simpoziju

http://zrcalnik.zrc-sazu.si/wp-content/uploads/2018/02/pina-messina-465028-unsplash-768x1024.jpg

 

O urbem venalem!

Korupcija v starem in srednjem veku

9. Grošljev simpozij

KDAJ: 6.–8. marec (od torka do četrtka) 2018

KJE: Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana,

in

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana

»O kupljivo mesto, obsojeno na skorajšnji propad, če bo le našlo kupca!«

O urbem venalem et mature perituram, si emptorem invenerit!

Gaj Salustij Krisp, Vojna z Jugurto 35,10 (1. stol. pr. Kr.)

 

Prvi dan (torek, 6. marec): Korupcija v starem veku od Sumercev do pozne rimske republike in krščanstva

Atrij ZRC SAZU

16.00 · Vladimir Simič: Manjši primer korupcije v izobraževanju ob začetku izobraževanja

16.25 · Boris Vezjak: Moralna korupcija: Sokratov kvarni vpliv na mladino

16.50 · razprava

17.15 · odmor s kavo in prigrizkom

17.40 · Gregor Pobežin: Corrupti civitatis mores – korupcija kot zgodovinopisni topos

18.05 · Matej Hriberšek: Politična korupcija v pozni republiki – nekaj primerov

18.30 · Aleš Maver: Podobe korupcije v latinskem krščanskem zgodovinopisju v pozni antiki

18.55 · razprava

19.20 · zaključek prvega dneva simpozija

 

Drugi dan (sreda, 7. marec): Korupcija od rimskega cesarstva do srednjega veka

Atrij ZRC SAZU

16.00 · Maja Sunčič: Motiv korupcije pri Plutarhu

16.25 · Matej Petrič: Korupcija in elite v pozni antiki: primer Kvinta Avrelija Simaha

16.50 · razprava

17.15 · odmor s kavo in prigrizkom

17.40 · Katarina Šmid: Odtujevanje umetniških del v antiki. Nelegalno dejanje ali pravica zmagovalca?

18.05 · Igor Grdina: Svojevoljno darovanje

18.30 · razprava

18.55 · zaključek drugega dneva simpozija

 

Tretji dan (četrtek, 8. marec): Korupcija v pravljici in komediji

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

16.00 · Milena Mileva Blažič: Motiv korupcije v pravljicah

16.25 · Ignacija Fridl Jarc: Korupcija v Aristofanovi komični preobleki

16.50 · razprava

 

Atrij ZRC SAZU

Razpravi sledi uprizoritev Aristofanove komedije Ptiči v izvedbi študentov Oddelka za klasično filologijo na Univerzi v Zadru. Predstava bo v Atriju ZRC SAZU. Simpozij se sklene s pogostitvijo.

Izvor

SAZU PRESS

(SLO) SAD – Gabrovčev dan 2018 (PRESS)

Gabrovčev dan 2018 bo potekal v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, v petek 19. 1. 2018. Dogodek organizira Slovensko arheološko društvo, v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije, Oddelkom za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.

Kot je bilo napovedano v lanskem letu, želimo vsako leto obravnavati po eno izmed halštatskih skupin, kot jih je opredelil prof. Gabrovec v svojih temeljnih člankih, pri čemer bi bilo težišče na predstavitvah novih izkopavanj, raziskav in znanstvenih dognanj.

Drugo takšno srečanje, ki je načrtovano za petek, 19. januarja 2019, bo posvečeno dolenjski kulturni skupini (glej program). Sledimo torej lani začrtanemu cilju, da bomo »v ciklu štirih ali petih let z novimi spoznanji bistveno dopolnili naše znanje o halštatski kulturi in s tem – v Gabrovčevem smislu – doprinesli k boljšemu razumevanju naše davne preteklosti in morda tudi sedanjosti«.

Kraj dogajanja: Narodni muzej Slovenije – Metelkova

Maistrova ulica 1, Ljubljana

Konferenčna dvorana (1. nadstropje)

 

Organizacijski odbor:

dr. Peter Turk (NMS), akad. zasl. prof. dr. Biba Teržan in doc. dr. Matija Črešnar (oba OzA, FF, UL).

 

(SLO) SLO ZRC SAZU – 9. Grošljev simpozij: »O urbem venlem! Korupcija v starem in srednjem veku« (PRESS)

Društvo za antične in humanistične študije Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU pripravlja deveti Grošljev simpozij: »O urbem venlem! Korupcija v starem in srednjem veku«. Interdisciplinarno znanstveno srečanje bo potekalo predvidoma od torka, 6. marca do četrtka, 8. marca 2018, v atriju ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani.

 

»O kupljivo mesto, obsojeno na skorajšnji propad, če bo le našlo kupca!«
O urbem venalem et mature perituram, si emptorem invenerit!
Gaj Salustij Krisp, Vojna z Jugurto 35,10 (1. stol. pr. Kr.)

***

Vsakoletni Grošljev simpozij bo v letu 2018 potekal predvidoma od torka, 6. marca, do četrtka, 8. marca, v Atriju ZRC SAZU na Noven trgu 2 v Ljubljani. Znanstveno srečanje z naslovom O urbem venalem! Korupcija v starem in srednjem veku bo posvečeno problemu, staremu kot človeštvo: korupciji na številnih področjih življenja, ki so jo deloma prepoznavali že v antiki, po današnjih ostrejših merilih pa jo odkrivamo tudi v navadah in institucijah, ki so se sodobnikom zdele neproblematične, denimo v rimskem sistemu »patronov« in »klientov«. Srečanje bo interdisciplinarno in k sodelovanju so vabljeni strokovnjaki s področij, ki so (bila) za problematiko korupcije ranljiva ali ki jo preučujejo: klasični filologi, zgodovinarji, pravniki, ekonomisti, filozofi, sociologi, umetnostni zgodovinarji, arheologi in drugi.


Večni skušnjavec

Zainteresirane predavatelje prosimo, da do četrtka, 30. novembra 2017, pošljejo prijavo dr. Nadi Grošelj (Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, nada-marija.groselj@guest.arnes.si) ali dr. Marjeti Šašel Kos (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, mkos@zrc-sazu.si).
Dokončni izbor referatov in njihov razpored bosta znana v tednu dni po izteku roka za prijavo.

Prijava naj vsebuje:
1. predavateljevo ime in priimek; naziv matične ustanove; področja znanstvenega delovanja; kontaktne podatke (e-naslov in telefon);
2. delovni naslov prispevka;
3. kratek povzetek prispevka ali oris izbrane tematike (okrog 60 besed).

Za posamezen prispevek je predvidenih 15 minut predavanja (sledi razprava). Izbor bo v obliki znanstvenih člankov objavljen v tematski številki revije Keria: studia Latina et Graeca (20/1, 2018).

Za vse dodatne informacije sta na voljo dr. Nada Grošelj in dr. Marjeta Šašel Kos po elektronski pošti.

Izvor

ZRC SAZU PRESS

[SLO] ZRC SAZU – Međunarodni znanstveni skup ‘Apsolutna i relativna kronologija kasnoga latenskoga doba u srednjem Podunavlju’ (PRESS)

Napovednik

Međunarodni znanstveni skup

Apsolutna i relativna kronologija kasnoga latenskoga doba u srednjem Podunavlju

Osnovni podatci

12. lipanj 2017 u 10:00 do 13. lipanj 2017 u 19:30

Gipfelhaus na Magdalensbergu, Koruška, Austrija

Organizatori
Prirodnjački muzej, Beč
Institut za arheologiju ZRC SAZU, Ljubljana
Zemaljski muzej Koruške, Klagenfurt / Celovec

Opis

Međunarodni znanstveni skup o kronologiji kasnog latena nastao je na inicijativu Macieja Karwowskog iz Prirodnjačkog muzeja u Beču. Učesnici dolaze prije svega iz Austrije, Slovenije, Češke republike i Slovačke. Po dva su iz Italije i Hrvatske (M. Dizdar i I. Drnić), dok iz Njemačke i Poljske dolaze po jedan.

Svrha skupa je razmotriti problematiku kronologije kasnoga latenskoga doba odnosno stupnja LT D. Trebalo bi ujediniti nazive pojedinih podstupnjeva tog vremena na prostoru od Lombardije i Veneta u sjevernoj Italiji do Češke, Slovačke i hrvatsko-srpskog Podunavlja, utvrditi tipične oblike materijalne kulture tih podstupnjeva (LT D1a, LT D1b i LT D2) i ispostaviti italske elemente (brončane i keramičke posude te fibule), koji se javljaju u srednjem Podunavlju.

Više izlaganja bavit će se numizmatikom.

Izvori za istraživanje stupnja LT D su na opisanom prostoru dosta različiti. Kultura opiduma u južnoj Njemačkoj (Manching), Češkoj (Stradonice), Moravskoj (Staré Hradisko) i Slovačkoj (Trenčianske Bohuslavice i Bratislava), kako poznato, ne poznaje nikakvih grobova.

Suprotno tomu, brojni grobovi ovog vremena istraženi su u Lombardiji i u Venetu u sjevernoj Italiji te na teritoriji današnje Slovenije, sjeverne Hrvatske i sjeverne Srbije. Osim grobova vrlo su značajni najstariji slojevi naseobina na Gurini iznad Dellacha i na Magdalensbergu u Koruškoj, kao i nekoliko naseobinskih nalazišta, koja su bila otkrivena tek u novije vrijeme: Rochusmarkt u Beču, St. Michael am Zollfeld / Šmihel na Gosposvetskom polju i Glušič na Vrhnici.

Fotografija željeznih italskih konjskih žvala s podbradnikom, iskopanih 1929 na nalazištu Ciringhelli kod Vigasia jugozapadno od Verone. Vrlo vjerojatno se radi o prilogu iznimno bogatog groba sa kolima iz podstupnja LT D1a (www.academia.edu/33147123). Podbradnik istog oblika i dimenzija pronađen je prošle godine na nalazištu Glušič na Vrhnici, koje će na skupu predstaviti Iris Bekljanov Zidanšek i Petra Vojaković iz Ljubljane. Foto Gianni De Zuccato, Verona. Fotografiju ustupio: dr. sc. Dragan Božič.

Izvor

Emailom dr. Dragan Božič