IARH – Predstavljanje HRZZ projekta ‘Život na rimskoj cesti’ (PRESS)

Institut za arheologiju poziva na predstavljanje HRZZ projekta Život na rimskoj cesti – komunikacije, trgovina, identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. do 8. st. (UIP-05-2017-9768) voditeljice dr. sc. Ivane Ožanić Roguljić, u Knjižnici  Instituta za arheologiju 27. veljače 2018. u 11 sati.

Izvor

IARH PRESS

HAD – Nagrade Hrvatskog arheološkog društva za 2016. godinu (prikaz Robert Jukić )

U utorak, 20. veljače 2018. u 13:00 sati, u Velikoj dvorani Matice hrvatske, održana je dodjela Nagrada Hrvatskog arheološkog društva u organizaciji Hrvatskog arheološkog društva te Odjela za arheologiju i etnologiju Matice Hrvatske. Nagrade su proglašene tijekom održavanja znanstvenog skupa „Okolica Kaštelanskog zaljeva u prošlosti”, održanom u Kaštelima od 2. do 6. listopada 2017. godine.

Biografija
Dr. sc. Kristina Mihovilić rođena je u Puli 1951. godine. Diplomirala je arheologiju 1976. godine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za arheologijo, a doktorirala na istom fakultetu 2001. godine s temom Starije željezno doba Istre. Od 1974. godine radi u Arheološkom muzeju Istre u Prapovijesnoj zbirci.
Participirala je na brojnim terenskim istraživanjima kao suradnica i voditelj: Nezakcij, Gradac – Turan, Sv. Martin (Lim.), Limska gradina, Pećinovac, Pećina na Gradini, Monkodonja, Mušego, Medulin – Punta Kašteja, Maklavun, Pula – AMI jug, Petrovac itd.
Radila je na postavljanju skupnih i samostalnih arheoloških izložbi: Arheologija i umjetnost Istre, Čarobna Istra, Nekropola Limske gradine, Grobnica Epulonovih predaka, Histria – Istra – Istrien, Histri i Etruščani, Monkodonja i Mušego, Histri u Istri i drugih.
Sudjelovala je s referatima na znanstvenim skupovima Hrvatskog arheološkog društva; Handel, Tausch und Verkehr im bronze – und früheisenzeitlichen Südoseuropa u Berlinu 1992.; Preistoria e protostoria del Friuli – Venezia Giulia e dell’Istria u Trstu 1994.; Grčki utjecaji na istočnoj obali Jadrana u Splitu 1998.; I Greci in Adriatico u Urbinu 1999.; I Celti nel Adriatico u Trstu 2001.; La pirateria nell’Adriatico antico u Veneciji 2002.; Carlo Marchesrri e i castellieri 1903 – 2003 u Duinu 2003.; Piceni ed Europa u Piranu 2006. itd.
Autorica je brojnih znanstvenih radova u hrvatskim i inozemnim publikacijama.
Održala je predavanja: Società di Minerva u Trstu, Institut für prähistorische Archäologie u Berlinu, Karl – Franzens Universität u Grazu; Centro Studi per l’Archeologia dell’Adriatico u Ravenni, Odsjek za arheologiju FF u Zagrebu, Oddelek za arheologijo FF u Ljubljani.
Kroz 42 godine radnog staža sudjelovala je u radu raznih tijela: član Uredništva muzejskih publikacija; član Stručnog vijeća, član Upravnog – muzejskog vijeća; voditelj prapovijesne zbirke, voditelj arheološkog odjela. U razdoblju 1995. – 1996., te od 2002. do 2006. obnašala dužnost ravnatelja AMI.
Članica je HAD-a i dopisni član Njemačkog arheološkog instituta.

Dr. sc. Kristina Mihovilić, dobitnica Nagrade za životno djelo. Fotografija: Robert Jukić.

Dobitnici godišnje nagrade „Josip Brunšmid“ su akademik Nenad Cambj, prof. dr. sc. Miroslav Glavičić, prof. dr. sc. Željko Miletić i Joško Zaninović za knjigu „Antička baština na novčanicama mediteranskih zemalja“ u izdanju Nacionalnog parka Krka. Počasna članica Društva postala je Marina Šegvić.

Uz domijenak, program je obilježio nastup Tamare Jurkić Sviben na klaviru.

Program:
Žiga HIRSCHLER: Uspavanka, Majčin ples i Lutkino kolo
Antonio SMAREGLIA: Barcarola
Camille CHAMINADE: Nocturne op. 165

Izvor

HAD | AMI PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 35 (PRESS)

Predstavljanje projekta

Project presentation

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na predstavljanje projekta Hrvatske zaklade za znanost

Život na rimskoj cesti – komunikacije, trgovina i identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. – 8. st. (UIP-05-2017-9768)

27. veljače 2018. g. u 11 sati u knjižnici Instituta za arheologiju, Ljudevita gaja 32, Zagreb

Projekt će predstaviti  Ivana Ožanić Roguljić i  Pia Šmalcelj Novaković.

We are please to invite you to the presentation of Croatian science foundation projectLife on Roman road: communications, trade and identities on Roman roads in Croatia from 1st – 8th century (UIP-05-2017-9768)

27th of February 2018 at 11 am at the library of the Institute of Archaeology, Ljudevita Gaja 32, Zagreb


The project will be presented by Ivana Ožanić Roguljić and Pia Šmalcelj Novaković.

Doktorski seminar

Doctoral seminar

TEHNOLOGIJA I GOSPODARSTVO

Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na tematski doktorski seminar:

Analize organskih ostataka i prehrana u prapovijesti

koji će se održati u utorak 20. veljače 2018. u 11 sati, u Knjižnici Instituta za arheologiju, Ljudevita Gaja 32

Doktorski seminar o analizama organskih ostataka i njihovoj pomoći u interpretaciji prehrane prapovijesnih ljudi održat će Mateja Hulina.

TECHNOLOGY AND ECONOMY

The Institute of Archaeology has the pleasure to invite you to the thematic doctoral seminar: 

Analysis of organic residues and nutrition in Prehistory

which will be held on Tuesday, 20th February 2018 at 11 AM, at the Library of the Institute of Archaeology, Ljudevita Gaja 32.

The doctoral seminar on organic residue analyses and their help in the interpretation of the prehistoric people’s diet will be held by Mateja Hulina.

Terenska istraživanja

Field research

TEHNOLOGIJA I GOSPODARSTVO

Arheološka istraživanja antičkog Trogira

Tijekom veljače 2018. godine Muzej grada Trogira (Lujana Paraman) u suradnji s Institutom za arheologiju u Zagrebu (Marina Ugarković) i Austrijskim arheološkim institutom Austrijske akademije za znanost u Beču (Martin Steskal) provodi arheološka istraživanja na prostoru urbane strukture antičkog Trogira (Tragurion).

TECHNOLOGY AND ECONOMY

Archaeological research of ancient Trogir

During February the Trogir Town Museum (Lujana Paraman) in cooperation with the Institute of Archaeology in Zagreb (Marina Ugarković) and Austrian Archaeological Institue of the Austrian Academy of Sciences in Vienna (Martin Steskal) will carry out archaeological investigation in the area of urban structure of ancient Trogir (Tragurion).

Održano

Past events

KRAJOLICI

Predavanje u Loparu i Noć muzeja 2018 

U sklopu projekta “Arheološka topografija otoka Raba”, 20. siječnja 2018. g. u Loparu je, u surdnji Centra za kulturu Lopar i Instituta za arheologiju, odžano predavanje Arheološki krajolici Lopara.
Tom su prigodom Ana Konestra i Paula Androić Gračanin predstavile istraživanja koja su poslijednjih godina obuhvatila prapovijesne i antičke lokalitete na području Lopara, s posebnim naglaskom na prošlogodišnja multidisciplinarna istraživanja koja su provedena u uvali Podšilo u suradnji s Institutom za arheologiju Sveučilišta Cardinal Stefan Wyszynski iz Varšave i Arheološkim muzojem u Zagrebu.U sklopu manifestacije Noć muzeja 2018, u muzejskoj zbirci Samostana sv. Bernardina u Kamporu (otok Rab), a u sklopu aktivnosti projekta “Arheološka topografija otoka Raba” predstavljen je plakat-legenda Rimske uljanice iz zbirke Samostana sv. Bernardina u Kamporu autora Ane Konestra, Anite Dugonjić i Pavla Dugonjića.

LANDSCAPES

Lecture at Lopar and Night of Museums 2018

Within the project “Archaeological topography of the island of Rab”, on January 20th 2018, the lecture Lopar’s archaeological landscapes, organised by the Lopar culture centre and the Institute of Archaeology, was held at Lopar.
Research carried out in recent years on Prehistoric and Roman sites in Lopar was presented by Ana Konestra and Paula Androić Gračanin, with particular remarks on last year’s interdisciplinary research at Podšilo bay, carried out in collaboration with the Institute od archaeology of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw and the Archaeological Museum in Zagreb.

At the Monastery of st. Bernardin in Kampor (Rab island), within the Night of Museums 2018 event and as an activity of the project “Archaeological topography of the island of Rab”, a poster on Roman lamps from the collection of the Monastery of st. Bernardin, authored by Ana Konestra, Anita Dugonjić and Pavle Dugonjić was presented.  

 

Izvor

IARH PRESS

IARH – Dan Instituta za arheologiju (PRESS)

Dan Instituta za arheologiju

24. siječnja 2018. od 10.00 sati u knjižnici Instituta za arheologiju

U sklopu Dana instituta organizirani su popularno predavanje, poster prezentacija tekućih znanstvenih istraživanja, prigodna prodaja nakladničkih izdanja Instituta i radionica za djecu.

Day of the Institute of Archaeology

January 24th 2018, 10 am in the library of the Institute of Archaeology

During the Day of the Institute a popular lecture, poster presentations of current scientific research, sale of the Institute publications and a workshop for children are being organised.

Poštovani,

obavještavamo Vas da će se u srijedu, 24. siječnja 2018. održati Dan Instituta za arheologiju. Mjesto održavanja: Knjižnica Instituta za arheologiju, Gajeva 32, Zagreb.

U programu Dana Instituta za arheologiju, održat će se popularno predavanje pod naslovom Arheologija okoliša: suodnos klime, krajolika i čovjeka. Dodijeliti priznanja,za dugogodišnju suradnju zaslužnim kolegama i partnerima: dr.sc. Marija Mihaljević, Gradski muzej Nova Gradiška, za suradnju u 2017. godini: Ivan Marijančević, Selca, Brač. Održat će se i radionica za djecu pod nazivom Rimska škola. Održat će se prigodna prodaja izdanja Instituta za arheologiju.

Predavanje Arheologija okoliša: suodnos klime, krajolika i čovjeka, održat će dr.sc. Katarina Botić iz Instituta za arheologiju. Predavanje obuhvaća kraći prikaz paleoklimatskih uvjeta i klimatskih grafikona na nekoliko primjera s hrvatskih arheoloških lokaliteta u različitim razdobljima. Na lokalitetima koji će se predstaviti može se uočiti kako su klimatske prilike utjecale na formiranje ili napuštanje naselja, ali i mogući utjecaj čovjeka u njihovom neposrednom okolišu.

Kroz radionicu za djecu Rimska škola djeca će naučiti o razlikama u školovanju u rimsko doba i danas. U doba Rima školu su pohađali samo dječaci, nije bilo stanke za vikend, a loše vladanje i neznanje se kažnjavalo batinama. Djeca će naučiti kako su nastali rimski brojevi, kako su izgledale rimske bilježnice od voska koje liče na današnje tablete i pametne telefone i kako se radila tinta. Radionca je namijenjena osnovnoškolcima od 1. – 4. razreda.

PROGRAM

Srijeda, 24. siječnja 2018.

10.00. POZDRAVNA RIJEČ RAVNATELJA

10.15. Predavanje dr.sc. Katarina Botić: Arheologija okoliša: suodnos klime, krajolika i čovjeka

11.00. Dodijela priznanja: Za dugogodišnju suradnju: dr.sc. Marija Mihaljević,

Gradski muzej Nova Gradiška

Za suradnju u 2017. godini: Ivan Marijančević, Selca, Brač

13.20. Radionica za djecu „Rimska škola“

 

 

Izvor
IARH PRESS