Institut za arheologiju – Newsletter Instituta za arheologiju br. 37 (PRESS)

Međunarodni znanstveni skup

International conference
Kasna antika i vrijeme Velike seobe naroda u svjetlu geoarheoloških zapisa s istočnog Mediterana, istočnog Jadrana i susjednih regija

23. i 24. listopada 2018. g.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Late Antiquity and Migration period in the light of geoarchaeological records from the eastern Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions

23rd – 24th October 2018
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

Poštovane kolege i kolegice!
Pozivamo Vas da sudjelujete na 5. geoarheološkom znanstvenom skupu pod naslovom Kasna antika i vrijeme Velike seobe naroda u svjetlu geoarheoloških zapisa s istočnog Mediterana, istočnog Jadrana i susjednih regija koji organiziraju Institut za arheologiju, Sveučilište Kardinal Stefan Wyszynski u Varšavi, Institut za arheologiju u Zagrebu te Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Međunarodni znanstveni skup održat će se u Zagrebu 23. i 24. listopada 2018.Više o skupu pogledajte ovdje.

Međunarodni skup će pratiti drugi sastanak Međunarodne fokusne skupine o kvartarnoj stratigrafiji sjeveroistočne Afrike (NAQS) koja djeluje u okviru INQUA komisije za stratigrafiju i kronologiju (INQUA-SACCOM).

Dear colleagues!
We are kindly inviting You to participate in the 5th Geoarchaeological conference entitled Late Antiquity and Migration period in the light of geoarchaeological records from the eastern Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions, organized by the Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, the Institute of Archaeology in Zagreb and Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb.
The Conference will be held in Zagreb on the 23rd and 24th of October 2018.
More about the conference please find here.The conference will be accompanied by the 2nd meeting of the International Focus Group on Northeastern African Quaternary Stratigraphy (NAQS) acting in frames of INQUA Commission on Stratigraphy and Chronology (INQUA-SACCOM).

Izložbe

Exhibitions
Recikliraj, ideje iz prošlosti

5. travnja – 13. svibnja 2018. g.
Arheološki muzej Istre

Recycle, ideas from the past

5th April – 13th May 2018
Archaeological museum Istria

Izložba Recikliraj, ideje iz prošlosti gostuje u Puli (Galerija Amfiteatar u Puli) te će biti otvorena od 05. travnja do 13. svibnja 2018. g. Izložba je realizirana u suradnji Instituta za arheologiju, Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Arheološkog muzeja u Zagrebu i Arheološkog muzeja Istre. Scenografiju, oblikovanje i grafičku pripremu izložbu priredili su Antun Sevšek i Damir Gamulin. Izložbom se nastoji prikazati na koji način su naši preci reciklirali materijale, ponovno upotrebljavali predmete te na koji je način taj koncept ugrađen u kulture iz prošlosti. Cilj izložbe je prikazati da su reciklirani materijali i predmeti imali vrlo aktivnu ulogu u društvu, da nisu izolirani slučajevi ponovne upotrebe određenog materijala te da je ideološka pozadina ponovne upotrebe i recikliranja imala mnogo složenije značenje za društvo.
The exhibition Recycle, ideas from the past is hosted by the Archaeological museum Istria in Pula and will be open from 5th of April until 13th of May. The organizers and authors of the exhibition are Institute of archaeology (Dr Andreja Kudelić), Department of Archeology at the Faculty of Philosophy, University of Zagreb (Dr Ina Miloglav), Archaeological Museum (Dr Jacqueline Balen) and Archaeological Museum Istria. Scenography, design and graphics preparation of the exhibition was done by Antun Sevšek and Damir Gamulin. The exhibition seeks to show how our ancestors recycled materials, re-used objects, and how this concept was incorporated into cultures from the past. The aim of the exhibition is to show that the recycled materials and items played a very active role in the society, that the cases of reuse of a particular material were not isolated and that the ideological background of reuse and recycling had a far more complex significance for the society.

Terenska istraživanja

Field research
Arheološko istraživanje lokaliteta Novo Selo Bunje na otoku Braču
16. travnja – 5. svibnja 2018. g.
Archaeological excavation of the Novo Selo Bunje site on the island of BračApril 16 – May 5, 2018

Institut za arheologiju (K. Jelinčić Vučković) u suradnji s CNRS Centre Camille Jullian, Francuska (E. Botte), Université Paris-Est Marne-la Vallée, Paris (A. Bertrand) i općinom Selca provest će arheološka istraživanja rimske vile (1. do 6. st. n.e.) od 16. 4. – 5. 5. 2018. g.
Istraživanje je omogućeno zahvaljujući financiranju općine Selca i Ministarstva kulture te se odvija u okviru dva projekta: Recherches sur l’exploitation economique de la Dalmatie a l’epoque romaine (IIe s. av. J.-C. – IIe s. ap. J.-C.) kojeg financira l’École française de Rome i Villae de l’Adriatique Orientale – VLADO kojeg financira Francusko ministarstvo vanjskih poslova.
Predviđeno je istraživanje gospodarskog dijela vile – pars rustica.Posjeti na teren su dobrodošli!

Institute of archaeology (K. Jelinčić Vučković) in cooperation with CNRS Centre Camille Jullian, France (E. Botte), Université Paris-Est Marne-la Vallée, Paris (A. Bertrand) and Community of Selca will carry out the archaeological excavation of the Roman villa (1st-6th c.) from April 16 – May 5, 2018.
Research is funded by Community of Selca and Ministry of Culture of Republic Croatia and two projects: Recherches sur l’exploitation economique de la Dalmatie a l’epoque romaine (IIe s. av. J.-C. – IIe s. ap. J.-C.) funded by l’École française de Rome and Villae de l’Adriatique Orientale – VLADO funded by French Ministry of foreign affairs.
Excavation of pars rustica is planned for this campaign.Everyone is welcome to visit us during excavations!

Popularizacija znanosti

Science popularisation
Mala škola mitologije – Kazalište sjena

Prosinac 2017. – lipanj 2018. g.

Little School of Mythology – Shadow Theater

December 2017 – June 2018

Institut za arheologiju u suradnji s Ženskom općom gimnazijom „Družbe sestara milosrdnica“ XVIII gimnazijom, te njihovim profesorima i učenicima organizira radionice pod naslovom „Mala škola mitologije“. Radionice su započele u prosincu 2017. godine i trajat će do lipnja 2018. Kroz radionicu učenici odabiru teme iz grčke mitologije, osmišljavaju kratke tekstove i dijaloge koje zatim predstavljaju pomoću lutaka i sjena u predstavi Kazališta sjena. 
The Institute for Archeology, in co-operation with the Female general Secondary school „Družba sestara milosrdnica“ and the i XVIII Secondary school, as well as their teachers and pupils, organized workshops under the title “Little School of Mythology”. The workshops started in December 2017 and will last until June 2018. Through the workshop pupils choose topics from Greek mythology, creating short texts and dialogs that are then presented with puppets and shadows in the play of the Shadow Theater.

Održano

Past events
Izrada prapovijesnog metalnog nakita i Mala škola tkanja

16. ožujka 2018. g.
21. ožujka 2018. g.

The production of prehistoric metal jewellery and Small school of weaving

16th March 2018
21st March 2018

Institut za arheologiju u sklopu projekta akronima Iron Age Danube Interreg DTP (DTP1-1-248-2.2) održao je dvije edukativne radionice pod nazivom Izrada prapovijesnog metalnog nakita i Mala škola tkanja.
Edukativne radionice održale su se u prostorijama Osnovne škole „Jakovlje“ u Jakovlju, u petak 16. ožujka 2018. te u prostorijama Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb (skraćeno CeDePe Zagreb), u srijedu 21. ožujka 2018. Na edukativnim radionicama nakon predavanja Uvod u arheologiju Saše Kovačevića, učenicima se prezentirala tehnika iskucavanja na bakrenim pločicama i postupak tkanja na mini replikama tkalačkog stana.
Uz pomoć arheologa Saša Kovačević, Martine Jurišić, Josipa Zorića i projektnog kolege Josipa Koštana, učenici su se upoznali sa svakodnevicom perioda starijeg željeznog doba i dobili mogućnost isprobati prapovijesne tehnike izrade nakita i  postupak izrade tkanine.
Programme co-funded by European Union funds (ERDF)

The Institute of Archaeology, within the framework of the Iron Age Danube project (DTP1-1-248-2.2), implemented Educational workshops The production of prehistoric metal jewellery and Small school of weaving.
Educational workshops were held in the Elementary school “Jakovlje” in Jakovlje, on Friday 16th of March 2018, and in the CeDePe–Association of persons with cerebral palsy and polio Zagreb, on Wednesday, 21st of March 2018. After the lecture Introduction to Archaeology held by Saša Kovačević, pupils were presented with the motifs characteristic for the Early Iron Age and form of Toreutic, metalworking technique in which a metal is ornamented or shaped by hammering from the reverse side to create a design in low relief on pre-prepared copper plate shapes. In addition, pupils were informed with the process of weaving on handheld replicas of the prehistoric looms. Archaeologists Saša Kovačević, Martina Jurišić, Josip Zorić and project colleague Josip Koštan, acquainted pupils with the daily life of the Early Iron Age period, after that the pupils were given the opportunity to try the prehistoric techniques of making and decorating metal jewellery and weaving process.
Programme co-funded by European Union funds (ERDF)

Izvor
IARH PRESS

MDC – Predstavljanje Muzeologije 54 – od evaluacije do razvoja publike (PRESS)

Razvoj publike, novi sveti gral europskih kulturnih politika, za muzeje pojednostavljeno znači iznaći načine da se bolje dopre do sadašnjih i potencijalnih posjetitelja svih vrsta. Kako su u Hrvatskoj nastojanja da se upoznaju korisnici još uvijek sporadična i nesustavna, Muzeologija 54 posvećena je upravo temi Razvoja publike u muzejima – istraživačkim i evaluacijskim pristupima aktivnostima i programima.

U Suradnji sa Odsjekom za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Muzeologiji 54 objavljeni su rezultati istraživanja koja su provele magistre Muzeologije i upravljanja baštinom, a koji se odnose na evaluaciju posjetilaca/korisnika muzeja. Gost urednik ovoga broja je dr. sc. Željka Miklošević s Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja je uvodnim člankomDruštvena uloga muzeja u 21. st. – razvijanje odnosa s korisnicima, sudionicima i suradnicima“  dala pregled današnjih trendova u muzejskom sektoru vezano za evaluaciju i istraživanje korisnika kao temelja razvoja publike kao i osnovna obilježja istraživačkih pristupa.

U članku  Vedrane Kristić pod naslovom „Muzejske radionice i razvoj višestrukih inteligencija“, autorica provodi istraživanje na radionicama Arheološkog muzeja u Zagrebu namijenjenim osnovnoškolskoj djeci i predlaže model njihovog vrednovanja. Dorotea Fotivec se u članku „Prijevodi tekstova na muzejskoj izložbi“ bavi prijevodima tekstova u Muzeju grada Zagreba koje najčešće koriste turisti te donosi njihove stavove vezane uz ovaj muzej i tekstove.

Korak prema upoznavanju višestrukih profila korisnika zagrebačkog MSU-a čini Raša Savić tekstom „Estetska iskustva posjetitelja Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu“. Na temelju teorije estetskog iskustva kategorizira posjetitelje i ukazuje na njihove potrebe, zadovoljstva te smjer kojim Muzej krenuti prema određenim oblicima razvoja publike.  Istraživanje muzejskih djelatnika po pitanju korištenja digitalnih marketinških alata donosi Ana Pia Matijaš u članku pod naslovom „Korištenje digitalnih marketinških alata u hrvatskim muzejima“. Rezultatima ankete pokazuje status i stav struke o marketinškim aktivnostima i te načine na koji se određeni digitalni alati koriste.

Facebook, kao jedan od digitalnih alata, uglavnom u muzejima korišten za marketing, analizira Ileana Kurtović u članku „Facebook u muzejskoj komunikaciji“ u kojem daje analizu načina na koji svjetski muzeji koriste ovu društvenu mrežu. Zadnji tekst pod naslovom „Izložba ’45. Hrvatskog povijesnog muzeja na Facebooku – kako vrednovati aktivnosti korisnika?“ primjer je korištenja ove društvene mreže u jednom hrvatskom muzeju. Rebeka Knajs, magistra muzeologije i upravljanja baštinom u suradnji s jednom od autorica i suradnica na izložbi ’45 u Hrvatskom povijesnom muzeju, Anom Filep i Mašom Pokupčić daje pregled istraživanja načina na koji se događa komunikacija između Muzeja i online korisnika.

Ova istraživanja tek su ilustracije mogućih primjena i mogu poslužiti muzejima kao orijentir za sveobuhvatnije evaluacijske cikluse koji bi se neposredno vezivali za komunikacijske ciljeve programa i muzejskog poslanja.

Predstavljanje novog broja Muzeologije održat će se u četvrtak 12. travnja u 12 sati u prostoru Muzejskog dokumentacijskog centra, Ilica 44. Na predstavljanju će uz gosta urednika ovoga broja dr. sc. Željku Miklošević s Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovati i autorice istraživanja Dorotea Fotivec, Ana Pia Matijaš, Ileana Kurtović i Rebeka Knajs.

http://mdc.hr/hr/mdc/publikacije/newsletter/newsletter-10-4-2018/#Muzeologija54

Izvor

MDC PRESS

AMI – Otvorenje izlozbe ‘Recikliraj, ideje iz prošlosti’ (PRESS)

Izložba Recikliraj, ideje iz prošlosti otvara se 05. travnja 2018. godine u 12,00 sati u Galeriji Amfiteatar u Puli, te će biti otvorena do 13. svibnja.
Izložba je organizirana u suradnji Instituta za arheologiju, Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Arheološkog muzeja u Zagrebu.
Izložbom se nastoji prikazati na koji način su naši preci reciklirali materijale, ponovno upotrebljavali predmete te na koji je način taj koncept ugrađen u kulture iz prošlosti. S obzirom da je recikliranje iznimno složen, ali i univerzalan fenomen, bilo da se promatra u sadašnjosti ili u okviru kultura i zajednica iz prošlosti, izložba tematski i likovno nastoji premostiti vremenske relacije. Iz bogate arheološke kulturne baštine odabrani su predmeti napravljeni od različitih materijala (kamen, kost, keramika, staklo i metal) i postavljeni su u okvire nekoliko tema: transformacija prostora, materijali i simboličko recikliranje. Prikazani primjeri recikliranja, ponovne upotrebe i popravaka predmeta pokazatelji su kultura koje ne odbacuju predmete nego teže kulturi ponovne upotrebe stvari, a upravo o tome možemo mnogo naučiti iz prošlosti.
Pronalaženjem (ne)sklada između prošlih i sadašnjih ideologija i doživljaja materijalnog, okoliša i društveno-gospodarskih prilika, izložbom se autori osvrću i na suvremenu ideologiju i izmijenjene konstrukcije ljudske svijesti o materijalnom i okolišu. Izložba naglašava praktičnu prirodu recikliranja zapisanu na arheološkim artefaktima, no ne zanemaruje i brojne primjere simboličke prenamijene odnosno „recikliranja“ predmeta i prostora u prošlosti.
Cilj je izložbom prikazati da su reciklirani materijali i predmeti imali vrlo aktivnu ulogu u društvu, da nisu izolirani slučajevi ponovne upotrebe određenog materijala te da je ideološka pozadina ponovne upotrebe i recikliranja imala mnogo složenije značenje za društvo. Izložbom se također nastoji ukazati na dugovječnost i neprekinuti ciklus ponovne upotrebe predmeta te potaknuti posjetitelje na razmišljanje o konceptu recikliranja u odnosu na suvremeni način života.

Autori izložbe: dr.sc. Andreja Kudelić, Institut za arheologiju, Zagreb
dr.sc. Ina Miloglav, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
dr.sc. Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu
Scenografija, oblikovanje i grafička priprema izložbe: Antun Sevšek, Damir Gamulin

Izvor

IARH | AMI PRESS

IARH – 1. okrugli stol Istraživačkog projekta TransFER (PRESS)

Institut za arheologiju poziva na na 1. okrugli stol Istraživačkog projekta TransFER – Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba (IP-2016-06-5047) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Na Okruglom stolu biti će prezentirani rezultati 1. godine istraživanja na projektu te će se raspravljati o budućim istraživanjima i očekivanim rezultatima u narednom projektnom razdoblju.

Rezultate će predstaviti:

dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, voditeljica projekta (Institut za arheologiju, Zagreb)

Ivan Valent, dipl. arheol, doktorand (Muzej grada Koprivnice)

Tomislav Brenko, doktorand (Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

doc. dr. Branko Mušič, univ. dipl. inž. geol., istraživač-suradnik (Univerza v Ljubljani)

Instituta za arheologiju, Knjižnica, 27. ožujka 2018. g. u 11 sati, Ljudevita Gaja 32, Zagreb

okruglistol_Transfer.jpgIMG_106001.jpgIMG_106202.jpgIMG_106503dj.jpgIMG_106604.jpgIMG_106905.jpg
Izvor
IARH PRESS

HAD – Newsletter Hrvatskog arheoloskog drustva br. 26 (PRESS)

Newsletter

Znanstveni skup

Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva

“Arheologija Požeške kotline
i zapadne Slavonije”

održat će se od 8. do 12. listopada 2018. g. u Požegi

Znanstveni skup „Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije“ organiziraju Hrvatsko arheološko društvo i Gradski muzej Požega. Tema skupa vezana je uz prostor koji je nastanjen još od kamenog doba, a tragovi prošlih vremena svjedoče o kontinuitetu naseljavanja.  Neka od arheoloških nalazišta ovog prostora, poznata su i u širim okvirima i čine nezaobilazan korpus nacionalne kulturne baštine. Stoga pozivamo kolege koji su istraživali na ovome prostoru da sudjeluju i doprinesu uspjehu skupa svojim prilozima.

Predavanja će se održati u prostorijama Gimanzije u Požegi  (Ulica Dr. Franje Tuđmana 4/A) od 8. do 12. listopada 2018. Naslovi predavanja i kraći sažetci primaju se do 1.6.2018. na mail Društva (hrvatsko.arheolosko.drustvo@ zg.t-com.hr).
Smještaj za sudionike Skupa biti će u Vili Stanišić, Ulica Dr. Franje Tuđmana 10.

Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju od 15. do 17. ožujka organizira
*I.skup hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA)*.
Sve informacije o skupu možete pronaći ovdje.

Poseban nalaz

Novo Selo Bunje

Od 2015. g. na otoku Braču provodi se iskopavanje lokaliteta Novo Selo Bunje gdje se nalazila velika villa rustica podignuta u 1. st. po. Kr., a na kojoj se život odvijao s različitim intenzitetom do u 6. st.

Istraživanja se provode u organizaciji Instituta za arheologiju, CNRS Camille Jullian i Ecole Francaise de Rome. Otkriven je gospodarski dio (pars rustica) s postrojenjem za preradu maslina i proizvodnju maslinovog ulja te stambeni dio (pars urbana) s termama i zgradom s portikom.
Otkriven je gospodarski dio (pars rustica) s postrojenjem za preradu maslina i proizvodnju maslinovog ulja te stambeni dio (pars urbana) s termama i zgradom s portikom.Glavna zgrada vile imala je više od 2000m².

U gospodarskom dijelu pored velike, od ranije poznatekamene podloge (promjera 2,07 m, visine 0,73 m) za mlin (mola olearia), u iskopavanjima 2017. g. otkriven je pripadajući cilindrični mlinski kamen. Također je pronađeno više ulomaka okomitih kamenih blokova s utorima (stipites) koji su pripadali tijesku.

Poštovani članovi!

PODSJEĆAMO NA UPLATU ČLANARINE ZA 2018. GODINU.
Uplatnice se NEĆE slati poštom!

Članarina iznosi: 100 kuna za umirovljenike i pripravnike, 200 kuna za redovite članove 250 kn za članove u inozemstvu Članarina se uplaćuje na račun Društva IBAN HR 3023600001101512624 (općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva), uz napomenu da se pod poziv na broj upiše članski broj koji se nalazi na članskoj iskaznici Uplatnice se više neće slati poštom.

Prilikom zaprimljene uplate na Vašu kontakt adresu biti će poslana markica za 2017. godinu. Nakon uplate slobodno kontaktirajte tajnicu Društva kako bi ubrzali proces dostave markica. Ukoliko Vašu članarinu plaća Vaš muzej koji prema fiskalnoj odgovornosti treba račun kako bi platio članarinu molim kontaktirajte tajnicu Društva kako bi Vam računovodstvo HAD-a ispostavilo isti.

OBAVIJESTI IZ RADA DRUŠTVA

Izdanja Hrvatskog

arheološkog društva

Prilozi za iduća Izdanja Hrvatskog arheološkog društva « Okolica Kaštelanskog zaljeva u prošlosti» primaju su se do 1. travnja 2018.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Ukoliko se još niste odazvali na ovu obavijest molimo obratite pažnju!
Prema novom zakonu o udrugama svaka udruga je dužna voditi popis svojih članova s podacima koji sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Koristimo ovu priliku da Vas zamolimo, ako već niste da nam što hitnije dostavite ove podatke na email društva. hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Obavijesti HAD-a upute autorima

Prilozi za idući broj Obavijesti HAD-a primaju  se do 20. travnja 2018.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Unutar rubrike pod nasovom POSEBAN NALAZ možete poslati uredništvu newsletter-a informaciju o nečem novom iz Vaših  istraživanja,  bilo da je riječ o izuzetno zanimljivom lokalitetu, pokretnom nalazu, podatku iz arhive ili  novim analizama. Kako je navedeno i kod uputa za Vaše obavijesti, tekst ne smije biti veći od 700 slovnih mjesta i mora biti popraćen fotografijom.  Poželjno bi bilo da  je lektoriran. U svakom newsletteru predstavit ćemo po jedan takav nalaz. Nalaz može biti i povezan uz muzejsku izložbu,  stalni postav ili objavu kao u oglednom primjeru, ali prihavćamo i informacije koje  nisu  predviđene za izlaganje ili objavu. Iskoristite Newsletter društva za diseminaciju vašeg rada i podijelite s nama vaše posebne nalaze.

UPUTE ZA NEWSLETTER

VAŠE OBAVIJESTI

Vrlo rado ćemo i Vaše obavijesti (o muzejskim izložbama, projektima, publikacijama, znanstvenim skupovima, te za rubriku Poseban nalaz) slati kroz naš newsletter koji će izlaziti više puta godišnje. Kako bi i Vaše obavijesti, koje Vam šaljemo ovim putem, bile što kvalitetnije molimo Vas da uredništvu olakšate posao te da tekst ne prelazi 700 slovnih mjesta, a za najave izložbi i znanstvenih skupova molimo vas da tekst oblikujte u kratke natuknice. Načelno, kao model možete koristiti prethodni broj Newslettera. Ukoliko su informacije o događanju koje najavljujete postavljene na mrežne stranice molimo Vas nam da nam dostavite i link na njih. Uvijek je ljepše ako je popraćeno fotografijom po Vašem izboru. Također ukoliko imate informaciju da netko od članova društva ne prima newsletter biti ćemo zahvalni ako ga proslijedite te sugerirajte članu da se može prijaviti na listu klikom na predviđeni link na dnu newslettera ili neka valjanu adresu pošalje na službeni mail Društva.
hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Arhiva zapisinika i izvještaja o radu

godišnja skupština i zapisnik sjednice Središnjeg odbora

Navedene zapisnike možete pročitati na stranici “zapisnici Središnjeg odbora” ili “zapisnici godišnjih skupština“. (na stranice možete otići i pritiskom na link)

Izvještaj o radu Društva možete naći ovdje.

Academia.edu profil Društva

Pratite publikacije društva na našem Academia.edu profilu
Facebook
Website
Email
Our mailing address is:
hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr
arhiv newslettera možete pratiti na stranicama društva
http://www.hrvatskoarheoloskodrustvo.hr/