IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 42 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #42  4. 10. 2018.
Pogledaj u web pregledniku

Međunarodni znanstveni skup

International conference

Kasna antika i vrijeme Velike seobe naroda u svjetlu geoarheoloških zapisa s istočnog Mediterana, istočnog Jadrana i susjednih regija – preliminarni program

23. i 24. listopada 2018.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Late Antiquity and Migration period in the light of geoarchaeological records from the eastern Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions – preliminary programme
23-24 October 2018, Faculty of Humanities and Social Sciences,  University of Zagreb

Poštovane kolege i kolegice!

Pozivamo Vas da sudjelujete na 5. geoarheološkom znanstvenom skupu pod naslovom Kasna antika i vrijeme seobe u svjetlu geoarheoloških zapisa s istočnog Mediterana, istočnog Jadrana i susjednih regija koji organiziraju Institut za arheologiju, Sveučilište Kardinal Stefan Wyszynski u Varšavi, Institut za arheologiju u Zagrebu te Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Međunarodni znanstveni skup održat će se u Zagrebu 23. i 24. listopada 2018.
Preliminarni program je dostupan ovdje.
Međunarodni skup će pratiti drugi sastanak Međunarodne fokusne skupine o kvartarnoj stratigrafiji sjeveroistočne Afrike (NAQS) koja djeluje u okviru INQUA komisije za stratigrafiju i kronologiju (INQUA-SACCOM) (www.geoarcheologia.uksw.edu.pl )

Dear colleagues!

We are kindly inviting You to participate in the 5th Geoarchaeological conference entitled Late Antiquity and Migration period in the light of geoarchaeological records from the eastern Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions, organized by the Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, the Institute of Archaeology in Zagreb and Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. The Conference will be held in Zagreb on the 23rd and 24th of October 2018.
The preliminary programme is available here.
The conference will be accompanied by the 2nd meeting of the International Focus Group on Northeastern African Quaternary Stratigraphy (NAQS) acting in frames of INQUA Commission on Stratigraphy and Chronology (INQUA-SACCOM) (www.geoarcheologia.uksw.edu.pl)

Terenska istraživanja

Field research
Hlebine-Dedanovice
18.-20. listopada 2018. g.

Hlebine-Dedanovice

October 8th – 20th 2018

Tijekom prošle godine provedena su geofizička istraživanja na arheološkom nalazištu Hlebine – Dedanovice u Podravini, na površini od 4 000 m2, u suradnji Instituta za arheologiju (voditeljica dr. sc. T. Sekelj Ivančan) i slovenskih kolega iz Gearh d.o.o. iz Maribora (voditelj B. Mušič). Na temelju rezultata tih neinvazivnih istraživanja na položaju Dedanovice provest će se u razdoblju od 8. do 20. listopada 2018.g. zaštitna arheološka iskopavanja na manjoj, odabranoj površini od 600 m2. Planirana iskopavanja provode se u sklopu aktivnosti na istraživačkom projektu TransFER kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.
During last year, geophysical research was conducted at the archaeological site Hlebine –Dedanovice in Drava river region, on a surface of 4.000 m2 within a cooperation of the Institute of Archaeology (T. Sekelj Ivančan) and Slovenian colleagues from Gearh Ltd. from Maribor (B. Mušič). In the period from the 8th to the 20th of October 2018 protective archaeological excavations at Dedanovice site on a smaller, selected surface of 600 m2 will be conducted based on the results of this non-invasive research. Planned excavations are carried out as a part of the research project TransFER, funded by the Croatian Science Foundation.

Održano

Past events
Terenska istraživanja
Arheološka topografija otoka Raba i izložba  “Putovanje kroz prošlost Lopara”
03.-23. rujna 2018. g.
Field research
Archaeological topography of the Island of Rab and “Voyage through the past of Lopar” exhibition
September 3rd-23rd 2018
Suradnjom Instituta za arheologiju (dr. sc. Ana Konestra), Sveučilišta Cardinal Stefan Wyszynski iz Varšave (dr. hab. Fabian Welc) i Arheološkog muzeja u Zagrebu (kustostica Anita Dugonjić) te uz sudjelovanje vanjskih suradnika, u Loparu na otoku Rabu provedena su interdisciplinarna istraživanja u sklopu projekta “Arheološka topografija otoka Raba”. Istraživanjima je obuhvaćena uvala Podšilo, gdje su nastavljena probna sondiranja, terenski pregledi te geofizička mjerenja na više pozicija, a tijekom ove kampanje geofizička mjerenja provedena su i na lokalitetu Kaštelina – željeznodobnoj gradini smještenoj na istočnoj strani loparskoga poluotoka.
Time su prikupljeni novi podaci o antičkoj – kasnoantičkoj arhitekturi u uvali Podšilo, dok će provedene geoarheološke analize omogućiti bolje razumijevanje prirodnih procesa koji utječu na lokalitet; od iznimnog su interesa preliminarni rezultati mjerenja na Kaštelini, gdje su po svoj prilici utvrđene strukture koje je moguće pripisati naseobinskim objektima.
Projekt su, uz Ministarstvo kulture, podržali i Općina Lopar te Centar za kulturu Lopar kojima zahvaljujemo na suradnji i pomoći.
Tijekom ljetnih mjeseci u Loparu je postavljena izložba na otvorenom “Putovanje kroz prošlost Lopara”, čiji su autori i idejni realizatori Centar za kulturu Lopar (T. Kavran) i Institut za arheologiju (G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra), a jedan je od rezultata rada na projektu.
In collaboration between the Institute of Archaeology (dr. Ana Konestra), Cardinal Stefan Wyszynski University from Warsaw (dr. hab. Fabian Welc) and the Archaeological Museum in Zagreb (Anita Dugonjić, curator), and in cooperation with external collaborators, at Lopar on the Island of Rab interdisciplinary research within the project ” Archaeological topography of the Island of Rab” was carried out. Activities were carried out within Podšilo bay, with trail trenching, reconnaissance and geophysical survey, while the latter were carried out on the Kaštelina iron age hillfort site as well (eastern part of Lopar’s peninsula).
New data on Roman – late Antique architecture in Podšilo bay was collected, while the conducted geoarchaeological research will help understand natural processes affecting the site; of great interest are the results obtained at Kaštelina, which might be indicative of the presence of settlement structures on the site.
The project is supported by the Ministry of culture and the Lopar Municipality and Culture centre, who we thank for their collaboration and help.
During the summer months the “Voyage through the past of Lopar” outdoor exhibition was presented in Lopar as one of the results of the project, authored and created by the Lopar Culture centre (T. Kavran) and the Institute of Archaeology (G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra).
Predavanje
Arba – grad i otok u rimsko doba
Velika vijećnica Grada Raba
Ponedjeljak, 17. rujna 2018. g. u 20 h
Lecture
Arba – town and island in Roman times
Rab Town Hall,
Monday, 17 September 2018, 8PM
Institut za arheologiju od 2013. g. provodi terenska istraživanja na otoku Rabu u sklopu projekta “Arheološka topografija otoka Raba”, a s ciljem kartiranja arheoloških lokaliteta svih razdoblja. Ana Konestra, voditeljica istraživanja, ovom je prilikom predstavila rezultate projekta široj publici u gradu Rabu, a tema predavanja obuhvatila je nove spoznaje o odnosu antičke Arbe i brojnih ruralnih lokaliteta njezinoga agrarnoga zaleđa.
Predavanje je organiziralo Pučko otvoreno učilište Rab uz pokroviteljstvo Grada Raba, a održano je uz moderiranje dr. sc. Saše Potočnjak.
The Institute of Archaeolgy has been carrying out reconnaissance on the Island of Rab within the project “Archaeological topography of the Island of Rab” since 2013, aiming at mapping site of all periods. Through this lecture Ana Konestra, director of the research, presented to the wider public some of the results, particularly those related to new data regarding the relationship between the Rab town and the numerous rural sites of its agrarian hinterland.
The lecture was organised by the Rab Open University with support by the Town of Rab, and was moderated by dr. Saša Potočnjak.

Radionica

HRZZ projekt RED – Rimska ekonomija u Dalmaciji

Knjižnica Instituta za arheologiju
Petak, 14. rujna 2018. g. u 11 h
Workshop
HRZZ project RED – Roman Economy in Dalmatia
Library of the Institute of Archaeology
Friday, 14th September 2018, 11 AM
Tijekom radionice projekta RED (Hrzz, IP-11-2013-3973), koja je održana 14. rujna 2018. g., članovi projektne grupe i vanjski suradnici predstavili su, kroz tri tematske sekcije, rezultate rada na projektu. Tako su predstavljeni novi rezultati istraživanja na lokalitetima keramičarskih radionica, uključujući i istraživanja na proizvodnom asortimanu, nove spoznaje o krajolicima keramičarskih radionica te rezultati arheometrijskih analiza helenističke i rimske keramike lokalne proizvodnje. Zahvaljujući sudjelovanju kolega iz drugih ustanova i struka tijekom radionice razvila se konstruktivna rasprava usmjerena prema što boljem tumačenju prikupljenih podataka.
Više informacija o radionici možete pronaći ovdje.
During the RED project (Hrzz, IP-11-2013-3973) workshop, held on Friday, 14 September 2018, members of the research group and external collaborators presented, through three thematic sessions, the results of their work on the project. New results of research carried out on pottery workshop sites was presented, as well as new finds on the landscape in which they operated and results of archaeometric analysis on Hellenistic and Roman pottery of local production. Thanks to the participation of colleagues from other institutions and specialisations a vibrant discussion was established during the workshop, aiding in a better understanding of the presented data.
More information on the workshop can be found here.
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Martin-Breg, crkva Sv. Martina, srednji vijek, novi vijekSite in Newsletter’s header –
Martin-Breg, St. Martin’s church, Middle Ages, Modern period
Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter’s archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newslettersDodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Info
IARH PRESS

IARH – Newsletter#9 studijske grupa za keramiku u arheologiji (PRESS)

Život na rimskoj cesti: Rezultati, postignuća i dostignuća prve godine

27. 11. 2018.

Institut za arheologiju sa zadovoljstvom Vas poziva na prezentaciju projekta i predavanja koji će se održati 27. studenog 2018. od 10.00 do 12.00 h sata u knjižnici Instituta.

Ivana Ožanić Roguljić

Projekt UIP-05-2017-9768 Hrvatkse zaklade za znanost

Život na rimskoj cesti

Rezultati, postignuća i dostignuća prve godine

Valentina Mantovani (Italija)

Helenistička keramika izrađena u kalupu iz Dalmacije pronađene u Italiji

Eleni Schindler Kaudelka, Christoph Baur (Austrija)

Magdalensbergu. Promjene u lokalnih posuda za kuhanje i skladištenje tijekom 100 godina života

life-on-roman-road-1.jpg

Info
IARH PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 43 (PRESS)

nstitut za arheologiju, Newsletter #43  6. 11. 2018.
Pogledaj u web pregledniku

Tematski seminar

Thematic seminar
Avarodobna arheologija u Hrvatskoj
Petak, 16. studenog 2018. u 13 h
Knjižnica Instituta za arheologiju, Ljudevita Gaja 32, Zagreb
Avar-age archaeology in
Croatia
Friday, 16th November 2018 at 1 pm
Library of the Institute of Archaeology, Ljudevita Gaja 32, Zagreb
Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na tematski seminar koji će se održati 16. studenog 2018. g. u 13.00 sati u Knjižnici Instituta.
Na seminaru sudjeluju:
Anita Rapan Papeša (Gradski muzej Vinkovci): Jesu li prilozi dobar indikator spola; primjer kasnoavarodobnog groblja Nuštar/Dvorac
Pia Šmalcelj Novaković (IARH): Grobovi centralnog reda kasnoavarodobnog groblja Privlaka-Gole njiveVeselimo se Vašem dolasku!
The Institute of Archaeology is pleased to invite You to thematic seminar which will be held on 16th November 2018 at 1 pm at the Institute’s Library.
Seminar lectures:
Anita Rapan Papeša (Vinkovci Municipal Museum): Are grave finds good indicator of gender; example of Late Avar-age cemetery Nuštar/Dvorac
Pia Šmalcelj Novaković (IARH): Graves of the central row of Late Avar-age cemetery Privlaka-Gole njiveWe’re looking forward to Your attendance!

Terenska istraživanja

Field research
Kalinovac – Hrastova greda
12.-16. studenog 2018. g.

Kalinovac – Hrastova greda

12th-16th November 2018

U razdoblju od 12. do 16. studenoga 2018.g. provest će se geofizička istraživanja na višeslojnom arheološkom nalazištu Kalinovac – Hrastova greda u Podravini, na površini od 10 000 m2. Primijenit će se magnetska metoda koja će preciznije odrediti rasprostiranje arheološkog nalazišta s tragovima talioničke djelatnosti, kao i ostatke naseobinskog areala lokaliteta. Istraživanja se provode u sklopu istraživačkog projekta TransFER kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost (voditeljica T. Sekelj Ivančan), a istraživanja će obaviti slovenski kolege iz Gearh d.o.o. iz Maribora (voditelj B. Mušič).
In the period from 12th to 16th of November 2018 geophysical research will be carried out on a multilayered archaeological site Kalinovac – Hrastova greda in Drava valley region, on a surface of 10.000 m2. A magnetic method will be applied to determine more precisely the spread of the archaeological site with traces of the iron smelting activity, as well as the remains of the settlement part of the site. Research is being carried out within the framework of the TransFER research project funded by the Croatian Science Foundation (head T. Sekelj Ivančan), and it will be conducted by Slovenian colleagues from Gearh Ltd. from Maribor (head B. Mušič).
Crkva Sv. Luke, Novska
Listopad – prosinac 2018. g.

St. Luke’s church, Novska

October – December 2018

Tijekom listopada i prosinca 2018. godine Institut za arheologiju (Juraj Belaj) arheološki istražuje dijelove crkve sv. Luke u Novskoj. Riječ je o zaštitnim istraživanjima koja prate obnovu i proširenje sakralnog objekta iz XVIII. stoljeća. Već prigodom prvog izlaska na teren ustanovljeno je kako je svetište crkve djelomično “sjelo” na temelje starije crkve iz predosmanlijskog doba, a ubrzo su istraženi i prvi grobovi novcem datirani u početak XV. stoljeća. No, život na ovom vrlo povoljnom položaju u samom centru grada odvijao se i mnogo ranije – uz grobove su, naime, otkrivene i jame s keramikom lasinjske kulture.
Posjeti na teren su – dakako – dobrodošli!
During October and December 2018, the Institute of Archeology (Juraj Belaj) is conducting excavations of parts of the St. Luke’s church in Novska. This rescue excavation accompanies the reconstruction and extension of the sacral building from the 18th century. Already on the first visit to the site, it was established that the church sanctuary partially “sunk” on the foundations of the older, pre-Ottoman era church. This conclusion was confirmed by discovery of the first graves with money, dating to the beginning of the 15th century. But life on this very advantageous place in the very center of the city took place much earlier – along the graves, the pits with ceramics of Lasinja culture were also discovered.
Visitors to the site are – of course – welcome!
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Martin-Breg, crkva Sv. Martina, srednji vijek, novi vijekSite in Newsletter’s header –
Martin-Breg, St. Martin’s church, Middle Ages, Modern period
Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter’s archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newslettersDodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Izvor
IARH PRESS

(SLO) ZRC SAZU – Vabilo Grosljev simpozij (PRESS)

Potovanja in prevoz v antiki in latinskem srednjem veku (2019)

Vabilo k sodelovanju pri 10. Grošljevem simpoziju

Jubilejni deseti Grošljev simpozij bo v letu 2019 potekal od torka, 5. marca, do četrtka, 7. marca, v Atriju zrc sazu na Novem trgu 2 v Ljubljani. Znanstveno srečanje z naslovom »Potovanja in prevoz v antiki in latinskem srednjem veku« bo posvečeno načinom in sredstvom potovanja v starem in srednjem veku: fizičnim potovanjem, h katerim sodijo tudi prevozna sredstva, ceste, napisi ali potopisi, in duhovnim potovanjem ter romanjem, kakršna najdemo v leposlovju in filozofiji. Srečanje bo interdisciplinarno in k sodelovanju so vabljeni strokovnjaki s področij, kjer se pojavlja pojem potovanja: klasični filologi, (umetnostni) zgodovinarji, arheologi, filozofi, teologi, sociologi, antropologi, komparativisti in drugi.

Zainteresirane predavatelje prosimo, da do petka, 30. novembra 2018,
pošljejo prijavo dr. Nadi Grošelj (Društvo za antične in humanistične študije Slovenije,
nada-marija.groselj@guest.arnes.si) ali dr. Marjeti Šašel Kos
(Inštitut za arheologijo zrc sazu, mkos@zrc-sazu.si).
Dokončni izbor referatov in njihov razpored bosta znana v dveh tednih po izteku roka za prijavo.

Prijava naj vsebuje:
1. predavateljevo ime in priimek; naziv matične ustanove; področja znanstvenega delovanja; kontaktne podatke (e-naslov in telefon);
2. delovni naslov prispevka;
3. kratek povzetek prispevka ali oris izbrane tematike (okrog 60 besed).

Za posamezen prispevek je predvidenih 15 minut predavanja (sledi razprava). Izbor bo v obliki znanstvenih člankov objavljen v tematski številki revije Keria: studia Latina et Graeca (letn. 21, 2019).

Za vse dodatne informacije sta na voljo dr. Nada Grošelj in dr. Marjeta Šašel Kos po elektronski pošti.

Organizacijski odbor Grošljevega simpozija
Nada Grošelj
Marjeta Šašel Kos
David Movrin
Anja Ragolič

Izvor
ZRC SAZU PRESS

MAS – Svečana dodjela priznanja Hrvatskog muzejskog društva za različita postignuća u 2017. godini (PRESS)

Dana 30. 10. 2018. u Muzeju Mimara održana je svečana dodjela priznanja Hrvatskog muzejskog društva za različita postignuća u 2017. godini. Među ostalim laureatima našao se i istraživački tim Anamarija Eterović Borzić, Dinko Radić i Igor Borzić koji je u kategoriji “Provedeni istraživački rad koji je rezultirao izložbom” dobio nagradu za izložbu “Grad mrtvih nad poljem života – nekropola gradinskog naselja Kopila na otoku Korčuli”.

S obzirom da je izložba po prvi puta predstavljena javnosti upravo u Muzeju antičkog stakla u Zadru kao instituciji partneru u istraživanju, sa zadovoljstvom ističemo primljenu nagradu i čestitamo nagrađenom timu.

Također, ovo je druga nagrada Hrvatskog muzejskog društva koju je viša kustosica Muzeja antičkog stakla u Zadru Anamarija Eterović Borzić dobila što nas čini iznimno ponosnima te nas motivira da i dalje nastavimo s realizacijom ovakvih kvalitetnih projekata.

U nastavku prenosimo službeno obrazloženje nagrade:

Izložba Grad mrtvih nad poljem života – Nekropola gradinskog naselja Kopila na otoku Korčuli postavljena je u razdoblju od 5. svibnja do 10. kolovoza 2017. godine, u Muzeju antičkog stakla u Zadru. Izložba i istoimena monografija od iznimnog su značaja jer po prvi puta predstavljaju rezultate arheoloških istraživanja lokaliteta Kopila, željeznodobnog gradinskog naselja, smještenog sjeverno od Blatskog polja na otoku Korčuli. Riječ je o vrlo atraktivnom i značajnom lokalitetu čija je jedinstvena arhitektura i veliki broj sitnih, pokretnih nalaza daleko nadmašila sva očekivanja donoseći nam čitav niz podataka o jednoj pretpovijesnoj zajednici.

Lokalitet se arheološki istražuje tek od 2013. g. i to u sklopu projekta Kopila čiji je nositelj Općina Blato, a istraživanja provode Centar za kulturu Vela Luka, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru te Muzej antičkog stakla u Zadru. Projekt je do sada urodio značajnim podatcima o topografiji naselja i okoline te arheološkim saznanjima o jednom segmentu nekropole, odnosno materijalnim i duhovnim aspektima života.

Želja da se u Muzeju antičkog stakla u Zadru organizira ova izložba velikim se dijelom poklapa s činjenicom da je Kopila do sada pružila najveći broj predrimskih staklenih nalaza na istočnoj obali Jadrana.

Izložba se pokazala uspješnom i gostovanjem na otoku Visu u Arheološkoj zbirci Issa.
Izvrsna suradnja nekoliko navedenih institucija, iznjedrila je ovu vrlo zanimljivu izložbu kojoj je prethodio dugotrajan i opsežan terensko-istraživački rad. Zbog svega navedenog u kategoriji za provedeni istraživački rad koji je rezultirao izložbom Ocjenjivački sud dodjeljuje nagradu autorskom timu projekta, Dinku Radiću, ravnatelju Centra za kulturu Vela Luka, višoj kustosici Muzej antičkog stakla u Zadru Anamariji Eterović Borzić i Igoru Borziću s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru.

Fotografija Muzej antičkog stakla - Zadar.

Foto: MAS

Izvor
MAS PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 41 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #41  4. 9. 2018.
Pogledaj u web pregledniku

Izložba

Exhibition
Poljana  Križevačka 1 i 2: nove spoznaje o prošlosti križevačke okolice
05. rujna 2018., 19 h, Križevci

Poljana Križevačka 1 and 2: New knowledge about the past of the Križevci area

September 5th 2018, 7 pm, Križevci

Gradski muzej Križevci i Institut za arheologiju pozivaju Vas na otvorenje izložbe Poljana Križevačka 1 i 2: nove spoznaje o prošlosti križevačke okolice u srijedu, 5. rujna 2018. u 19 sati u Križevcima, Likovna galerija, Nemčićev trg 6/1. Izložba ostaje otvorena do 22. rujna 2018.
Veselimo se Vašem dolasku!
City Museum Križevci and Institute of Archaeology invite you to the opening of the exhibition Poljana Križevačka 1 and 2: New knowledge about the past of the Križevci area on Wednesday, 5th September 2018 at 7.00 PM in Križevci, Art Gallery, Nemčić square 6/1. The exhibition will be open until 22th September 2018.
We are looking forward to your attendance!

Predavanje

Lecture

Tehnologija i gospodarstvo

Avari
25. 9. 2018., Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split

U sklopu niza popularizacijskih predavanja o raznim pojavama i elementima hrvatske arheološke baštine u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu i popularizacije u sklopu projekta “Život na rimskoj cesti” (HRZZ, UIP-05-2017-9768) Pia Šmalcelj Novaković održat će 25. 9. predavanje o Avarima, njihovoj pojavi, baštini i nestanku, kao i ulozi koju su odigrali u stvaranju ranosrednjovjekovne Europe.

Technology and economy

The Avars
25th September 2018., Museum of Croatian archaeological monuments Split

As part of a series of popularization lectures on the various phenomena and elements of the Croatian archaeological heritage at the Museum of Croatian Archaeological Monuments in Split and popularization within the project “Life on the Roman Road” (HRZZ, UIP-05-2017-9768),  on the 25th of September Pia Šmalcelj Novaković will hold the lecture on Avars, their appearance, heritage and disappearance as well as their part in formulation of Early Medieval Europe.

Obavijesti

Notifications
U sklopu dugogodišnjeg truda Instituta za arheologiju na polju predstavljanja rezultata arheoloških istraživanja javnosti, kao i edukacije prije svega mladih naraštaja o važnosti i prednostima očuvanja kulturne baštine, nedavno je pokrenuta stranica www.iarh.hr/popular na kojoj će biti najavljivani svi popularizacijski događaji, ali i gdje će zainteresirani posjetitelji moći provjeriti kako se odvijaju i izgledaju različite radionice, predstave i događanja koja IARH kontinuirano provodi godinama.
As part of the Institute’s of Archaeology long-term efforts to present the results of archaeological research to the public, as well as the education of the young generations on the importance and advantages of preserving the cultural heritage, www.iarh.hr/popular site  has recently been launched. There, interested visitors will find annoucements of all future popularization events, but also descriptions, reports and photos of different workshops, performances and events that IARH has been running for years.

Terenska istraživanja

Field research

Stari grad Vrbovec u Klenovcu Humskome

17. rujna– 8. listopada 2018. g.

Vrbovec Castle in Klenovec HumskiSeptember 17th – October 8th 2018

U razdoblju od 17. rujna do 8. listopada 2018. godine Institut za arheologiju će nastaviti arheološko-konzervatorske radove na srednjovjekovnome burgu Vrbovcu u Klenovcu Humskome (voditeljica: Tatjana Tkalčec). Arheološka istraživanja provodit će se u prvome dijelu trajanja terena, a potom konzervacija i konsolidacija otkrivene arhitekture. Arheološko-konzervatorska istraživanja burga odvijaju se intenzivno još od 2001. godine, a prethodile su im i dvije kampanje probnih istraživanja. Lokalitet je datiran od kraja 12. do sredine 16. stoljeća. Dugogodišnji projekt je do sad rezultirao izuzetnim znanstvenim spoznajama, a cilj je zaštititi otkrivenu arhitekturu i adekvatno je predstaviti široj javnosti.
In the period from 17th September till 8th October 2018 the Institute of Archaeology is going to continue with the archaeological excavations and conservation work at the site of medieval castle of Vrbovec in Klenovec Humski (leadership: Tatjana Tkalčec). Archaeological research is going to be conducted in the first half of the fieldwork and conservation and consolidation of the newly discovered architecture afterwards. Archaeological-conservation research investigation of the castle started intensively since 2001, and was preceded by two campaigns of trial research. The site is dated from the late 12th to mid-16th century. This long-time project has so far resulted in exceptional scientific knowledge, and the goal is to protect the exposed architecture and to adequately present it to the general public.
Crkva Sv. Martina na Martin-Bregu
Rujan – listopad 2018.
St. Martin’s church on Martin-BregSeptember – October 2018

Tijekom rujna i prve polovine listopada 2018. godine Institut za arheologiju (Juraj Belaj) nastavit će arheološki istraživati brod crkve sv. Martina na Martin-Bregu iznad Dugog Sela. Riječ je o ruševnoj crkvi čije je svetište i okolica arheološki istraživana od 2002. do 2008. godine, dok je lani započeto istraživanje broda. Utvrđeno je kako se radi o izuzetno slojevitoj građevini, čija je danas vidljiva jezgra nastala tijekom druge polovice XV. stoljeća u kasnogotičkome stilu, no otkriveni su tragovi i ranogotičke (iz vremena vitezova ivanovaca) i romaničke faze (iz vremena kad su njome upravljali templari) te naznake ranijeg slavenskog groblja. U crkvenome brodu za sada nailazimo tek na novovjekovne grobove.
Posjeti na teren su dobrodošli!
During September and first half of October 2018, the Institute of Archaeology (Juraj Belaj) will continue archaeological research of  the nave of St. Martin’s church in Martin-Breg above Dugo Selo. The site comprises a church in ruins, whose sanctuary and environs have been investigated from 2002 to 2008, while research of the nave started last year. It has been established that the building is stratified, with the now visible phase in late Gothic style belonging to the mid-15th century, while previous phases belong to early Gothic (from the time of the knights of the Order of Saint John) and Romanesque (the time when the knights Templars managed it) phases, with traces of an earlier Slavic graveyard. So far only graves of the Modern period have been found in the church’s nave.
Visits to the site are welcome!
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Arheološka zona Korintija, Bosar – Sokol, kasna antika, srednji vijekSite in Newsletter’s header –
Archaeological zone Korintija, Bosar – Sokol, Late Antiquity, Middle Ages

Izvor
IARH PRESS