IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 55 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #55  14. 10. 2019.
Pogledaj u web pregledniku

Međunarodni znanstveni skup

International conference
Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta
POZIV
3. – 6. lipnja 2020. g. u Zagrebu
Secrets of iron – from raw material to an iron object
CALL
3rd – 6th June 2020 in Zagreb

Poštovane kolegice i kolege,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 7. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju „Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta / Secrets of iron – from raw material to an iron object“.

Skup će se održati od 3. do 6.  lipnja 2020.  u Zagrebu.

Tema skupa obuhvaća sva arheološka razdoblja i  nadilazi okvir arheološke discipline te stoga priželjkujemo multidisciplinarni susret različitih ideja, pristupa, metoda, rezultata i interpretacija.

– službeni jezici skupa su hrvatski i engleski,
– ako planirate izlagati na hrvatskom jeziku, molimo da naslov i sažetak izlaganja pošaljete na hrvatskom i engleskom jeziku,
– predviđeno trajanje izlaganja je 20 minuta.

Više detalja možete pronaći OVDJE.

Ljubazno Vas molimo da proslijedite poziv zainteresiranim kolegicama i kolegama.

Radujemo se Vašem dolasku.

Srdačan pozdrav,
dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan
(u ime Organizacijskog odbora skupa)

Dear colleagues,

We are pleased to invite you to the 7th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology “Secrets of iron – from raw material to an iron object“.

The conference will be held in Zagreb, Croatia, 3rd – 6th June 2020.

The theme of the Conference includes all archaeological periods. Since the character of this subject transcends the traditional boundaries of the archaeological discipline, we are looking forward to a multidisciplinary encounter of different ideas, approaches, methods, results and interpretations.

– the official languages of the conference are Croatian and English,
– if you plan to deliver your presentation in Croatian, we kindly ask you to submit the title and summary of the presentation in both Croatian and English,
– presentations are limited to 20 minutes.

More information is available HERE.
Please feel free to forward the call to other colleagues that might be interested.

We are looking forward to seeing you there!
Best wishes,

Dr Tajana Sekelj Ivančan
(on behalf of the organization committee)

Javno predavanje

Public lecture
Javna tribina o rezultatima arheoloških istraživanja srednjovjekovnog arheološkog kompleksa na položaju Mihalj kod Osijeka Vojakovačkog
17. listopada 2019. godine u 19h
Gradska knjižnica „Franjo Marković“ u Križevcima

Public panel on the results of archaeological investigations of the medieval archeological complex at the Mihalj site near Osijek Vojakovački

17th October 2019, 7 pm
„Franjo Markovic“ City Library in Križevci
Dana 17. listopada 2019. godine u 19h u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ u Križevcima održat će se javna tribina pod nazivom Tragovima prošlosti: Arheološko nalazište Osijek Vojakovački Mihalj u svome srednjovjekovnome okružju (predavač: dr. sc. Tatjana Tkalčec, Institut za arheologiju, moderator: dr. sc. Ivan Peklić – Povijesno društvo Križevci).
Događaj se odvija u organizaciji Udruge P.O.I.N.T. Križevci  i suorganizaciji Povijesnog društva Križevci, a unutar CultureShock festivala.
On October 17, 2019, at 7 pm, a public panel entitled Traces of the Past: The Archaeological Site of Osijek Vojakovacki Mihalj in its Medieval Environment will be held at the „Franjo Markovic“ City Library in Križevci (lecturer: Tatjana Tkalčec, PhD, Institute of Archeology , moderator: Ivan Peklić, PhD – Historical Society of Križevci).
The event is organized by the Civil association P.O.I.N.T. Križevci and a co-organization of the Historical Society of Križevci, and within the CultureShock Festival.

Održano

Past events
Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma
ZNANSTVENI SKUP
8. – 11. listopada 2019. g.
Galerija Arsenal u gradu Hvaru
Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma
SCIENTIFIC CONFERENCE
8th – 11th October 2019
Arsenal Gallery, Hvar town
U organizaciji grada Hvara, Hrvatskog arheološkog društva i Instituta za arheologiju od 8. do 11. listopada u galeriji Arsenal u gradu Hvaru održan je Znanstveni skup Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma.Skup su pozdravnim govorima otvorili dr. sc. Jacqueline Balen, predsjednica Hrvatskog arheološkog društva, dr. sc. Marko Dizdar, ravnatelj Instituta za arheologiju i Katja Vučetić, dipl. nov., voditeljica Odsjeka za kulturu i odnose s javnošću grada Hvara.
Brojni sudionici iznijeli su rezultate istraživanja te predstavili znanstvene, interdisciplinarne  i projekte turističke prezentacije i valorizacije arheološke baštine tako doprinijevši uspješnosti skupa. Sudionici skupa su također imali priliku vidjeti izložbu ”Podvodna arheološka baština otoka Hvara – razvoj i recentna istraživanja”, prisustvovati predstavljanju XIV broja časopisa ”Prilozi povijesti grada Hvara” i posjetiti novoistražene arheološke lokalitete grada Hvar te Stari Grad.
Ovim putem zahvaljujemo svim kolegama na njihovom doprinosu te suorganizatorima i sponzorima na podršci.Program i knjiga sažetaka skupa dostupni su ovdje.
The Scientific Conference Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma, organized by the city of Hvar, Croatian Archeological Society and Institute of Archaeology in Zagreb, was successfully held from 8th until 11th of October 2019, in Arsenal gallery in the city of Hvar.
Welcome speeches were delivered by dr. sc. Jacqueline Balen, President of the Croatian Archaeological Society, dr. sc. Marko Dizdar, Director of the Institute of Archeology and Katja Vučetić, dipl. nov., Head of the Department for Culture and Public Relations of the City of Hvar.
Numerous participants presented their research results, as well as their scientific, international and archaeological heritage presentation and valorisation projects, aiding to the success of the conference. As part of the event, the participants had the opportunity to see the exhibition ”Podvodna arheološka baština otoka Hvara – razvoj i recentna istraživanja”, to attend the presentation of the XIV issue of ”Prilozi povijesti grada Hvara” and to visit the newly-discovered archeological sites in the town of Hvar and Stari Grad.We would like to thank all colleagues for their participation and co-organisers and sponsors for their support.The Conference’s programme and the book of abstract are available here.

Terenska istraživanja

Field research
Trogir Through Time projekt
Listopad 2019. g.

Trogir Through Time projectOctober 2019

Tijekom listopada 2019. g. suradnjom Muzej grada Trogira, Institut za arheologiju i Austrijski arheološki institut Austrijske akademije za znanost provest će drugu sezonu terenskog istraživanja u okviru međunarodnog Trogir Through Time projekta. Istraživanja sufinanciraju Ministarstvu kulture, grad Trogir i Austrijska akademija za znanost.
Ovogodišnja će se istraživanja fokusirati na rekognoscirinje i dokumentaciju prapovijesnih i protopovijesnih lokaliteta u okolici grada Trogira, te radu na pokretnom materijalu koji je otkriven tijekom prethodnih istraživanja povijesne jezgre grada Trogira pod zaštitom UNSECO-a.Posjeti zainteresiranih kolega i šire javnosti su dobrodošli!
During October 2019, due to a collaboration between the Museum of Town Trogir, Institute of Archaeology and Austrian Archaeological Institute of the Austrian Academy of Sciences, a second campaign of archaeological research will be conducted within the framework of the Trogir Through Time project. Research is co-financed by the Ministry of culture, city of Trogir and Austrian Academy of Sciences.
This year’s archaeological investigation will focus on the survey and documentation of the prehistoric and protohistoric sites situated in the vicinity of Trogir, as well as the study of the finds discovered during previous excavations in the UNESCO tangible Heritage Historical Core of the Trogir city.
Interested colleagues and the general public are welcome to visit us.
Projekt FEMINE – Lovas
Srpanj – kolovoz 2019. g.

Project FEMINE – LovasJuly – August 2019

U okviru istraživačkoga projekta Željeznodobni ženski identiteti u južnom dijelu Karpatske kotline / FEMINE (IP-06-2016-1749), koji se financira iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost, tijekom srpnja i kolovoza 2019. godine proveden je nastavak probnih arheoloških iskopavanja u Lovasu u Srijemu. U Ulici A. Starčevića, u samome središtu Lovasa, otkriveno je biritualno groblje s kraja starijega te početka mlađega željeznog doba.
U istraživanjima poduzetim 2019. godine pronađeni su kosturni grobovi bogato opremljenih pokojnica s predmetima nošnje i nakita te svakodnevne uporabe. Izdvaja se grob pokojnice s nalazom para brončanih ranolatenskih zoomorfnih fibula te staklenim amforastim perlama koji se datiraju u sami kraj starijega željeznoga doba, odnosno u fazu Čurug. Isto tako, važan je i nalaz groba s brončanim narukvicama, staklenim perlama te brončanim fibulama koji se mogu datirati u prijelaz ranoga u srednji laten. Radi se o pokopima odraslih žena, pri čemu će od posebne važnosti biti bioarheološke analize kosturnih ostataka koje slijede. Za provedbu iskopavanja posebno smo zahvalni Danici Krpan, vlasnici zemljišta na kojem su istraživanja provedena, te Općini Lovas i načelnici Tanji Cirba.
Within the research project Iron Age Female Identities in the Southern Carpathian Basin / FEMINE (IP-06-2016-1749), funded by the Croatian Science Foundation, trial archaeological excavations were continued in Lovas in Syrmia during July and August 2019. A biritual cemetery was discovered in A. Starčevića Street in the centre of Lovas, dating from the end of the Early Iron Age and the beginning of the Late Iron Age.
The excavations carried out in 2019 revealed inhumation graves with richly equipped women, and items of costume and jewellery and everyday items. What stands out is a female grave containing a pair of Early La Tène zoomorphic bronze fibulae and amphora-shaped glass beads dated to the end of the Early Iron Age, i.e. to the Čurug phase. Moreover, there is the important find of a grave with bronze bracelets, glass beads, and bronze fibulae, which can be dated to the turn of the Early and Middle La Tène. These are burials of adult women; particular importance will be given to the upcoming bioarchaeological analyses of skeleton remains. We thank Danica Krpan, the owner of the excavated land, and the Municipality of Lovas and Mayor Tanja Cirba, for making the excavations possible.

Info:
IARH PRESS

HAD – Knjiga sažetaka Skup HAD-a Hvar Newsletter HAD-a #39 (PRESS)

Hrvatsko arheološko društvo, Newsletter #39. 18.09.2019.
View this email in your browser

Newsletter

Znanstveni skup 

Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma’
Znanstveni skup „Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma” u organizaciji Hrvatskog arheološkog društva, Grada Hvara i Instituta za arheologiju u Zagrebu, održat će se u gradu Hvaru, na istoimenom otoku, od  08. – 12. 10. 2019. godine. Predavanja će se održati u  Galeriji Arsenal u centru grada Hvara.Za ostale info u vezi skupa slobodno se obratite na mail Eduardu Viskoviću, kantharos.hvar@gmail.com.
Kotizacija za sudjelovanje na skupu iznosi 200 kn. Predavači su, ukoliko redovito plaćaju članarinu Društvu, oslobođeni plaćanja kotizacije, dok za predavače koji nisu članovi Društva ona iznosi 200 kn. Kotizaciju je moguće platiti na žiro račun Društva (podaci na web stranicama Društva).
Link – program/knjiga zažetaka
Veselimo se Vašem dolasku i do skorog viđenja u Hvaru!

NAGRADE HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA
Molimo članove da u skladu s Pravilnikom o nagradama Hrvatskog arheološkog društva predlože kandidate za ove nagrade:

  • „Don Frane Bulić“ – Nagrada za životno djelo,
  • „Josip Brunšmid“ – Nagrada za jednokratni prinos s područja arheologije, odnosno za izložbu, konzervatorski rad, stručnu ili znanstvenu publikaciju, uvođenje novih metoda, uključivanje arheoloških spomenika u turističku ponudu i povećanje ugleda hrvatske arheologije u Hrvatskoj ili u inozemstvu,
  •  Počasne članove Društva.

PRIJEDLOGE POŠALJITE DO 1.10. 2019.
na službeni mail Društva.
hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Izložba

Arheologija iz zraka
Izložba “Arheologija iz zraka” postavljena je s ciljem prikazivanja nekih od najzanimljivijih i najatraktivnijih zračnih fotografija arheoloških lokaliteta s prostora Republike Hrvatske. Ova izložba fotografija odudara od klasičnih arheoloških izložaba i osnovni fokus stavljen je na fotografije, dok su podaci o arheološkom kontekstu svedeni na minimum.

Otvorenje izložbe bit će 24. rujna 2019. godine u 18 sati u Galeriji AMZ, Pavla Hatza 6.

Izložba ostaje otvorena do 24. listopada 2019. godine.
Više o izložbi možete naći ovdje.

T

Poseban nalaz

Fotografija s na pozivnice izložbe “Arheologija iz zraka”:
Autor: Maja Grgurić
Voditelj istraživanja: Mate Parica
Institucija: Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju
Lokalitet: o. Stipanac
Mjesto: Prokljansko jezero
Fotografija na plakatu izložbe “Arheologija iz zraka”:
Autor: Tomislav Jerončić
Voditelj istraživanja: Tomislav Jerončić
Institucija: Konzervatorski odjel Imotski,  KAUKAL d.o.o.
Lokalitet: Grad
Mjesto: Lokvičići
Poštovani članovi!

PODSJEĆAMO NA UPLATU ČLANARINE ZA 2019. GODINU.
Uplatnice se NEĆE slati poštom!

Članarina iznosi: 100 kuna za umirovljenike i pripravnike, 200 kuna za redovite članove 250 kn za članove u inozemstvu Članarina se uplaćuje na račun Društva IBAN HR 3023600001101512624 (općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva), uz napomenu da se pod poziv na broj upiše članski broj koji se nalazi na članskoj iskaznici Uplatnice se više neće slati poštom.

Prilikom zaprimljene uplate na Vašu kontakt adresu biti će poslana markica za 2019. godinu. Nakon uplate slobodno kontaktirajte tajnicu Društva kako bi ubrzali proces dostave markica. Ukoliko Vašu članarinu plaća Vaš muzej koji prema fiskalnoj odgovornosti treba račun kako bi platio članarinu molim kontaktirajte tajnicu Društva kako bi Vam računovodstvo HAD-a ispostavilo isti.

OBAVIJESTI IZ RADA DRUŠTVA

Izdanja Hrvatskog

arheološkog društva

Prilozi za iduća Izdanja Hrvatskog arheološkog društva « Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije» primale su se do 1. travnja 2019. Ako želite sudjelovati pošaljite radove što prije.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Ukoliko se još niste odazvali na ovu obavijest molimo obratite pažnju!
Prema novom zakonu o udrugama svaka udruga je dužna voditi popis svojih članova s podacima koji sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Koristimo ovu priliku da Vas zamolimo, ako već niste da nam što hitnije dostavite ove podatke na email društva. hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Obavijesti HAD-a upute autorima

Prilozi za idući broj Obavijesti HAD-a primale su se do 20. travnja 2019. Ako želite sudjelovati pošaljite radove što prije.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Unutar rubrike pod nasovom POSEBAN NALAZ možete poslati uredništvu newsletter-a informaciju o nečem novom iz Vaših  istraživanja,  bilo da je riječ o izuzetno zanimljivom lokalitetu, pokretnom nalazu, podatku iz arhive ili  novim analizama. Kako je navedeno i kod uputa za Vaše obavijesti, tekst ne smije biti veći od 700 slovnih mjesta i mora biti popraćen fotografijom.  Poželjno bi bilo da  je lektoriran. U svakom newsletteru predstavit ćemo po jedan takav nalaz. Nalaz može biti i povezan uz muzejsku izložbu,  stalni postav ili objavu kao u oglednom primjeru, ali prihavćamo i informacije koje  nisu  predviđene za izlaganje ili objavu. Iskoristite Newsletter društva za diseminaciju vašeg rada i podijelite s nama vaše posebne nalaze.

UPUTE ZA NEWSLETTER

VAŠE OBAVIJESTI

Vrlo rado ćemo i Vaše obavijesti (o muzejskim izložbama, projektima, publikacijama, znanstvenim skupovima, te za rubriku Poseban nalaz) slati kroz naš newsletter koji će izlaziti više puta godišnje. Kako bi i Vaše obavijesti, koje Vam šaljemo ovim putem, bile što kvalitetnije molimo Vas da uredništvu olakšate posao te da tekst ne prelazi 700 slovnih mjesta, a za najave izložbi i znanstvenih skupova molimo vas da tekst oblikujte u kratke natuknice. Načelno, kao model možete koristiti prethodni broj Newslettera. Ukoliko su informacije o događanju koje najavljujete postavljene na mrežne stranice molimo Vas nam da nam dostavite i link na njih. Uvijek je ljepše ako je popraćeno fotografijom po Vašem izboru. Također ukoliko imate informaciju da netko od članova društva ne prima newsletter biti ćemo zahvalni ako ga proslijedite te sugerirajte članu da se može prijaviti na listu klikom na predviđeni link na dnu newslettera ili neka valjanu adresu pošalje na službeni mail Društva.
hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Arhiva zapisinika i izvještaja o radu

godišnja skupština i zapisnik sjednice Središnjeg odbora

Navedene zapisnike možete pročitati na stranici “zapisnici Središnjeg odbora” ili “zapisnici godišnjih skupština“. (na stranice možete otići i pritiskom na link)

Izvještaj o radu Društva možete naći ovdje.

Academia.edu profil Društva

Pratite publikacije društva na našem Academia.edu profilu

Info:
HAD PRESS

HAD – Prijedlozi za nagrade Hrvatskog arheološkog društva, Newsletter HAD-a#38 (PRESS)

Prijedlozi za nagrade Hrvatskog arheološkog društva, Newsletter HAD-a#38

HAD keramikanews@gmail.com via mailchimpapp.net 

Mon, Aug 26, 9:59 AM (2 days ago)
Hrvatsko arheološko društvo, Newsletter #38. 26.08.2019.
View this email in your browser

 

Newsletter

NAGRADE HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA
Molimo članove da u skladu s Pravilnikom o nagradama Hrvatskog arheološkog društva predlože kandidate za ove nagrade:

  • „Don Frane Bulić“ – Nagrada za životno djelo,
  • „Josip Brunšmid“ – Nagrada za jednokratni prinos s područja arheologije, odnosno za izložbu, konzervatorski rad, stručnu ili znanstvenu publikaciju, uvođenje novih metoda, uključivanje arheoloških spomenika u turističku ponudu i povećanje ugleda hrvatske arheologije u Hrvatskoj ili u inozemstvu,
  •  Počasne članove Društva.

PRIJEDLOGE POŠALJITE DO 1.10. 2019.
na službeni mail Društva.
hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Znanstveni skup 

Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma’
Znanstveni skup „Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma” u organizaciji Hrvatskog arheološkog društva, Grada Hvara i Instituta za arheologiju u Zagrebu, održat će se u gradu Hvaru, na istoimenom otoku, od  08. – 12. 10. 2019. godine. Predavanja će se održati u  Galeriji Arsenal u centru grada Hvara.Smještaj za sudionike Skupa bit će u hotelu Pharos u Hvaru. Za sudionike skupa je cijena po noćenju s doručkom 50 eura za jednu osobu u sobi, 55 eura za dvije osobe u sobi s dva kreveta.
Molim Vas da ispunite prijavu  (link za formular) i pošaljete na mail adresu Društva, najkasnije do 1.9. Sve prijave za hotel idu preko Društva zbog ostvarivanja popusta na noćenje.
Za one koji žele ostati u Hvaru tijekom cijelog skupa moguće je naći povoljniji smještaj u apartmanima preko Airbnb-a ili Booking.com.
Za ostale info u vezi smještajnih kapaciteta u Hvaru za vrijeme skupa slobodno se obratite na mail Eduardu Viskoviću, kantharos.hvar@gmail.com.Društvo plaća jedno noćenje u dvokrevetnoj sobi za predavača (napomena: ukoliko predavanje potpisuje nekoliko autora, smještaj na račun Društva biti će pokriven samo jednom autoru!). Molimo autore da obavezno i to najkasnije do 1.9. ispune prijavu i pošalju na mail adresu Društva.Kotizacija za sudjelovanje na skupu iznosi 200 kn. Predavači su, ukoliko redovito plaćaju članarinu Društvu, oslobođeni plaćanja kotizacije, dok za predavače koji nisu članovi Društva ona iznosi 200 kn. Kotizaciju je moguće platiti na žiro račun Društva (podaci na web stranicama Društva).
Link – Program
Veselimo se Vašem dolasku i do skorog viđenja u Hvaru!

Životinje i arheološka istraživanja

Zahvaljujući brojnim članovima i simpatizerima Facebook profila Hrvatskog arheološkog društva kroz mjesec kolovoz uspješno smo proveli “akciju” Životinje i arheološka istraživanja – Želimo Vaše fotografije.
Svakodnevno ste nas opskrbili raznovrsnim fotografijama životinjskih posjetitelja koji su vas došli posjetiti, kontrolirati, uplašiti (vas ili vi njih) ili su samo bili tu kao “svoj na svome”. A neki su i korisni ili samo misle da su korisni.
Akcija i dalje traje te nam šaljite sve žabe, koke, kukce, zmije, konje, pse, mačke, ptice, puhove …
Primamo sve prijedloge, sasvim nove ali i one iz arhiva, uz fotografiju molimo da navedete lokalitet i godinu istraživanja.

Najviše “lajkova” za sada je sakupio nadzornik iz Zemunika Donjeg.
Facebook

Poseban nalaz

Muzej Hvarske baštine iz grada Hvara u suradnji s Institutom za arheologiju iz Zagreba i Sveučilištem St.Thomas u St. Paulu (Minnesota, SAD) provodi arheološka istraživanja na lokalitetu rimske maritimne vile u uvali Soline, na južnoj obali otoka Sveti Klement kraj Hvara.
Prostor vile je prolazio kroz različite arhitektonske promjene. Analizirani keramički materijal
daje naslutiti kontinuiranu naseljenost uvale Soline od kasnog helenističkog doba do zalaza kasne antike. Pretpostavljene antičke solane, kao i najveće plodno polje na otoku koje se nalazilo uz rubove samog imanja, pružali su dovoljno sredstava za održavanje stanovništva, a ovaj se ruralni lokalitet zasigurno istaknuo kao proizvođač i aktivni sudionik u mrežama antičke trgovine na Jadranu.
Izvor
Poštovani članovi!

PODSJEĆAMO NA UPLATU ČLANARINE ZA 2019. GODINU.
Uplatnice se NEĆE slati poštom!

Članarina iznosi: 100 kuna za umirovljenike i pripravnike, 200 kuna za redovite članove 250 kn za članove u inozemstvu Članarina se uplaćuje na račun Društva IBAN HR 3023600001101512624 (općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva), uz napomenu da se pod poziv na broj upiše članski broj koji se nalazi na članskoj iskaznici Uplatnice se više neće slati poštom.

Prilikom zaprimljene uplate na Vašu kontakt adresu biti će poslana markica za 2019. godinu. Nakon uplate slobodno kontaktirajte tajnicu Društva kako bi ubrzali proces dostave markica. Ukoliko Vašu članarinu plaća Vaš muzej koji prema fiskalnoj odgovornosti treba račun kako bi platio članarinu molim kontaktirajte tajnicu Društva kako bi Vam računovodstvo HAD-a ispostavilo isti.

OBAVIJESTI IZ RADA DRUŠTVA

Izdanja Hrvatskog

arheološkog društva

Prilozi za iduća Izdanja Hrvatskog arheološkog društva « Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije» primale su se do 1. travnja 2019. Ako želite sudjelovati pošaljite radove što prije.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Ukoliko se još niste odazvali na ovu obavijest molimo obratite pažnju!
Prema novom zakonu o udrugama svaka udruga je dužna voditi popis svojih članova s podacima koji sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Koristimo ovu priliku da Vas zamolimo, ako već niste da nam što hitnije dostavite ove podatke na email društva. hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Obavijesti HAD-a upute autorima

Prilozi za idući broj Obavijesti HAD-a primale su se do 20. travnja 2019. Ako želite sudjelovati pošaljite radove što prije.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Unutar rubrike pod nasovom POSEBAN NALAZ možete poslati uredništvu newsletter-a informaciju o nečem novom iz Vaših  istraživanja,  bilo da je riječ o izuzetno zanimljivom lokalitetu, pokretnom nalazu, podatku iz arhive ili  novim analizama. Kako je navedeno i kod uputa za Vaše obavijesti, tekst ne smije biti veći od 700 slovnih mjesta i mora biti popraćen fotografijom.  Poželjno bi bilo da  je lektoriran. U svakom newsletteru predstavit ćemo po jedan takav nalaz. Nalaz može biti i povezan uz muzejsku izložbu,  stalni postav ili objavu kao u oglednom primjeru, ali prihavćamo i informacije koje  nisu  predviđene za izlaganje ili objavu. Iskoristite Newsletter društva za diseminaciju vašeg rada i podijelite s nama vaše posebne nalaze.

UPUTE ZA NEWSLETTER

VAŠE OBAVIJESTI

Vrlo rado ćemo i Vaše obavijesti (o muzejskim izložbama, projektima, publikacijama, znanstvenim skupovima, te za rubriku Poseban nalaz) slati kroz naš newsletter koji će izlaziti više puta godišnje. Kako bi i Vaše obavijesti, koje Vam šaljemo ovim putem, bile što kvalitetnije molimo Vas da uredništvu olakšate posao te da tekst ne prelazi 700 slovnih mjesta, a za najave izložbi i znanstvenih skupova molimo vas da tekst oblikujte u kratke natuknice. Načelno, kao model možete koristiti prethodni broj Newslettera. Ukoliko su informacije o događanju koje najavljujete postavljene na mrežne stranice molimo Vas nam da nam dostavite i link na njih. Uvijek je ljepše ako je popraćeno fotografijom po Vašem izboru. Također ukoliko imate informaciju da netko od članova društva ne prima newsletter biti ćemo zahvalni ako ga proslijedite te sugerirajte članu da se može prijaviti na listu klikom na predviđeni link na dnu newslettera ili neka valjanu adresu pošalje na službeni mail Društva.
hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Arhiva zapisinika i izvještaja o radu

godišnja skupština i zapisnik sjednice Središnjeg odbora

Navedene zapisnike možete pročitati na stranici “zapisnici Središnjeg odbora” ili “zapisnici godišnjih skupština“. (na stranice možete otići i pritiskom na link)

Izvještaj o radu Društva možete naći ovdje.

Academia.edu profil Društva

Info:
HAD PRESS

HDA – Znanstveni skup Hvar Newsletter HADa #37 (PRESS)

Hrvatsko arheološko društvo, Newsletter #37. 29.07.2019.
View this email in your browser

Newsletter

Znanstveni skup 

Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma’
Znanstveni skup „Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma” u organizaciji Hrvatskog arheološkog društva, Grada Hvara i Instituta za arheologiju u Zagrebu, održat će se u gradu Hvaru, na istoimenom otoku, od  08. – 12. 10. 2019. godine. Predavanja će se održati u  Galeriji Arsenal u centru grada Hvara.Smještaj za sudionike Skupa bit će u hotelu Pharos u Hvaru. Za sudionike skupa je cijena po noćenju s doručkom 50 eura za jednu osobu u sobi, 55 eura za dvije osobe u sobi s dva kreveta.
Molim Vas da ispunite prijavu  (link za formular) i pošaljete na mail adresu Društva, najkasnije do 1.9. Sve prijave za hotel idu preko Društva zbog ostvarivanja popusta na noćenje.
Za one koji žele ostati u Hvaru tijekom cijelog skupa moguće je naći povoljniji smještaj u apartmanima preko Airbnb-a ili Booking.com.
Za ostale info u vezi smještajnih kapaciteta u Hvaru za vrijeme skupa slobodno se obratite na mail Eduardu Viskoviću, kantharos.hvar@gmail.com.

Društvo plaća jedno noćenje u dvokrevetnoj sobi za predavača (napomena: ukoliko predavanje potpisuje nekoliko autora, smještaj na račun Društva biti će pokriven samo jednom autoru!). Molimo autore da obavezno i to najkasnije do 1.9. ispune prijavu i pošalju na mail adresu Društva.

Kotizacija za sudjelovanje na skupu iznosi 200 kn. Predavači su, ukoliko redovito plaćaju članarinu Društvu, oslobođeni plaćanja kotizacije, dok za predavače koji nisu članovi Društva ona iznosi 200 kn. Kotizaciju je moguće platiti na žiro račun Društva (podaci na web stranicama Društva).
 Link – Preimirnarni program
Veselimo se Vašem dolasku i do skorog viđenja u Hvaru!

Obavijest – okrugli stol 

T LOTR.jpg
Najava Okruglog stola

Ceste i rijeke, lonci i lončari u Panoniji

Interakcija, analogije i različitosti

11-12 Studeni 2019

Zagreb – Sisak

Organizatori

Institut za arheologiju u Zagrebu

Projekt HRZZ  LIFE ON the ROMAN ROAD

Gradski muzej Sisak

Poseban nalaz

“Knez iz Bojne – novo poglavlje hrvatske povijesti” prezentira neprocjenjivo arheološko nalazište hrvatske povijesti Bojna – Brekinjova Kosa.

Arheološko nalazište Bojna – Brekinjova Kosa smješteno je u zapadnom dijelu Banovine (područje Grada Gline, Sisačko-moslavačka županija). Na tom visinskom nalazištu (352 mnv), smještenom na strateškom položaju koji je omogućavao nadzor prometa između Pounja i Topuskog, tvrtke Pisa Trade i Contarini provele su 2011. i 2015. godine zaštitna arheološka istraživanja, zbog eksploatacije kamenoloma investitora Schwarzl. Tada su pronađeni i iznimno vrijedni ranosrednjovjekovni nalazi.

S obzirom na valorizaciju i ugroženost nalazišta, 2016. godine počela su sustavna istraživanja financirana sredstvima Ministarstva kulture RH koja provodi Hrvatski restauratorski zavod.

Na tom višeslojnom nalazištu, koje se prostire na dva međusobno spojena platoa (ukupna površina oko 50 000 m²), potvrđeni su ostaci naselja iz razdoblja eneolitika (lasinjska i vučedolska kultura), kasnog brončanog i starijeg željeznog doba te nalazi datirani u rani srednji vijek, među kojima je i 37 kosturnih grobova.

Ranosrednjovjekovni nalazi od neprocjenjive su važnosti za sagledavanje najranije hrvatske povijesti u razdoblju od 7. do 9. stoljeća. Grob kneza koji je opremljen na sličan način kao njegov suvremenik pokopan u Biskupiji kod Knina, upućuje na povezanost šireg područja Siska sa središnjim prostorom ranosrednjovjekovne hrvatske kneževine potkraj 8. i početkom 9. stoljeća.

Poštovani članovi!

PODSJEĆAMO NA UPLATU ČLANARINE ZA 2019. GODINU.
Uplatnice se NEĆE slati poštom!

Članarina iznosi: 100 kuna za umirovljenike i pripravnike, 200 kuna za redovite članove 250 kn za članove u inozemstvu Članarina se uplaćuje na račun Društva IBAN HR 3023600001101512624 (općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva), uz napomenu da se pod poziv na broj upiše članski broj koji se nalazi na članskoj iskaznici Uplatnice se više neće slati poštom.

Prilikom zaprimljene uplate na Vašu kontakt adresu biti će poslana markica za 2019. godinu. Nakon uplate slobodno kontaktirajte tajnicu Društva kako bi ubrzali proces dostave markica. Ukoliko Vašu članarinu plaća Vaš muzej koji prema fiskalnoj odgovornosti treba račun kako bi platio članarinu molim kontaktirajte tajnicu Društva kako bi Vam računovodstvo HAD-a ispostavilo isti.

OBAVIJESTI IZ RADA DRUŠTVA

Izdanja Hrvatskog

arheološkog društva

Prilozi za iduća Izdanja Hrvatskog arheološkog društva « Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije» primale su se do 1. travnja 2019. Ako želite sudjelovati pošaljite radove što prije.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Ukoliko se još niste odazvali na ovu obavijest molimo obratite pažnju!
Prema novom zakonu o udrugama svaka udruga je dužna voditi popis svojih članova s podacima koji sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Koristimo ovu priliku da Vas zamolimo, ako već niste da nam što hitnije dostavite ove podatke na email društva. hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Obavijesti HAD-a upute autorima

Prilozi za idući broj Obavijesti HAD-a primale su se do 20. travnja 2019. Ako želite sudjelovati pošaljite radove što prije.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Unutar rubrike pod nasovom POSEBAN NALAZ možete poslati uredništvu newsletter-a informaciju o nečem novom iz Vaših  istraživanja,  bilo da je riječ o izuzetno zanimljivom lokalitetu, pokretnom nalazu, podatku iz arhive ili  novim analizama. Kako je navedeno i kod uputa za Vaše obavijesti, tekst ne smije biti veći od 700 slovnih mjesta i mora biti popraćen fotografijom.  Poželjno bi bilo da  je lektoriran. U svakom newsletteru predstavit ćemo po jedan takav nalaz. Nalaz može biti i povezan uz muzejsku izložbu,  stalni postav ili objavu kao u oglednom primjeru, ali prihavćamo i informacije koje  nisu  predviđene za izlaganje ili objavu. Iskoristite Newsletter društva za diseminaciju vašeg rada i podijelite s nama vaše posebne nalaze.

UPUTE ZA NEWSLETTER

VAŠE OBAVIJESTI

Vrlo rado ćemo i Vaše obavijesti (o muzejskim izložbama, projektima, publikacijama, znanstvenim skupovima, te za rubriku Poseban nalaz) slati kroz naš newsletter koji će izlaziti više puta godišnje. Kako bi i Vaše obavijesti, koje Vam šaljemo ovim putem, bile što kvalitetnije molimo Vas da uredništvu olakšate posao te da tekst ne prelazi 700 slovnih mjesta, a za najave izložbi i znanstvenih skupova molimo vas da tekst oblikujte u kratke natuknice. Načelno, kao model možete koristiti prethodni broj Newslettera. Ukoliko su informacije o događanju koje najavljujete postavljene na mrežne stranice molimo Vas nam da nam dostavite i link na njih. Uvijek je ljepše ako je popraćeno fotografijom po Vašem izboru. Također ukoliko imate informaciju da netko od članova društva ne prima newsletter biti ćemo zahvalni ako ga proslijedite te sugerirajte članu da se može prijaviti na listu klikom na predviđeni link na dnu newslettera ili neka valjanu adresu pošalje na službeni mail Društva.
hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Arhiva zapisinika i izvještaja o radu

godišnja skupština i zapisnik sjednice Središnjeg odbora

Navedene zapisnike možete pročitati na stranici “zapisnici Središnjeg odbora” ili “zapisnici godišnjih skupština“. (na stranice možete otići i pritiskom na link)

Izvještaj o radu Društva možete naći ovdje.

Academia.edu profil Društva

Pratite publikacije društva na našem Academia.edu profilu
Facebook

Info:
HAD PRESS

IARH – Newsletter Instituta za arheologiju br. 54 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #54 9.7. 2019.
Pogledaj u web pregledniku
Najave

Announcements

Okrugli stol
Tehnologija
GospodarstvoCeste i rijeke, lonci i lončari u Panoniji
Interakcije, analogije i različitosti

11-12 studeni 2019.

Round table
Technology
EconomyRoads and rivers, pots and potters in Panonnia
Interactions, analogies and differences

11-12th November 2019

Poštovane kolegice i kolege!
Pozivamo Vas da sudjelujete na Okruglom stolu pod naslovom Ceste i rijeke, lonci i lončari u Panoniji; interakcije, analogije i različitosti u organizaciji Instituta za arheologiju (projekt Life on the Roman road, UIP-05-2017-9768) i Gradskog muzeja Sisak. Skup će se održati 11-12. studenog.
Dear colleagues!
We kindly invite You to participate in the round table entitled Roads and rivers, pots and potters in Panonnia; Interactions, analogies and differences, organized by the Institute of Archaeology (project Life on the Roman road, UIP-05-2017-9768 ) and City museum Sisak. The round table will be held on 11-22th November 2019.
Tereni

Exacavations

Identiteti
RitualiArheološka istraživanja nalazišta Pakrac – stari grad

Lipanj i srpanj 2019.

Identities
RitualsExcavations at the site Pakrac-Old Town

June and July 2019

Tijekom lipnja i srpnja 2019. godine Institut za arheologiju (Juraj Belaj) nastavlja arheološko istraživanje lokalitet Pakrac – stari grad u samom centru grada Pakraca. I ove su godine istraživanja usredotočena na ranije otkrivenu gotičku crkvu u dvorištu grada. Prema dosadašnjim pokazateljima, crkva je građena u XIII. st., a zidovi su joj bili značajno podebljani oko 1500. godine. U prvoj je fazi bila građena od precizno klesanog kamenja. Pronađeno je sačuvano vretenasto stubište, ulazni prag, baze pojedinih polustupova…
Svi zainteresirani dobrodošli su na teren, a nakon istraživanja održat će se i javna prezentacija rezultata.
Excavations at the site Pakrac-Old Town
During June and July 2019, the Institute for Archeology (Juraj Belaj) continues archaeological research of Pakrac – the Old Town in the very center of the town of Pakrac. This year’s research once again focuses on the previously discovered Gothic church in the yard of the Old town. According to the previous indicators, the church was built in the 13th century and the walls were significantly thickened around the year 1500. In the first phase, it was made of precisely chiselled stone. The spindle-shaped staircase, entrance threshold, base of some semi-columns  have been preserved …
Everybody interested is welcome to visit us, and after the excavations there will be a public presentation of the result.
Naselja
Krajolici
IdentitetiArheološka istraživanja na nalazištu Slavonski Brod – Galovo

 10-22. lipnja 2019.

Settlements
Landscapes
IdentitiesExcavations at the site Slavonski Brod-Galovo

10th – 22nd of June 2019

Od 10. do 22. lipnja 2019. Institut za arheologiju, pod vodstvom dr. sc. K. Botić, proveo je istraživanja na ranoneolitičkom lokalitetu Slavonski Brod – Galovo. Sredstvima Ministarstva kulture istraženo je oko 30 m2 prosječne debljine slojeva oko 1,20 m. Ovogodišnja istraživanja nastavljena su na južnom dijelu nalazišta i obuhvatila su sjeverne dijelove pliće ukopanog velikog jamskog objekta najmlađe faze naselja čiji je istočni dio istražen 2017. i 2018. godine.
From the 10th to the 22nd of June 2019 Institute of Archaeology, under the leadership of Dr K. Botić, carried out the excavation of the Early Neolithic Slavonski Brod – Galovo site. With financial support of the Ministry of Culture about 30 m2 was explored; an average thickness of the layers was about 1.20 m. This year’s excavation continued at the southern side of the site and included northern parts of a large pit, shallowly dug in and belonging to the youngest phase of the settlement, partially explored in 2017 and 2018.
Naselja
Krajolici
IdentitetiArheološka istraživanja na nalazištu Bršadin – Pašnjak pod selom

6. do 27. svibnja 2019.

Settlements
Landscapes
IdentitiesExcavations at the site Bršadin-Pašnjak pod selom

6th to 27th May 2019

Od 6. do 27. svibnja 2019. Institut za arheologiju, pod vodstvom dr. sc. K. Botić, proveo je arheološka istraživanja na lokalitetu Bršadin – Pašnjak pod selom. Lokalitet je smješten južno od sela Bršadin blizu Vukovara, a ovogodišnje je istraživanje bilo nastavak istraživanja iz 2016. Sredstvima Ministarstva kulture je istražena sonda 1 do zdravice, tj. do relativne dubine od približno 2 m. Istraženi slojevi obuhvatili su ostatke konstrukcija kuća te slojeve koji su vjerojatno služili kao drenažni, a nalazili su se na sterilnom predzdravičnom sloju. Prema pokretnoj građi i ovogodišnji se slojevi i konstrukcije mogu datirati u kasni neolitik, tj. vrijeme kasne sopotske kulture s vidljivim utjecajima Vinča C-D/D1 faza.
From the 6th to 27th of May 2019 Institute of Archaeology, under the leadership of Dr K. Botić, carried out the excavation of Bršadin – Pašnjak pod selom site. The site is situated south of the village Bršadin near Vukovar. This year’s excavation was a continuation of the 2016 research. With financial support of the Ministry of Culture Probe 1 was explored to the virgin soil, i.e. to the relative depth of about 2 m. The explored layers contained the remains of houses and layers that probably served as drainage and were located on a sterile virgin soil. According to the movable finds this year’s layers and structures can also be dated to the late Neolithic, i.e. the late Sopot culture with the visible influences of Vinča C-D/D1 phases.
Ostalo

Other

Tehnologija
RadionicaIstraživačko-edukacijske radionice Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike

17. lipnja-7. srpnja 2019.

Technology
WorkshopResearch and Education Workshops of the Department of Art History of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb and the City parish of Our Great Lady

17th June- 7th July 2019

U Dubrovniku je od 17. 6. do 6. 7. 2019. održan novi ciklus Istraživačko-edukacijske radionice Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike. Na radionici studenti Odsjeka za povijest umjetnosti (FFZG) i Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina (ALU, Zagreb) na katedrali Gospe Velike obrađuju materijal iz arheoloških istraživanja (1981.-1986.) ispod same katedrale i obližnje Bunićeve poljane kada je istražena prva ranosrednjovjekovna (tzv. bizantska) katedrala te druga (romanička) katedrala, srušena u velikome potresu 1667. godine. Kao i svake godine, osim redovnoga rada, organiziran je i niz predavanja i obilazaka spomenika koje su održali renomirani stručnjaci iz raznih institucija.
U sklopu cijelog događanja,  radionicu za obradu keramičkih nalaza vodila je  dr.sc. Ivana Ožanić Roguljić s Instituta za arheologiju iz Zagreba uz suradnju dr. sc. Marine Šiše Vivek iz Dubrovnika.
Radionica se provodi u kontinuitetu od 2015. godine partnerskom suradnjom između Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike uz podršku Dubrovačke biskupije, a toj su se suradnji 2018. godine priključili i stručnjaci s Instituta za povijest umjetnosti, Instituta za arheologiju i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Idući ciklus radionice predviđen je za drugu polovicu rujna ove godine.
From 17 June to 6 July 2019, a new cycle of Research and Education Workshops of the Department of Art History of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb and the City parish of Our Great Lady was held in Dubrovnik from June 16th to July 6th. At the workshop, the Department of Art History (FFZG) and the Department of Conservation and Restoration of Art (ALU, Zagreb) students at the cathedral of Our Lady were dealing with material from archaeological research (1981-1986) below the cathedral and nearby Bunić’s field where the first early medieval (the so-called Byzantine) cathedral and the other (Romanesque) cathedral, destroyed in a great earthquake in 1667 are located. Like every year, in addition to regular work, a series of lectures and sightseeing of monuments have been organized by renowned experts from various institutions. As a part of the whole event, the Ceramics Workshop was led by Dr.sc. Ivana Ožanić Roguljić from the Institute of Archeology from Zagreb in collaboration with dr. Sc. Marina Šiša Vivek from Dubrovnik.
The workshop is being conducted in continuity since 2015 in partnership of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb and the City parish of Our Great Lady with the support of the Dubrovnik Diocese, and in 2018 this cooperation was joined by experts from the Institute of Art History, the Institute of Archeology and the Academy of Visual Arts of the University of Zagreb. The next cycle of the workshop is scheduled for the second half of September this year.

 

Na ovogodišnjim Danima otvorene nastave XVIII gimnazije, a u suradnji s Institutom za arheologiju (Program popularizacije znanosti ,Ivana Ožanić Roguljić) nastala je predstava kazališta sjena „Enejine morske pustolovine“. Nastavak je to dugogodišnje suradnje s raznim obrazovnim institucijama u cilju popularizacije znanosti među mladima; pozivamo vas da pogledate predstavu klikom na link!
In this year’s Open Days of XVIII Gymnasium, and in collaboration with the Institute of Archeology (Popularization of science program, Ivana Ožanić Roguljić), the shadow theater production of “Aeneas’ sea adventures” was created. It is a continuation of many years of cooperation with various educational institutions to popularizing science among young students; we invite you to view the show by clicking on the link!
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Martin-Breg, crkva Sv. Martina, srednji vijek, novi vijekSite in Newsletter’s header –
Martin-Breg, St. Martin’s church, Middle Ages, Modern period

 

Info:
IARH PRESS

Newsletter Instituta za arheologiju br. 53 (PRESS)

Institut za arheologiju, Newsletter #53 4.6.2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Krajolici
Međunarodni znanstveni skupKorištenje krajolika u srednjem vijeku u svjetlu interdisciplinarnih istraživanja – preliminarni program
6. lipnja 2019.
Institut za arheologiju, Zagreb
Landscapes
International conference
Using landscape in the Middle Ages in the light of interdisciplinary research – preliminary programme
6th June 2019
Institute of Archaeology, Zagreb
Poštovane kolegice i kolege!
Pozivamo Vas da sudjelujete na 6. međunarodnom znanstvenom skupu srednjovjekovne arheologije pod naslovom Korištenje krajolika u srednjem vijeku u svjetlu interdisciplinarnih istraživanja koji organizira Institut za arhelogiju u Zagrebu. Međunarodni znanstveni skup održat će se 6. lipnja 2019.
Program i knjiga sažetaka dostupni su ovdje.
Dear colleagues!
We are kindly inviting You to participate in the 6th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology entitled Using landscape in the Middle Ages in the light of interdisciplinary research, organized by the Institute of Archaeology in Zagreb. International Scientific Conference will be held in Zagreb on the 6th of June 2019.
Programme and the book of abstracts are available here.
Krajolici
Predavanje
7. lipnja 2019., 13h, Filozofski fakultet, Zagreb
Landscapes
Lecture
7th June 2019, 1 PM, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb
Institut za arheologiju i Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  imaju čast pozvati Vas na predavanje:
Rekonstrukcija paleo-plavljenja koja su utjecala na neolitičke strategije preživljavanja u Velikoj mađarskoj ravnici putem arheomalakoloških istraživanja,
koje će održati Dr Sándor Gulyás (Sveučilište u Szegedu, Odsjek za geologiju i paleontologiju, Szeged, Mađarska)
7. lipnja 2019. u 13 sati u Zbirci Odsjeka za arheologiju, soba A-018, stara zgrada, Ivana Lučića 3, Zagreb.
Institute of Archaeology and Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, have a pleasure to invite you to the lecture:
Reconstructing paleofloods affecting Neolithic subsistence strategies in the Great Hungarian Plain via archeomalacological investigations,
which will be held by Sándor Gulyás PhD (University of Szeged, Department of Geology and Paleontology, Szeged, Hungary) on 7th of June 2019 at 1 PM, at the Collection of the Department of Archaeology, room A-018, old building, Ivana Lučića 3, Zagreb.
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Martin-Breg, crkva Sv. Martina, srednji vijek, novi vijekSite in Newsletter’s header –
Martin-Breg, St. Martin’s church, Middle Ages, Modern period
Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter’s archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newslettersDodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Info:
IARH PRESS