AMZ – Izložba ‘Život i smrt u pretpovijesti’ (PRESS)

U utorak 23. veljače 2021. s početkom u 18 sati, u Galeriji AMZ, Pavla Hatza 6, Zagreb održat će se otvorenje izložbe “Život i smrt u pretpovijesti”. Izložba ostaje otvorena do 14. ožujka 2021.

Nakon ceremonije otvorenja izložbe, dr. sc. Mario Novak, s Instituta za antropologiju, održat će predavanje o projektu PASTLIVES. Otvorenje izložbe i predavanje moguće je pratiti online uživo preko zoom platforme. Poveznica: https://zoom.us/j/97762937390

Izložbom se prikazuju rezultati znanstvenog projekta PASTLIVES dobiveni kroz genetičke, izotopne, radiokarbonske, radiološke, arheološke i bioarheološke analize. U Hrvatskoj postoji velik broj poznatih arheoloških nalazišta iz razdoblja pretpovijesti koja su odigrala važnu ulogu u proučavanju formiranja i razvoja različitih bioloških, društvenih, kulturnih i tehnoloških procesa u Europi. Hrvatska je također područje koje je bilo raskrižje brojnih migracija i seoba te je bilo podložno čestim upadima različitih populacija. Na primjer, ovo je jedno od prvih prostora u Europi koje je bilo zahvaćeno seobama iz Anatolije povezanim sa širenjem zemljoradnje tijekom ranog neolitika (oko 6000. god. pr. Kr.). Te seobe odigrale su ključnu ulogu u mezolitičko-neolitičkoj tranziciji i na području Hrvatske slijedile su dva glavna pravca: (a) prateći tokove velikih rijeka kao što su Dunav, Sava i Drava; (b) preko istočne jadranske obale i otoka.

Na žalost, do danas nije provedeno niti jedno sistematsko multidisciplinarno istraživanje načina života pretpovijesnih stanovnika Hrvatske. Većina dosad provedenih studija koje su se bavile istraživanjem ljudskih koštanih ostataka iz hrvatskih arheoloških nalazišta, posebice pretpovijesnih, temeljile su se na standardnim bioarheološkim metodama i tehnikama. Bioarheološki podaci koji su dobiveni tim studijama ukazivali su na određene pokazatelje kvalitete i načina života pojedinaca i/ili malih zajednica koje su nastanjivale pojedina nalazišta ne sagledavajući širu sliku. S druge strane, PASTLIVES projekt uključuje inovativnu sveobuhvatnu populacijsku analizu više bioloških i društvenih pokazatelja na području Hrvatske od ranog neolitika do kasnog brončanog doba. Sukladno navedenom, projekt cilja k boljem razumijevanju različitih aspekata pretpovijesnog života na području Hrvatske kao što su populacijske strukture, pogrebne prakse i običaji, pojava nasilja, prehrana, mobilnost i seobe, i dr. Ovo razdoblje odabrano je zbog toga što su se procesi koji su postavili temelje moderne Europe kao što su širenje zemljoradnje i ranoneolitičke seobe iz Anatolije, indoeuropska seoba iz istočnih stepa te prva upotreba bakra u Europi odvijali i na prostoru Hrvatske što ovu regiju čini ključnom za rekonstrukciju drevne europske povijesti. Projekt se fokusira na populacije koje su nastavale područje Hrvatske između 6000. i 1000. god. pr. Kr. Navedeni vremenski okvir omogućava praćenje promjena i/ili kontinuiteta u vremenskom slijedu u pogledu zdravstvenog statusa, prehrambenih navika i drugih srodnih kategorija kao i eventualne homogenosti i heterogenosti analiziranih populacija. Istovremena provedba uzdužnih i poprečnih (regionalnih i kronoloških) populacijskih analiza omogućava istraživanje populacijske strukture, mobilnosti, prehrane i općeg zdravlja mlađekamenodobnih, bakrenodobnih i brončanodobnih populacija s područja Hrvatske.

Iako se jedan dio analiza još uvijek provodi i nisu nam dostupni svi podaci, na izložbi su prikazani do sada dobiveni rezultati multidisciplinarnih istraživanja za četiri značajna nalazišta koja su obuhvaćena projektom: Beli Manastir – Popova zemlja, Potočani kod Požege, pećina Bezdanjača i Jagodnjak – Krčevine.

Organizacija izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu, Institut za antropologiju, Zagreb

Autori izložbe: Mario Novak (Institut za antropologiju, Zagreb), Jacqueline Balen (Arheološki muzej u Zagrebu), Ivor Janković (Institut za antropologiju, Zagreb)

Suradnici na izložbi (analize i obrada građe): Mario Carić, Institut za antropologiju, Zagreb, Mislav Čavka, Kliničko-bolnički centar Zagreb, Ron Pinhasi, Sveučilište u Beču, Austrija, Sarah McClure, Sveučilište u Kaliforniji, Santa Barbara, SAD, Claudio Tuniz, ‘Abdus Salam’ međunarodni centar za teorijsku fiziku, Trst, Italija, Stefano Benazzi, Sveučilište u Bologni, Italija, Tamás Hajdu, Sveučilište Eötvös Loránd, Budimpešta, Mađarska

Stručna suradnja (odabir građe): Ana Đukić (Arheološki muzej u Zagrebu), Dženi Los (Kaducej d.o.o.), Filomena Sirovica (Arheološki muzej u Zagrebu), Dinko Tresić Pavičić (Kaducej d.o.o.)

Stručna suradnja (crteži/planovi): Miljenka Galić (Arheološki muzej u Zagrebu), Ana Solter (Arheološki muzej u Zagrebu)

Postav izložbe: Vedran Mesarić, Ivan Troha, Mladen Francki (svi Arheološki muzej u Zagrebu)

Fotografija na plakatu: Beli Manastir – Popova zemlja, grob 3, foto: Boris Rožanković

Fotografije na izložbenim panoima: Igor Krajcar, Boris Rožanković, AMZ – Dokumentarna zbirka III, Dokumentacija projekta PASTLIVES, Terenska dokumentacija Kaducej d.o.o.

Grafičko oblikovanje: Srećko Škrinjarić (Arheološki muzej u Zagrebu)


Nalazište Beli Manastir – Popova zemlja, grob 3, foto: Boris Rožanković

Info:
AMZ PRESS

AMZ – U Digitalnoj 16. Noći muzeja posjetite Virtualni Arheološki muzej u Zagrebu (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu zatvoren je za posjetitelje zbog oštećenja nastalih u potresu u ožujku 2020. godine i od tada dostupan je putem niza zanimljivih, zabavnih i edukativnih online sadržaja na mrežnim stranicama www.amz.hr

Tijekom Digitalne 16. Noći muzeja sadržaji Arheološkog muzeja u Zagrebu dostupni su publici u Virtualnom Arheološkom muzeju u Zagrebu.
https://amz.hr/hr/virtualni-muzej/

3D virtualna šetnja stalnim postavom otkriva pretpovijesne, egipatske, antičke i srednjovjekovne zbirke, baš onako kako su bile postavljene prije potresa i djelomične evakuacije arheološke građe.

3D modeli predmeta visoke vjernosti omogućuju njihovo razgledavanje kakvo nije moguće ni u samom muzeju.

Vodiči kroz stalni postav pretpovijesti i starog Egipta donose saznanja i  zanimljivosti koje su poznate zahvaljujući dugogodišnjim znanstvenim istraživanjima koje provode arheolozi i egiptolozi.

Zagreb dok ga još ni bilo – prije 1094., projekt koji spomenicima obilježava zanimljive nalaze u Zagrebu dok grad još nije postojao. Informacije o postavljenim spomenicima i njihovim lokacijama donosimo u Virtualnom Arheološkom muzeju, a publici ostaje prošetati i potražiti ih u našem gradu.

Kratki dokumentarni film Broken exhibition o izložbi koja je doživjela dva potresa. Film je snimljen između dva potresa, onog prvog u ožujku u Arheološkom muzeju u Zagrebu, i drugog u prosincu kada je izložba bila postavljena u Gradskom muzeju Sisak.

Za djecu i mlade, a i sve one koji se tako osjećaju, edukativni, zabavni sadržaji poput puzzli, prezentacija, video materijala i kvizova. Besplatna mobilna aplikacija Iron Age Danube na zabavan način odaje pojedinosti o arheologiji i detektivskom poslu istraživanja naše prošlosti.

Nova metoda prezentiranja arheoloških krajolika – Vizualizacija s dva groblja pod tumulima Kaptol-Čemernica i Kaptol-Gradci u Požeškoj kotlini koja je kao i mobilna aplikacija, rezultat aktivnosti projekata Europske unije u kojima Arheološki muzej u Zagrebu sudjeluje kao partner.

3D virtualna šetnja

Info:
AMZ PRESS

AMZ – Izdana knjiga „Aliena pecunia. Zbirka antičkog novca zaplijenjena u Ustaškom logoru Požega“ (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu izdao je knjigu „Aliena pecunia. Zbirka antičkog novca zaplijenjena u Ustaškom logoru Požega“ autora Tomislava Bilića.

Numizmatički odjel Arheološkog muzeja u Zagrebu, među više od četvrt milijuna predmeta, čuva i numizmatičku zbirku konfisciranu od strane režima kvislinške NDH tijekom Drugog svjetskog rata. Numizmatičkom analizom dijela zbirke koji obuhvaća antički novac utvrđeno je da zbirka najvjerojatnije potječe iz područja istočnog dijela Savsko-Dravsko-Dunavskog međurječja, koje danas pripada Republici Hrvatskoj. Istovremeno, arhivsko istraživanje rezultiralo je pronalaženjem podataka i donošenjem zaključaka koji se podudaraju s onima dobivenima numizmatičkom analizom. Moguće su dvije verzije rekonstrukcije okolnosti oduzimanja zbirke: prema vjerojatnijoj varijanti, ona je zaplijenjena u Iseljeničkom i useljeničkom logoru Slavonska Požega tijekom ljeta 1941. godine, no postoji i mogućnost da je oteta nekom lokalnom požeškom kolekcionaru židovske vjere i/ili etničke pripadnosti u gradskoj ispostavi Ustaškog pokreta.

Sadržaj / Contents
Predgovor / Foreword
Uvod / Introduction
Analiza Sastava Zbirke / Composition Of The Collection
Porijeklo Zbirke / Origin Of The Collection
Ustaški državni teror prema Srbima, oduzimanje imovine i iseljeničko-useljenički logori / The Ustashe state terror against Serbs, confiscation of property and emigration-immigration camps
Ustaški državni teror prema Židovima i oduzimanje imovine / The Ustashe state terror against Jews and confiscation of property
Struktura požeškog ustaškog upravnog aparata i oduzimanje židovske imovine / The structure of Ustashe administration in Požega and the confiscation of Jewish property
Zaključak / Conclusion
Arhivski Izvori / Archival Sources
Literatura / Bibliography
Katalog / Catalogue
Napomene uz katalog / Comments
Literatura korištena u katalogu / Bibliography
Katalog predmeta / Catalogue
Dodatak katalogu / Appendix
Table / plates

Impresum
Nakladnik: Arheološki muzej u Zagrebu
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Uredništvo: Jacqueline Balen, Tomislav Bilić, Ivan Radman-Livaja, Filomena Sirovica
Urednik: Miroslav Nađ
Recenzenti: Ivan Mirnik, Andrej Šemrov, Filip Škiljan
Lektura hrvatskog jezika: Ivana Kuna
Prijevod na engleski jezik:Tomislav Bilić
Lektura engleskog jezika: Andy Tomlinson
Fotografije: Igor Krajcar
Oblikovanje i priprema za tisak: Sensus Design Factory, Svjetlana Šegović
Tisak: Tiskara Zelina d.d.
Naklada: 250
Dvojezična publikacija (na hrvatskom i engleskom jeziku)
ISBN 978-953-8143-25-0
CIP 001062683
Zagreb, studeni 2020.

Tiskanje knjige financijski je pomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

18. 12. Izdana publikacija Aliena pecunia

Info:
AMZ Zagreb

AMZ – Znanstveni simpozij 200 godina Katastra Franje I. u Istri (PRESS)

U petak, 11. prosinca u 10 sati održat će se virtualni znanstveni simpozij 200 godina Katastra Franje I. u Istri. Organizatori su Istarsko povijesno društvo, Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Katastar Franje I., iako ponajprije izrađen u porezne svrhe, zbog svojeg opsega i raznovrsnosti podataka postao je nezaobilazan izvor za proučavanje 19 stoljeća. Kartografski prikazi odražavaju detaljan preslik prostora onoga vremena s informacijama o izgrađenim objektima te plodnim, šumovitim, ali i neplodnim zemljištima koja nisu podlijegala porezu. Kartografsku građu prate bogati pisani elaborati koji daju uvid u vlasničku strukturu. Zbog obilja podataka koje donosi, katastar privlači cijeli niz istraživača koji se njime bave iz različitih perspektiva: geografske, ekonomske, agronomske, demografske, pravno-nasljedne i drugih.

Na simpoziju će biti predstavljeno šest izlaganja autora koji u svojim istraživanjima koriste Katastar Franje I. Detaljan program nalazi se na https://drive.google.com/file/d/1jSTXV-dWmoBYppWEpvRNSytsv-KmxUkU/view?usp=sharing

//////////////////////////////////////////////////

Tehnički podatci događanja:

Datum: petak, 11. prosinca 2020.
Trajanje: 10:00 – 12:30 h
Lokacija: ZOOM platforma
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86206918296?pwd=Sm9MQjFTZ0hGbWg0QnhwMGowQVJZZz09

Meeting ID: 862 0691 8296
Passcode: 619364

Za sudjelovanje na ovom događanju nije potrebno preuzimati ZOOM aplikaciju, dovoljno je koristiti web preglednik (preporučamo Chrome). Događanju se pristupa „klikanjem“ na „Join a meeting“. Prilikom ulaska na sastanak, zvuk i video Vašeg profila će biti isključeni te ljubazno molimo da ostavite upaljenu opciju „Mute“ kako ne bi dolazilo do kakofonije, dok je korištenje videa opcionalno.

Info:
AMZ PRESS

AMZ – Otkrivanje spomenika ‘Miljokaz u Jelkovcu’ (PRESS)

Otkrivanje spomenika ‘Miljokaz u Jelkovcu’ u sklopu akcije “Zagreb dok ga još ni bilo – prije 1094. godine” 3. prosinca 2020. u 13:30 sati na istočnom platou Knjižnice Jelkovec, Ulica Vladimira Strahuljaka 3,uz šetnicu Rimski put

U četvrtak, 3. prosinca 2020. godine u 13:30 sati, svečano će biti otkriven spomenik “Rimski miljokaz u Jelkovcu” u sklopu akcije “Zagreb dok ga još ni bilo – prije 1094. godine”, na istočnom platou Knjižnice Jelkovec (Ulica Vladimira Strahuljaka 3).

Rimski miljokazi imali su ulogu putokaza kojim se primarno označavala udaljenost do većeg grada, ali su jednako tako imali i propagandnu ulogu glorificiranja vladajućeg cara pod čijom se nadležnošću cesta nalazila. Original jelkovečkog miljokaza, kojeg čuva Arheološki muzej u Zagrebu, pronađen je 1934. godine, uz današnju ulicu Rimski put, odnosno autentičnu trasu nekadašnje rimske ceste od Siscije, preko Andautonije, do Ptuja, te nosi natpis formalnog vlasnika ceste, rimskog cara Makisimina Tračanina za čije je vladavine, 235. godine, i postavljen. Spomenik je imao ulogu cestovnog putokaza i označavao je udaljenost lokacije na cesti od rimskog grada Siscije (Sisak). Upravo zahvaljujući pronalasku ovog spomenika, jednoznačno je lociran rimski grad Andautonija na području današnjeg Ščitarjeva, udaljenog oko 4,5 km od Jelkovca.

Muzejskom akcijom Zagreb dok ga još ni bilo – prije 1094. godine, koju grupa autora uz kontinuiranu potporu Arheološkog muzeja u Zagrebu i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja provodi već 30 godina, obilježene su autentične lokacije pronalaska arheoloških i paleontološko-geoloških spomenika. Ideja ovakvog oblika muzejske komunikacije potiče od autorskog trojca; muzealca Hrvatskog prirodoslovnog muzeja Nenada Jandrića, arhitekta Željka Kovačića te muzejskog savjetnika Arheološkog muzeja u Zagrebu, pokojnog dr. sc. Zorana Gregla. Ljepota ove ideje počiva na njenoj jednostavnosti. Načini se oponašak (odljev) predmeta arheološkog ili geološko-paleontološkog značaja, a za kojeg postoje pouzdane okolnosti nalaza, te takav oponašak, uz kratak interpretacijski tekst o značaju i starosti predmeta te okolnostima pronalaska, biva postavljen na mjesto gdje je nekoć pronađen. Jedini je uvjet da je predmet pronađen na području grada Zagreba, dok Zagreba još, formalno, nije bilo, dakle prije osnutka Zagrebačke biskupije 1094. godine. Takvom inverzijom muzejskog u urbano, statičnog u živuće, muzejski predmeti u vidu svojih kopija izlaze iz muzeja u vrevu gradskih ulica, dajući im dašak muzealnosti i svjedočeći povijest grada dok ga, barem formalno, još nije bilo.

Autori akcije „Zagreb dok ga još ni bilo – prije 1094.“: Zoran Gregl, Nenad Jandrić, Željko Kovačić i Ozren Domiter.

Spomenik je postavljen uz potporu Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Turističke zajednice grada Zagreba.

Otkrivanje spomenika odvija se na otvorenom prostoru. Prema Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama od 27. 11. 2020. molimo prisutne da održavaju razmak od 1,5 metra ili obavezno nose maske za lice ili medicinske maske kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metara.

https://i0.wp.com/zgexpress.net/wp-content/uploads/2020/11/Rimski-miljokaz-u-Jelkovcu-700.jpg?ssl=1

Info:
AMZ PRESS

AMZ – Uzložba ‘Prapovijest u rukama’ (PRESS)

Izložba Prapovijest u rukama

24. studenoga – 20. prosinca 2020.
Galerija AMZ, Pavla Hatza 6
ulaz besplatan

Izložba Prapovijest u rukama Arheološkog muzeja Istre, autorica Maje Čuka i Đeni Gobić-Bravar, prikazuje različite periode prapovijesti kroz tematike koje su im svima zajedničke: sklonište, hrana i alat, odjeća i nakit te vjera i smrt. Osnovna četiri perioda definirana su i kroz životne aktivnosti koje su ih najjače definirale, tako je paleolitik prikazan kroz lovca-sakupljača; neolitik kroz poljoprivrednika-stočara; brončano doba kroz kovača, a željezno doba kroz vladara.

Izložbom Prapovijest u rukama pruža se mogućnost slijepim i slabovidnim osobama, ali i svima ostalima, osjetiti prapovijesne istarske predmete kako bi mogli lakše stvarati slike u mašti dok slušaju priče o prapovijesnim događanjima i načinu života tadašnjeg čovjeka od samih početaka pa do pojave pisma. Mnogobrojne replike prapovijesnih predmeta, omogućuju posjetiteljima da ih dodiruju te da ih dožive na svoj način. Osim replika prapovijesnih predmeta, posjetitelji mogu vidjeti/dodirnuti/osjetiti i dvije rekonstrukcije mjesta ukopa.

Izložba je nastala je kao plod višegodišnjeg rada u okviru velikog europskog projekta pod nazivom COME IN! – Cooperating for Open access to Museum – towards a vidEr Inclusion. Projekt je započeo 2016. godine, s ciljem povećanja pristupačnosti muzejskih institucija i izložbi osobama s invaliditetom. Izložba je prilagođena slijepim i slabovidnim osobama, legende su na brajici.

Što je Prapovijest? Prapovijest  je razdoblje koje traje od prve pojave čovjeka do pojave pisma. Dijeli se na dva velika razdoblja, kameno i metalno doba. Kameno se doba dijeli na starije (paleolitik), srednje (mezolitik) i mlađe (neolitik), a metalno doba na bakreno (eneolitik), brončano i željezno doba.

Ovakva podjela temelji se na činjenici da je čovjek svojim postepenim razvojem usavršavao svoje znanje i umijeće koje je primjenjivao u svakodnevnom životu te je kroz razdoblja izrađivao oružje i oruđe od različitih materijala (kamen, bakar, bronca, željezo). Jasna granica između prijelaza jednog doba u drugo nikada nije sasvim točno određena, jer potrebno je da novi materijal uđe u široku uporabu da bi se period prema njemu definirao.

Paleolitički lovac-sakupljač živio je u ovisnosti o prirodi koja ga je okruživala te je prateći prirodne promjene živio nomadskim životom birajući pećine kao nastambe. U pećinama je spavao, odbacivao otpatke te provodio ritualne i duhovne aktivnosti poput pogreba i prvih umjetničkih prikaza – pećinskih slikarija. Osnovni mu je alat bilo oružje za lov životinja koje je izrađivao od kremena i drva. Odijevao se životinjskim kožama, a nakit su bili amuleti izrađeni od životinjskih kostiju ili školjaka.

Neolitički poljoprivrednik-stočar naučio je upravljati prirodom obrađujući zemlju i pripitomljavajući domaće životinje. Alat i oružje su i dalje izrađeni od kremena i drva, ali postaju raznovrsniji i kvalitetniji. Nastaju važne alatke poput srpa i sjekira, a iz kosti su izrađivane prve udice. Omogućivši samostalnu proizvodnju osnovnih životnih potreba nije se više morao seliti i polako nastaju prve nastambe i sela. Odjeća je i dalje od životinjskih koža, iako se u nekim europskim zajednicama počinju proizvoditi i prve tkanine. O duhovnom život saznajemo iz raznih ritualnih predmeta, ali i iz načina ukopa pokojnika polegnutih u zgrčenom položaju, često unutar samih nastambi.

Brončanodobni kovač naučio je, taljenjem metala/bronce koji se lijevao u kalupe, proizvoditi kvalitetnije oruđe i oružje čime je dodatno poboljšao svoje životne uvjete. Iz bronce se proizvode i nove alatke poput igala te ukrasni predmeti poput narukvica, naušnica, ukrasnih kopči. Započinje proizvodnja tkanina iz prirodnih materijala. Sela polako prerastaju u gradove, često smještene na vrhovima uzvisina nastaju poznate istarske “gradine”, a za izgradnju nastambi počinje se uz drvo, pruće i slamu koristiti i kamen. Kroz brončano doba pokojnike se ukapa u tumulima, a postoje i nekropole uz glavne ulaze u naselja.

Željeznodobni vladar formira stabilnu društvenu hijerarhiju. Otkrićem tehnike proizvodnje željeza oruđe i oružje postaju još kvalitetniji. Trgovina, koja je bila prisutna i u prethodnim razdobljima, u željeznom dobu doživljava veliki procvat. Kvalitetniji željezni alat omogućio je obradu kamena te nastaju prve kamene skulpture i nadgrobni spomenici. Dolaskom novog naroda, Histra, mijenja se i način ukopa pokojnika (spaljivanje). Pepeo pokojnika je s prilozima pohranjen u žare s poklopcima položenim u grobnu škrinjicu od kamenih ploča. Zanimljiv željeznodobni nalaz su figuralno ukrašene situle (brončane vjedrice) s prikazima svakodnevnog života Histra. Situle s prikazima donekle predstavljaju preteču pisma Histra te ih polako uvode u razdoblje povijesti.

Kada 177 god. pr. Kr. u Istru stižu Rimljani i osvajaju teritorij završava period prapovijesti.

Dva dlana u kojima se nalaze pretpovijesni nalazi

Info:
AMZ PRESS