AMZ – Svjetski dan zdravlja: predstavljanje kataloga izložbe ‘Anamneza – povijest bolesti u antičkom svijetu’

Povodom Svjetskog dana zdravlja Arheološki muzej u Zagrebu predstavlja katalog izložbe Anamneza – povijest bolesti u antičkom svijetu u petak, 7. travnja 2017. godine s početkom u 12 sati.

Katalog prati novootvorenu izložbu Anamneza – povijest bolesti u antičkom svijetu koja prikazuje jednu  od najvećih zbirki rimskog medicinskog pribora u Europi. Pričom o liječenju u antičkom svijetu predstavljena je Zbirka povodom tridesetipete godišnjice njezine prve stručne objave. U svjetlu suvremenih trendova u medicini, naglasak izložbe je na povijesti bolesti, anamnezi, ideji koju su počeli razvijati antički liječnici, a od iznimne je važnosti i danas.

U prvom dijelu katalog upoznaje čitatelja s antičkim božanstvima vezanima uz bolesti i ozdravljenje. Kao najpoznatije liječničko božanstvo izdvaja se Asklepije, čiji su sinovi i kćeri također vezani uz liječenja. Slijedi  presjek razvoja antičke medicinske misli kojeg pratimo upoznajući se s najvećim liječnicima stare Grčke i Rima. Naglasak je na Hipokratu, njegovom nauku  i teoriji četiri tjelesne tekućine koju preuzimaju rimski liječnici, posebice Galen. Prikazan je  položaj liječnika u antici kao i položaj žena u antičkoj medicini. Donesen je opis najpoznatijih i najčešćih  epidemija i zaraznih bolesti s kojima su se liječnici susretali. Kratak osvrt dan je na razvoj farmacije, od prikupljanja sastojaka do njihove pripreme i primjene. Posebno poglavlje posvećeno je antičkim medicinskim instrumentima iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, gdje su uz kratke opise instrumenata i njihovu moguću primjenu isti prikazani u crtežu. Upotreba instrumenata vidljiva je i u poglavlju o izabranim operacijskim zahvatima; trepanaciji, amputaciji, prijelomima, tretiranju ratnih ozljeda, puštanju krvi, operaciji sive mrene i vađenju kamenca iz mokraćnog mjehura. Ovo poglavlje popraćeno je zanimljivim ilustracijama opisanih zahvata. Katalog završava kratkim osvrtom odnosa liječnika prema pacijentu. Na kraju kataloga nalazi se popis predmeta s izložbe u obliku kataloških jedinica, te popis bibliografskih jedinica.  Kao poseban dodatak ovog kataloga izdvajamo zanimljivosti, kratke crtice iz povijesti medicine koje će zabaviti čitatelja.

Predstavljanje kataloga održati će se na Svjetski dan zdravlja te je stoga druženje osmišljeno uz „zdrave radionice“. Posjetitelji će naučiti pripremati biljni čaj za detoksikaciju i prirodne energetske pločice.
Izložba ostaje otvorena do 14. lipnja 2017. godine.

Izvor
AMZ PRESS

Katalog – Rezultati zaštitnih istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2008.
AMZ
Za nakladnika: Ante Rendić-Miočević
Tekst: Jacqueline Balen
Fotografije: Ivan Drnić, Igor Krajcar, Ana Solter, Ivana Turčin
Jezik: hrvatski
ISBN 978-953-6789-33-7
Galerija fotografija [foto: VJB]

Katalog – Rezultati zaštitnih istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir - Osijek - Svilaj. Foto: VJB.

Katalog – Rezultati zaštitnih istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj. Foto: VJB.

Katalog ‘Rezultati zaštitnih istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj’ prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu 2008. godine.

Izložbom su prezentirani rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj provedenih 2006. godine na šest lokaliteta u okolici Đakova: Pajtenica, Ivandvor, Franjevac, Palanka, Palača i Stara Vodenica. Otkriveni su ranije nepoznati prapovijesni, antički i srednjovjekovni lokaliteti, koje potvrđuje veliki broj arheoloških nalaza.

Tijekom istraživanja primjenjivane su suvremene metode terenskih istraživanja i odgovarajuće obrade podataka dobivenih o otkrivenim nalazima.

Radovi na cestovnoj infrastrukturi na taj su način postali svojevrsnim generatorom napretka arheološke prakse u Hrvatskoj, a stručnjacima koji su u tome sudjelovali oni su poslužili kao izvrsna ‘škola’, osiguravši im i znatno povoljniju startnu poziciju u rješavanju još zahtjevnijih zadataka koji bi se mogli očekivati u bližoj i daljoj budućnosti.

Ante Rendić-Miočević

Radove su izvodili Služba za arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, Odsjek za arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Institut za arheologiju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Odsjek za arheologiju, Arheološku muzej u Osijeku, Muzej Slavnije, Muzej Brodskog Posavlja i Muzej Đakovštine.

Publikacijom su predstavljeni istraženi lokaliteti po poglavljima.

Brojne fotografije prikazuju tijek istraživanja, sudionike, nalaze i lokalitete.

 

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 26. 3. 2017.

Katalog – Thesaurus Colapis fluminis [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2012.
AMZ
Za nakladnika: Jacqueline Balen
Urednici: Ivan Radman-Livaja, Vlatka Vukelić
Autori tekstova: Jacqueline Balen, Anja Bertol, Tomislav Bilić, Željko Demo, Ivan Drnić, Sanjin Mihelić, Miroslav Nađ, Ivan Radman-Livaja, Vlatka Vukelić
Autori kataloških jedinica: Jacqueline Balen, Anja Bertol, Tomislav Bilić, Željko Demo, Ivan Drnić, Sanjin Mihelić, Miroslav Nađ, Ivan Radman-Livaja, Vlatka Vukelić, Karmen Farac, Ljubica Perinić, Maja Bunčić, Miljenka Galić, Zorica Babić
Fotografije: Igor Krajcar, Filip Beusan
Jezik: hrvatski
Stranica: 91
ISBN 978-953-6789-65-8

Galerija fotografija [foto: VJB]

Katalog – Thesaurus Colapis fluminis. Foto: VJB.

Katalog – Thesaurus Colapis fluminis. Foto: VJB.

 

Katalog ‘Thesaurus Colapis fluminis – Blago rijeke Kupe. Arheološka istraživanja Kupe kod Siska prije 1. svjetskog rata’ prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu 2012. godine.

Publikacija se sastoji od dvije cjeline – ‘Uvod’ autora I. Radmana-Livaje te poglavlje ‘Arheologija Kupe i Siska do 1. svjetskog rata’ autorice V. Vukelić, podijeljeno na više potpoglavlja.

Slučaj Kupe kod Siska je, mogli bismo reći, paradigmatski za razvoj riječne arheologije u 19. i ranom 20. st., i to ne samo u Hrvatskoj već i na europskoj razini. Naime, prateći povijest tih istraživanja možemo vidjeti kako su nalaze prvo bilježili i skupljali prosvijećeni amateri i ljubitelji starina, ali i beskrupulozni trgovci starinama, kako je lokalitet postajao sve poznatiji u kulturnoj i znanstvenoj javnosti te kako je u konačnici institucionalna arheologija, odnosno jedna muzejska ustanova i njeni stručnjaci, preuzela na sebe glavni dio tereta u pokušaju očuvanja materijalne baštine s tog lokaliteta.

Iz Uvoda, Ivan Radman-Livaja

Teme prezentirane katalogom obuhvaćaju povijesni pregled i zemljopisno-gospodarske odrednice sisačkog područja, društveni razvoj uz istaknute institucije i pojedince s posebnim naglaskom na djelovanje Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Mijata Sabljara te arheološku i muzeološku djelatnost u okviru arheoloških istraživanja.

Prvi arheološki nalazi u rijeci Kupi zabilježeni tijekom prve polovice 19. stoljeća na poziciji grada Siska, odnosno rimske Siscije, potaknuli su sakupljanje arheoloških artefakata u koritu i na obalama rijeke. Brojni nalazi završili su u privatnim zbirkama te u fundusima muzeja u Zagrebu, Beču i Budimpešti. Godine 1876. osnovano je gradsko arheološko drušvo ‘Siscia’ s ciljem prikupljanja nalaza na području Siska i gradske okolice te njihove pohrane u Narodnom muzeju u Zagrebu. Razvoj Siska uvjetovao je radove na proširenju korita Kupe u okviru kojih su pronalaženi brojni artefakti. Nakon prestanka djelovanja Društva 1900. godine, o radovima obavještava se Josip Brunšmid koji preuzima vršenje zaštitnih nadzora nad radovima. Više od 9000 artefakata pronađeno na području Kupe kod Siska, a čuvaju se u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Publikacija sadrži ilustrativne priloge – arhivske fotografije i karte.

Na kraju Publikacije nalazi se Popis literature.

Katalog se, u digitalnoj interaktivnoj formi, nalazi na priloženom CD-u.

 

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 26. 3. 2017.

Katalog – Najljepše grčke vaze iz riznice Arheološkog muzeja u Zagrebu [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2009.
AMZ
Za nakladnika: Ante Rendić-Miočević
Autori: Dora Kušan Špalj, Ante Rendić-Miočević
Fotografije: Filip Beusan, Igor Krajcar,
Crteži: Slađana Latinović
Prijevod: Sanjin Mihelić
Jezik: hrvatski
Stranica: 65
ISBN 978-953-6789-24-8

Galerija fotografija [foto: VJB]

Katalog – Najljepše grčke vaze iz riznice Arheološkog muzeja u Zagrebu. Foto: VJB.

Katalog – Najljepše grčke vaze iz riznice Arheološkog muzeja u Zagrebu. Foto: VJB.

 

Katalog ‘Najljepše grčke vaze iz riznice Arheološkog muzeja u Zagrebu’ nazvan je prema izložbi realiziranoj kroz suradnju Arheološkog muzeja u Zagrebu i Grada Splita, postavljenoj 2006. godine u prostorima splitske Stare gradske vijećnice.

Za tu prigodu bio je tiskan izložbeni katalog, izdanje koje se s neznatnim izmjenama i dopunama, poglavito u uvodnim stranicama, pojavljuje kao svojevrsni vodič novog izložbenog postava Muzeja. Grčke vaze u novom postavu prezentirane su kao jedinstvena cjelina, dio šireg tematskog sklopa koji obuhvaća raznolike spomenike grčkog podrijetla, što je ujedno i uvodni dio postava Antičke zbirke. Aktualni muzejski postav dopunjen je s nekoliko primjeraka kojih nije bilo na splitskoj izložbi te ih iz tog razloga, uz jednu iznimku nema i ovoj publikaciji.

Iz Uvodne riječi, Ante Rendić-Miočević

Katalogom je predstavljeno stotinjak vaza izloženih u okviru stalnog muzejskog postava AMZ-a, odabranih između približno 1500 primjeraka, koliko ih čuva Muzej.

Najstarije vaze pripadaju tzv. geometrijskom i orjentalizirajućem stilu. Veliki broj izložaka pripada tzv. crnofiguralnom stilu, a najbrojnije su vaze tzv. crvenofiguralnog stila. Najbrojnije su vaze južnoitalskog porijekla, poglavito vaze tzv. Gnathia stila, koje obilježavaju završnu fazu u razvoju grčkog slikarstva na vazama. Porijeklo velikog broja vaza iz Arheološkog muzeja u Zagrebu nije poznato, a gotovo sve potječu iz privatnih zbirki.

Publikacija je temeljena na analizama, obradama i objavama više stručnjaka – A. D. Trendalla, D. Nemeth-Ehrlich te B. Vikić i V. Damevski.

Publikacija je podijeljena na dva dijela – poglavlje ‘Zbirka grčkih vaza u Arheološkom muzeju u Zagrebu’, kojim su predstavljeni način proizvodnje grčkih oslikanih vaza i stilovi kojima vaze pripadaju te ‘Katalog’ s prezentacijom izložaka. Uz navod osnovnih podataka o nalazištu, dimenzijama, inventarnom broju, stilu i opisu, nalaze se po dvije fotografije za svaki izložak (gdje je primjenjivo) – fotografija vaze u cjelosti i fotografija zanimljivog oslikanog detalja.

Na kraju publikacije nalaze se Pojmovnik i Popis literature.

Brojne fotografije u boji u prvom dijelu Kataloga, prikazuju vaze s detaljima oslikanih motiva.

 

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 26. 3. 2017.

Katalog – Jantar i koralji [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2012.
AMZ
Za nakladnika: Jacqueline Balen
Tekst: Lidija Bakarić, Ivanka Ivkanec, Ida Loher
Fotografije: Filip Beusan, Igor Krajcar, Snježana Mikulčić-Pavlaković
Crteži: Miljenka Galić, Srećko Škrinjarić
Jezik: hrvatski
Stranica: 43
ISBN 978-953-6789-63-4

Galerija fotografija [foto: VJB]

Katalog – Jantar i Koralji. Foto: VJB.

Katalog – Jantar i Koralji. Foto: VJB.

 

Katalog ‘Jantar i koralji’ prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu 2012. godine, realiziranu u suradnji Arheološkog i Etnografskog muzeja u Zagrebu.

Izložbom su prikazani artefakti izrađeni od koralja i jantara, a koji se čuvaju u navedenim muzejima.

Lidija Bakarić potpisuje Uvod i poglavlja ‘Legenda o jantaru – prema Ovidiju’, ‘Jantar’ te ‘Legenda o koralju – prema Ovidiju’, Ivanka Ivkanec poglavlje ‘Koralj’, a Ida Loher poglavlje ‘Grčki mitovi kroz dječji likovni rad – boja, pokret, preobrazba’.

Izložba Jantar i koralji zamišljena je u namjeri da prikaže izrađevine od materijala koji su osvojili i još uvijek osvajaju srca mnogih naroda Europe, kako svojom bojom, tako i ljepotom.

Prezentiran je arheološki i etnografski materijal s ukupno više od dvije stotine raznovrsnih izložaka.

Iz Uvoda, Lidija Bakarić

Ukratko su prezentirani izvadci Ovidijevih Metamorfoza koji se odnose na nastanak jantara i koralja. Karakteristike jantara opisane su s arheološkog aspekta uz navod značajnih nalazišta i njihove upotrebe od razdoblja prapovijesti. Posebno je opisano kako su jantar upotrebljavali Japodi, skupina plemenskih ilirskih zajednica, koji su obitavali na području Gorskog kotara i Like. Priložena je predložena rekonstrukcija prsnog dijela nošnje (pektorala).

Koralji su opisani s entografskog aspekta preko načina njegove nabave, obrade te uporabe pri izrađivanju pučkog tradicijskog nakita.

Posebni dodatak Publikacije, obuhvaća prezentaciju likovnih radova učenika Osnove škole Šestine u Zagrebu, inspiriranih mitologijom.

Brojne fotografije prikazuju sirovine, ilustracije, rekonstrukcije i uvećane detalje artefakata.

 

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 26. 3. 2017.

Katalog – Čarolija igre [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2012.
AMZ
Za nakladnika: Jacqueline Balen
Urednik: Dubravka Balen-Letunić
Autori tekstova: Dubravka Balen-Letunić, Ante Rendić-Miočević
Autori kataloških jedinica: Dubravka Balen-Letunić, Dora Kušalj Špalj, Ante Rendić-Miočević
Prijevod: Tomislav Bilić, Ivan Mirnik
Fotografije: Marcel Burić, Alfio Klarić, Igor Krajcar, Daria Ložnjak Dizdar, Kristina Mihovilić
Crteži: Miljenka Galić
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 64

ISBN 978-953-6789-64-1

Galerija fotografija [foto: VJB]

Katalog – Čarolija igre. Foto: VJB.

Katalog – Čarolija igre. Foto: VJB.

Katalog ‘Čarolija igre – Igračke u pretpovijesti i antici iz zbirki Arheološkoga muzeja u Zagrebu’ prati istoimenu izložbu otvorenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu na Noć muzeja 2012. godine. Radi se o remake-u izložbe iz 1982. godine, autora Dubravke Balen-Letunić i Ante Rendića-Miočevića, koja je bila realizirana u suradnji Arheološkog muzeja u Zagrebu i Gradskog muzeja u Varaždinu.

Zahvaljujući navedenim okolnostima potpisani autori pripremili su izložbu, priskrbivši joj posve novo ruho. Izložba je time svakako dobila na vrijednosti i privlačnosti, pa se treba nadati da će je prihvatiti i današnje generacije muzejskih posjetitelja. I u sadržajnom je pogledu učinjeno niz promjena i, nadamo se, određenih poboljšanja. Pritom ne mislimo samo na povećan broj izložaka i pratećega ilustrativnog materijala, nego i na činjenicu što je tiskan ‘pravi’, ambicioznije koncipiran katalog izložbe, a što prije nije bilo moguće.

Iz Uvoda, Dubravka Balen-Letunić i Ante Rendić-Miočević

Katalog je podijeljen na tri cjeline. Prve dvije odnose se na poglavlja ‘Igre i igračke u pretpovijesti’, autorice Dubravke Balen-Letunić i ‘Igre i igračke u antici’, autora Ante Rendića Miočevića, dok se treća odnosi na Katalog.

U navedenim poglavljima opisane su metode igre i forme igračaka te načini izrade igračaka uz prezentaciju idealnih rekonstrukcija preuzetih iz literature. Najčešće se radi o keramičkim, staklenim, koštanim i metalnim nalazima. Priložene su fotografije arheoloških artefakata s prikazima igre, poput keramičkih vaza i kamenih sarkofaga.

U kataloškom dijelu publikacije prezentirani su izloženi artefakti. Ističu se malo olovno ogledalo, životinjske figurice izrađene od olova i bronce te koštane kocke i oplate zvrka te stakleni, keramički i metalni žetoni. Brojne keramičke posudice malih dimenzija imitiraju veće uporabne forme te se smatra da su bile namijenjene dječjoj igri.

Publikacija sadrži ilustrativne priloge – fotografije i crteže rekonstrukcija.

Na kraju Publikacije nalazi se Popis literature.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

Split, 6. 3. 2017.