Katalog – Obitelj Hütterott (osvrt Vendi Jukić Buča)

Arheološki muzej Istre, Pula, 2017.
AMI
Za organizatora i izdavača: Darko Komšo
Urednik kataloga: Maja Čuka
Autor kataloga: Maja Čuka
Crteži: Goran Čvrljak
Prijevod: Elis Barbalich-Geromella, Neven Ferenčić
Fotografije: Goran Vranić
Jezici: hrvatski, engleski, talijanski
Stranica: 78
ISBN 978-953-8082-15-3
Galerija fotografija [foto: VJB]

Foto: VJB.

Katalog “Obitelj Hütterott  – Zaboravljene uspomene dalekih putovanja” prati istoimenu izložbu otvorenu 19.05. 2017. godine u Galeriji C8 Arheološkog muzeja Istre u Puli, autorice Maje Čuke. Izložbu je moguće pogledati do 19.10.2017. godine.

Izložbom i katalogom prezentirana je zbirka prapovijesnih artefakata koji se čuvaju u Arheološkom muzeju Istre u Puli.

Nakon Drugog svjetskog rata, u Pulu su dospjeli artefakti koji su činili dio privatne zbirke bogate tršćanske obitelji Hütterott, porijeklom iz Njemačke, koja je na prijelazu iz 19. u 20. st. živjela na otoku Sv. Andrija kraj Rovinja (Crveni otok), tada u njihovom vlasništvu. Riječ je o arheološkim i etnološkim artefaktima koje je obitelj Hütterott prikupljala i čuvala, ali nije poznato kada, gdje i s kojom svrhom ih je nabavila. Detaljna dokumentacija o zbirci nije sačuvana, ali veliki broj artefakata koji su bili u njihovu vlasništvu, nakon rata je otuđen i gubi im se trag.

Izložba i katalog Obitelj Hütterott  – Zaboravljene uspomene dalekih putovanja” kroz prezentaciju malobrojnih predmeta koji se čuvaju u Prapovijesnoj zbirci Arheološkog muzeja Istre donose priču o sjaju ali i tragičnom kraju ove bogate i ugledne obitelji industrijalaca, trgovaca i poduzetnika

Iz Predgovora, ravnatelj AMI-ja Darko Komšo

Katalogom je prezentirana povijest obitelji Hütterott a sadržaj zbirke prezentiran je preko poglavlja koja su nazvana prema interesima i afinitetima Obitelji: Ljubav prema moru, Ljubav prema arheologiji, Ljubav prema neobičnim predmetima.

Na kraju Publikacije nalazi se Zaključak, kataloški dio s informacijama o izlošcima (prevladavaju kamene alatke i keramičke posude) i njihovim fotografijama te popis literature.

Publikacija je opremljena fotografijama u boji, arhivskim crno-bijelim fotografijama i crtežima.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre u Puli na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 7. 9. 2017.

 

Katalog – ‘Glazba na škrinjici’ (osvrt Vendi Jukić Buča)

Arheološki muzej Istre, Pula, 2017.
AMI
Za nakladnika: Darko Komšo
Autor teksta: Darko Komšo
Uredništvo: Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović
Prijevod: Elis Barbalich-Geromella, Neven Ferenčić
Fotografije: Goran Vranić
Jezici: hrvatski, engleski, talijanski
Stranica: 20
ISBN 978-953-8082-06-1
Galerija fotografija [foto: VJB]

Foto: VJB.

Katalog “Glazba na škrinjici – Prikazi glazbe i plesa na pulskoj koštanoj škrinjici iz 10. stoljeća” prati istoimenu izložbu postavljenu u razdoblju od 27. 1. do 5. 3. 2017. godine u Galeriji C8 Arheološkog muzeja Istre u Puli, autora Darka Komše.

Izložbom i katalogom prezentirana je koštana škrinjica iz 10. stoljeća, koja se čuva u Arheološkom muzeju Istre u Puli.

Glazba je umjetnost u kojoj je zvuk osmišljeno organiziran u vremenu i prostoru, a stara je, poput plesa, koliko i ljudski rod, o čemu postoje arheološka svjedočanstva. (…) Jedan od najljepših prikaza glazbe i plesa na području Hrvatske sačuvan je na pulskoj koštanoj škrinjici iz 10. stoljeća.

Iz Publikacije, Darko Komšo

Koštana šktinjica iz Arheološkog muzeja Istre u Puli pripada grupi od 40ak škrinjica izrađenih od kosti i bjelokosti u bizantskim radionicama u Kostantinopolu. Nazivaju se također ‘škrinjicama s rozetama’ prema okruglim cvjetnim ornamentima koji se nalaze na rubovima njihovih pravokutnih stranica. Ukrašene su reljefnim ornamentima, pojedinačnim mitološkim figurama te grupnim prikazima i mitološkim scenama.

Nije sigurno kada je pulska škrinjica dospijela na područje sjevernog Jadrana. Na stražnjoj se strani škrinjice, umjesto koštane pločice koja se nalazila u originalu, nalazi zabilježba iz 1846. godine o otkriću škrinjice 18. 1. 1592. godine pod oltarom crkve sv. Katarine, koji je nekoć stajao u crkvi sv. Jurja u Piranu. Njezina je unutrašnjost sadržavala relikvije nepoznatih svetaca. Isprva je bila pohranjena u Kunstustorisches Museumu u Beču, zatim je vraćena Italiji, ali ne u Piran već u Pulu, naknadno je prenijeta u Museo Civico u Trstu i u konačnici vraćena Arheološkom muzeju Istre u Puli.

Izvorno, škrinjica je bila pozlaćena, a prisutni su tragovi i različitih boja.

Publikacijom je škrinjica opisana – navedene su njezine dimenzije, metoda izrade ukrasa i njihova analiza. Ukratko su opisani i glazbeni instrumenti koji su prikazani na škrinjici (poprečna flauta, harfa, panova frula i cimbal).

Na kraju Publikacije nalazi se Katalog s informacijama o škrinjici i njezinom fotografijom te popis literature.

Publikacija je opremljena fotografijama u boji škrinjice u cjelosti i njezinih uvećanih detalja.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre u Puli na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 4. 9. 2017.

 

Katalog – Post scriptum [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2016.
AMZ
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Urednik: Igor Uranić
Tekstovi: Filip Beusan, Buna Bernarda Juretić, Igor Kusin, Sara Librenjak, Zdravka Matišić, Jasmina Osterman, Tatjana Paić-Vukić, Porin Šćukanec Rezniček, Kristina Šekrst, Maja Turčić, Igor Uranić, Iva Valentić, Inga Vilogorac Brčić
Prijevod: Vesna Vyroubal, Vlsata Vyroubal
Fotografije: Arheološki muzej u Zagrebu, Igor Krajcar, Filip Beusan, Goran Vranič (katalog izložbe autorice Tatjane Paić-Vukić: Riječ, pismo, slika; HAZU 2014.), Ivan Dobrina, Robert Leš
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 183
Cijena: 100 kn
ISBN 978-953-8143-02-1
Galerija fotografija [foto: VJB]

Foto: VJB.

Katalog “Post scriptum – povijest i značenje umijeća pisanja” prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu tijekom 2016. godine.

Cilj ove izložbe Arheološkoga muzeja u Zagrebu, koji u svojim zbirkama čuva mnoštvo povijesnih zapisa od starog do srednjeg vijeka, jest povezati razvoj ljudske svijesti kroz spektar razvoja umijeća pisanja na raznim stranama svijeta, te tehnike i metode pisanja. Ona je kratak pregled na nepreglednu tematiku starih pisama i onih koja su još uvijek u uporabi, od egipatskih hijeroglifa, klinastih pisama do pisama Bliskog i Dalekog istoka i onih čije značenje nismo uspjeli odgonetnuti, pa sve do suvremenog doba i strojnog pisanja.
Iz Uvoda, Igor Uranić

U Uvodnom dijelu, koji potpisuje Igor Uranić, predstavlja se namjena postavljanja izložbe i koncept publikacije. Ukratko se opisuje nastanak pisma i njegova poveznica s ljudskom mišlju i ekspresijom kao metodom komuniciranja koja se razvila iz crteža/slike/figuralnog prikaza. Navode se najstarija poznata pisma i, unutar posebnog potpoglavlja, ostala pisma brončanog doba.

Pisma su prezentirana prvom zasebnom cjelinom – Pisma svijeta. Cjelina obuhvaća poglavlja “Egipatska pisma” (Kristina Šekrst, Igor Uranić), “Pisma Mezopotamije” (Jasmina Osterman), “Nepoznata pisma i jezici” (Igor Uranić), “Lineari A, B, C i kretski hijeroglifi” (Kristina Šekrst), “Prasinajsko pismo, feničko pismo, aramejsko pismo i derivati” (Kristina Šekrst), “Grčki alfabet” (Jelena Marohnić, Porin Šćukanec Rezniček), “Latinica” (Inga Vilogorac Brčić), “Ogamsko pismo” (Kristina Šekrst), “Hebrejsko pismo” (Igor Kusin), “Arapsko pismo” (Tatjana Paić-Vukić), “Kavkasko albansko, gruzijsko i armensko pismo” (Kristina Šekrst), “Anatolijska pisma” (Kristina Šekrst), “Iranska pisma” (Kristina Šekrst), “Kinesko pismo” (Iva Valentić), “Pisma južne i jugoistočne Azije (Zdravko Matišić), “Tibetsko pismo” (Kristina Šekrst), “Korejsko pismo” (Sara Librenjak), “Japanska pisma” (Sara Librenjak), “Drevna i moderna afrička pisma” (Kristina Šekrst), “Američka i kanadska indijanska pisma” (Kristina Šekrst), “Južna i srednja Amerika” (Kristina Šekrst), “Srednjovjekovna pisma” (Kristina Šekrst, Buna Bernarda Juretić) i “Pisma iz naših krajeva” (Kristina Šekrst). Svako predstavljeno pismo opisano je i prezentirano, a priložene su i fotografije artefakata na naspisima pojedinog jezika.

Druga cjelina naslovljena Čovjek i pisana riječ obuhvaća poglavlja “Knjižnice” (Porin Rezniček Ščukanec), u kojem su prezentirane knjižnice i sustav očuvanja pisane riječi u razdoblju Starog Egipta, na području Mezopotamije, u Grčkoj, Rimu, islamskim zemljama te u razdoblju srednjeg i novog vijeka te u udaljenim područjima Indije i Kine, zatim poglavlje “Svete knjige i magija pisane riječi” (Igor Uranić), “Pisari i pisarski pribor” (Porin Ščukanec Rezniček).

Posljednja, treća cjelina – Moderno doba – obuhvaća poglavlja vezana uz metode reprodukcije pisma: “Tiskarski stroj” (Igor Uranić), “Pisaći strojevi” (Igor Uranić), “Penkala” (Igor Uranić), “Povijest tipografije na zapadu” (Maja Turčić), “E-knjige” (Maja Tručić), “Brailleovo pismo” (Igor Uranić), “Kriptografija” (Filip Beusan) i “Suvremeni pogled na čitanje i pisanje” (Igor Uranić).

Na kraju Publikacije nalazi se Popis literature.

Publikacija je opremljena ilustrativnim materijalom, fotografijama i crtežima.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 11. 8. 2017.

Katalog – Japodi [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2017.
AMZ
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Urednik: Lidija Bakarić
Autori tekstova:Lidija Bakarić, Dubravka Balen Letunić, Tomislav Bilić, Ana Franjić, Ian C. Freestone, Alka Domić Kunić, Ana Marić, Sanjin Mihelić, Domagoj Perkić, Andrijana Pravidur, Ivan Radman-Livaja, Andrej Sablić, Emily Zavodny
Autori kataloških jedinica: Lidija Bakarić, Andrej Sabljić: 1-51, 53-146, 173, 175, 176; Dubravka Balen Letunić: 52; Andrijana Pravidur: 147-164; Ana Marić: 165-172; Tomislav Bilić: 174; Katalog / Catalogu AMZ; 1-149, 173-176: ZM BiH: 147-172.
Prijevod i lektura: Neven Divjakinja, Matija Pospiš
Fotografije: Arhiv AMZ, Igor Krajcar (AMZ), Filip Beusan, Andrijana Pravidur, Ana Marić, Samir Mujagić, Franjo Topič, Odsjek za dokumentaciju Odjeljenja za arheologiju ZMBiH (drugi autori posebno su navedeni uz fotografiju)
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 183
Cijena: 100 kn
ISBN 978-953-8143-05-2
Galerija fotografija [foto: VJB]

Foto: VJB.

Katalog “Japodi – zaboravljeni gorštaci” prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju otvorene 29. lipnja 2017. godine. Autorice arheološke koncepcije izložbe su Lidija Bakarić (AMZ) i Andrijana Pravidur (ZMBiH), prostorne koncepcije i oblikovanja Ema Gerovac i Ana Bjelić, dok su stručni suradnici na postavljanju izložbe bili Dubravka Balen Letunić, Martina Blečić Kavur, Alka Domić Kunić i Andrej Sabljić.

Lidija Bakarić muzejska je savjetnica i voditeljica Japodske zbirke AMZ-a. Svoja istraživanja provodila je proučavajući građu Zbirke zaključujući o različitim aspektima života Japoda, japodske kulture, tehnologije i umjetničkog obrta te prezentirajući saznanja putem članaka, predavanja i stručnih izložbi (Pretpovijesni jantar i staklo iz Prozora u Licii Novog Mesta u Dolenjskoj, Jantar i koralji, Japodi – nedovoljno poznat narod). Ovom izložbom predstavljene su nove spoznaje o Japodima. Uz izloške koje čuva Arheološki muzej u Zagrebu izložena je i reprezentativna građa s japodskih nalazišta u dolini Une kod Bihaća, koja se čuva u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.

Rekonstrukcija zbivanja i života u prošlosti u svakom je pogledu složen posao. Zapravo, moglo bi se reći da tu složenost nadmašuje možda još samo zanimljivost i privlačnost samog tog zadatka. Ovo se jednostavno pravilo u potpunosti može primijeniti na Japode, da se poslužimo nazivom koji koristimo, netko za narod ili pleme, a onetko za indigeno pučanstvo na području koje se prostire između Velebita te tokova Une i Kupe u vrijeme od kojeg nas dijele puna dva do tri milenija. Danas o Japodima sudimo na temelju istraživanja koja se provode još od sredine 18. stoljeća, a obuhvaćaju terenski i kabinetski rad te, osobito u novije vrijeme, najraznovrsnije znanstvene analize.
Iz Predgovora, Sanjin Mihelić, ravnatelj AMZ-a

Katalog se sastoji od niza članaka koje potpisuju različiti autori – suradnici na izradi projekta izložbe i kataloga. Teme se dotiču općenito područja koje su bili naseljavali Japodi, njihovih najvećih središta i zajdnica, saznanja o Japodima koja su očuvana u povijesnim izvorima, njihovog načina života te istaknutih nalazišta i nalaza.

Sanjin MIHELIĆ – Predgovor
Lidija BAKARIĆ – Geomorfologija i fenomen krša; Japodi; Ovostrani ili cisalpinski gradovi
Dubravka BALEN-LETUNIĆ, Domagoj PERKIĆ – Onostrani ili transalpinski gradovi
Alka DOMIĆ KUNIĆ- Japodi kroz povijesne izvore
Andrijana PRAVIDUR – Japodske zajednice na području Pounja u sjeverozapadnoj Bosni
Ana MARIĆ – Pounje u zadnjim stoljećima prije Krista
Lidija BAKARIĆ – Kompolje grob 47
Ana FRANJIĆ, Ian C. FREESTONE – Japodske perle iznutra i izvana
Emily ZAVODNY, Lidija BAKARIĆ – Život na gradini Veliki Vital
Emily ZAVODNY – Arheologija prehrane i okoliša tijekom brončanog doba i željeznog doba u Lici
Lidija BAKARIĆ – O neuobičajenim predmetima unutar japodske zbirke; Stigmatizacija
Ivan RADMAN-LIVAJA – Ratovi s Rimljanima i konac neovisnosti
Tomislav BILIĆ – Čovjek koji je pokorio Japode
Andrej SABLJIĆ, Lidija BAKARIĆ – Pisani kamen

Na kraju Publikacije nalaze se Popis literature i Katalog.

Kataloški dio vizualno je izdvojen zelenom bojom, a sadrži popis izložaka, njihov opis i fotografije.

Publikacija je opremljena ilustrativnim materijalom, kartama, fotografijama, slikama i crtežima.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 12. 8. 2017.

Katalog – Anamneza [osvrt Vendi Jukić Buča]

Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2017.
AMZ
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Urednica: Slađana Latinović
Autori kataloga izložbe: Slađana Latinović, Sunčica Nagradić Habuš, Danijel Lončar
Autori kataloških jedinica: Slađana Latinović, Sunčica Nagradić Habuš, Miroslav Nađ, Vlasta Vyroubal
Prijevod: Sunčica Nagradić Habuš, Danijel Lončar
Fotografije: Igor Krajcar, Arheološki muzej u Zagrebu, Zottmann GmbH, Centar za antropologiju, HAZU, Miroslav Vuković
Crteži: Miljenka Galić
Ilustracije: Miljenko Gregl
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 263+
Cijena: 100 kn
ISBN 978-953-8143-03-8
Galerija fotografija [foto: VJB]

Foto: VJB.

Katalog “Anamneza – povijest bolesti u antičkom svijetu” prati istoimenu izložbu postavljenu u Arheološkom muzeju u Zagrebu u razdoblju od 30. ožujka do 14. lipnja 2017. godine.

Od najranijih su vremena do današnjih dana sačuvani tragovi brojnih pomagala koja odražavaju standarde i dostignuća u čovjekovom ovladavanju medicinskim i farmaceutskim znanjima i vještinama. U doba antičkih civilizacija Grčke i Rima ove su discipline dosegle dotad nepoznate visine, a repertoar medicinskih instrumenata znantno se proširio, usporedno s upoznavanjem zakonitosti iz područja medicine, farmakologije, epidemiologije te srodnih znanosti. Jednu veliku i reprezentativnu zbirku ovakvih pomagala iz antičkog doba čuva Arheološki muzej u Zagrebu.

Iz Predgovora, Sanjin Mihelić, ravnatelj AMZ-a

Zbirku artefakata povezanih s prakticiranjem medicine u razdoblju antike iz Arheološkog muzeja u Zagrebu javnosti je prvi puta prezentirao prije trideset i pet godina dr. sc. Zoran Gregl. Članak o zbirci medicinskih istrumenata iz fundusa AMZ-a dr. sc. Gregl objavio je u Vjesniku arheološkog muzeja u Zagrebu 1982. godine. Na temelju njegovog rada autori izložbe i kataloga, Slađana Latinović, Sunčica Nagradić Habuš i Danijel Lončar, izdvojili su najznačajnije dijelove ove zbirke i prezentirali ih u suvremenom kontekstu.

Izložba je organizirana povodom 35. obljetnice prve objave medicinskih instrumenata iz AMZ-a te uoči pripreme za registraciju Zbirke medicinskih instrumenata iz Siska.

U uvodu Publikacije navodi se spomenuti članak dr. sc. Zorana Gregla i prezenentira njegov koncept i sadržaj te daljnji istraživački rad na medicinskoj materijalnoj građi iz AMZ-a. Predstavlja se muzejska zbirka, koja obuhvaća nalaze iz Siska.

Katalog je podijeljen na kronološka poglavlja počevši od prapovijesti (Medicina u prapovijesti, Medicina u civilizacijama Starog Istoka), preko antike (Božanski liječnici u antici), odnosno grčkog (Razvoj medicinske misli klasične Grčke, Razvoj helenističke medicine, Grčka medicina u Rimu) i rimskog razdoblja (Rimska medicina) do kasne antike (Medicina u kasnoj antici), uz prezentaciju specifičnih tematika koje se dotiču (ljudskih) prava i položaja (Položaj liječnika u antici, Žene u antičkoj medicini, O pacijentu), zdravstvenog stanja cjelokupnog društva (Zdravlje Carstva, Velike bolesti antike) te razvoja pojedinih grana medicine i opreme (Razvoj ljekarničkog umijeća, Antički medicinski pribor, Medicinski zahvati u antici).

Fotografije spomenika, artefakata (od stakla, metala, bronce, kosti) i numizmatičkih nalaza nalaze se u okviru navedenih poglavlja, a s Kataloškim dijelom, koji se sastoji od popisa kataloških jedinica s njihovim opisima, povezane su preko broja slike (nisu poredani prema broju slike). Kataloški dio je vizualno istaknut zelenom bojom papira na kojem je tiskan.

Na kraju Publikacije (nenumerirano) nalaze se Popis literature i Zahvale.

Publikacija je opremljena ilustrativnim materijalom, fotografijama i crtežima.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju u Zagrebu na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 11. 8. 2017.

Katalog – Izrada i pečenje keramike na neolitički način (osvrt Vendi Jukić Buča)

Arheološki muzej Istre, Pula, 2017.
AMI
Za nakladnika: Darko Komšo
Autori tekstova: Romuald Zlatunić, Marina Orlić
Urednik: Romuald Zlatunić
Uredništvo: Darko Komšo, Kristina Mihovilić, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović
Prijevod: Tamara Levak Potrebica
Fotografije: Romuald Zlatunić, Aleksandra Dimitrijević, Kristijan Burlović, Gordana Brborović
Jezici: hrvatski, engleski
Stranica: 66
CIjena: 50 kn
ISBN 978-953-8082-07-8
Galerija fotografija [foto: VJB]

Naslovnica kataloga "Izrada i pečenje keramike na neolitički način". Foto: VJB.

Naslovnica kataloga “Izrada i pečenje keramike na neolitički način”. Foto: VJB.

Katalog “Izrada i pečenje keramike na neolitički način” prati istoimenu izložbu postavljenu u razodblju od 24.02.2017. do 04.04. 2017. godine u Galeriji C8 Arheološkog muzeja Istre u Puli, autora Romualda Zlatunića.

Izložbom su prezentirani rezultati dugogodišnjeg projekta (započetog 2009. godine) u okviru kojeg se primjernom eksperimentalne arheologije rekonstruirao način izrade keramičkih artefakata i početak lončarstva na području Istre.

Autor projekta i izložbe Romuald Zlatunić, zajedno s keramičarkom Marinom Orlić te uz pomoć djelatnika Arheološkog muzeja Istre, korištenjem raznih etno-arheoloških i antropoloških podataka o tradicionanom lončarstvu na različitim prostorima, pokušao je rekonstruirati tehnologiju oblikovanja i pečenja posuda iz neolitičkog razdoblja primjenom eksperimentalne arheologije, te prikazati problematiku nastanka i proizvodnje posuda u neolitičkom lončarstvu.

Iz Predgovora, Darko Komšo, ravnatelj AMI-ja

Uvodom je Romuald Zlatunić, autor izložbe, predstavio koncept Kataloga, u čijem se prvom dijelu predstavlja neolitičko razdoblje u Istri i na području istočnojadranske obale te navode značajni nalazi prve pojave keramičkih posuda oko 6100.-5750. godine pr. n. e. pa sve do kraja neolitika, dok se u drugom dijelu kroz arheološko i etnoarheološko tumačenje arheologa te keramičarsko tumačenje lončara opisuje način proizvodnje i pečenja keramičkih proizvoda u razdoblju neolitika.

Oblikovane glinene posude ispečene su u iskopanom vatrištu na Marleri 2015. godine.

Sadržaj
Predgovor (Darko Komšo)
Uvod (Romuald Zlatunić)
Neolitičko razdoblje na području Istre i ističnojadranskog obalnog prostora te pojava najstarijih keramičkih posuda (Romuald Zlatunić)
Arheološko i etnoarheološko tumačenje eksperimentalne arheologije: vađenje prirodnog sedimenta, oblikovanje i pečenje keramičkih posuda (Romuald Zlatunić)
Keramičarsko tumačenje eksperimentalne arheologije: vađenje prirodnog sedimenta, oblikovanje i pečenje keramičkih posuda (Marina Orlić)
Zaključak (Romuald Zlatunić)

Na kraju Publikacije nalazi se popis literature.

Publikacija je opremljena fotografijama u boji i kartama.

Zahvaljujem Arheološkom muzeju Istre u Puli na ustupljenom primjerku.

Vendi Jukić Buča

U Zagrebu, 5. 8. 2017.