Izložba „Posljednji neandertalci na razmeđu srednje Europe i Mediterana“ predstavlja rezultate rada na istoimenom znanstvenom projektu koji donosi nove spoznaje o ponašanju i vremenu nestanka neandertalaca na temelju istraživanja hrvatskih nalazišta u dva različita zemljopisna i klimatska područja (kontinentalno i mediteransko). Voditelj projekta je Dr.sc. Ivor Karavanić, redoviti profesor na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a financira ga Hrvatska zaklada za znanost.

Pomoću terenskog i laboratorijskog rada i uz multidisciplinaran pristup koji uključuje širok opseg stručnjaka, projekt je bacio novo svjetlo na biokulturnu evoluciju čovjeka u južnom dijelu srednje Europe i središnjem dijelu Mediterana.  Provodi ga više institucija iz Hrvatske i SAD-a., dok se analize i obrada uzoraka obavljaju, osim u navedenim zemljama, u Velikoj Britaniji, Italiji, Poljskoj i Njemačkoj.  Osim pružanja novih značajnih podataka o kronologiji, raznolikosti industrija i osnovnoj paleoekologiji srednjeg i ranog gornjeg paleolitika, poboljšano je i razumijevanje načina života i mobilnosti paleolitičkih lovaca i skupljača.

Rezultati se predstavljaju međunarodnoj znanstvenoj  javnosti putem časopisa i skupova koji potiču raspravu i razmjenu podataka među stručnjacima. Izložba projekta namijenjena je široj publici i edukativnog je karatktera jer je velikim dijelom prilagođena djeci i mladima. Autori izložbe su Natalija Čondić i Ivor Karavanić, a realizirana je u organizaciji Arheološkog muzeja Zadar, jednog od suradnika na projektu.

[PRESS]