Čestitka i ArheoKalendar© 2023. (u izradi) inspirirani su Antwerpenom (Belgija) te su najava reportaze o Belgiji (Brussels – Leuven – Liege – Antwerp) ciju objavu planiramo pocetkom sijecnja.

ArheoKalendar© 2023. predstavit će noćne vizure Antwerpena i kao takav biti prvi potpuno noćni kalendar u realizaciji portala Arheologija.hr.

Autorica Čestitke i ArheoKalendara je Vendi Jukić Buča.

U Kopenhagenu, 22. 12. 2022.
Uredništvo